Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του Ε.Ε.Π. & του Ε.Β.Π. στα υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. & Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)

                            ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Επιστολή του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. σχετικά με τις  διεκδικήσεις και τα επιχειρήματα της Ομοσπονδίας και των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ για  την κατανομή των 4500 θέσεων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση                                            

             ΑΘΗΝΑ, 21/09/2020

                                                                                                              Αρ. Πρωτ.:  40

                                                                                                   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

                                                                                 ΠΡΟΣ

·        Τους Περιφερειακούς Συλλόγους Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.

·        Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας


ΘΕΜΑ: «Εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του Ε.Ε.Π. & του Ε.Β.Π. στα υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. & Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)»

Αγαπητοί συνάδερφοι,

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 Α΄) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκλογής των αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών μελών των συμβουλίων αυτών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α΄) και του άρθρου 28 παρ. 2β & 3 του Ν.4186/13 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. θα διεξαχθούν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020. 

 α. Δικαίωμα του εκλέγειν έχουν τα τακτικά μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που ανήκουν οργανικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) της χώρας, καθώς και οι προσωρινοί αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ οι οποίοι σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα των εκλογέων.

β. Δικαίωμα του εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 32/2011)

Οι υποψηφιότητες εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 25/9/2020

α. Στον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης για την εκλογή αιρετών μελών του Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. και β. Στη Γενική Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκλογή αιρετών μελών του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.

Συνεπώς όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα ως αιρετοί εκπρόσωποι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Α). Οι υποψηφιότητες για τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. πρέπει να υποβληθούν στους κατά τόπους Περιφερειακούς Συλλόγους το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020.

Β) Οι υποψηφιότητες για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. πρέπει να υποβληθούν στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 προκειμένου να διαβιβαστούν εγκαίρως στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης και στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας.

Οι υποψήφιοι για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. στο e-mail της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. (poseepea@yahoo.gr) αίτηση υποψηφιότητας (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα) όπου θα αναφέρεται το υπηρεσιακό συμβούλιο Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, σε ποια Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή Κ.Ε.Σ.Υ. υπηρετούν, ειδικότητα, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, email.

ΠΟΣΕΕΠΕΑ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΡΕΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΕΕΠ

 

 

ΟΝΟΜΑ:

 

ΕΠΩΝΥΜΟ:

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ:

 

ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΩΣ ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ:

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 

 

MAIL:

 

 

Προς: Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

  

Παρακαλώ να προωθήσετε αρμοδίως την υποβολή της υποψηφιότητάς μου για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΚΥΣΕΕΠ που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 

 

 

 

  

       .................,  -09-2020 


             Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Παρακάτω σας παραθέτουμε τα e- mail των 13 Περιφερειακών Συλλόγων που ανήκουν στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. στα όποια μπορείτε να αποστείλετε για την υποψηφιότητά σας ως ΠΥΣΕΕΠ με την περιφέρεια στην οποία εργάζεστε:

1) ΣΕΕΠΕΑ Αττικής: seepeaa@yahoo.gr

2) ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής Μακεδονίας: seepeakm@gmail.com

3) ΣΕΕΠΕΑ Ιόνιων Νήσων: seeapin@gmail.com

4)ΣΕΕΠΕΑΒΠ Αν.Μακ./Θράκης: syllogoseepevpamth@gmail.com

5) ΣΕΒΕΠΕΑ Θεσσαλίας: sevepeath@gmail.com

6) ΣΕΕΠΕΑ Δυτικής Ελλάδος: seepea_dellad@yahoo.gr

7) ΣΕΕΠΕΑ Βορείου Αιγαίου: seepeaba@gmail.com

8 ) ΣΕΕΠΕΑ Νοτίου Αιγαίου: seepeana@gmail.com

9) ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας: seepeastella@yahoo.gr

10) ΣΕΕΠΕΑ Κρήτης: seepeakritis@gmail.com

11) ΣΕΕΠΕΑ Ηπείρου: seepea.ipeirou@gmail.com

12) ΣΕΕΠΕΑ Δυτικής Μακεδονίας: seepeaditikimaked@gmail.com

13) ΣΕΕΠΕΑ Πελοποννήσου: seepeapp@gmail.com

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

Θέμα: Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο 17/9 στην Αθήνα , Προπύλαια 18:30


Θέμα: Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο 17/9 στην Αθήνα , Προπύλαια 18:30


Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., εκπροσωπεί το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα Κ.Ε.Σ.Υ,  με απόφαση του ΔΣ,  συμπορευόμενη με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ΔΟΕ ΟΛΜΕ, καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα ανεπαρκή υγιειονομικά μέτρα κατά το άνοιγμα των σχολείων καθώς και τα χρονίζοντα προβλήματα των ΚΕΣΥ 

Διεκδικούμε:
Να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια μαθητών , εκπαιδευτικών και γονέων σε σχολικές μονάδες και Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ)
Άμεση μείωση μαθητών ανά τμήμα ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις, με ανώτατο όριο τους 15 μαθητές .
Εξασφάλιση απαραίτητου εκπαιδευτικού, ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού και σχολικών αιθουσών για τη λειτουργία τμημάτων με μειωμένο αριθμό μαθητών.
Μέριμνα  ώστε να παρθούν εξειδικευμένα μέτρα για τη φοίτηση και τη μετακίνησή  μαθητών  με αναπηρία στις σχολικές μονάδες γενικής, ειδικής εκπαίδευσης.  
Κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών άμεσα , ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία σχολικών μονάδων και ΚΕΣΥ.
Άμεση επίλυση των χρονιζόντων κτιριακών προβλημάτων των ΚΕΣΥ , καθώς και ειδική μέριμνα για την υγειονομική περίθαλψη και ασφάλεια της καθημερινής προσέλευσης μεγάλου αριθμού γονέων και μαθητών σε αυτές τις δομές
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθαριότητας στις σχολικές μονάδες
Να δοθεί δωρεάν ο αναγκαίος αριθμός κατάλληλων μασκών σε καθημερινή βάση σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας
Πρόσληψη σχολικού νοσηλευτή σε κάθε σχολική μονάδα Διενέργεια δωρεάν επαναλαμβανόμενων τεστ για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Έκτακτη κρατική χρηματοδότηση στην εκπαίδευση και οικονομική επιχορήγηση στις σχολικές επιτροπές
Να αποσυρθούν οι  απαράδεκτες διατάξεις για τις 3μηνες κι 6μηνες συμβάσεις εργασίας αναπληρωτών εκπαιδευτικών
Κατάργηση κάθε νομοθετικής διάταξης που επιτρέπει κάμερα στα σχολεία και on – line μετάδοση των μαθημάτων.

Πέμπτη 17/9 στις 18.30μμ
 Συγκέντρωση στα Προπύλαια και στην συνέχεια σε πορεία προς την βουλή.

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020

Αίτημα προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για άμεση νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την άδεια ανατροφής τέκνου νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Επιστολή του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. σχετικά με τις  διεκδικήσεις και τα επιχειρήματα της Ομοσπονδίας και των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ για  την κατανομή των 4500 θέσεων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Αθήνα, 15/09/2020

Αρ. Πρωτ.: 39

ΠΡΟΣ 

                                                                     -Την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως

-Την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη

-Τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα

Κοινοποίηση:

Την  Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ κα Μαρία Δόκου


ΘΕΜΑ: "Αίτημα προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για άμεση νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την άδεια ανατροφής τέκνου νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και  ΕΒΠ"

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καλύπτει συνδικαλιστικά το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα Κ.Ε.Σ.Υ..

Το ΔΣ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με την παρούσα επιστολή  δηλώνει έκπληξη και έντονη δυσαρέσκεια του προς την πολιτική ηγεσία σχετικά  με την κοινοποίηση της εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. Αρ. Πρωτ.:108357/Ε3 της 21 – 8 – 2020 με θέμα:  Χορήγηση άδειας ανατροφής με αποδοχές σε νεοδιόριστο/η εκπ/κό και μέλος Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κοινοποίησε εγκύκλιο  σχετικά με το δικαίωμα των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ το οποίο έχει θεσμοθετηθεί με τους νόμους 3528/2007 και 4674/2020 στην εννεάμηνη άδεια ανατροφής. Η εγκύκλιος ορίζει ότι από τους εκπαιδευτικούς και τα μέλη του ΕΕΠ-ΕΒΠ που θεωρούνται από το κράτος «νεοδιόριστοι» περικόπτεται αδικαιολόγητα το νόμιμο δικαίωμα στην χρήση της άδειας ανατροφής  για τέκνα ηλικίας 2 – 4 ετών, ενώ  χορηγείται τμήμα της άδειας ανατροφής και όχι ολόκληρη, παρά το γεγονός ότι πολλοί νεοδιόριστοι υπάλληλοι δεν έχουν λάβει ούτε μία μέρα άδεια ανατροφής, πριν τον διορισμό τους.

Το ΥΠΑΙΘ παράνομα και άδικα αφαιρεί το θεσπισμένο δικαίωμα στην εννεάμηνη άδεια ανατροφής, επικαλούμενο γνωμοδοτήσεις, τις οποίες μεταφράζει κατά το δοκούν και οι οποίες δεν μπορούν να ξεπερνούν σε ισχύ τον νόμο του κράτους.

Η με αρ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53.β/810/οικ.17164/10.9.2020 απάντηση της Γενικής Γραμματέως Ανθρωπίνου Δυναμικού του Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από την παρέμβαση της ΑΔΕΔΥ αναφέρεται ξεκάθαρα σε  ρητώς συνταγματικές αρχές και διατάξεις περί προστασίας της οικογένειας, της μητρότητας και της ίσης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών, ΕΕΠ. ΕΒΠ  με τους λοιπούς δημοσίους υπαλλήλους καθώς και στην καθολική εφαρμογή αυτών σε όλους τους νεοδιόριστους  δημόσιους υπαλλήλους και ζητά από το υπουργείο Παιδείας να μεριμνήσει για την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα:

«Όσον αφορά την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 53 του Υπαλληλικού Κώδικα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας επισημαίνεται ότι οι γονείς δημόσιοι υπάλληλοι, ανεξαρτήτως φύλου, που δικαιούνται τη διευκόλυνση ανατροφής παιδιού μπορούν, καταρχήν, με βάση τις ανάγκες τους, να επιλέξουν ένα από τα δύο προβλεπόμενα στην εν λόγω διάταξη ισοδύναμα ευεργετήματα, δηλαδή του μειωμένου ωραρίου ή της συνεχόμενης άδειας των εννέα (9) μηνών, δεδομένου ότι η άδεια των εννέα μηνών ισοδυναμεί με το συνολικό μειωμένο ωράριο που δύναται να έχει ο γονέας υπάλληλος κατά τα τέσσερα πρώτα έτη της ζωής του τέκνου του»

Έως τώρα είχαμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων με τα δικαιώματα των αναπληρωτών να παραβιάζονται κατάφορα όσον αφορά την προστασία της μητρότητας και το ΥΠΑΙΘ προσπαθεί σε αυτή την φάση να δημιουργήσει και μια ενδιάμεση 3η κατηγορία, οδηγώντας σκόπιμα σε κατακερματισμό τους εργαζομένους και κατ’ επέκταση τα δικαιώματα τους.

Να τονίσουμε ότι οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, ΕΕΠ, ΕΒΠ υπηρέτησαν επί σειρά ετών το ΥΠΑΙΘ σε θέσεις αναπληρωτών καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες.   

 Η μητρότητα και η προστασία της είναι αναφαίρετο δικαίωμα και είναι πραγματικά παράλογο να περικόπτονται δικαιώματα που αφορούν στην ανατροφή τέκνων ούτως ή άλλως, πόσο μάλλον όταν επιπρόσθετα γίνεται και εσφαλμένη ερμηνεία και χρήση των νόμων.  

Καλούμε την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ άμεσα  να αναθεωρήσει την σχετική  εγκύκλιο με την υποβολή σχετικής νομοθετικής ρύθμισης, με αναδρομική ισχύ για τους από τον Μάρτιο 2019 διορισμένους ΕΕΠ ΕΒΠ,  που θα παρέχει σε όλους τους νεοδιόριστους  συναδέλφους  ακέραιο το δικαίωμα στην πλήρη εννεάμηνη άδεια ανατροφής έως την ηλικία των τεσσάρων ετών των τέκνων τους (αφαιρουμένου του χρόνου που έλαβαν αντίστοιχη άδεια πριν γίνουν Δημόσιοι Υπάλληλοι), καθώς πλήττονται άμεσα εκατοντάδες οικογένειες και να μεριμνήσει για την πλήρη ισότητα δικαιωμάτων για όλους τους εργαζομένους. 

                      ΠΟΣΕΕΠΕΑ: 8/9/2019 - 15/9/2019

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2020

Αρμοδιότητες ΠΥΣΕΕΠ-ΚΥΣΕΕΠ: Παράθεση νομοθεσίας για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΕΕΠ & ΕΒΠ

Αρμοδιότητες ΠΥΣΕΕΠ-ΚΥΣΕΕΠ: Παράθεση νομοθεσίας για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΕΕΠ & ΕΒΠ

Σχολείο- μέτρα προστασίας- Covid19: Τα sos

Σχολείο- μέτρα προστασίας- Covid19: Τα sos


Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου: Συνάντηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ με Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα Αναστασία Γκίκα: Πραγματοποιήθηκε Πέμπτη 03.09 με τηλεδιάσκεψη


Αθήνα, 03/09/2020

Δελτίο τύπου για τη συνάντηση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. με τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ  κα. Αναστασία  Γκίκα

Η συνάντηση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας κα. Αναστασία Γκίκα πραγματοποιήθηκε σε webex τηλεδιάσκεψη, την Πέμπτη  03 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 16:00, ύστερα από αίτημα  της Ομοσπονδίας. 
Στη συνάντηση παρέστησαν από το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. η πρόεδρος και Αιρετή ΚΥΣΕΕΠ κα. Μπουλμέτη, η γενική γραμματέας κα. Χατζηδρόσου, ο οργανωτικός γραμματέας κ. Βολκίδης, ο ειδικός γραμματέας κ. Αδάμου και η υπεύθυνη τύπου & δημοσίων σχέσεων κα. Μπριτζολάκη. Επίσης στη συνάντηση παρέστησαν ο  Αιρετός ΚΥΣΕΕΠ κ. Βούγιας και ο πρόεδρος του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. και Αιρετός Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Αττικής κ. Αρβανίτης.  Από πλευράς Υπουργείου, εκτός από την κα. Γκίκα παρέστησαν νομικοί και σύμβουλοι των γραφείων της Υπουργού, της Υφυπουργού αλλά και της ίδιας της Γενικής Γραμματέως.
Η συνάντηση έγινε σε θετικό κλίμα και διήρκησε 1,5 ώρα περίπου. 

Η Γενική Γραμματέας κα. Αναστασία Γκίκα (αρμόδια για θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και για το συντονισμό και διαχείριση ζητημάτων σε σχολεία και δομές εκπαίδευσης που σχετίζονται με τον covid-19)  είχε ενημερωθεί για τη θεματολογία της οικείας συνάντησης όπως επίσης και για τις θέσεις της Ομοσπονδίας. 
Αρχικά χαιρέτησε τη στάση της Ομοσπονδίας και κατέθεσε ως πρόταση την επικοινωνία με την ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε μηνιαία βάση, ώστε να επιλύονται ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την Ειδική Αγωγή, αλλά και την υποστήριξη του ΕΕΠ-ΕΒΠ στα Γενικά σχολεία, όπως επίσης  και για να υπάρχει η αναγκαία ανατροφοδότηση προς όφελος της ομαλής λειτουργίας των σχολείων και των Δομών της Εκπαίδευσης. 


Tα θέματα που αναπτύχθηκαν μερικώς είναι:

1. Διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών: Ενημέρωση από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τα προβλήματα επί της διαδικασίας από τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και την απουσία του σημαντικού ρόλου των υπηρεσιακών συμβουλίων ΠΥΣΕΕΠ

Η  Γενική Γραμματέας ενημερώθηκε για τους σκοπούς της Ομοσπονδίας. Έγινε αναφορά στις ειδικότητες που εκπροσωπούνται από αυτήν και τονίστηκε η αναγκαιότητα της στήριξης της Ειδικής Αγωγής σε συνάρτηση με τη Γενική Αγωγή  από ΕΕΠ-ΕΒΠ. 

Η Ομοσπονδία αναγνώρισε τα θετικά σημεία της διαδικασίας, την έγκαιρη πρόσληψη  αναπληρωτών από την αρχή της σχολικής χρονιάς και τη συμπερίληψη του προγράμματος παράλληλης στήριξης κατά την α΄ φάση προσλήψεων, ωστόσο Ομοσπονδία και Αιρετοί τόνισαν τις δυσλειτουργίες σχετικά με τη διαδικασία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, την στελέχωση κάποιων ΣΜΕΑΕ και  ΚΕΣΥ, αναφέροντας μάλιστα ενδεικτικά και εξειδικευμένες περιπτώσεις σχολείων και ΚΕΣΥ, τη μη δυνατότητα επιλογής προγράμματος για το ΕΕΠ ΕΒΠ παρά μόνο περιοχών και τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει στις διευθύνσεις εκπαίδευσης κατά την ολοκλήρωση των προσλήψεων.  

Επίσης, Ομοσπονδία και Αιρετοί, επισήμαναν τη σημαντικότητα του ΠΥΣΕΕΠ και τη δυσλειτουργία που επιφέρει η μη συμπερίληψή του στη διαδικασία τοποθέτησης αναπληρωτών καθώς όπως αποδεικνύεται, η εμπλοκή τους τα προηγούμενα χρόνια προλάμβανε στο μέγιστο βαθμό τα κακώς κείμενα ως προς την προτεραιοποίηση και τη διάχυση της κάλυψης λειτουργικών αναγκών. Στο παρόν θέμα, οι επί χρόνια αιρετοί ΠΥΣΕΕΠ κ. Βούγιας και κ. Αρβανίτης τόνισαν τη σημαντικότητα του συμβουλίου και πρότειναν να επιστρέψει το παλιό ως προς αυτό καθεστώς με προσθήκη στην κανονιστική του ΥΠΑΙΘ, την εκτίμηση αναγκών κι ως προς τα ΣΜΕΑΕ. 
Η Γενική Γραμματέας άκουσε με  μεγάλο ενδιαφέρον, τόνισε ωστόσο την επίτευξη  πλήρωσης πάγιων αιτημάτων όπως ήταν η κάλυψη πολλών αναγκών από την έναρξη σε δύσκολες συνθήκες και εξέθεσε τους προβληματισμούς της σχετικά με  τα ζητήματα που της αναφέρθηκαν όπου γι’ αυτά ζήτησε να της σταλούν αναλυτικά στοιχεία, ώστε να μπορέσει να τα ελέγξει και να  προωθήσει την επίλυσή τους.

Η Γενική Γραμματέας δεσμεύτηκε πως θα ελέγξει όλες τις παραμέτρους σε συνεργασία με το λοιπό επιτελείο του ΥΠΑΙΘ ώστε να διευθετηθούν δυσχερείς ακάλυπτες ανάγκες που θα της γνωστοποιηθούν, ωστόσο τα στοιχεία αυτά είναι αναγκαίο να της κοινοποιηθούν άμεσα.
Επιπλέον, η κα. Γκίκα, εξέφρασε την επιθυμία της να εργαστεί για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κι ως προς τη χαρτογράφηση αναγκών με στόχο τη γνώση αυτών σε κενά από τον Απρίλη της προηγούμενης χρονιάς όπως είθισται σ’ ένα Ευρωπαϊκό κράτος. 

2. Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ: Ενημέρωση από την πολιτική ηγεσία για την κάλυψη κενών στη β΄ φάση προσλήψεων καθώς και των προγραμμάτων που δεν περιλαμβάνονταν στη α΄ φάση προσλήψεων

Η ημερομηνία της β’ φάσης προσλήψεων θα ανακοινωθεί από την Πολιτική ηγεσία  σε σύντομο χρόνο. Στην παρούσα φάση, ύστερα από το άνοιγμα των σχολείων και των δομών θα εκτιμηθούν οι ακάλυπτες ανάγκες μαζί με τις υπολειπόμενες και ο στόχος είναι η κάλυψη όλων όσο το δυνατόν γρηγορότερα.  Στις επικείμενες προσλήψεις, όπως όλα δείχνουν, θα περιλαμβάνονται και οι προσλήψεις από τα Προγράμματα που δεν περιλαμβάνονταν στη Α΄ Φάση προσλήψεων (2.800 προσλήψεις στα Γενικά σχολεία-ΕΠΑΛ-ΤΥ-Ολοήμερα).

3. Κενές θέσεις που δεν καλύφθηκαν από τους διοριζόμενους ΕΕΠ ΕΒΠ στην Ειδική Εκπαίδευση και τι προτίθεται να κάνει το ΥΠΑΙΘ. Διορισμοί στα ΚΕΣΥ και τη γενική εκπαίδευση 

Η απάντηση δε δόθηκε στην παρούσα συνάντηση και μεταφέρθηκε προς συζήτηση για επόμενη καθώς αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ελεγχθεί διεξοδικά από τους νομικούς συμβούλους του ΥΠΑΙΘ και να οριστεί η διαδικασία.

4. Παιδαγωγική επάρκεια νεοδιοριζόμενων ΕΕΠ: Επιμόρφωση όσων νεοδιοριζόμενων δεν κατέχουν παιδαγωγική επάρκεια με μέριμνα του ΥΠΑΙΘ. Επέκταση της παιδαγωγικής επάρκειας και για το ΕΒΠ.

Το ζήτημα μεταφέρθηκε για επόμενη συνάντηση.


5. Άδειες ανατροφής τέκνων νεοδιοριζόμενων: Αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την ανάκληση της συγκεκριμένης εγκυκλίου παρέχοντας σε όλους τους νεοδιόριστους ΕΕΠ ΕΒΠ τα δικαιώματα που εφαρμόζονται αντίστοιχα για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους με μείωση ωραρίου ή τμήμα της άδειας. 

Η Γενική Γραμματέας ανέφερε πως ύστερα από πολλά ερωτήματα διευθύνσεων  το ζήτημα επιλήφθηκε από την κα. Δόκου, γενική διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με νομικούς του ΥΠΑΙΘ.  Το ζήτημα των αδειών ανατροφής όπως διευθετήθηκε είναι καθ’ όλα νομότυπο και δεν μπορεί να ανακληθεί όπως ζητείται, μπορεί ωστόσο να συζητηθεί. Από πλευράς της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.  τονίστηκε η αγωνία  των εργαζομένων  γονέων ΕΕΠ-ΕΒΠ, αναφορές μελών μας όπου έλαβαν άδειες και τους ανακλήθηκαν καθώς και το περιεχόμενο του νόμου για τις άδειες  των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Η Γενική Γραμματέας τόνισε πως το ζήτημα είναι αρμοδιότητα της κα. Δόκου, δε δεσμεύτηκε για το θέμα αυτό και ανέφερε ότι θα πρέπει να σταλούν και να συζητηθούν επί τάπητος οι όποιες προτάσεις μας για το αν δύναται να τύχει το ζήτημα οποιασδήποτε νομοθετικής ρύθμισης.


6. Σοβαρά κτηριακά προβλήματα σε ειδικά σχολεία και ΚΕΣΥ όπως επίσης εύρεση κτηρίων και έναρξη λειτουργίας των ιδρυθέντων Ειδικών.

Η Γενική Γραμματέας τόνισε πως το κτηριακό ζήτημα αφορά υπηρεσίες πολλών υπουργείων (Παιδείας, Εσωτερικών,Υποδομών, Ανάπτυξης) καθώς και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα ακανθώδες θέμα που θα πρέπει να γίνει ειδικότερη συνάντηση. Στο ζήτημα με τα κτηριακά προβλήματα αναφέρθηκαν και προβληματισμοί σχετικά με τη λειτουργία των Ειδικών Σχολείων και των ΚΕΣΥ με την πανδημία στην πορεία της εκτεινόμενης χρονιάς. Επίσης αυτό είναι ένα ζήτημα που θα συζητηθεί και σε επόμενη συνάντηση. Όσον αφορά την έναρξη λειτουργίας των ιδρυθέντων στα χαρτιά Ειδικών δεν είχε απάντηση καθώς το ζήτημα είχε τεθεί γενικά και ζήτησε να της αποσταλούν συγκεκριμένες αναφορές ανά ΠΔΕ.


7. Άνοιγμα ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ και μέτρα για την προστασία μαθητών και προσωπικού: Προτάσεις ΠΟΣΕΕΠΕΑ και ΙΜΕΓΕΕ

Υπήρξαν αναφορές και συζητήσεις σχετικά με τις προτάσεις που έχουν ήδη αποσταλεί από την  Ομοσπονδία και όργανά της, Ζητήθηκε να υπάρξουν ειδικά πρόσθετα μέτρα για τις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΣΥ. Η κα. Γκίκα ανέφερε πως με τα του ΥΠΑΙΘ απασχολούνται ομάδες λοιμωξιολόγων και πως η ίδια επιμελείται σοβαρά του ζητήματος. Ωστόσο μεταφέρθηκε να συζητηθεί αναλυτικότερα κι αυτό το θέμα για την επόμενη συνάντηση. 

8. Συμμετοχή ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο διάλογο για το νέο νομοσχέδιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης σε ότι αφορά τα ΕΕΕΕΚ – ΕΝΕΕΓΥΛ

Δε συζητήθηκε στη συνάντηση, ωστόσο υπήρξε ενημέρωση πως το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται ανάμεσα στης πρωτοβουλίες του ΥΠΑΙΘ το παρόν διάστημα κι έτσι  ύστερα από σχετικό ερώτημα της Ομοσπονδίας, με πρωτοβουλία της κα Γκίκα, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση το συντομότερο δυνατό με θέμα το νέο νομοσχέδιο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης αναφορικά με τα ΕΕΕΕΚ. 
Οι αιρετοί του ΚΥΣΕΕΠ εξέφρασαν την ανησυχία τους σχετικά με τις εκλογές των υπηρεσιακών συμβουλίων, εν μέσω πανδημίας τον Νοέμβριο και ζήτησαν όπως εξεταστεί το ζήτημα αυτό από την πολιτική ηγεσία λόγω των κινδύνων από το covid- 19.
Αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ ήταν να πραγματοποιηθεί συνάντηση και με την Υπουργό και Υφυπουργό το οποίο δεν κατέστη ακόμη δυνατόν. Για την Ομοσπονδία εξακολουθεί να είναι σημαντική και πρωτεύουσας σημασίας μία συνάντηση και με την παρουσία της Υπουργού και της Υφυπουργού.  Ωστόσο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι χαιρετίζει και βλέπει πολύ θετικά τη νέα συνεργασία με τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ και δεσμεύεται πως από πλευράς της θα διεκδικήσει τα δέοντα για τους κλάδους ΕΕΠ-ΕΒΠ, αλλά και τους ωφελούμενους αυτών ( μαθητές, οικογένειες). Επιπροσθέτως, η ίδια η Ομοσπονδία  σε συνεργασία με τους Αιρετούς, το ΙΜΕΓΕΕ και τους Περιφερειακούς Συλλόγους σχεδιάζει τις επόμενες κινήσεις της. 
Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020

Διαμαρτυρία περί μη τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται στις τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ
Αθήνα, 31/08/2020

Αρ. Πρωτ.: 38

                                                                        

ΠΡΟΣ 

                                                                     -Τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

-Τους Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Κοινοποίηση:

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ ΕΒΠ ΥΠΑΙΘΘΕΜΑ: "Διαμαρτυρία περί μη τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται στις τοποθετήσεις  αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ" Αξιότιμες/οι,Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., εκπροσωπεί το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα Κ.Ε.Σ.Υ..

Κατανοούμε το πιεστικό χρονοδιάγραμμα του υπουργείου για την τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους από  τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης, το οποίο έχει ως συνέπεια οι διευθύνσεις να μην μπορούν να ανταποκριθούν στο σύνολό τους σε όλη αυτή τη διαδικασία και να εξυπηρετήσουν χιλιάδες αναπληρωτές. Γι αυτό και η ΠΟΣΕΕΠΕΑ κατέθεσε επείγον αίτημα στο υπουργείο για παράταση της προθεσμίας των τοποθετήσεων.

Μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι δεν τηρείται από κάποιες διευθύνσεις, η διαδικασία που προβλέπεται σύμφωνα με το ΦΕΚ B 3344 – 10.08.2020 υπ. αριθμ. 104627/ΓΔ5 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

Συγκεκριμένα:

1.     Εκδίδονται αποφάσεις για το ΕΕΠ ΕΒΠ με πράξεις ΠΥΣΔΕ ΠΥΣΠΕ, τα οποία δεν ορίζονται από το ΠΔ1/2003 και τις τροποποιήσεις αυτού, ότι μπορούν να αποφασίσουν για θέματα ΕΕΠ ΕΒΠ παρά μόνο τα αρμόδια ΠΥΣΕΕΠ.

2.     Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 9. α. της εν λόγο απόφασης  η τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους γίνεται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, ενώ δεν αναφέρεται η εμπλοκή των υπηρεσιακών συμβουλίων. Για τη διάταξη αυτή η ΠΟΣΕΕΠΕΑ διαφώνησε με έγγραφό της περί περιορισμού των αρμοδιοτήτων και του σημαντικού ρόλου των υπηρεσιακών συμβουλίων.

3.     Η απόφαση κάποιων διευθύνσεων να προχωρήσουν σε προσωρινή τοποθέτηση αναπληρωτών, διαδικασία η οποία δεν προβλέπεται από το ΦΕΚ B 3344 – 10.08.2020 υπ. αριθμ. 104627/ΓΔ5 και σαφώς δεν υπάρχει αναγκαιότητα για το ΕΕΠ ΕΒΠ, από τη στιγμή που έχουν  ολοκληρωθεί όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές από τα ΠΥΣΕΕΠ για το σχολικό έτος 2020-21.Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητούμε την ανάκληση πράξεων ΠΥΣΔΕ ΠΥΣΠΕ που αφορούν σε αναπληρωτές ΕΕΠ ΕΒΠ καθώς και την οριστική τοποθέτηση των συναδέλφων μετά από επιλογή των προς κάλυψη κενών όπως προβλέπεται.Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της.

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020

ΑΙΤΗΜΑ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ
Αθήνα, 27-8-2020

Αρ. Πρωτ. : 733

                                                                                                                                             

ΠΡΟΣ:

- Την προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος

 Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π  κα. Ν. ΦυτουράκηΚοινοποίηση:

-ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΘΕΜΑ: «ΑΙΤΗΜΑ ΣΕΕΠΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ».Αξιότιμη κυρία Φυτουράκη,Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ως πρωτοβάθμιος συνδικαλιστικός φορέας που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ) της Αττικής, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΣΥ της Περιφέρειας Αττικής, απευθύνει προς εσάς επείγον αίτημα για παράταση προθεσμίας τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ, λόγω των πολυάριθμων προβλημάτων και δυσλειτουργιών που έχουν ανακύψει κατά τη διαδικασία αυτή.

Από την εικόνα που έχουμε σχηματίσει μέχρι στιγμής, από τις συνεχείς καταγγελίες και διαμαρτυρίες των συναδέλφων που καταφθάνουν από χθες στο email του Συλλόγου, εντοπίζονται σοβαρές δυσλειτουργίες ως προς τη διαδικασία των τοποθετήσεων αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ. Συγκεκριμένα σε ορισμένες διευθύνσεις δεν λειτουργούν οι ιστοσελίδες ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι, επίσης, δεν είναι εφικτές οι τηλεφωνικές επικοινωνίες, ενώ  διαπιστώνονται λάθη στην καταγραφή των λειτουργικών κενών, με συνέπεια να δίνονται προς επιλογή λιγότερα κενά από τον αριθμό των προσληφθέντων (ειδικότερα παρατηρείται για τις ΕΔΕΑΥ, αλλά συμβαίνει και στα άλλα προγράμματα).  Ακόμη, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι κάποιες διευθύνσεις δεν έχουν προβεί μέχρι και τώρα σε ανακοινώσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ, γεγονός που επιφέρει ανισότητα στις διαδικασίες και δημιουργεί ψυχοπιεστικές καταστάσεις για τους συναδέλφους αναπληρωτές.

Επιπρόσθετα, ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που εντοπίσαμε και θεωρούμε ότι θα επιφέρει σοβαρές δυσλειτουργίες στις τοποθετήσεις είναι η απόφαση κάποιων διευθύνσεων να προχωρήσουν σε προσωρινή τοποθέτηση των αναπληρωτών στα σχολεία, διαδικασία η οποία δεν προβλέπεται από το ΦΕΚ B 3344 – 10.08.2020 υπ. αριθμ. 104627/ΓΔ5 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Νίκης Κεραμέως για τη ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).

Το πιεστικό χρονοδιάγραμμα του υπουργείου για την τοποθέτηση των προσληφθέντων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες της περιοχής πρόσληψής τους από  τους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, έχει ως συνέπεια οι διευθύνσεις να μην μπορούν να ανταποκριθούν στο σύνολό τους, σε όλη αυτή τη διαδικασία και να εξυπηρετήσουν χιλιάδες αναπληρωτές.

Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής συντασσόμενος με το αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την Υπουργό Παιδείας, σας ζητά να κατανοήσετε τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει και να υποστηρίξετε τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, τους αναπληρωτές και τις σχολικές μονάδες, δίνοντας μικρή παράταση για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση της τοποθέτησης αναπληρωτών. 
                         Η πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
                     
                         Τραγάκη Ευγενία                        Δεληγιάννης Γεώργιος