Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΑΜΙΑΣ
1)ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2)ΕΝΤΥΠΟ 6 – ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ
3) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2/2018
4)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2/2018
30-3-2017-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΕΑ
5)Υ.Α.7155_Δ3_26-09-2017 ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΟΔΗΓΩΝ τροποποίηση
6)Υ.Α.160043_Δ3_26-09-2017 ΦΕΚ 3459-Β΄-2017 ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΟΔΩΝ & ΟΔΗΓΩΝ