Κυριακή, 20 Αυγούστου 2017

Άνοιξαν στο tomy.moh.gov.gr οι αιτήσεις για 2.868 προσλήψεις στις ΤΟΜΥ. Έως 25 Αυγούστου οι ηλεκτρονικές αιτήσεις

Πρόκειται για προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται μέχρι τη λήξη του 4ετους προγράμματος.  
 Πιο συγκεκριμένα, οι προσλήψεις αφορούν σε:
    956 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Γενικής Ιατρικής  και σε έλλειψη αυτών ΠΕ Ιατρών ειδικότητας Παθολογίας.
    239 θέσεις ΠΕ Ιατρών Ειδικότητας Παιδιατρικής.
    478 θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής  και σε έλλειψη αυτών ΤΕ κλάδου Νοσηλευτικής. Σε έλλειψη ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ κλάδου Βοηθών Νοσηλευτών/τριών.
    239 θέσεις ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
    478 θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού και σε έλλειψη αυτών ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Σε έλλειψη προσωπικού κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
    478 θέσεις ΤΕ Επισκεπτών-τριών Υγείας

 Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και υποχρεωτικά προσόντα της προκήρυξης, να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Υπουργείο Υγείας, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (tomy.moh.gov.gr).
 Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει σήμερα Τρίτη 8η Αυγούστου 2017 και ώρα 09:00 και λήγει την Παρασκευή 25η Αυγούστου 2017 και ώρα 23:59.
 Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει με την πάροδο της 4ης Σεπτεμβρίου 2017.
δείτε εδώ την προκήρυξη

Πηγή: dikaiologitika

Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Το Τριετές Σχέδιο του Υ.Π.Π.Ε.Θ. για τα Λύκεια, Γυμνάσια, Δημοτικά, Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Τριετές σχέδιο με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έχει ετοιμάσει το επιτελείο τουυπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου που αφορά:
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ι. Προσχολική αγωγή
ΙΙ. Δημοτικό σχολείο
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ι. Το Νέο Γυμνάσιο
ΙΙ  Το Νέο Λϋκειο και η και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Ειδικότερα τα πρώτα “βήματα” του χρονοδιαγράμματος, νομοθετικών πρωτοβουλιών, έχει ως εξής:
Χρονοδιάγραμμα
Αυτοαξιολογηση
Έναρξη της αυτοαξιολόγησης της εκπαιδευτικής μονάδας το σχολικό έτος 2017-2018
Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης
Ολοκλήρωση της επιλογής των Διευθυντών Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων  μέχρι τον Αύγουστο του 2018
Σχέδιο νόμου: Νέες αρμοδιότητες, αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολείων και αξιολόγησης στελεχών της εκπαίδευσης, νέα κριτήρια επιλογής προσωπικού και υπεύθυνων δομών και νέα ορθολογική κατανομή τους ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης. Αύξηση  παιδαγωγικής και διοικητικής αυτονομίας των σχολείων και διαδικασιών  βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω αυτοαξιολόγησης.
Ο νέος νόμος αξιολόγησης αφορά:
1. Διευθυντές και υποδιευθυντές σχολείων
2. Διευθυντές Εκπαίδευσης
3. Περιφερειακούς διευθυντές εκπαίδευσης
4. Διευθυντές εκπαιδευτικών θεμάτων στις Διευθύνσεις
5. Σχολικούς Συμβούλους
6. Προϊστάμενους Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών προγραμμάτων και προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Υγεία, την Εκπαίδευση, και την Επαγγελματική Σταδιοδρομία.
7. Επικεφαλής των σημείων επαφής για νέους σπουδαστές
8. Διευθυντές Κέντρων Διαφορικής Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης
9. Προϊστάμνους Κέντρων Προσανατολισμού και Καθοδήγησης
10. Επικεφαλής των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών
11. Προϊστάμενους Κέντρων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών
12. Διευθυντές / Αναπληρωτές Διευθυντές Περιφερειακών Κέντρων Κατάρτισης
Δημιουργία εποικοδομήματος
Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης που θα συγκεντρώσουν όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (5-12 μέλη του προσωπικού)
Εκπαιδευτικό προσωπικό
Εξορθολογισμός της διαχείρισης του διδακτικού προσωπικού
Βελτίωση πληροφορικού συστήματος: Δεκέμβριος 2017
Ενοποίηση τομέων: Τέλος Νοεμβρίου 2017
1. Βελτίωση του συστήματος πληροφορικής, ώστε να παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για τον μαθητικό πληθυσμό και το διδακτικό προσωπικό.
2. Η ενοποίηση των συναφών τομέων, έτσι ώστε
(α) να είναι πιο πιθανό οι εκπαιδευτικοί να καλύψουν τις ώρες διδασκαλίας τους σε ένα ή δύο σχολεία, αποκτώντας έτσι αίσθηση του «συνανήκειν», γεγονός που αποτελεί προϋπόθεση για την ενεργό συμμετοχή τους στον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής εργασίας
(β) να μην δαπανάται περιττή ενέργεια στην μετακίνηση από το σχολείο στο σχολείο
(γ) να διευκολύνεται η διαχείριση του προσωπικού.
3. Χρήση της εμπειρίας των προσπαθειών του περασμένου έτους για εξορθολογισμό της τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα σχολεία, έτσι ώστε οι διαδικασίες μετάθεσης, προαγωγής και πρόσληψης μόνιμων και αναπληρωτών/ωρομισθίων εκπαιδευτικών
(α) να επιτύχει το στόχο της πλήρωσης όλων των θέσεων του διδακτικού προσωπικού σε όλα τα σχολεία πριν ανοίξουν
(β) να διεξάγονται με αυτόματη, μηχανογραφημένη διαδικασία για να εξασφαλίζεται η αμεροληψία της διαδικασίας.
Σχολικός Προγραμματισμός: Εφαρμογή Σεπτέμβριος 2017
Νόμος για τη βελτίωση του αναστοχασμού και του ελέγχου της εφαρμογής του σχολικού προγραμματισμού μέσω διαδικασιών αυτοαξιολόγησης και νέων αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων κάθε σχολείου (εκπαιδευτική αυτονομία σχολικής μονάδας)
Ένα νέο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του Συλλόγου Διδασκόντων θα τεθεί σε εφαρμογή προκειμένου να διευρυνθούν τα θέματα στα οποία μπορεί να ληφθούν αποφάσεις χωρίς να απαιτείται έγκριση από μια ανώτερη αρχή (εσωτερικοί κανονισμοί για τις διαδικασίες, σχεδιασμός εκπαιδευτικών επισκέψεων και ταξιδιών, εξωσχολικά προγράμματα, ενισχυτική διδασκαλία για αδύναμους μαθητές, κλπ.)
Ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές) και του σχολικού συμβούλου για την εκπαιδευτική ευθύνη του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου στην αρχή του σχολικού έτους, την αναπροσαρμογή του στα μέσα του έτους και την αποτίμηση της υλοποίησής του στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
Τα νέα αναλυτικά προγράμματα θα δημοσιεύονται σταδιακά   ως τον Μάρτιο του 2018
Αναλυτικά προγράμματα ανά μάθημα (ριζική αναθεώρηση προγραμμάτων σπουδών)
Μετά τη δημοσίευση των νέων προγραμμάτων σπουδών για τις ξένες γλώσσες και τα θρησκευτικά (που είχαν αρχίσει να συντάσσονται από προηγούμενες κυβερνήσεις), εκπονείται η κατάρτιση νέων προγραμμάτων σπουδών για πολλά μαθήματα.
Τα αναλυτικά προγράμματα που είχαν καταρτιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση θα αξιολογηθούν με βάση αυτά τα κριτήρια και ακολούθως είτε θα βελτιωθούν, είτε θα δημοσιευθούν ως έχουν είτε θα απορριφθούν και θα εκδοθούν από την αρχή.
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
Εφαρμογή του ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ριζική αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών)-Δεκέμβριος 2017
Σκοπός είναι να εξασφαλιστεί ότι η προετοιμασία στα δημόσια σχολεία είναι επαρκής, ώστε οι μαθητές να μπορούν να αποκτήσουν πιστοποιητικά γλωσσικής επάρκειας.
Νομοθεσία για το Γυμνάσιο
Ενοποίηση της νομοθεσίας για το Γυμνάσιο (εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας)- Ιούνιος 2017
Αντιμετώπιση της δυσκολίας που προκύπτει από τη διασπορά των διατάξεων σχετικά με τα Γυμνάσια σε πολλά προεδρικά διατάγματα
Απουσίες μαθητών
Παράλληλος εκσυγχρονισμός των διατάξεων περί κυρώσεων και απουσιών των μαθητών
Εκπαίδευση εκπαιδευτικών έως τον  Δεκέμβριο 2019
Α) Βασική εκπαίδευση
1. σχετικά με τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό υλικό (συστάσεις της επιτροπής IEΠ)
2. σχετικά με τις αλλαγές στην αξιολόγηση της ελληνικής λογοτεχνίας και των μαθημάτων ξένων γλωσσών
Εκτεταμένη εκπαίδευση
1. Διαμορφωτική και περιγραφική αξιολόγηση στην υποχρεωτική εκπαίδευση
2. Διαφοροποιημένη διδασκαλία
3. Νέες μέθοδοι διδασκαλίας και εργαλεία
Νέο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ
Εφαρμογή νέας δομής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και νέας μεθόδου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Το Σεπτέμβριο 2017 θα ξεκινήσει η σταδιακή εφαρμογή
Εκθση ΟΟΣΑ τον Οκτώβριος 2017
Δημοσιοποίηση της νέας Έκθεσης του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση, η οποία, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει:
α) την εκπόνηση ενός νέου μοντέλου αποκεντρωμένης εκπαίδευσης για την Ελλάδα,
β) μεθόδους για την εφαρμογή της σχολικής αυτό-αξιολόγησης,
γ) βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος,
δ) βελτίωση της διακυβέρνησης και της εδραίωσης του δικτύου των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
ε) βελτίωση της συνάφειας των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς εργασίας,
στ) γενικές μεθόδους αποτίμησης των ανθρώπινων και υλικών πόρων καθώς και της χρηματοδότησης που αφιερώνεται στην εκπαίδευση στην Ελλάδα μέσα στα όρια του μεσοπρόθεσμου προγράμματος.
Το τριετές σχέδιο του υπουργείου Παιδείας, ανά βαθμίδα
Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Ι. Προσχολική αγωγή
 • Βελτίωση της προσχολικής εκπαίδευσης μέσω της συνεχιζόμενης κατάρτισης και, με βάση την κατάλληλη συγκριτική αξιολόγηση των αναγκών σε πόρους, το διορισμό εκπαιδευτικών στα νηπιαγωγεία.
 • Εκτίμηση της ενδεχόμενης ανάγκης επέκτασης της προσχολικής αγωγής με την προσθήκη ενός ακόμη έτους φοίτησης.
 • Εκτίμηση των ωφελειών της σταδιακής μείωσης  του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα στα 20 προνήπια/βρέφη ανά εκπαιδευτικό, με βάση τις διεθνείς πρακτικές.
 • Μεταρρύθμιση των αναλυτικών προγραμμάτων με έμφαση στη διαφοροποιημένη παιδαγωγική (εκπαίδευση προσφύγων, μετανάστες, ευπαθείς κοινωνικές ομάδες).
 • Αποτίμηση του ενιαίου ολοήμερου προγράμματος στη προσχολική αγωγή και διορθωτικές παρεμβάσεις για την απαλοιφή δυσλειτουργιών που πιθανώς παρατηρηθούν.
ΙΙ. Δημοτικό σχολείο
 • Σχεδιασμός του θεσμικού πλαισίου για την επέκταση του ενιαίου, ολοήμερου προγράμματος σε άλλα περίπου 700 σχολεία, μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια ( θα εφαρμοστεί το 2017-2018).
 • Βελτίωση του προγράμματος που θα υλοποιείται κατά τις απογευματινές ώρες, με τον διορισμό ενός επόπτη σε κάθε σχολική μονάδα.
 • Αλλαγή της μεθόδου αξιολόγησης των μαθητών με βάση μια περιγραφική ποιοτική - μέθοδο, που θα ανατροφοδοτείται από τον μαθητή και θα ενισχύει τη συνεργατικότητα,
 • Εφαρμογή της ευέλικτης ζώνης σε όλα τα δημοτικά σχολεία, με την εισαγωγή διεπιστημονικών εργασιών σε όλα τα μαθήματα.
 • Αξιολόγηση του πεδίου εφαρμογής ενός προγράμματος σχολικών συγχωνεύσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η σταδιακή μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη.
 • Η περαιτέρω εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί προτεραιότητα και διαρκή ανάγκη, η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στο «εθνικό σύστημα διαρκούς επιμόρφωσης». Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα ολοκληρώσει την προετοιμασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ.
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ι. Το Νέο Γυμνάσιο
Προβλέπονται τα παρακάτω:
 • Τρεις διδακτικές ώρες (ελεύθερη επιλογή) θα μπορούν να διατεθούν από τους διδάσκοντες κατά βούληση με ποικίλους τρόπους (δημιουργική απασχόληση, ενισχυτική διδασκαλία, συνελεύσεις καθηγητών). Ταυτόχρονα, θα επιδιωχθεί η  αναβάθμιση των βιωματικών δράσεων και των συνθετικών εργασιών.
 • Πιλοτική εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών παράλληλα με το υπάρχον αριθμητικό σύστημα.
ΙΙ Νέο Λύκειο και εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Νόμος για το νέο Λύκειο και κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων , με τη σημερινή μορφή, για την  εισαγωγή στα ΑΕΙ.
Καλλιτεχνικά  Μαθήματα
Δημιουργία πιλοτικού προγράμματος για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το οποίο τα καλλιτεχνικά μαθήματα θα διδάσκονται για περισσότερες ώρες από τις όσες προβλέπονταν ως τώρα και επιπλέον θα συμπεριλαμβάνεται η διδασκαλία άλλων τεχνών στο αναλυτικό πρόγραμμα, (όπως θέατρο / πολυμέσα, οπτικοακουστική έκφραση, χορός, δημιουργική ανάγνωση / γραφή κλπ.).
Πειραματικά Σχολεία
Ενίσχυση των πειραματικών σχολείων, ώστε να υποστηρίξουν την αναβάθμιση των γενικών σχολείων και να διερευνηθούν τρόποι για τη μεγαλύτερη αυτονομία  των συγκεκριμένων μονάδων.
Πρόσφυγες-Μετανάστες
Δημιουργία πρότασης / πλαισίου για την ένταξη παιδιών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες προσφύγων και μεταναστών στο εκπαιδευτικό σύστημα. Λήψη κατάλληλων μέτρων για την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης ως σημείο αναφοράς στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ειδική Αγωγή
Αναβάθμιση της ειδικής αγωγής με τη θέσπιση εσωτερικών κανονιστικών διαδικασιών για τα σχολεία Ειδικής Αγωγής, τα Τμήματα Ενσωμάτωσης, την Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης, τη Διαφορική Διάγνωση, τα Κέντρα Αξιολόγησης και Υποστήριξης για Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες κλπ., καθώς και για τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών και άλλων εξειδικευμένων στελεχών που εργάζονται σε δομές ειδικής αγωγής και για τα καθήκοντα των σχολικών συμβούλων, με την προοπτική να επαναπροσδιοριστεί ο ρόλος των δύο (2) καθηγητών (ενός γενικού και ενός ειδικού) στην τάξη και να αναπτυχθούν συνεργατικές πρακτικές. Διεπιστημονική προσέγγιση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης σε συνεργατικό πλαίσιο (συνεργασία ειδικών, Διαφορική Διάγνωση, Κέντρα Αξιολόγησης και Υποστήριξης, Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης κλπ.).
Μαθήματα Πληροφορικής
Εφαρμογή του ενιαίου κύκλου μαθημάτων πληροφορικής από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού έως το τελευταίο έτος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τη δημιουργία μιας δομής δικτύου υψηλής ποιότητας στα σχολεία.
Βιβλιοθήκες
Διεύρυνση βιβλιοθηκών και στα δημοτικά σχολεία. Αναβάθμιση των βιβλιοθηκών που υπάρχουν ήδη, άνοιγμά τους τοπική κοινότητα και δημιουργία ενός δικτύου βιβλιοθηκών που θα συνδέονται με όλα τα σχολεία της Ελλάδας, προκειμένου να ενισχυθεί το ψηφιακό περιβάλλον μάθησης.
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Ενηλίκων
Η επαγγελματική εκπαίδευση και η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος και διαδραματίζουν διττό ρόλο: Αφενός, ενισχύουν την ικανότητα και επιτρέπουν στους νέους αποφοίτους και ενήλικες να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται στην αγορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά, μετριάζουν τις κοινωνικές ανισότητες και εξισορροπούν τη μαθησιακή διαδικασία. Όπως ορίζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, το υπάρχον σύστημα πρέπει και θα βελτιωθεί σε όλα τα επίπεδα. Οι ειδικές διατάξεις και τα άμεσα μέτρα περιλαμβάνουν:
• Καθιέρωση ενός νέου συστήματος για την επαγγελματική εκπαίδευση. Η εθνική και τεχνική επιτροπή που προβλέπεται στο πρόγραμμα-πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή το 2017.
• Έναρξη του πιλοτικού προγράμματος «Μια νέα αρχή για το ΕΠΑΛ» τον Σεπτέμβριο του 2017.
• Εισαγωγή νέων προγραμμάτων σπουδών και οδηγών σπουδών στο ΕΠΑΛ / IEK το 2017.
• Καθορισμός κανόνων για την ενίσχυση της κινητικότητας των πτυχιούχων ΕΠΑΛ / ΙΕΚ και διευκόλυνση της πρόσβασης στα ΑΕΙ. Αναβάθμιση του καθεστώτος των ΙΕΚ μέσω της συνεργασίας με τα ΑΕΙ στο πλαίσιο του Ενιαίου Χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα.
• Παρακολούθηση της μετάβασης των αποφοίτων ΕΠΑΛ / ΙΕΚ στην αγορά εργασίας από το Υπουργείο Παιδείας και το Εθνικό Συμβούλιο για την Εκπαίδευση και την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, αρχής γενομένης από το 2017.
• Δημιουργία νέων θέσεων μαθητείας για αποφοίτους ΕΠΑΛ (20% μέχρι το 2017-2018 και στόχος 33% μέχρι το 2019-2020).
• Σχεδιασμός της αυτοχρηματοδοτούμενης επέκτασης των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, σε συνεργασία με τους δήμους, τα Πανεπιστήμια και τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους κοινωνικούς εταίρους και τις κοινωφελείς οργανώσεις (έως το Δεκέμβριο του 2017).
Ενιαίος χώρος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Έρευνα
• Η στοχευμένη και επαρκής χρηματοδότηση ως εργαλείο εθνικής στρατηγικής στην εκπαίδευση και την έρευνα, έναν στόχο που υποβοηθείται πλέον σημαντικά από την  ίδρυση του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας και Καινοτομίας. Ορισμός συγκεκριμένων στόχων και πηγών χρηματοδότησης.
• Η οριζόντια κινητικότητα των μελών του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού των Πανεπιστημίων, των μελών του ερευνητικού προσωπικού των ΤΕΙ και των ερευνητών από τα ερευνητικά κέντρα ως μέσο δημιουργίας κρίσιμης μάζας. Η ίδρυση Εικονικών Ινστιτούτων και Κέντρων Επάρκειας ως μέσο σύνδεσης των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων.
• Η ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών και ανοικτής πρόσβασης ως πολλαπλασιαστές της ερευνητικής απόδοσης.
• Η αξιολόγηση και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διαμόρφωση του Ενιαίου Χώρου, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής δομής τους. Η προγραμματική ενοποίηση και η βελτιστοποίηση ιδρυμάτων.
• Δημιουργία νέων εργαλείων στρατηγικού σχεδιασμού και διακυβέρνησης των ΑΕΙ (ίδρυση Περιφερειακών Ακαδημαϊκών Συμβουλίων για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα, τα οποία διασυνδέουν τα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα σε περιφερειακό επίπεδο -  διατάξεις για εξωτερικά επιστημονικά συμβουλευτικά συμβούλια για την αξιολόγηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων - επιπλέον όργανα που περιλαμβάνονται στους ενημερωμένους Κανόνες και Κανονισμούς και το Οργανόγραμμα κάθε Ιδρύματος). Ένας από τους στόχους αυτών των πρωτοβουλιών είναι να σχεδιαστεί ο γενικός εξορθολογισμός των μαθημάτων που προσφέρονται από τα ΑΕΙ.
• Αναδιάρθρωση και ενίσχυση του ρόλου της Ελληνικής Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
• Εξορθολογισμός των διοικητικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Συμβούλια Ιδρυμάτων, ίδρυση Πρυτανικών Συμβουλίων, εκλογικές διαδικασίες για την εκλογή των πρυτανικών αρχών, συμμετοχή των φοιτητών σε φορείς σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές κ.λπ.).
• Εξέταση του τρόπου με τον οποίο ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας μπορεί να λειτουργεί πιο ευέλικτα.
• Καλύτερη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω καλύτερης διοίκησης και επαγγελματικής διαχείρισης.
• Ορθολογικοποίηση - και ενδεχομένως επαναδιαπραγμάτευση - των ετήσιων συνεισφορών σε διεθνείς οργανισμούς (CERN, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, EMBL κ.λπ.), τα οποία ανέρχονται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Διασφάλιση πρόσβασης των ελληνικών Πανεπιστημίων σε διεθνείς βάσεις επιστημονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών επιστημονικών βιβλίων.
Βασικοί κανόνες σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να είναι:
• Οποιαδήποτε αναδιάρθρωση θα πρέπει να εγγυάται τα εργασιακά δικαιώματα του επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού.
• Η ομογενοποίηση και ο εξορθολογισμός των κανόνων θα πρέπει να γίνει στην κατεύθυνση της θεματικής ανάπτυξής τους βάσει ακαδημαϊκών και παιδαγωγικών κριτηρίων.
• Θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των Ιδρυμάτων.
Προκειμένου να καταστεί δυνατή η δημιουργία του Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης και Έρευνας, θα πρέπει να υπάρξουν ορισμένες προβλέψεις σε ό,τι αφορά τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ . Ως προς αυτό, θα πρέπει να προταθούν συγκεκριμένα σχέδια αναδιάρθρωσης με πρωτοβουλία των ίδιων των Ιδρυμάτων που επιθυμούν να προχωρήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
Η βάση εκκίνησης είναι να καθοριστούν συγκεκριμένοι στόχοι συνολικά για το μέγεθος και την αποτελεσματικότητα του συστήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να καθοριστούν κριτήρια σε ό,τι αφορά την ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την ερευνητική δραστηριότητα του προσωπικού, τη συμβολή τους στην πρόοδο της βασικής επιστήμης και της καινοτομίας, τον αριθμό των μελών, τις υποδομές και το ποσοστό του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού προς τους σπουδαστές.
Ο Υπουργός Παιδείας, σε στενή συνεργασία με τα Περιφερειακά Ακαδημαϊκά Συμβούλια για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα και την αναμορφωμένη ΑΔΙΠ, θα  επιβλέπει την παραπάνω διαδικασία.
Στο τέλος της διετίας, τα αποτελέσματα αυτών των αξιολογήσεων θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω σχεδιασμό της συνολικής αναδιοργάνωσης των Ιδρυμάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να επιδιωχθούν συνεργασίες εντός και μεταξύ των Ιδρυμάτων, έτσι ώστε, σε επόμενες φάσεις, να πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια για την αναβάθμισή τους περισσότερα Τμήματα.
Εάν υπάρχουν Τμήματα στα οποία δεν υπάρχουν ευκαιρίες για σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα προγράμματα σπουδών θα πρέπει να προσαρμοστούν στην απαιτούμενη διάρκεια σπουδών και τον τύπο του πτυχίου που παρέχεται.
ΠΗΓΗ: ESOS

ΠΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΙΣΟΒΑΘΜΟΥΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΒΠ


eidikiagogi9
Καλούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές ΕΒΠ τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα και οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για πρόσληψη στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, να παραστούν εφόσον το επιθυμούν στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Υπηρεσίας (Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 65, Κτήριο ZEDA 1ος Όροφος Θεσσαλονίκη) την Τρίτη 22 Αυγούστου
22/08/2017 και ώρα 10.00 π.μ., για τις περιπτώσεις στις οποίες προέκυψε απόλυτη ισοβαθμία μεταξύ των υποψηφίων.

Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Δήμος Λαρισαίων: Οι Κατασκηνωτές της Πόλης και τα ΑμεΑ σχετίζονται… διαφορετικά

Με γνώμονα σταθερές πανανθρώπινες αξίες όπως η ισότητα, η φιλία, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η κατανόηση, η αποδοχή και η αγάπη, οι μικροί Κατασκηνωτές υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά τα στελέχη και τους εθελοντές του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας. Πρόκειται για τη γνωριμία και εξοικείωση των παιδιών με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κατανοώντας τους Φίλους», το οποίο αφορά την εκπαίδευση τους στη διαφορετικότητα και στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.
Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία και για το μήνα Αύγουστο το πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων «Κατασκήνωση στην Πόλη».
Ένα πρόγραμμα πλούσιο σε εμπειρίες και ερεθίσματα για τα παιδιά, με δράσεις διαφορετικές εντός και εκτός των δομών, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φορείς της πόλης, συνεργασίες με αξιόλογους οργανισμούς, αλλά και γνωριμία με εκπαιδευτικά προγράμματα, που σου μαθαίνουν την αξία του να μοιράζεσαι, να συνυπάρχεις, να ζεις χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις.
Με γνώμονα σταθερές πανανθρώπινες αξίες όπως η ισότητα, η φιλία, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η κατανόηση, η αποδοχή και η αγάπη, οι μικροί Κατασκηνωτές υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά τα στελέχη και τους εθελοντές του Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας.
Πρόκειται για τη γνωριμία και εξοικείωση των παιδιών με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κατανοώντας τους Φίλους», το οποίο αφορά την εκπαίδευση τους στη διαφορετικότητα και στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης.
Στην αρχή του προγράμματος αναλύθηκαν και συζητήθηκαν σημαντικές έννοιες και θέματα βασιζόμενα στο κύριο ερώτημα: διαφέρουμε ή/και είμαστε ίδιοι. Στη συνέχεια τα παιδιά μέσα από 3 διαφορετικά κέντρα βιωματικών δραστηριοτήτων, τα οποία στήθηκαν στο χώρο, είχαν τη δυνατότητα να εξασκηθούν σε θέματα λεπτής κινητικότητας και οπτικής δραστηριότητας.
Παράλληλα, εκπαιδευτές του Συλλόγου επισκέφθηκαν τα 2 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠΜΕΑ) του Δήμου σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρέμβασης.
Η πρώτη δράση είχε ως κύριο στόχο την εκπαίδευση του προσωπικού του ΚΔΑΠΜΕΑ στη Ν. Σμύρνη στη κινησιοπαιδαγωγική μέθοδο (Sherborne) Σέρμπρον, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη των σωματικών ικανοτήτων όσο και στην ανάπτυξη της ικανότητας δημιουργίας θετικών σχέσεων με άλλους μέσω κοινών κινητικών εμπειριών.
Η παρέμβαση συνεχίστηκε με δεύτερο εργαστήρι με τα παιδιά στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ του Δήμου στη Νέα Σμύρνη. Τυπικά παιδιά και παιδιά με αναπηρία είχαν τη δυνατότητα να παίξουν μαζί “παιχνίδια χωρίς όργανα” αναγνωρίζοντας την αξία της συνύπαρξης και της αποδοχής της διαφορετικότητας. Τέλος το ίδιο πρόγραμμα εφαρμόστηκε και στα παιδιά στο ΚΔΑΠΜΕΑ της Νεάπολης.
Ευχαριστώντας την κα. Καλογεροπούλου και όλο το προσωπικό του Συλλόγου, ανανεώνεται η σχέση συνεργασίας και για τη νέα εκπαιδευτική χρονιά καθώς κοινές δράσεις μεταξύ του Δήμου και των φορέων και των συλλόγων της πόλης, αποτελεί βασική αρχή της κουλτούρας της δια βίου μάθησης.

Απάντηση Υ.Π.Π.Ε.Θ. σε δημοσίευμα για τη λειτουργία Νηπιαγωγείων στις ΔΥΕΠ


164 pros

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υ.Π.Π.Ε.Θ.

Με αφορμή δημοσίευμα της ιστοσελίδας Alfavita σχετικά με τη λειτουργία Νηπιαγωγείων στις Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) που φέρεται να έχει ως συντάκτη τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΑΣΑΔ), το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρινίζει:
Η λειτουργία των Νηπιαγωγείων για τους πρόσφυγες, όπως και κάθε άλλη εκπαιδευτική διαδικασία που αφορά αυτόν τον πληθυσμό, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δρομολογείται ώστε να ξεκινήσει κανονικά τη νέα σχολική χρονιά.

Υπουργείο Παιδείας: Με αντικειμενικό τρόπο τα κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικών

Οι εγκύκλιοι για τα λειτουργικά κενά Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης

Να υπολογίσουν τα εναπομείναντα λειτουργικά κενά Γενικής Παιδείας και ΣΜΕΑΕ της περιοχής αρμοδιότητάς τους καλεί το υπουργείο Παιδείας της Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
Η καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ, δεδομένου ότι το ΚΥΣΠΕ θα συνεδριάσει 24 και 25 Αυγούστου, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχει ολοκληρωθεί για τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έως και την Τρίτη, 22 Αυγούστου και για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις έως και την Τετάρτη 23  Αυγούστου, τονίζει το υπουργείο Παιδείας.
Το υπουργείο Παιδείας ξεκαθαρίζει ότι τα κενά και πλεονάσματα εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να αποτυπώνονται με αντικειμενικό τρόπο , με στόχο την ορθολογική διαχείριση του προσωπικού και την απόλυτη κάλυψη των αναγκών εξ αρχής των σχολικών μονάδων.
Πηγή: ESOS
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017

Ο ΠΑΣΑΔ ενημερώνει για πίνακες-αιτήσεις, ΤΥ, ΔΥΕΠ νηπιαγωγούς και ωράριο σ αυτές, ανάληψη υπηρεσίας και πληρωμές μέσω ΕΣΠΑ, προσλήψεις Α' φάσης

Ο ΠΑΣΑΔ ενημερώνει για πίνακες-αιτήσεις, ΤΥ, ΔΥΕΠ νηπιαγωγούς και ωράριο σ αυτές, ανάληψη υπηρεσίας και πληρωμές μέσω ΕΣΠΑ, προσλήψεις Α' φάσης
-Πίνακες - Αιτήσεις
Από 22 έως 25/8 (καθαρά πολιτική απόφαση) θα έχουμε ταυτόχρονα την ανάρτηση των πινάκων και την έναρξη των αιτήσεων, οι οποίες θα γίνουν σε 7 ημερολογιακές ημέρες υπερκαλύπτοντας και την ανακοίνωση των Β' αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
-Τ.Υ.
Ο τελικός αριθμός των ΤΥ που θα ενταχθούν στις ΖΕΠ (Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας) είναι 700. Οι 600 για την πρωτοβάθμια και οι 100 για την δευτεροβάθμια. Απ τις 600 στην πρώτη φάση θα δοθούν οι 250 σε τμήματα που τα περισσότερα λειτούργησαν και πέρυσι. Οι υπόλοιπες σε δεύτερο χρόνο, μέσα στον Οκτώβριο και θα εξαρτηθούν από τα νέα δεδομένα με την ένταξη των προσφύγων στο Δημοτικό.
-ΔΥΕΠ
Μας μεταφέρθηκε (δεν επιβεβαιώνεται ακόμη από τα τεχνικα δελτία) πως φέτος μόνο οι Γυμναστές και οι συνάδελφοι των Αγγλικών θα έχουν μειωμένο ωράριο.
Για τους Νηπιαγωγούς φαίνεται πως υπάρχει κώλυμα καθώς η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ δεν δέχεται τη λειτουργία νηπιαγωγείων στις δομές κι εξετάζεται εναλλακτικά η δημιουργική απασχόληση ως πρόγραμμα.
-ΕΣΠΑ
Την ίδια ημέρα που θα μπαίνουν τα χρήματα του κρατικού θα μπαίνουν και του ΕΣΠΑ πλέον ενώ ανοιχτό μείνει το θέμα με τα ΜΚ του οποίου την εξέλιξη ελέγχουμε κι ελπίζουμε πως κι εκεί θα καταφέρουμε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα.
Αρνητική απάντηση έχουμε στο θέμα της ηλεκτρονικής ανάληψης υπηρεσίας καθώς δεν προβλέπεται κι ούτε καλύπτει τη σύμβαση του ΕΣΠΑ.
-Προσλήψεις Α' φάσης
Κανείς αυτήν την στιγμή δεν μπορεί να πει με σιγουριά τον αριθμό των προσλήψεων της πρώτης φάσης. Δεν είναι ούτε τα ποσοστά που δίνονται, ούτε ο συσχετισμός με τις περσινές, στοιχεία για εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. Το μόνο αξιόπιστο στοιχείο είναι τα υπάρχοντα φετινά κενά κι ο υπολογισμός τους ακόμη δεν έχει γίνει.
Σας ενημερώνουμε εδώ πως ακόμη και στα "κλειστά" προγράμματα, όπως της Παράλληλης, τα νούμερα των προσλήψεων της πρώτης φάσης, αυτήν την στιγμή, είναι δύσκολο να προσδιοριστούν καθώς τα πάντα μεταβάλλονται απ τη μια μέρα στην άλλη.
Συνάδελφοι, πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, να μην παρασυρόμαστε από ποσοστά και νούμερα και να περιμένουμε επόμενη ανακοίνωση του Συλλόγου, στην οποία θα υπάρχουν όλα τα νέα δεδομένα, προκειμένου να συμπληρώσουμε την αίτησή μας.
Γίνε μέλος στον ΠΑΣΑΔ: https://goo.gl/forms/9Kum0lGRw2bL5d9f2
ΠΑΣΑΔ
Πηγή: Από τη σελίδα του ΠΑΣΑΔ στο f.b.

Στο Ναύπλιο το 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ: «Κωφοί και Ακούοντες εν Δράσει 2017»

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος υλοποιείται για 5η συνεχή χρονιά το Πανελλήνιο Φεστιβάλ ΚΩΦΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ (24 Σεπτεμβρίου έως 01 Οκτωβρίου 2017, σε Χανιά, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λιτόχωρο – Όλυμπος, Ναύπλιο) με τοπικούς εκπροσώπους Δημοτικές και Περιφερειακές Αρχές.
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Το φεστιβάλ αυτό στοχεύει στην - ανάδειξη του πολιτισμού μας, -αναπτέρωση του ηθικού κάθε Έλληνα ότι συνεχίζουμε να αποτελούμε κοιτίδα πολιτισμού με πολύ αξιόλογους ανθρώπους, - κουλτούρα του Έλληνα Πολίτη σε θέματα όπως το ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ - Η ιστορία μας σε κάθε ιστορική πρόκληση ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ & ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗΣ
Η όλη διοργάνωση του Φεστιβάλ βασίζεται αποκλειστικά στο θεσμό της χορηγίας και της εθελοντικής προσφοράς.
Το συγκεκριμένο Φεστιβάλ δημιουργήθηκε από την ανάγκη για κοινωνική συνέργεια υπέρ της ανάπτυξης και αναδόμησης της κοινωνίας μας σε θεμέλιες λειτουργικές και ευοίωνες πολιτισμικές βάσεις με βασικό σκοπό τον ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΗ, ανεξαρτήτου κοινωνικής ταυτότητας και ως επιμέρους στόχους:
- την ανάδειξη των τοπικών πολιτιστικών και περιβαλλοντικών θησαυρών (ανάλογα με την πόλη που φιλοξενείται το φεστιβάλ),
- την πνευματική μας κληρονομιά και ηθική μας παρακαταθήκη
- τη φιλοξενία έντεχνων καλλιτεχνικών σχημάτων που εμπλέκουν κωφούς ή σχετίζονται με την κουλτούρα τους
- την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης
- την τόνωση του εμπορίου τοπικών προϊόντων
- την πρόληψη της υγείας
- την άτυπη εκπαίδευση
- την καταπολέμηση του κοινωνικού ρατσισμού και αποκλεισμού με σύμπραξη κωφών και ακουόντων, ΑμεΑ και μη, συμπεριλαμβανομένης κάθε πληθυσμιακής μειονότητας
- και την προβολή των σωματείων ΑμεΑ
Το φεστιβάλ φέτος τελεί υπό την αιγίδα: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ και της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Αθλητισμού BeACTIVE με συντονιστή δράσεων τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του ΥΠΠΟΑ.
Οι εκδηλώσεις ανά πόλη επισυνάπτονται συνοπτικά. Όλες οι εκδηλώσεις θα συμπεριληφθούν στο ενιαίο πρόγραμμα που θα εκδοθεί, ενώ οι δράσεις θα προβληθούν και από όλους τους άλλους συνδιοργανωτές.
Οι δράσεις σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Χανιά και Λιτόχωρο θα προαναγγείλουν το νέο μέλος της διοργάνωσής μας, τον ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, όπου θα φιλοξενηθούν εκεί οι περισσότερες εκδηλώσεις.
Απώτερος σκοπός του Φεστιβάλ είναι η και η ανάπτυξη ΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ δια μέσω δράσων που συμβάλλουν στην ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Το συγκεκριμένο φεστιβάλ εξυπηρετεί και στην ανάπτυξη ενός ισχυρού πολιτιστικού Δικτύου στην Ενδοχώρα, με πρωταγωνιστές, τις δημοτικές και δημόσιες αρχές.
Στα καλλιτεχνικά γεγονότα προσκαλούνται και ανταποκρίνονται κάθε χρόνο τα τοπικά καλλιτεχνικά σχήματα. Φέτος, θα κληθούν και όλα τα τοπικά σωματεία ΑμεΑ και κοινωνικά ευάλωτες ομάδες.
Στο Φεστιβάλ, πλέον, εντάσσουμε και προσκαλούμε όλες τις πληθυσμιακές κοινωνικές μειονότητες με πρωταγωνιστή όμως τον κάθε χρήστη Νοηματικής ή άλλης εναλλακτικής επικοινωνίας, ώστε δύνασθε να καλέσετε και κάθε άλλο φορέα που θεωρείτε ότι ενδιαφέρεται να υποστηρίξει τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ.
Ιστορικό του Φεστιβάλ: http://www.esai.gr/DHIA_2017.html
Ιστοσελίδα Φεστιβάλ 2016: http://www.esai.gr/DHIA_2016.html
Με ιδιαίτερη εκτίμηση,
Ελένη Η. Καβαζίδου,
Msc, PhD Εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής 2017

Λίγα Λόγια για τους Ιδρυτές και Αναδόχους του Φεστιβάλ
Οι ιδρυτές του Φεστιβάλ είναι ο Πολιτιστικός Οργανισμός Μακεδονίας – Θράκης ΕΣΑΕΙ ΕΝ ΡΟΗ (Αλεξάνδρεια Ημαθίας) και η Λέσχη για τη Διάδοση της Νοηματικής Γλώσσας (Χανιά –Κρήτη), ενώ ανάδοχος και οικοδεσπότης του Φεστιβάλ 2017 είναι ο Δήμος ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα λειτουργούν ψυχαγωγικές υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες, καλλιτεχνικά εργαστήρια και δρώμενα υπαίθριου χώρου, εκθέσεις, παραστάσεις, ημερίδα διαλόγου ακαδημαϊκών, δημοτικών αρχών και καλλιτεχνικών σχημάτων, ξεναγήσεις, σεμινάρια πρώτων βοηθειών & λοιπές δράσεις πρόληψης και προαγωγής της υγείας, βιντεοπροβολές περί πολιτισμού και τουρισμού, συγκροτήματα Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών & Μουσικής και φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων.
Ιστοσελίδα 2017: http://www.esai.gr/DHIA_2017.html.
Δείτε το σχετικό βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=DTKlC9_0XSs.

Αιτήσεις για τα Προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ

Συνεχίζονται οι αιτήσεις  για τη  Φοίτηση στο Ετήσιο Πρόγγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ)  και στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης Στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ) για το έτος 2017-2018. Αιτήσεις μέχρι 22 Αυγούστου.

ΠΗΓΗ: ESOS

Ποια νέα σχολεία θα λειτουργήσουν το 2017-2018 στην Ειδική Αγωγή

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2017-2018, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
1) Ειδικό Νηπιαγωγείο Γλυφάδας
2) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Ξάνθης
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Κομοτηνής.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ΄ΑΘΗΝΑΣ
ΕΕΕΕΚ Καλλιθέας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΙΟΥ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Χίου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πτολεμαΐδας
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Φλώρινας.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Ηγουμενίτσας.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Τρικάλων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Κεφαλλονιάς.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο -Λύκειο Χανίων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Θήρας
Β. Προάγονται από το σχολικό έτος 2017-2018, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις παρακάτω Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
1ο Ολοήμερο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας από 6/θ σε 9/θ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ
2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο ΕΛΕΠΑΠ από 6/θ σε 9/θ
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β΄ΑΘΗΝΑΣ
1) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου Αττικής από 5/θ σε 6/θ.
2) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μεταμόρφωσης από 3/θ σε 4/θ.
3) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ν. Ιωνίας – ΣΜΕΑ Ν. Ιωνίας από 5/θ σε 6/θ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
1) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας από 1/θ σε 2/θ
2) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κατερίνης από 6/θ σε 7/θ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ινστιτούτου Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην ΨΚΒΕ) από 7/θ σε 8/θ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Ειδικό Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου από 1/θ σε 2/θ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ.
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αργούς από 6/θ σε 8/θ. Γ.
Καταργούνται, από το σχολικό έτος 2017 -2018, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των παρακάτω Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
2ο Ολοήμερο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καβάλας.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ειδικό Γυμνάσιο Χανίων
Εκατοντάδες δομές ιδρύθηκαν το 2016-2017
Το 2016-2017 το Υπουργείο είχε προχωρήσει στην ίδρυση 538 νέων Τμημάτων Ένταξης στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και 23 νέων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Έτσι από το σχολικό έτος 2016-17, πέραν των υπαρχόντων, λειτούργησαν επιπλέον 61 ΤΕ σε Νηπιαγωγεία, 351 ΤΕ σε Δημοτικά Σχολεία, 126 ΤΕ σε Γυμνάσια, 3 Ειδικά Νηπιαγωγεία, 9 Ειδικά Δημοτικά Σχολεία, 5 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και 9 Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια. Ακόμα ιδρύθηκαν 12 Λυκειακές Τάξεις στα υπάρχοντα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια.
ΛΙΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Το Υπουργείο Παιδείας είχε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του λίστα σχολείων ειδικής αγωγής. Η ημερομηνία του αρχείου και της δημοσίευσης είναι 22-12-2015 οπότε ενδεχομένως να μην περιλαμβάνονται οι νέες ιδρύσεις του 2016-17 και 2017-18.
Πηγή: xenesglosses.eu

Τετάρτη, 16 Αυγούστου 2017

Π.Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας: Ενημέρωση για τους οριστικούς πίνακες Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. 2017-2018


eidikiagogi02

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Ε.Β.Π. ΚΑΙ Ε.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους  ότι η διαδικασία  κύρωσης των οριστικών πινάκων  υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού  για το σχολικό έτος  2017-2018, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.
Μόλις αποσταλούν από το ΑΣΕΠ και τα τελευταία αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων θα ακολουθήσει  η κλήρωση των ισοβαθμούντων, για την όποια θα υπάρξει και σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας.
Μετά το τέλος της παραπάνω διαδικασίας θα ανακοινωθούν συνολικά οι οριστικοί πίνακες για του υποψηφίους όλων των κλάδων.
Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά,  καταβάλλεται προσπάθεια ώστε οι αιτήσεις προτίμησης  σχολικών μονάδων των υποψηφίων να υποβληθούν ηλεκτρονικά. 
Για οποιαδήποτε απορία η διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ειδικής Αγωγής στο τηλέφωνο 2310474823.