Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Διαβιβαστικό οδηγού της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για το ΕΒΠ με θέμα: «Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Εκπαίδευση

 

Αθήνα, 24-06-2022

Αρ. Πρωτ.: 21

Προς:

- Την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως

-Την Υφυπουργό Παιδείας κα. Ζ. Μακρή

Κοινοποίηση: - Το Διευθυντή ΕΑΕ ΥΠΑΙΘ κ. Παπαϊωάννου

 

Θέμα: «Διαβιβαστικό οδηγού της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για το ΕΒΠ με θέμα: «Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Εκπαίδευση»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) στοχεύει στην ποιοτική ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στην προστασία του επιστημονικού επιπέδου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) μέσω της διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων που εισηγούνται οι επιστημονικές επιτροπές της. Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε ειδική επιστημονική επιτροπή για τη μελέτη και παρακολούθηση θεμάτων του κλάδου του ΕΒΠ από εκπροσώπους των Περιφερειακών συλλόγων, μετά από πρόσκληση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

Με τον παρόντα οδηγό η ΠΟΣΕΕΠΕΑ επιχειρεί να ενθαρρύνει τους/ις συναδέλφους/ισσες από το Ε.Β.Π. να εμπλακούν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία, συμμετέχοντας στη διερεύνηση των αναγκών, στη διαμόρφωση εξατομικευμένου προγράμματος εκπαίδευσης των μαθητών/τριών, υποβάλλοντας ανάλογες προτάσεις στους εκπαιδευτικούς στο πεδίο των αρμοδιοτήτων τους. Εν κατακλείδι ευελπιστούμε στην αποτύπωση του σημαντικού έργου των Ε.Β.Π. για την υποστήριξη των μαθητών/τριων και της συμβολής αυτών μέσα από το ρόλο τους στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.)  είναι αρωγός των θεμάτων που αφορούν τη βελτίωση, την προάσπιση και την προαγωγή των εργασιακών και γενικότερων επαγγελματικών συνθηκών των μελών ΕΕΠ- ΕΒΠ της χώρας, της υποστήριξης των μαθητών, των οικογενειών, των σχολικών μονάδων ειδικής και γενικής εκπαίδευσης καθώς και των εκπαιδευτικών δομών της επικράτειας. Στο πλαίσιο αυτό, για τη διάδοση του οδηγού της Ομοσπονδίας και της επιτροπής της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) και το Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) συνδιοργάνωσαν διαδικτυακό επιστημονικό σεμινάριο, το Σάββατο 28 Μαΐου 2022, με τίτλο: «WEBINAR: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση» (https://www.youtube.com/watch?v=PJEPYgw3By8 ).  

Προς την κατεύθυνση αυτή σας προωθούμε το έργο που δημοσιεύτηκε από την Ομοσπονδία και το φορέα της, προκειμένου να το λάβετε υπόψη σας και σας ζητάμε, όπως το αξιοποιήσετε κατάλληλα και να ενημερώσετε τις διευθύνσεις, σχολικές μονάδες και ΚΕΔΑΣΥ αρμοδίως.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες,