Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΕΠ

Συνάντηση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με τη διεύθυνση του ΑΣΕΠ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΕΠ


Αθήνα, 29/07/2022

Αρ.Πρωτ.:28

Η συνάντηση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α με τη Γενική Διευθύντρια Α.Σ.Ε.Π. κα. Δέσποινα Σιμιτζόγλου και τους κ. Μπάτζιο & την κα. Ξυλούρη, υπέυθυνους συνεργάτες Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π., πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 και ώρα  12:00, ύστερα  από το αίτημα της Ομοσπονδίας με αρ.πρ.27 /26-07-2022.

Στη συνάντηση παρέστησαν από το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ο πρόεδρος κ. Χρήστος Βουλιώτης, ο αντιπρόεδρος κ. Ιωάννης Γκούθας και η γενική γραμματέας κα. Μαρτίνη Αντιγόνη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και η Γενική Διευθύντρια Α.Σ.Ε.Π. κα. Σιμιτζόγλου απάντησε ξεκάθαρα στα ερωτήματά μας.

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ έθεσε όλα τα ζητήματα, τα οποία είχαν αναφερθεί από τα μέλη της, ζήτησε διευκρινίσεις από το ΑΣΕΠ, επεσήμανε αστοχίες επί της διαδικασίας και διεκδίκησε την θεραπεία αυτών καθώς και την έγκαιρη έκδοση των τελικών πινάκων μετά την κατάθεση των ενστάσεων.

Συγκεκριμένα: 

Επί του θέματος της συνάντησης με την ηγεσία του ΑΣΕΠ η ΠΟΣΕΕΠΕΑ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση πληροφόρησης:

       ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1ΕΑΕ/2022

- Ο βασικός τίτλος σπουδών Ε.Β.Π, που μετέχουν στην διαδικασία διασταυρώνεται μέσω του ΟΠΣΥΔ, και εφόσον δεν έχουν επιλέξει τον ανάλογο τίτλο σπουδών που τους εντάσσει στους πίνακες τότε απορρίπτονται.

- Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υποψήφιος έχει επιλέξει είτε τον κωδικό 201 είτε τον κωδικό 202 και που στη συνέχεια στη διασταύρωση των στοιχείων από το ΟΠΣΥΔ αποδεικνύεται ότι κατέχει τον αντίθετο κωδικό. Σε αυτήν την περίπτωση, τονίστηκε πως μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους, υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι με μεγάλες προϋπηρεσίες, και πως υπάρχουν τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα που τους επιτρέπουν να βρίσκονται εντός των πινάκων ώστε να μπορέσουν να ασκούν τα καθήκοντά τους όπως και το έκαναν μέχρι σήμερα. Η απάντηση του ΑΣΕΠ ήταν ότι πρέπει να διασφαλίζεται η διαδικασία και πως υπάρχουν και ουσιαστικοί λόγοι για τον διαφορετικό κωδικό καθώς οδηγούν σε διαφορετική μοριοδότηση των υποψηφίων.

       ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΒΠ

- Εάν υπάρχει λάθος στην αντιστοιχία των δηλωθέντων στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ αυτό θα οδηγήσει στην αλλαγή μοριοδότησης του υποψηφίου.

- Όλοι οι Ε.Β.Π μοριοδοτήθηκαν για το δεύτερο τίτλο πτυχίου, εφόσον αυτός είναι ίδιας βαθμίδας. Δεν υπάρχει ενδεχόμενο να έχει μοριοδοτηθεί κάποιος υποψήφιος επειδή έχει κάποιο πτυχίο ΑΕΙ όπως εμφανιζόταν αρχικώς στο Excel.

- Η δεύτερη ανακοινοποίηση των πινάκων, της προκήρυξης 1ΕΑ/2022, έγινε για να διορθωθούν μικρά τεχνικά λάθη του ΑΣΕΠ όπως για π.χ. της ξένης γλώσσας, για τα οποία ανέλαβε την ευθύνη καθαρά το ΑΣΕΠ. Το ΑΣΕΠ κάνει μόνο σύγκριση στοιχείων και όχι έλεγχο. Ο έλεγχος από το ΑΣΕΠ γίνεται μετά από ένσταση και εξετάζεται μόνο η συγκεκριμένη περίπτωση της διαδικασίας. Το ΑΣΕΠ δεν ελέγχει, διενεργεί επί της διαδικασίας έλεγχο νομιμότητας καθώς και κατ’ ένσταση έλεγχο, με τον ν.4622/2019(άρθρο 36).

       ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

- Στα Κοινωνικά κριτήρια, το ΑΣΕΠ μοριοδοτεί ότι επικυρώνεται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού και με βάση και τη δήλωση του υποψηφίου. Αν για παράδειγμα ο υποψήφιος αναφέρει ότι έχει 3 παιδιά αλλά στο ΟΠΣΥΔ αναφέρεται ότι έχει 2 τότε μοριοδοτείται για τα 2 παιδιά. Αντίστοιχα αν ο υποψήφιος αναφέρει στην αίτησή του ότι έχει 2 παιδιά αλλά στο ΟΠΣΥΔ εμφανίζονται 3 πάλι θα μοριοδοτηθεί για 2 παιδιά. Κοινώς θα πρέπει να υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων των υποψηφίων με αυτά που εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα.

Στα προσωρινά αποτελέσματα το ΑΣΕΠ δεν ελέγχει τίποτα, γιατί «θεωρεί» ότι έχει γίνει έλεγχος από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού. (ΟΠΣΥΔ). Όταν οι αιτήσεις έχουν λάθη στην καταχώρηση δεν υπάρχει περίπτωση διόρθωσης διότι θεωρείται ότι επεμβαίνει το ΑΣΕΠ.


       ΚΛΑΔΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ(Κωδ. 201-202) 2ΕΑ/2022

-Για τον κλάδο των λογοθεραπευτών και την περίπτωση απόρριψης από τους πίνακες λόγω λάθος κωδικού, μας επεσήμαναν ότι ένταξη στον κλάδο γίνεται με τον βασικό τίτλο σπουδών για τον κωδικό 201 και ότι η ένταξη στον κλάδο για τον κωδικό 202 γίνεται με οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ και την κατοχή μεταπτυχιακού στην Λογοθεραπεία τουλάχιστον ετήσιας διάρκειας. Εκεί εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας διότι ανάμεσα στους δύο κωδικούς δεν υπάρχει καμία διαφορά στη μοριοδότηση των συναδέλφων και ο πίνακας είναι κοινός. Επικαλεστήκαμε τον νόμο 4485/17  άρθρο 1 όπου αναφέρει συγκεκριμένα ότι τα Τ.Ε.Ι ανήκουν πλέον στην Ανώτατη εκπαίδευση (Α.Τ.Ε.Ι) και εκεί απάντησαν ότι αυτό θα πρέπει να αναφερθεί στην ένσταση από τους υποψηφίους.

Μας τόνισαν ότι  και να γίνει μαζική προσφυγή ή καταγγελίες  δεν προλαβαίνει να αλλάξει κάτι (τη δεδομένη χρονική στιγμή), γιατί οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες.

 

       ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

- Εάν δεν έχει δηλώσει ο υποψήφιος την παιδαγωγική επάρκεια στο ανάλογο πεδίο δε μοριοδοτείται. Συγκεκριμένα επεσήμανε ότι μόνο εφόσον ο υποψήφιος το επικαλεστεί  θα μοριοδοτηθεί και ότι υπήρχε συγκεκριμένο εδάφιο στην προκήρυξη που το ανέφερε.

-Το ΑΣΕΠ δεν μπορεί αυτεπάγγελτα, να ελέγξει την παιδαγωγική επάρκεια εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένη καταγγελία. Όσοι γνωρίζουν περιπτώσεις που δεν ισχύει η παιδαγωγική επάρκεια, πρέπει οι ίδιοι οι υποψήφιοι να το καταγγέλλουν με ένσταση στο ΑΣΕΠ για να το ελέγξει, όπως το γράφει και η νομοθεσία.

- Για την περίπτωση ατόμων του τμήματος ΦΠΨ, οι οποίοι έχουν αποστείλει σχετική βεβαίωση του Πανεπιστημίου για την παιδαγωγική επάρκεια και η οποία σε άλλες ΠΔΕ έγινε δεκτή ενώ σε άλλες όχι συνέστησε οι υποψήφιοι να προβούν σε ενστάσεις και παράλληλα συνέστησε να γίνει και σχετική αναφορά εκ μέρους της Ομοσπονδίας προς το Υπουργείο, προκειμένου το τελευταίο να το ελέγξει επίσης.

- Σε καμία περίπτωση τα μέλη ΕΕΠ δεν μπορούν να κάνουν χρήση των μεταβατικών διατάξεων του Ν. 4589 για την παιδαγωγική επάρκεια και πως αν έχουν συμβεί τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να επισημανθούν στο Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να γίνει έλεγχος από τις οικείες ΠΔΕ.


       ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

- Εφόσον προκύπτει από πλήθος των ενστάσεων κάποιο γενικότερο θέμα και σε συνδυασμό και με έγγραφα από το ΥΠΑΙΘ, τα οποία αποδεικνύουν επιπλέον λάθη που έχουν συμβεί τότε αυτά τα λάθη διορθώνονται, όπως συνέβη το 2019.

- Τα λάθη που έχουν γίνει από τις ΠΔΕ και τις αναγνωρίσει το ΥΠΑΙΘ τότε αυτά τα λάθη θα διορθωθούν στους οριστικούς πίνακες. Εδώ τέθηκε από μέρους μας το θέμα ότι οι συνάδελφοι όμως που θα προσληφθούν θα είναι από τους προσωρινούς πίνακες, γεγονός που θα φέρει ανακατατάξεις στη ζωή τους καθώς θα βρεθούν σε μια θέση που δεν τους αναλογεί και χωρίς να είναι δική τους ευθύνη και ζητήσαμε να εκδοθούν έστω για την 1 ΕΑ οριστικοί πίνακες καθώς χρονικά ήταν η πρώτη προκήρυξη. Η απάντηση που δόθηκε είναι πως γενικά το ΑΣΕΠ πιέζεται από το Υπουργείο να εκδώσει πίνακες μέχρι τις 20/08 για όλες τις προκηρύξεις προκειμένου οι αναπληρωτές να είναι από την αρχή στις θέσεις τους και χαρακτηρίζεται ως ουτοπικό ένα τέτοιο χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο η κα. Σιμιτζόγλου επεσήμανε σε ερώτησή μας ότι είναι διαθέσιμη για διαδικτυακή συνάντηση μαζί με το Υπουργείο και με την Ομοσπονδία, εφόσον έχει  τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου του ΑΣΕΠ, προκειμένου να επιλυθούν τα όποια ζητήματα.

       ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

- Δεν προκύπτουν κάποιου είδους τεχνικά ζητήματα από τα help desk του ΑΣΕΠ θέματα που αφορούσαν την αίτηση των συναδέλφων ΕΕΠ-ΕΒΠ για τις προκηρύξεις 1ΕΑ και 2 ΕΑ. Σε κάθε περίπτωση, σαν σχόλιο δικό μας, θα έπρεπε ο υποψήφιος να το αιτούταν προς τις τεχνικές υπηρεσίες του ΑΣΕΠ και να ενημέρωνε για τυχόν τεχνικά σφάλματα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

- Η οδηγία του ΑΣΕΠ όπως μας επισήμανε η κα. Σιμιτζόγλου ήταν ξεκάθαρη: «ο υποψήφιος πρέπει να διαβάζει σωστά την κάθε προκήρυξη πριν συμπληρωθούν οι αιτήσεις. Οι οδηγίες είχαν δοθεί για όλες τις προκηρύξεις ».

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα εξακολουθεί να επιβλέπει συνεχώς τη διαδικασία  μέσω παρεμβάσεων να διεκδικεί και να στηρίζει τους συναδέλφους προκειμένου να γίνουν άμεσα οι προσλήψεις και οι προγραμματισμένοι διορισμοί. Έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, από τη στιγμή που ξεκίνησε η έκδοση του νόμου έως τώρα, να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν.

Όλα τα παραπάνω θέματα, εντείνουν την εργασιακή ανασφάλεια που βιώνουν οι συνάδελφοι λόγω του καθεστώτος των αναπληρωτών. Οι συνάδελφοι έχουν κοπιάσει για να αποκτήσουν τα προσόντα που καταθέτουν και θα ήταν άδικο αυτά να μην προσμετρηθούν, λόγω διοικητικών αστοχιών και παραλείψεων.

Για όλα αυτά τα λάθη πολλοί συνάδελφοι θα αναγκαστούν να προβούν σε ένσταση , για την οποία πρέπει να καταβάλουν το ποσό των 20 , τα οποία θα τους επιστραφούν εφόσον δικαιωθούν,  χωρίς να έχουν καμία υπαιτιότητα.

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

Ενημέρωση για την απάντηση του ΑΣΕΠ στο Αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Παπαϊωάννου

 

Αθήνα, 27-07-2022

 

Προς:

-Μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΣΕΕΠΕΑ

-        ΜΜΕ

 

 

Θέμα: «Ενημέρωση για την απάντηση του ΑΣΕΠ στο  Αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κ. Παπαϊωάννου »

"Σας ενημερώνουμε, ότι αύριο Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 και  ώρα 12.00 μ.μ,  το Δ.Σ  της ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα πραγματοποιήσει διαδικτυακή συνάντηση, με τον Προέδρο του ΑΣΕΠ κ. Παπαϊωάννου, για τα λάθη στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των προκηρύξεων 1ΕΑ/2022  & 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ κατά των συναδέλφων ΕΒΠ και των συναδέλφων ΕΕΠ ώστε να μην αδικηθεί κανένας συνάδελφος -μέλος.»Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

Επιστολή διαμαρτυρίας του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής σχετικά με τα λάθη στον πίνακα των αναπληρωτών – μελών ΕΒΠ στον αξιολογικό πίνακα του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π.

Αθήνα, 23-07-2022

Αρ. Πρωτ.: 34 

Προς:

-Γενική Διευθύντρια του Α.Σ.Ε.Π.,

  κα. Καλλιόπη Στάγκα

-Αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.,

κα. Δέσποινα Σιμιτζόγλου 

Κοινοποίηση:

-Προϊστάμενο  Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ

κ. Χαράλαμπο Παπαϊωάννου

-Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π.&Ε.Β.Π του ΥΠΑΙΘ

κα. Νεκταρία Φυτουράκη

-      Την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

 

Θέμα: «Επιστολή διαμαρτυρίας του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής σχετικά με τα λάθη στον πίνακα των αναπληρωτών – μελών ΕΒΠ στον αξιολογικό πίνακα του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π.»

Αξιότιμη κα. Γενική Διευθύντρια,

Αξιότιμη κα Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.,

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής είναι πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός σύλλογος που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Αττικής, μόνιμους και αναπληρωτές, οι οποίοι στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ της Περιφέρειας Αττικής.

Ο σύλλογος μας δέχεται μεγάλο αριθμό καταγγελιών για αναίτια λάθη στους προσωρινούς πίνακες της 1ΕΑ/2022 και παρακολουθεί με αγωνία την εξέλιξη των ανακοινοποιήσεων, στις οποίες σημαντικό μέρος λαθών δεν έχει ακόμη διορθωθεί. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των ατομικών φακέλων των συναδέλφων στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ, είναι έγκυροι και επικαιροποιημένοι, ωστόσο στη διασταύρωση των ατομικών στοιχείων από το φορέα έχουν παρουσιαστεί μία σειρά από ποικίλα λάθη (μη προσμέτρηση προσόντων, κοινωνικών κριτηρίων, κ.α.) τα οποία δε μπορούν να γίνουν ανεκτά καθότι συνάδελφοι άδικα και αδικαιολόγητα θα στερηθούν τη δυνατότητα εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον λάβαμε αναφορές που αφορούν απόρριψη συναδέλφων λόγω παράβολου, καθώς επίσης και στη μη δυνατότητα επιλογής του ορθού κωδικού, γεγονός που δημιούργησε σύγχυση στους υποψηφίους και αλλοίωσε τα στοιχεία τους.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της 2ΕΑ/2022 ζητάμε από το φορέα σας, και απαιτούμε από την Πολιτική Ηγεσία να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη οι δυσλειτουργίες που εμφανίζονται λόγω της πρόχειρης και εκ του αποτελέσματος κακοσχεδιασμένης διαδικασίας.

Το Δ.Σ. του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, με την παρούσα επιστολή του, σας ζητά να ληφθούν υπόψη όλες οι καταγγελίες των συναδέλφων από τον ΑΣΕΠ όσον αφορά την 1ΕΑ/2022 και να γίνει ενδελεχής έλεγχος τόσο της παρούσας όσο και των επόμενων σχετικών προκηρύξεων και υπό έκδοση προσωρινών πινάκων.

Απαιτούμε την εξεύρεση θετικής λύσης για όσους από τους συναδέρφους μας Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. κινδυνεύουν να μην τους προσμετρηθούν προσόντα ή ακόμη και να απορριφθούν από τους αξιολογικούς πίνακες των προκηρύξεων 1ΕΑ/2022 & 2ΕΑ/2022 για τους μόνιμους διορισμούς και τις προσλήψεις αναπληρωτών.

Ζητάμε τη δέουσα προσοχή στα ζητήματά μας και απαιτούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας!

Η Πρόεδρος                                                 Η Γεν. Γραμματέας

Τραγάκη Ευγενία                                          Χατζηδρόσου Δέσποινα

Διαμαρτυρία για λάθη στην διαμόρφωση αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων ΕΒΠ για το έτος 2022-23.

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

Πληροφορίες:email: seepeakm@gmail.com   

                                                                            

Θεσσαλονίκη, 25/07/2022

Αρ. Πρωτ: 38

 

                                                                          Προς:

-Υπουργό Παιδείας κα Ν. Κεραμέως

-ΑΣΕΠ

                                                                                      

                                                                                                        Kοινοποίηση

-        ΠΟΣΕΕΠΕΑ

-        Μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ Κ. Μακεδονίας

-        ΜΜΕ

 

Θέμα: Διαμαρτυρία για λάθη στην διαμόρφωση αξιολογικών πινάκων κατάταξης υποψηφίων ΕΒΠ για το έτος 2022-23.

 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Αξιότιμοι Κυρίες/Κύριοι, 

 

Μετά από σειρά καταγγελιών και έντονων διαμαρτυριών μελών του Συλλόγου μας, που αφορούν σωρεία σοβαρών παραλείψεων και λαθών όσον αφορά την καταχώρηση και προσμέτρηση των αντικειμενικών τους προσόντων, τα οποία παρά την τρίτη και τελευταία ανακοινοποίηση του προσωρινού πίνακα της προκήρυξης 1ΕΑ/2022 (στις  21/7/22) των υποψήφιων  μελών ΕΒΠ, εξακολουθούν και υπάρχουν σοβαρά λάθη και παραλείψεις τα οποία θέτουν σε αμφισβήτηση την εγκυρότητα της όλης διαδικασίας. Αναρωτιόμαστε τι θα γίνει με τους υπόλοιπους πίνακες που ακολουθούν του ΕΕΠ καθώς και με τη διαχείριση των εκατοντάδων ενστάσεων που θα προκύψουν.

           

 Τα λάθη και οι παραλείψεις όπως έχουν εντοπιστεί  επισημαίνονται στα εξής ζητήματα:

·    τεχνική αδυναμία του πληροφοριακού συστήματος της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π. όπου κατά τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης στην καταχώρηση του πεδίου “ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ”, δεν δινόταν σε κάποιες περιπτώσεις,  η δυνατότητα καταχώρησης των πτυχίων τους (σωστή αντιστοίχιση κωδικού με αντίστοιχο πτυχίο) με  συνέπεια να απορρίπτονται πολλά άτομα  από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

 

·       δεν έγινε προσμέτρηση και μοριοδότηση των ανήλικων τέκνων ενώ έχουν δηλωθεί σωστά και στον ΟΠΣΥΔ, ενώ έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τους υποψηφίους.

 

·        Υπάρχει λανθασμένη προσμέτρηση των αντικειμενικών προσόντων των υποψηφίων είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω (πχ προϋπηρεσία σε δυσπρόσιτες περιοχές) ενώ έχει δηλωθεί στον ΟΠΣΥΔ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα άλλοι να έχουν περισσότερα μόρια από ότι πρέπει και άλλοι με τυπικά προσόντα να έχουν λιγότερα.  

·       Μη   προσμέτρηση σεμιναρίων.

·       Υπάρχουν διαμαρτυρίες από πολλούς υποψήφιους ότι υπήρχε πρόβλημα στην μεταφόρτωση των στοιχείων τους στον ΟΠΣΥΔ, με αποτέλεσμα ενώ είχαν ανεβάσει τα αρχεία τους να μην φαίνονται στο σύστημα.  

·       Μη προσμέτρηση ποσοστού αναπηρίας, ενώ έχουν κατατεθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα

·       Μη καταχώρηση και μοριοδότηση ξένης γλώσσας (Ιταλικά)

 

            Διαμαρτυρόμαστε, για την προχειρότητα με την οποία φαίνεται να λειτουργεί ένα θεσμικό όργανο όπως το ΑΣΕΠ,  για την έλλειψη προστασίας του θεσμού αυτού που μέχρι τώρα αναγνωρίζεται για την αξιοπιστία και το κύρος του και χαίρει της εμπιστοσύνης των πολιτών, για την συρρίκνωση και απαξίωση του  θεσμού, καθώς δεν γίνεται ένας τεράστιος όγκος δουλειάς να διεκπεραιωθεί  από τον ελάχιστο αριθμό εργαζόμενων στον ΑΣΕΠ, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και έχοντας την προσδοκία  να μη γίνουν τραγικά λάθη. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί με κάθε τρόπο η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της ανεξάρτητης αρχής του ΑΣΕΠ, ώστε να διαμορφωθούν σωστά οι πίνακες χωρίς να αδικηθεί κανένας υποψήφιος ΕΒΠ ή ΕΕΠ για όσο χρόνο χρειαστεί.

Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πολιτική βούληση να διορθωθούν τα λάθη, ειδικά όσα αφορούν αδυναμίες του λειτουργικού συστήματος καταχώρησης και προσμέτρησης, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη και να διαμορφωθούν αξιοκρατικοί πίνακες οι οποίοι θα διασφαλίζουν αξιοκρατική μοριοδότηση σε όλους τους υποψηφίους.

Ζητάμε οι προσλήψεις των αναπληρωτών ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2022-2023 να γίνουν από τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και όχι από έναν επισφαλούς εγκυρότητας, αμφισβητούμενης αξιοπιστίας προσωρινό πίνακα κατάταξης. 

Ζητάμε να ληφθούν σοβαρά υπόψη όλες οι ενστάσεις των συναδέλφων που θα υποβληθούν.

Αναμένουμε την άμεση και δίκαιη ανταπόκριση και διευθέτησή σας στο σοβαρό αυτό ζήτημα.

Για το Δ.Σ.

Η ΠρόεδροςΗ Γ. ΓραμματέαςΕριφύλη Διαμαντοπούλου

Ελένη Τσαγρή

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής σχετικά με τα λάθη στον πίνακα των αναπληρωτών – μελών ΕΒΠ στον αξιολογικό πίνακα του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π.

 

Αθήνα, 25-07-2022

Προς:

-Τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ της Αττικής


Θέμα: «Συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής σχετικά με τα λάθη στον πίνακα των αναπληρωτών – μελών ΕΒΠ στον αξιολογικό πίνακα του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π.»

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής είναι πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός σύλλογος που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Αττικής, μόνιμους και αναπληρωτές, οι οποίοι στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ της Περιφέρειας Αττικής.

Ο σύλλογος μας δέχεται μεγάλο αριθμό καταγγελιών για αναίτια λάθη στους προσωρινούς πίνακες της 1ΕΑ/2022 και παρακολουθεί με αγωνία την εξέλιξη των ανακοινοποιήσεων, στις οποίες σημαντικό μέρος λαθών δεν έχει ακόμη διορθωθεί. Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα των ατομικών φακέλων των συναδέλφων στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ, είναι έγκυροι και επικαιροποιημένοι, ωστόσο στη διασταύρωση των ατομικών στοιχείων από το φορέα έχουν παρουσιαστεί μία σειρά από ποικίλα λάθη (μη προσμέτρηση προσόντων, κοινωνικών κριτηρίων, κ.α.) τα οποία δε μπορούν να γίνουν ανεκτά καθότι συνάδελφοι άδικα και αδικαιολόγητα θα στερηθούν τη δυνατότητα εργασίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον λάβαμε αναφορές που αφορούν απόρριψη συναδέλφων λόγω παράβολου, καθώς επίσης και στη μη δυνατότητα επιλογής του ορθού κωδικού, γεγονός που δημιούργησε σύγχυση στους υποψηφίους και αλλοίωσε τα στοιχεία τους.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων της 2ΕΑ/2022 ζητάμε από το φορέα σας, και απαιτούμε από την Πολιτική Ηγεσία να ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη οι δυσλειτουργίες που εμφανίζονται λόγω της πρόχειρης και εκ του αποτελέσματος κακοσχεδιασμένης διαδικασίας.

Το Δ.Σ. του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, ζητά να ληφθούν υπόψη όλες οι καταγγελίες των συναδέλφων από τον ΑΣΕΠ όσον αφορά την 1ΕΑ/2022 και να γίνει ενδελεχής έλεγχος τόσο της παρούσας όσο και των επόμενων σχετικών προκηρύξεων και υπό έκδοση προσωρινών πινάκων.

Απαιτούμε την εξεύρεση θετικής λύσης για όσους από τους συναδέρφους μας Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. κινδυνεύουν να μην τους προσμετρηθούν προσόντα ή ακόμη και να απορριφθούν από τους αξιολογικούς πίνακες των προκηρύξεων 1ΕΑ/2022 & 2ΕΑ/2022 για τους μόνιμους διορισμούς και τις προσλήψεις αναπληρωτών.

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής, ως αρωγός των θεμάτων που αφορούν ζητήματα των μελών ΕΕΠ- ΕΒΠ στην Αττική, απαιτεί τα παραπάνω και προβαίνει σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλώντας όλο το Εκπαιδευτικό, Ειδικό Εκπαιδευτικό και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 στις 11:00 π.μ. στο ΑΣΕΠ., στην οδό Πουλίου 6, στάση Metro - Αμπελόκηποι.

Όλο το ΕΕΠ και οι Εκπαιδευτικοί, με αλληλεγγύη στους συναδέλφους του ΕΒΠ να δώσει δυναμικό παρών στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Ζητάμε τη δέουσα προσοχή στα ζητήματά μας και απαιτούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας!

Το Δ.Σ. του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ αναπληρωτών – μελών ΕΒΠ, απορριπτέων από τον αξιολογικό πίνακα του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π.


22 Ιουλίου 2022

ΠΡΟΣ

το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)

το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ – ΕΒΠ του Υπουργείου Παιδείας

την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

  Ειδικής Αγωγής (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

των αναπληρωτών – μελών ΕΒΠ,

απορριπτέων από τον αξιολογικό πίνακα

του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π.

 

Αξιότιμοι Κύριοι / Κυρίες,

 

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να εκφράσουμε την εντονότατη διαμαρτυρία και αγανάκτησή μας για την απόρριψη μεγάλου ποσοστού των αναπληρωτών ΕΒΠ από τους πίνακες κατάταξης του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π., λόγω μιας τεχνικής αστοχίας του πληροφοριακού συστήματος της πλατφόρμας του Α.Σ.Ε.Π.

Κατά τη διαδικασία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για τον εν λόγω διαγωνισμό, στην καταχώρηση του πεδίου “ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ”, λόγω αστοχίας του συστήματος δεν μας δινόταν η επιλογή κωδικού “202”, η οποία αφορά τους κατόχους πτυχίου Ι.Ε.Κ., παρά ΜΟΝΟ η επιλογή “201” (κωδικός που ίσχυε μέχρι πέρυσι για όλο το ΕΒΠ), η οποία και ήταν η μοναδική προς συμπλήρωση και αποδοχή από το σύστημα.

Ωστόσο, λόγω της αστοχίας αυτής, το σύστημα έκρινε ότι υπάρχει ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, δηλαδή ότι η αντιστοίχιση του κωδικού δεν συνάδει με το πτυχίο που κατέχει ο καθένας / η καθεμία από εμάς, με συνέπεια να μας απορρίψει από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

Στο σημείο αυτό, αξίζει να σημειωθεί ότι οι ατομικοί μας φάκελοι στον Ο.Π.Σ.Υ.Δ. είναι έγκυροι και επικαιροποιημένοι, και ο Α.Σ.Ε.Π. διασταυρώνει τα ατομικά μας στοιχεία και προσόντα μέσω αυτού, συνεπώς δε συντρέχει καμία προσπάθεια εξαπάτησης, παραπλάνησης ή αλλοίωσης αποτελεσμάτων εκ μέρους μας.

Όλοι εμείς οι αναπληρωτές – μέλη του ΕΒΠ εργαζόμαστε επί συναπτά έτη με τα σύννομα τυπικά προσόντα μας. Εφόσον ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την αστοχία αυτή του συστήματος, ζητούμε να μεριμνήσετε για την εξέταση όλων των ενστάσεών μας, την αποκατάσταση αυτής της κατάφορης αδικίας σε βάρος μας, και την επανένταξή μας στους πίνακες κατάταξης του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022. Σας παρακαλούμε, επίσης, στα πλαίσια της ανθρώπινης ευαισθησίας, να λάβετε υπόψη σας ότι πίσω από τους αναπληρωτές αυτούς υπάρχουν οικογένειες, σύζυγοι και παιδιά, και ο αποκλεισμός μας από τους πίνακες κατάταξης για 2 (δύο) έτη λόγω ενός τεχνικού σφάλματος – για το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρουμε – θα αποτελέσει καίριο πλήγμα στην οικογενειακή και οικονομική σταθερότητα καθενός / καθεμιάς από εμάς.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, και ευελπιστούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας.

 

                                    Οι απορριπτέοι αναπληρωτές – μέλη ΕΒΠ

                                    του διαγωνισμού 1ΕΑ/2022 του Α.Σ.Ε.Π.

Τρίτη 12 Ιουλίου 2022

Διαμαρτυρία για λάθη και παραλείψεις στον ΟΠΣΥΔ από τις Π.Δ.Ε, Δ.Δ.Ε, Δ.Π.Ε.

 Αριθμ.Πρωτ.: 26

Ημερομηνία:  Αθήνα ,12/07/2022

ΠΡΟΣ

-Την Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κα. Κεραμέως

- Την Υφυπουργό Παιδείας κα Ζ. Μακρή

-Τον Γενικό Γραμματέτα του Υ.ΠΑΙ.Θ, κ. Κόπτση

-Τον Γενικό Διευθυντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, κ. Παπαϊωάννου

-Την Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος ΕΕΠ-ΕΒΠ κα Ν. Φυτουράκη 


Κοινοποίηση :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Θέμα: Διαμαρτυρία για λάθη και παραλείψεις στον ΟΠΣΥΔ από τις Π.Δ.Ε, Δ.Δ.Ε, Δ.Π.Ε. 

Εκφράζουμε εντόνως την διαμαρτυρία μας καθώς κατόπιν πολλών μηνυμάτων που δεχόμαστε από πολλούς υποψήφιους, υπάρχει μια αναστάτωση για το πώς θα διορθωθούν τα λάθη που αφορούν στη από πλευράς των διευθύνσεων μη ορθή καταχώριση ή και στην παράλειψη αρχείων υποψηφίων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που συμμετείχαν στις Προκηρύξεις ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2022 & 1ΕΑ/2022 αντιστοίχως.  

Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο, εκπροσωπώντας τα μέλη - συναδέλφους ΕΕΠ-ΕΒΠ,  που εργάζονται σε Ειδικά και Γενικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και σε Ε.Δ.Υ. καλεί το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει άμεσα στη διόρθωση των δεκάδων λαθών, που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της επικαιροποίησης των στοιχείων των συναδέλφων Εκπαιδευτικών/Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Τα λάθη αυτά προκάλεσαν μεγάλη ανησυχία και άγχος στους συναδέλφους για το μέλλον της εργασίας τους.

Ζητάμε να δοθεί εντολή παράτασης της προθεσμίας μίας εβδομάδας από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ώστε να διορθώσουν τα λάθη στους φακέλους προσόντων των συναδέλφων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ). Η επιλογή αυτή είναι ζωτικής σημασίας  από τη μεριά της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, καθώς θα μείνουν συνάδελφοι εκτός εργασίας και συνάδελφοι θα χάσουν τη σειρά τους στον πίνακα κατάταξης του ΑΣΕΠ. Οι αναπληρωτές θα προσληφθούν από τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, στη δημιουργία των οποίων δεν πρέπει να προχωρήσει το Υπουργείο Παιδείας χωρίς πρώτα να διορθώσει τα λάθη, που προκλήθηκαν από το φόρτο εργασίας των δικών του υπαλλήλων σε βάρος των συναδέλφων Εκπαιδευτικών/Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. Η διόρθωση των λαθών θα επιφέρει και μικρότερο αριθμό ενστάσεων επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης και έτσι η διαδικασία για την έκδοση των οριστικών πινάκων θα είναι συντομότερη και οι πίνακες θα έχουν εγκυρότητα, καθώς θα αντικατοπτρίζουν με ορθότητα τα στοιχεία των συναδέλφων.

Περιμένουμε την απάντηση σας και τις ενέργειες σας, ώστε να μην αδικηθεί κανείς συνάδελφος Εκπαιδευτικός/ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. Και κανένας συνάδελφος να μην χάσει την εργασία του ή να μην απομακρυνθεί από τη περιοχή διαμονής του εξαιτίας λαθών για τα οποία δεν είναι ο ίδιος υπεύθυνος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

Διαμαρτυρία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την κατανομή των 8586 θέσεων διορισμών για το Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π.

 

Αθήνα,10/07/2022
Αρ. πρωτ.: 25

Προς:

-Την Υπουργό ΥΠΑΙΘ κα. Ν. Κεραμέως

-Την Υφυπουργό ΥΠΑΙΘ κα. Ζ. Μακρή

- Το Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση

Κοινοποίηση:

-       Στο Διευθυντή Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης κ. Χ. Παπαϊωάννου

  

Θέμα: «Διαμαρτυρία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την κατανομή των 8586 θέσεων διορισμών για το Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π.»


Αξιότιμες κυρία Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ, 

αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καλύπτει συνδικαλιστικά το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχει αιτηθεί συνάντηση από 21-04-2022 (αρ.πρωτ.11) ώστε να πραγματοποιηθεί διάλογος για τα σοβαρά και σημαντικά ζητήματα που έχουν τεθεί έως τώρα. Στο συγκεκριμένο αίτημα, ενώ η Ηγεσία του ΥΠΑΙΘ είχε απαντήσει θετικά, στη συνέχεια το ανέβαλλε χωρίς πραγματική αιτία και δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι σήμερα. Ακόμη, σας έχει ήδη υποβάλλει προτάσεις σχετικά με ζητήματα ΕΕΠ-ΕΒΠ αναφορικά με τους διορισμούς με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 17/14-06-2022 υπόμνημα για τους διορισμούς, για το οποίο, επίσης, δεν έχει λάβει επίσημη απάντηση.

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ δια της παρούσης διαμαρτύρεται έντονα προς όλες τις κατευθύνσεις για τη φημολογούμενη κατανομή των 8586 θέσεων διορισμών στην Ειδική Εκπαίδευση και για την άδικη και άνιση μεταχείριση για τα μέλη των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ), που άοκνα στηρίζουν για χρόνια την Ειδική Εκπαίδευση στη χώρα μας.

Οι ειδικότητες των ΕΕΠ-ΕΒΠ, που ως επί το πλείστον είναι εκείνες που προσδίδουν την έννοια της υποστήριξης στην Ειδική Αγωγή για εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών μάθησης και εξατομικευμένων προσεγγίσεων για τους μαθητές, υπονομεύονται και υποτιμούνται! Οι μαθητές με αναπηρία χρήζουν υποστήριξης για να μπορούν να φοιτήσουν και να συμπεριληφθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Είναι άνισο, άδικο και σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει αναφορικά με την κατανομή στην Ειδική Αγωγή, η Πρωτοβάθμια διορίζει στο 100% των οργανικών κενών της, η Δευτεροβάθμια στο 50% των κενών της και το ΕΕΠ-ΕΒΠ στο 30% των κενών του.

Απαιτούμε και διεκδικούμε από το Υπουργείο Παιδείας:

  Να ληφθούν άμεσα υπόψη στον υπολογισμό της κατανομής τα ορθώς καταγεγραμμένα οργανικά κενά  ΕΕΠ- ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, σε ΕΔΥ και ΚΕΔΑΣΥ.

- Να υπολογιστούν οι προσλήψεις αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, ΕΔΥ δεδομένου ότι αυτές αφορούν σε τοποθετήσεις με κέντρο τις ΣΜΕΑΕ και, ειδικά όταν το 77% του συνολικού ποσοστού ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι αναπληρωτές. 

Όποιος γνωρίζει και νοιάζεται πραγματικά για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση δεν μπορεί παρά να υποστηρίζει την αναγκαιότητα της υποστήριξης στα ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΑΣΥ - ΕΔΥ από ΕΕΠ- ΕΒΠ.