Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

Δελτίο Τύπου της Ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών συλλόγων - μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr                                                                          

Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr                                             

Α.Π.:24

Ημερομηνία: Αθήνα, 31/03/2024

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Κοινοποίηση:

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

 

Θέμα : «Δελτίο Τύπου της Ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών συλλόγων - μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α»

 

Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2024 στις 10:00 πραγματοποιήθηκε η ολομέλεια των προέδρων των Περιφερειακών Συλλόγων σε θετικό κλίμα.Στη συνάντηση συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν τα παρακάτω θέματα.

Αρχικά συζητήθηκε το θέμα της Ατομικής Αξιολόγησης  των συναδέλφων. Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού ακούστηκαν όλες οι απόψεις, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η συνέχιση της Απεργίας – Αποχής από την ατομική Αξιολόγηση και στην συνέχιση των  3ωρων στάσεων εργασίας .

Καλούμε όλα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ να συνεχίσουν την αποχή –απεργία και να μην φοβούνται . Η αποχή – απεργία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι σε ισχύ καθώς δεν μας έχει γίνει καμία προσφυγή προς εμάς και το έντυπο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι σε ισχύ.

            Στη συνέχεια, συζητήθηκε το ζήτημα των εισφορών των μονίμων υπαλλήλων ΕΕΠ και ΕΒΠ προς τους Συλλόγους όπου έγινε η ενημέρωση πως κάθε σύλλογος θα πρέπει να το συζητήσει και να πάρει απόφαση μέσα από τη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιήσει για το συγκεκριμένο θέμα και ότι είναι πολύ σημαντικό να το υλοποιήσουν όλοι οι σύλλογοι .

Επίσης συζητήθηκε το θέμα των συνδρομών των συλλογών προς την ομοσπονδία , όπου όλοι οι σύλλογοι θα προχωρήσουν στην κατάθεση των εισφορών τους μετά από την πραγματοποίηση των εκλογών τους.

Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι άμεσα θα πρέπει να δημιουργηθούν προτάσεις από τα τους τοπικούς συλλόγους για να κατατεθούν στο Υπουργείο για την βελτίωση της λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ και γενικότερα της Ειδικής Αγωγής καθώς είμαστε σε αναμονή μεγάλων αλλαγών από το Υπουργείο Παιδείας.           

                                                    Όλοι μαζί συνεχίζουμε !             

Από τη Γ.Σ. των Προέδρων των  Περιφερειακών συλλόγων - μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α -