ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)


Διεύθυνση: 
Πανεπιστημίου 59, 4ος όροφος, 
ΤΚ. 10564  Αθήνα 

1 σχόλιο: