Σάββατο 9 Μαρτίου 2024

Πρόσκληση σύγκλησης της Ολομέλειας των Προέδρων των Περιφερειακών συλλόγων- μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος  )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr                                                                             ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr                                                 

                                                                                                       Α.Π.:21

                            Ημερομηνία : 08.03.2024

  ΠΡΟΣ: Περιφερειακούς Συλλόγους

 

Θέμα: «Πρόσκληση σύγκλησης της Ολομέλειας των Προέδρων των Περιφερειακών συλλόγων- μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α».

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α  θα συγκαλέσει στις 30.03.2024, ημέρα Σάββατο κι ώρα 10:00 , διαδικτυακά την Ολομέλεια των Προέδρων των Συλλόγων-μελών σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 41 του καταστατικού

Θέματα Ημερησίας Διάταξης μετά από απόφαση του Δ.Σ είναι τα εξής:

  1. Αξιολόγηση
  2. Εισφορές μονίμων υπαλλήλων ΕΕΠ-ΕΒΠ
  3. Συνδρομές συλλόγων
  4. Καταγραφή προβλημάτων

 

Επίσης,  θα θέλαμε να μας ενημερώσετε ποιος θα εκπροσωπήσει τον σύλλογο σας σε περίπτωση που κωλύεται ο Πρόεδρος .


                                            Εκ του Δ.Σ. 

                        Πρόεδρος                Γενικός Γραμματέας 

                  Χρήστος Βουλιώτης       Σεραφείμ (Μάκης)Λάππας