Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019

Υφ. Παιδείας: Οι 30 προτεραιότητες για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Τις 30  προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης στον τομέα ευθύνης μου, την Α΄ βάθμια και Β΄ βάθμια εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, οι οποίες διαρθρώνονται σε 4 βασικούς άξονες, ανακοίνωσε σήμερα στη Βουλη η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη..
Ειδικότερα η υφυπουργός Παιδείας ανακοίνωσε τα εξής:
Α. Σύγχρονο  σχολείο  
 
1. Καταρτίζουμε ένα νέο πρόγραμμα σπουδών από το Δημοτικό ως το Λύκειο

2. Προσαρμόζουμε τη διδακτέα ύλη,ώστε να είναι εφικτή η κάλυψή της κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, με παράλληλη ενίσχυση της πειραματικής άσκησης,
3. Εισάγουμε μεθόδους διδασκαλίας που ελαττώνουν το διάβασμα του μαθητή στο σπίτι, ειδικά στις πρώτες τάξεις,
4. Εισάγουμε παράλληλα νέες εκπαιδευτικές θεματικές ενότητες,όπως επιχειρηματικότητα, οδική συμπεριφορά, εθελοντισμός, πρόληψη, αντίδραση και προφύλαξη από τις φυσικές καταστροφές,
5. Προωθούμε την ανάπτυξη δημιουργικών και βιωματικών δράσεων και τη λειτουργία μαθητικών ομίλων εκτός ωρολογίου προγράμματος (π.χ. ρομποτική, δημιουργία εικονικών επιχειρήσεων, συμμετοχή σε διαγωνισμούς κ.α.), οι οποίες θα ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία, την κριτική σκέψη, την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα αντί για την αποστήθιση.
7.    Αξιοποιούμε την ψηφιακή τεχνολογία για την βελτίωση της σχολικής καθημερινότητας
8.    Δίνουμε έμφαση στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών από πολύ μικρή ηλικία για τους κινδύνους που αυτό ενέχει, και
9.    Καθιερώνουμε τη λήψη πιστοποιητικού βασικών γνώσεων πληροφορικής μέχρι την Ά Λυκείου από όλους τους μαθητές
10.    Εισάγουμε ουσιαστικό σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό στο Γυμνάσιο, ώστε κάθε παιδί να ανακαλύψει και να αξιοποιήσει τις κλίσεις του
11.    Δημιουργούμε ένα τουλάχιστον Πρότυπο και ένα Πειραματικό σχολείο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα αρχίζοντας από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη
12.    Ενισχύουμε την επαγγελματική εκπαίδευση και παρέχουμε δυνατότητα στους μαθητές να τη γνωρίσουν και να την επιλέξουν αφού ενημερωθούν για τις πολλές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης που αυτή προσφέρει. Ιδρύουμε Πρότυπα ΕΠΑΛ και συμβούλιο σύνδεσης με της τοπικές ανάγκες επαγγελματικής αποκατάστασης.
13.    Δίνουμε έμφαση στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την πρόσληψη των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού στην ειδική αγωγή και προσαρμόζουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα στην ανάπτυξη της ενταξιακής εκπαίδευσης για τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
14.    Ιδρύουμε προστατευμέναεργαστήρια μαθητείας και κατάρτισής δίνοντας διέξοδο στους αποφοίτους των ΕΕΕΕΚ
Β. Ποιοτική  και αποτελεσματική  εκπαίδευση
 
15.    Προωθούμε την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ενισχύουμε την επιμόρφωση των Διευθυντικών στελεχών στο ΕΚΔΔΑ

16.    Προγραμματίζουμε προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών βάσει των πραγματικών αναγκών, των δημογραφικών εξελίξεων και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων με αντικειμενικό σύστημα επιλογής.
17.    Προωθούμε την αξιολόγηση όλων των συντελεστών του εκπαιδευτικού μας συστήματος και συνδέουμε την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τη διαρκή βελτίωση και  επιβράβευσή τους
18.    Αναθέτουμε στην ΑΔΙΠΠΔΕ τον καθορισμό των κριτηρίων και την αποτίμηση της αξιολόγησης
19.    Θεσπίζουμε σύστημα επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και νομοθετούμε την επιλογή των ανώτατων στελεχών της εκπαίδευσης με διαδικασία ΑΣΕΠ
20.    Επαναφέρουμε το θεσμό των Σχολικών Συμβούλων, με επαναπροσδιορισμό του ρόλου και των αρμοδιοτήτων τους
21.    Ενισχύουμε το ρόλο του Διευθυντή του σχολείου και δίνουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον δάσκαλο να επιλέξει ένα κομμάτι του παρεχόμενου προγράμματος που δίνει στους μαθητές του
22.    Ανοίγουμε τα σχολεία στην τοπική κοινωνία και ενισχύουμε τα δίκτυα των σχολικών μονάδων με έμφαση στις παιδαγωγικές επιμορφωτικές συνεργασίες με όμορα σχολεία
23.    Η επιτυχής ολοκλήρωση του Λυκείου θα οδηγεί στην απόκτηση Εθνικού Απολυτηρίου, για τον προσδιορισμό του βαθμού του οποίου, θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί των τριών τάξεων του Λυκείου με ειδικό συντελεστή ανά τάξη και καθιερώνουμε γραπτές προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη για όλες τις τάξεις του Λυκείου, με επιλογή θεμάτων από Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας
Γ. Κοινωνικός  χαρακτήρας του εκπαιδευτικού  συστήματος
 
24.    Ενισχύουμε ουσιαστικά τα ολοήμερα σχολεία με πρόγραμμα δραστηριοτήτων και μελέτης

25.    Θεσπίζουμε τη δυνατότητα διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ξένης γλώσσας μέσα στα σχολεία
26.    Στηρίζουμε και εξορθολογίζουμε τη λειτουργία των εξειδικευμένων σχολείων (μουσικών, καλλιτεχνικών και άλλων)
27.    Ενισχύουμε τα σχολεία της ομογένειας
28.    Στηρίζουμε την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και παρά τα όποια προβλήματα στις υποδομές, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση
Δ. Ασφαλές  σχολικό  περιβάλλον
29.    Καθορίζουμε σε κάθε σχολείο έναν «υπεύθυνο κτηρίου», ο οποίος θα είναι αρμόδιος για την υλοποίηση σχεδίου παρεμβάσεων και δράσεων για την ασφάλεια των σχολικών εγκαταστάσεων, καθώς και την καταγραφή τυχόν ζημιών ή ελλείψεων και την άμεση αποκατάστασή τους
30.    Ευαισθητοποιούμε και ενδυναμώνουμε τους μαθητές στην αντιμετώπιση του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο, με επιλογή ενός εκπαιδευτικού ως «Δασκάλου ή Καθηγητή Εμπιστοσύνης» στον οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι μαθητές ατομικά ή ομαδικά, συζητώντας προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως θέματα σχολικού εκφοβισμού
Η Σοφία Ζαχαράκη, τόνισε επίσης στην ομιλία τα εξής:
  • Το κύριο πρόταγμα των πρόσφατων εκλογών και η σαφής ετυμηγορία των πολιτών, είναι η επείγουσα απαίτηση, η χώρα να κερδίσει το χαμένο έδαφος και να ανοίξει έναν νέο κύκλο, έναν κύκλο Ισχυρής Ανάπτυξης.
  • Είναι, περισσότερο από στόχος της κυβέρνησης αυτής, στόχος εθνικός να αφήσουμε πίσω τον μαρασμό και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις, που θα δώσουν στους Έλληνες και στις Ελληνίδες νέες ευκαιρίες και νέες προσδοκίες.
  • Το σχέδιό μας για την Παιδεία ήταν ήδη στην προεκλογική περίοδο και είναι σήμερα η αιχμή του δόρατος του προγράμματος μας.
  • Και είναι λόγω αυτής της κεντρικής μας πολιτικής επιλογής, που μπορούμε σήμερα ενώπιον του νομοθετικού σώματος να επικαλεστούμε ότι διαθέτουμε -επιπλέον της γενικής νομιμοποίησης για την υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος- και ιδιαίτερη και αυξημένη λαϊκή νομιμοποίηση για την εφαρμογή του προγράμματος μας στην Παιδεία. Όλοι οι μαθητές, ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας και ανεξαρτήτως κάθε άλλης συνθήκης, να έχουν ίσες ευκαιρίες στο ξεκίνημα της ζωής τους και πρόσβαση σε ποιοτική δημόσια εκπαίδευση.
  • Σε ένα δημόσιο σχολείο, που θα λειτουργεί ως βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση των κάθε είδους αποκλεισμών, που θα δίνει στους μαθητές του, όποια και αν είναι η αφετηρία τους, τα εφόδια για να μπορούν στην ζωή τους να υπερασπιστούν ως ελεύθεροι και ανεξάρτητοι πολίτες το δικαίωμά τους στην επιδίωξη της ευτυχίας τους, και, συγχρόνως, το πνεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης και ευθύνης για να προσφέρουν τις δυνάμεις τους στην επιδίωξη της συλλογικής προκοπής της χώρας.
  • Είμαστε αποφασισμένοι να υλοποιήσουμε την δέσμευση της κυβέρνησης για την μεγαλύτερη επένδυση στο μέλλον της χώρας: Την επένδυση στην Παιδεία. Την επένδυση στους εκπαιδευτικούς μας και στους μαθητές μας.
  • Σε αυτή την κατεύθυνση θα επιδιώξουμε, στην βάση του προγράμματός μας, την μέγιστη δυνατή συναίνεση με τα κόμματα της βουλής, αλλά και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, χωρίς όμως εκπτώσεις σε αυτά που οι πολίτες απαιτούν να γίνουν και που η Παιδεία μας έχει ανάγκη.
                                                                   Πηγή :www.esos.gr

Προγραμματικές δηλώσεις: Το σχέδιο της Κυβέρνησης για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης

Το σχέδιο της Κυβέρνησης για τις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης ανέπτυξε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κερααμέως .
Ειδικότερα η υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε τα εξής:
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
Α. Κεντρική μας επιδίωξη είναι να απελευθερώσουμε το σχολείο από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του υπουργείου Παιδείας, και να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς μας.
1.    Απλουστεύουμε μια σειρά από διαδικασίες για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, όπως για παράδειγμα η διενέργεια σχολικών εκδρομών και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και ολυμπιάδες.
2.    Θωρακίζουμε θεσμικά τη σχολική μονάδα, αναβαθμίζουμε το ρόλο του Διευθυντή, προωθούμε ένα νέο σύστημα επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, αναδιοργανώνουμε τις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, με γνώμονα δομές πιο κοντά στις σχολικές μονάδες, με σταδιακή κατάργηση των υφιστάμενων, υδροκέφαλων και συγκεντρωτικών δομών.
3.    Δίνουμε μεγαλύτερη ελευθερία στους εκπαιδευτικούς όσον αφορά τη διδασκαλία στην τάξη.
Β. Επενδύουμε περισσότερο στους εκπαιδευτικούς, σημαίνει ότι τους προσφέρουμε τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους.
1.    Εστιάζουμε, μετά από πολλά χρόνια, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
2.    Προωθούμε ένα σύστημα αξιολόγησης, ξεκινώντας από τις σχολικές μονάδες και προχωρώντας στους εκπαιδευτικούς, με αποκλειστικό στόχο την επιβράβευση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωσή τους μέσω επιμόρφωσης.
3.    Καταγράφουμε συγκεκριμένες ανάγκες που υπάρχουν για εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης ανά τη χώρα και επιλύουμε σταδιακά το μείζον θέμα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Και ανακοινώνουμε σήμερα τη μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς, για να επιστρέψουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί στις τάξεις.
4.    Στην ειδική αγωγή, προχωρούμε ήδη στην επίσπευση της διαδικασίας πρόσληψης 4.500 εκπαιδευτικών.
Γ. Σε ένα τρίτο επίπεδο, διασφαλίζουμε πρόσβαση σε ποιοτικότερη εκπαίδευση για όλους τους μαθητές και τους εξοπλίζουμε με νέες δεξιότητες.
1.    Επαναφέρουμε και ενισχύουμε τον θεσμό των πρότυπων και πειραματικών σχολείων.
2.    Μελετούμε ένα νέο συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών από το Δημοτικό έως το Λύκειο. Το πρόγραμμα σπουδών εμπλουτίζεται με νέες εκπαιδευτικές θεματικές, όπως εθελοντισμός, επιχειρηματικότητα, σεβασμός στον άλλο, προφύλαξη από φυσικές καταστροφές, διατροφή και υγιεινή. Ενισχύουμε, την εκμάθηση ξένων γλωσσών και γνώσεων πληροφορικής.
3.    Δίνουμε έμφαση στην καλλιέργειαήπιων δεξιοτήτων (soft skills), όπως π.χ. η δημιουργικότητα, η κριτική και συνθετική σκέψη και η ομαδική δουλειά, όπως και στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), π.χ. ψηφιακή χρήση, ψηφιακή επικοινωνία, ψηφιακή ασφάλεια, ψηφιακή συναισθηματική νοημοσύνη, ψηφιακά δικαιώματα.
4.    Καθιερώνουμε τον σχολικόεπαγγελματικό προσανατολισμό από το Γυμνάσιο, ώστε να αναδεικνύονται οι κλίσεις και οι δεξιότητες όλων των μαθητών.
5.    Στην Ειδική Αγωγή, προσαρμόζουμε σταδιακά το εκπαιδευτικό μας σύστημα στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης (inclusive education), δημιουργούμε προγράμματα σπουδών για τις σχολικές δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατάλληλα σταθμισμένα ως προς το είδος της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και ιδρύουμε προστατευμένα εργαστήρια μαθητείας και κατάρτισης.
6.    Ενισχύουμε τον αυτόνομο παιδαγωγικό ρόλο του Λυκείου, με στοχευμένες παρεμβάσεις αναφορικά με το Εθνικό Απολυτήριο και τις προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη.
7.    Θεσπίζουμε νέο πλαίσιο για την ιδιωτική εκπαίδευση με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, για παράδειγμα όσον αφορά στην εκπόνηση πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και προστατεύουμε τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
8.    Βελτιώνουμε άμεσα στρεβλώσεις τους ισχύοντος συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και σε βάθος χρόνου, επιφέρουμε ουσιαστικότερες αλλαγές μετά από ενδελεχή διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς. Καθορίζουμε ελάχιστη βάση εισαγωγής στα τριτοβάθμια ιδρύματα. Τα ιδρύματα θα μπορούν να καθορίζουν βάση εισαγωγής υψηλότερη της ελάχιστης και θα ορίζουν επίσης τον ετήσιο αριθμό των εισακτέων.
Προσχολική εκπαίδευση
Θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης. Και ήδη εργαζόμαστε για να μπορέσει να γίνει πράξη η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές που κληρονομήσαμε από την απερχόμενη Κυβέρνηση.
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση
Α. Αλλάζουμε ριζικά την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση. Στόχος μας, η Επαγγελματική Εκπαίδευση, από λύση ανάγκης για λίγους, να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς.
Ενδεικτικά:
1.    Ιδρύουμε πρότυπα ΕΠΑ.Λ. και προβλέπουμε ενεργότερο ρόλο των κοινωνικών εταίρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  
2.    Θεσπίζουμε νέο πλαίσιο λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας.
Β.  Στη Δια Βίου Μάθηση:
o    Παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε κάθε ενδιαφερόμενο, στο πλαίσιο της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.
o    Αναβαθμίζουμε τις δεξιότητες των ενηλίκων για τη βέλτιστη ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Τριτοβάθμια εκπαίδευση
Α. Η μεταρρύθμιση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στοχεύει σε ακαδημαϊκά Ιδρύματα πραγματικά αυτόνομα, αυτοδιοικούμενα, αξιολογούμενα, ανταγωνιστικά, εξωστρεφή, σε κοινό βηματισμό με την αγορά εργασίας.
Ενδεικτικά:
1.    Πρώτον, επιστρέφουμε τα πανεπιστήμια σε αυτούς στους οποίους πραγματικά ανήκουν, δηλαδή στους φοιτητές, στους καθηγητές και στο διοικητικό προσωπικό, καταργώντας το κακώς εννοούμενο άσυλο. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να επεμβαίνουν αυτεπαγγέλτως για κάθε αξιόποινη πράξη που διαπράττεται εντός πανεπιστημίου.
2.    Δεύτερον, θεσπίζουμε σύγχρονες και αποτελεσματικές δομές διοίκησης, με  διακριτές και σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες.
3.    Τρίτον, καθιερώνουμε ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2, πλην εξαιρέσεων.
4.    Τέταρτον, ενισχύουμε την αυτονομία και εξωστρέφεια των Ιδρυμάτων.
o    Απελευθερώνουμε τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
o    Διευρύνουμε τη δυνατότητα δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.
o    Ενισχύουμε τα θερινά/χειμερινά σχολεία σε τομείς που η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα (π.χ. πολιτισμός, ναυτιλία, τουρισμός).
o    Αναπτύσσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με επένδυση στις νέες τεχνολογίες.
o    Αξιοποιούμε τη δυνατότητα ΣΔΙΤ για την κάλυψη επιμέρους αναγκών των Ιδρυμάτων (π.χ. για κατασκευή φοιτητικών εστιών).
o    Εισάγουμε νέο θεσμικό πλαίσιο για δωρεές προς τα Ιδρύματα και για την υλοποίηση πατεντών και επιστημονικών ιδεών.
o    Προχωρούμε στην απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ, χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας.
o    Επεκτείνουμε τον θεσμό της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε συναφή με τις σπουδές τους αντικείμενα.

5.    Πέμπτον, θωρακίζουμε την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) και εισάγουμε διαδικασίες αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα.
o    Η κρατική χρηματοδότηση προς τα ανώτατα ιδρύματα θα εξαρτάται από αντικειμενικά κριτήρια όπως  το κόστος σπουδών ανά φοιτητή, η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, μέγεθος και γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος αλλά θα συνδέεται, σε κάποιο βαθμό, και με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
o    Ο Ακαδημαϊκός Χάρτης της χώρας θα προκύπτει από την αξιολόγηση της Α.ΔΙ.Π και στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, ώστε να μην επαναληφθεί το καταστροφικό φαινόμενο ίδρυσης νέων τμημάτων και συγχωνεύσεων τμημάτων για την εξυπηρέτηση καθαρά ψηφοθηρικών σχεδιασμών και μικροπολιτικών συμφερόντων.
Τομέας   Θρησκευμάτων
Τέλος, σχετικά με τον τομέα των Θρησκευμάτων, δόθηκε πρόσφατα η ευκαιρία και στον Πρωθυπουργό και σ’ εμένα να αναπτύξουμε κάποιες πρώτες σκέψεις μας αναφορικά με τη νέα σχέση που σκοπεύουμε να οικοδομήσουμε με την Εκκλησία, σεβόμενοι τους διακριτούς θεσμικούς ρόλους Πολιτείας και Εκκλησίας.
Προυπολογισμός
Κάποιες από τις προγραμματικές μας θέσεις για την παιδεία απαιτούν χρήματα για να υλοποιηθούν, και θα επιδιώξουμε τον αυξήσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό για την παιδεία. Οι περισσότερες όμως παρεμβάσεις μας, απαιτούν απλώς πολιτική βούληση και αλλαγή νοοτροπίας.
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
 
Με αίσθημα μεγάλης τιμής και ευθύνης βρίσκομαι σήμερα εδώ για να αναπτύξω τις προτεραιότητές μας και τις κυριότερες δράσεις που θα αναλάβουμε το προσεχές διάστημα στον τομέα της Παιδείας. Με την ευκαιρία της πρώτης αυτής ομιλίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό για την εξαιρετική τιμή να μου αναθέσει το κρίσιμο αυτό χαρτοφυλάκιο για το παρόν και το μέλλον των παιδιών μας και της χώρας μας.
 
Επιτρέψτε μου, αρχικά, να αναφερθώ στους έξι βασικούς στόχους που διατρέχουν οριζόντια το πρόγραμμά μας.
 
Πρώτον, μεγαλύτερη ελευθερία και μεγαλύτερη αυτονομία για σχολεία και πανεπιστήμια. Αξιοποιούμε τις μεγάλες δυνατότητες των εκπαιδευτικών μας, απελευθερώνουμε τον δυναμισμό τους.
 
Δεύτερον, εξωστρέφεια και ουσιαστικότερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Τρίτον, ίσες ευκαιρίες για όλους. Η Παιδεία αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό μηχανισμό κοινωνικής κινητικότητας, και κύριο μέλημά μας είναι να εξασφαλίσουμε ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικότερη εκπαίδευση για όλους.
 
Τέταρτο,  έμφαση και αξιοποίηση των νέων δεδομένων της ψηφιακής εποχής.

Σε μια εποχή που η τεχνολογία προχωράει ραγδαία και αλλάζει άρδην τις ζωές μας και την πραγματική οικονομία, ζητούμενο δεν είναι η πρόσβαση στη γνώση, αλλά η αποτελεσματικότερη επεξεργασία και αξιοποίηση της γνώσης. Αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, καλλιέργεια των αναγκαίων ψηφιακών δεξιοτήτων στους νέους.  
 
Πέμπτο, στόχος όχι μόνο να παραδώσουμε στην κοινωνία μορφωμένους νέους, αλλά και πιο ολοκληρωμένους πολίτες. Πολίτες που θα έχουν ανεπτυγμένες ήπιες δεξιότητες, που θα μπορούν να προσαρμόζονται σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, που θα έχουν εξελιγμένους δείκτες συνεργασίας, αλληλοσεβασμού και αμοιβαιότητας. Στόχος, λοιπόν, είναι να ενισχύσουμε τους δείκτες κοινωνικού κεφαλαίου, που θα δώσουν ώθηση και στην κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη.
 
Έκτο, υιοθέτηση πολιτικών βάσει τεκμηρίωσης. Για να βελτιώσουμε τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, θα πρέπει να μπορούμε να τις μετρήσουμε και να τις αποτιμήσουμε. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στα οικονομικά της εκπαίδευσης, στη μελέτη δηλαδή όλων των οικονομικών πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, ώστε να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε αποτελεσματικότερα.

Τα τελευταία 4,5 χρόνια, η Παιδεία επλήγη από τη λογική της ήσσονος προσπάθειας, τον εξισωτισμό προς τα κάτω και τη δαιμονοποίηση της αριστείας. Η πορεία αυτή θα ανασχεθεί. θα αποκατασταθούν οι αξίες της σκληρής δουλειάς, της αξιοκρατίας και της αριστείας. Και μιας και αναφέρομαι στην αριστεία, Κυρίες και Κύριοι, για εμάς η αριστεία δεν είναι ρετσινιά. Για εμάς η αριστεία είναι στάση ζωής, αριστεία είναι να προσπαθείς διαρκώς να υπερβαίνεις τον εαυτό σου, να επιδιώκεις καθημερινά να γίνεσαι καλύτερος.
Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις προγραμματικές μας θέσεις:
Ξεκινώντας από τη βάση της πυραμίδας προς τα πάνω, θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της προσχολικής εκπαίδευσης. Και ήδη εργαζόμαστε για να μπορέσει να γίνει πράξη η δίχρονη υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, παρά τις σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές που κληρονομήσαμε από την απερχόμενη Κυβέρνηση.
Συνεχίζοντας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση:
Κεντρική μας επιδίωξη είναι να απελευθερώσουμε το σχολείο από τον ασφυκτικό εναγκαλισμό του Υπουργείου Παιδείας, και να δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους εκπαιδευτικούς μας.
•    Απλουστεύουμε μια σειρά από διαδικασίες για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, όπως για παράδειγμα η διενέργεια σχολικών εκδρομών και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς και ολυμπιάδες.
•    Θωρακίζουμε θεσμικά τη σχολική μονάδα, αναβαθμίζουμε το ρόλο του Διευθυντή, προωθούμε ένα νέο σύστημα επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, αναδιοργανώνουμε τις δομές υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, με γνώμονα δομές πιο κοντά στις σχολικές μονάδες, με σταδιακή κατάργηση των υφιστάμενων, υδροκέφαλων και συγκεντρωτικών δομών.
•    Δίνουμε μεγαλύτερη ελευθερία στους εκπαιδευτικούς όσον αφορά τη διδασκαλία στην τάξη.

Επενδύουμε περισσότερο στους εκπαιδευτικούς, σημαίνει ότι τους προσφέρουμε τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου να επιτελούν απρόσκοπτα το έργο τους.
•    Εστιάζουμε, μετά από πολλά χρόνια, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
•    Προωθούμε ένα σύστημα αξιολόγησης, ξεκινώντας από τις σχολικές μονάδες και προχωρώντας στους εκπαιδευτικούς, με αποκλειστικό στόχο την επιβράβευση των εκπαιδευτικών και τη βελτίωσή τους μέσω επιμόρφωσης.
•    Καταγράφουμε συγκεκριμένες ανάγκες που υπάρχουν για εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης ανά τη χώρα και επιλύουμε σταδιακά το μείζον θέμα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Και ανακοινώνουμε σήμερα τη μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς, για να επιστρέψουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί στις τάξεις.
•    Στην ειδική αγωγή, προχωρούμε ήδη στην επίσπευση της διαδικασίας πρόσληψης 4.500 εκπαιδευτικών.
Σε ένα τρίτο επίπεδο, διασφαλίζουμε πρόσβαση σε ποιοτικότερη εκπαίδευση για όλους τους μαθητές και τους εξοπλίζουμε με νέες δεξιότητες.
•    Επαναφέρουμε και ενισχύουμε τον θεσμό των πρότυπων και πειραματικών σχολείων.
•    Μελετούμε ένα νέο συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών από το Δημοτικό έως το Λύκειο. Το πρόγραμμα σπουδών εμπλουτίζεται με νέες εκπαιδευτικές θεματικές, όπως εθελοντισμός, επιχειρηματικότητα, σεβασμός στον άλλο, προφύλαξη από φυσικές καταστροφές, διατροφή και υγιεινή. Ενισχύουμε, την εκμάθηση ξένων γλωσσών και γνώσεων πληροφορικής.
•    Δίνουμε έμφαση στην καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), όπως π.χ. η δημιουργικότητα, η κριτική και συνθετική σκέψη και η ομαδική δουλειά, όπως και στην καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills), π.χ. ψηφιακή χρήση, ψηφιακή επικοινωνία, ψηφιακή ασφάλεια, ψηφιακή συναισθηματική νοημοσύνη, ψηφιακά δικαιώματα.
•    Καθιερώνουμε τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό από το Γυμνάσιο, ώστε να αναδεικνύονται οι κλίσεις και οι δεξιότητες όλων των μαθητών.
•    Στην Ειδική Αγωγή, προσαρμόζουμε σταδιακά το εκπαιδευτικό μας σύστημα στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης (inclusive education), δημιουργούμε προγράμματα σπουδών για τις σχολικές δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατάλληλα σταθμισμένα ως προς το είδος της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και ιδρύουμε προστατευμένα εργαστήρια μαθητείας και κατάρτισης.
•    Ενισχύουμε τον αυτόνομο παιδαγωγικό ρόλο του Λυκείου, με στοχευμένες παρεμβάσεις αναφορικά με το Εθνικό Απολυτήριο και τις προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη.
•    Θεσπίζουμε νέο πλαίσιο για την ιδιωτική εκπαίδευση με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας, για παράδειγμα όσον αφορά στην εκπόνηση πρόσθετων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, και προστατεύουμε τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών.
•    Βελτιώνουμε άμεσα στρεβλώσεις τους ισχύοντος συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και σε βάθος χρόνου, επιφέρουμε ουσιαστικότερες αλλαγές μετά από ενδελεχή διάλογο με τους εμπλεκόμενους φορείς. Καθορίζουμε ελάχιστη βάση εισαγωγής στα τριτοβάθμια ιδρύματα. Τα ιδρύματα θα μπορούν να καθορίζουν βάση εισαγωγής υψηλότερη της ελάχιστης και θα ορίζουν επίσης τον ετήσιο αριθμό των εισακτέων.

Αλλάζουμε ριζικά την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Δια βίου μάθηση. Στόχος μας, η Επαγγελματική Εκπαίδευση, από λύση ανάγκης για λίγους, να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς. Ενδεικτικά:
•    Ιδρύουμε πρότυπα ΕΠΑ.Λ. και προβλέπουμε ενεργότερο ρόλο των κοινωνικών εταίρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  
•    Θεσπίζουμε νέο πλαίσιο λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας.
•    Στη Δια Βίου Μάθηση:
o    Παρέχεται η δυνατότητα πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε κάθε ενδιαφερόμενο, στο πλαίσιο της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.
o    Αναβαθμίζουμε τις δεξιότητες των ενηλίκων για τη βέλτιστη ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού.
Η μεταρρύθμιση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στοχεύει σε ακαδημαϊκά Ιδρύματα πραγματικά αυτόνομα, αυτοδιοικούμενα, αξιολογούμενα, ανταγωνιστικά, εξωστρεφή, σε κοινό βηματισμό με την αγορά εργασίας. Ενδεικτικά:
•    Πρώτον, επιστρέφουμε τα πανεπιστήμια σε αυτούς στους οποίους πραγματικά ανήκουν, δηλαδή στους φοιτητές, στους καθηγητές και στο διοικητικό προσωπικό, καταργώντας το κακώς εννοούμενο άσυλο. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να επεμβαίνουν αυτεπαγγέλτως για κάθε αξιόποινη πράξη που διαπράττεται εντός πανεπιστημίου.
•    Δεύτερον, θεσπίζουμε σύγχρονες και αποτελεσματικές δομές διοίκησης, με  διακριτές και σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες.
•    Τρίτον, καθιερώνουμε ανώτατο χρονικό όριο ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2, πλην εξαιρέσεων.
•    Τέταρτον, ενισχύουμε την αυτονομία και εξωστρέφεια των Ιδρυμάτων.
o    Απελευθερώνουμε τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
o    Διευρύνουμε τη δυνατότητα δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.
o    Ενισχύουμε τα θερινά/χειμερινά σχολεία σε τομείς που η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα (π.χ. πολιτισμός, ναυτιλία, τουρισμός).
o    Αναπτύσσουμε εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με επένδυση στις νέες τεχνολογίες.
o    Αξιοποιούμε τη δυνατότητα ΣΔΙΤ για την κάλυψη επιμέρους αναγκών των Ιδρυμάτων (π.χ. για κατασκευή φοιτητικών εστιών).
o    Εισάγουμε νέο θεσμικό πλαίσιο για δωρεές προς τα Ιδρύματα και για την υλοποίηση πατεντών και επιστημονικών ιδεών.
o    Προχωρούμε στην απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ, χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας.
o    Επεκτείνουμε τον θεσμό της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε συναφή με τις σπουδές τους αντικείμενα.
•    Πέμπτον, θωρακίζουμε την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) και εισάγουμε διαδικασίες αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα.
o    Η κρατική χρηματοδότηση προς τα ανώτατα ιδρύματα θα εξαρτάται από αντικειμενικά κριτήρια όπως  το κόστος σπουδών ανά φοιτητή, η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, μέγεθος και γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος αλλά θα συνδέεται, σε κάποιο βαθμό, και με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
o    Ο Ακαδημαϊκός Χάρτης της χώρας θα προκύπτει από την αξιολόγηση της Α.ΔΙ.Π και στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, ώστε να μην επαναληφθεί το καταστροφικό φαινόμενο ίδρυσης νέων τμημάτων και συγχωνεύσεων τμημάτων για την εξυπηρέτηση καθαρά ψηφοθηρικών σχεδιασμών και μικροπολιτικών συμφερόντων.

Τέλος, σχετικά με τον τομέα των Θρησκευμάτων, δόθηκε πρόσφατα η ευκαιρία και στον Πρωθυπουργό και σ’ εμένα να αναπτύξουμε κάποιες πρώτες σκέψεις μας αναφορικά με τη νέα σχέση που σκοπεύουμε να οικοδομήσουμε με την Εκκλησία, σεβόμενοι τους διακριτούς θεσμικούς ρόλους Πολιτείας και Εκκλησίας.
 
Κυρίες και Κύριοι,
 
Κάποιες από τις προγραμματικές μας θέσεις για την παιδεία απαιτούν χρήματα για να υλοποιηθούν, και θα επιδιώξουμε τον αυξήσουμε τον κρατικό προϋπολογισμό για την παιδεία. Οι περισσότερες όμως παρεμβάσεις μας, απαιτούν απλώς πολιτική βούληση και αλλαγή νοοτροπίας.

Η Ελλάδα του αύριο, είναι η Ελλάδα που επενδύει πρώτα στα παιδιά της. Σχεδιάζει για αυτά, οραματίζεται με τόλμη, βελτιώνει διαδικασίες και υποδομές, και διαμορφώνει τις συνθήκες για ένα ακόμη καλύτερο μέλλον από το δικό μας παρόν.
 
Πιστεύουμε βαθιά ότι το μέλλον μας περνάει μέσα από τα σχολεία και τα πανεπιστήμια της χώρας μας. Είναι στο χέρι μας το αύριο.


Γνωρίζοντας αυτή μας την ευθύνη, πιστεύοντας στα νέα παιδιά και στις δυνατότητες των λειτουργών της εκπαίδευσης, θα φτιάξουμε το νέο ελεύθερο σχολείο και πανεπιστήμιο. Αυτή είναι η αποστολή μας.
 
Και σε αυτή τη προσπάθεια είμαστε, και θα είμαστε ανοιχτοί, σε κάθε πρόταση και ιδέα, σε κάθε διάλογο.
Θα δουλέψουμε σκληρά για να δώσουμε σε όλα τα παιδιά το μέλλον που τους αξίζει.
 

                                                                   Πηγή: www.esos.gr 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΣΕΠ


Αποτέλεσμα εικόνας για ασεπ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
                                                                                        
                                                                            
                                                                                     ΑΘΗΝΑ, 22/07/2019
                                                                                                             Αρ. Πρωτ.: 106
                                                                                                    
                                                                                                   ΠΡΟΣ
·         Κα. Καλλιόπη Στάγκα, Γενική Διευθύντρια Α.Σ.Ε.Π.
·         Κα. Δέσποινα Σιμιτζόγλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.
  
ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΣΕΠ»
            Αξιότιμη κα Γενική Διευθύντρια & κα Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π.,
το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. σας υποβάλει επίσημο αίτημα άμεσης συνάντησης μαζί σας με βασικά αιτήματα προς συζήτηση: α) την εύρεση τρόπων επίσπευσης των 4.500 προσλήψεων στην Ειδική Αγωγή, β) τις εκτιμήσεις για τα είδη και την έκβαση των επικείμενων ενστάσεων και γ) την εξεύρεση θετικής λύσης για όσους από τους συναδέρφους μας Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. κινδυνεύουν να μην τους προσμετρηθούν προσόντα ή ακόμη και να απορριφθούν από τους αξιολογικούς πίνακες των προκηρύξεων 2ΕΑ/2019 & 1ΕΑ/2019 για τους μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή.
            Αναμένουμε τη θετική απάντησή σας στο αίτημά μας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω επικοινωνία και συνεργασία.
                                                        
                                                           Με εκτίμηση


Σάββατο, 20 Ιουλίου 2019

Προεδρικό Διάταγμα με τη νέα δομή του Υπουργείου Παιδείας

Αποτέλεσμα εικόνας για προεδρικο διαταγμα
Άλλαξε η διάρθρωση ολόκληρου του υπουργείου Παιδείας. Καταργείται η θέση του γενικού γραμματέα, ιδρύονται δύο νέες γενικές γραμματείες εκπαίδευσης, ενώ καταργούνται οι γραμματείες Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς οι αρμοδιότητες των οποίων μεταφέρονται στη νεοσυσταθείσα γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.

Στην αναδιάρθρωση της δομής ολόκληρου του υπουργείου Παιδείας προχώρησε η κυβέρνηση όπως προκύπτει από το Προεδρικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε χθες στο Φύλλο της Κυβέρνησης.
Στη νέα δομή καταργούνται οι θέσεις του Γενικού/Διοικητικού και του Αναπληρωτή Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα, ενώ παρά τις διαβεβαιώσεις της υπουργού Νίκη Κεραμέως οι γενικές γραμματείες Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς καταργούνται και συνίσταται μια νέα γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης στην οποία μεταφέρεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Δια Βίου και της Νέας Γενιάς.
Επίσης ιδρύονται δύο νέες γενικές γραμματείες, η Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και η Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Ειδικότερα:
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής.
Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,οι παρακάτω υπηρεσίες του π.δ. 18/2018 (Α΄ 31):
(α) η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
(β) η Γενική Διεύθυνση Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
(γ) η Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης,
(δ) η Αυτοτελής Διεύθυνση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης,
(ε) η Αυτοτελής Διεύθυνση Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων,
(στ) το Αυτοτελές Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Περιφερειακών Υπηρεσιών,
(ζ) το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων και
(η) οι δεκατρείς (13) Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης.
Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,οι παρακάτω υπηρεσίες του π.δ. 18/2018:
(α) το Τμήμα Γ΄ Μαθητείας ΕΠΑΛ και Μάθησης στο Χώρο Εργασίας της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
(β) οι υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης,
(γ) οι υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
3. Συνιστάται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Στη νέα Γενική Γραμματεία μεταφέρεται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων,η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του π.δ. 18/2018.
4. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης που συστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2909/2001 (Α΄ 90), μετονομάστηκε με το άρθρο 33 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) και επ ανασυστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4559/2018 (Α΄142) και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, η οποία επανασυστάθηκε με το άρθρο 31 του ν. 4559/2018, καθώς και οι αντίστοιχες θέσεις Γενικών/Τομεακών Γραμματέων των Γενικών Γραμματειών καταργούνται.
5. Οι θέσεις του Γενικού/Διοικητικού και του Αναπληρωτή Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καταργούνται.
Οι εξής υπηρεσίες του π.δ. 18/2018 υπάγονται εφεξής στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων:
(α) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
(β) Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων,
(γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών,
(δ) Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
Πηγή: Alfavita.gr

Διορισμοί και αξιολόγηση: Τι είπε σε συνέντευξη η υπ. Παιδείας

Αποτέλεσμα εικόνας για αξιολογηση
Η νέα υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας σήμερα στην «Κ» αναφέρθηκε, εκτός των άλλων, στους διορισμούς εκπαιδευτικών και στην αξιολόγηση.
4500 διορισμοί στην ειδική αγωγή
Η υπουργός Παιδείας ανέφερε ότι θα προχωρήσουν οι 4500 διορισμοί στην ειδική αγωγή  με τη διαδικασία της προκήρυξης που έχει ήδη δρομολογηθεί.
Οι διαδικασίες για τους διορισμούς έχουν προχωρήσει και το σχετικό κονδύλι έχει δεσμευθεί στον κρατικό προϋπολογισμό του 2019.
Τα κενά στην Ειδική  Αγωγή θα πρέπει να καλυφθούν το συντομότερο δυνατόν προς όφελος των μαθητών.
Αξιολόγηση  σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών
Το σύστημα αξιολόγησης σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών έχει αποκλειστικό στόχο τη διαρκή βελτίωση και επιβράβευσή τους, αλλά και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου.
Η αξιολόγηση θα συνδέεται με την αντιμετώπιση αδυναμιών σε επίπεδο σχολικής μονάδας και με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, που θα είναι εστιασμένη στις ανάγκες τους.
Θα επενδύσουμε στον εκπαιδευτικό,  θα δείξουμε ακόμα μεγαλύτερη εμπιστοσύνη και θα του δώσουμε περισσότερη ελευθερία.
Ο καθορισμός των κριτηρίων και η αποτίμηση των αποτελεσμάτων θα γίνεται από την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η οποία και θα ενισχυθεί ουσιαστικά.
Πηγή: Fresh-education.gr

Eνημερωτικό Αποσπάσεων Πρωτοβάθμιας: Από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και σε Φορείς

Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως: Στον Ρ/Σ 104,9 FM για Διορισμούς, Τριτοβάθμια, Βάσεις εισαγωγής.

Καταγραφή των στοιχείων των μελών του ΣΕΕΠΕΑ Κρήτης

Αποτέλεσμα εικόνας για κρητη χαρτ


Παρακαλούνται όλα τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ που ζουν και εργάζονται σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΚΕΣΥ, Ειδικά σχολεία, κ.λ.π.) στην Περιφέρεια Κρήτης να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα ώστε να γίνει καταγραφή στο μητρώο του συλλόγου ΣΕΕΠΕΑ Κρήτης και να ενημερώνεστε από τον σύλλογο:

ΟΑΕΔ: Κατέχετε κάρτα ανεργίας; Κερδίστε, τώρα, 15 παροχές (Λίστα)


Δείτε εδώ τι σας παρέχετε με την κάρτα ΟΑΕΔ:

Τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας για τις προσλήψεις και τους διορισμούς των αναπληρωτών ΕΕΠ - ΕΒΠ


Σχετική εικόνα

Πατήστε εδώ και δείτε τα στοιχεία από το Υπουργείο Παιδείας για τις προσλήψεις και τους διορισμούς των αναπληρωτών ΕΕΠ - ΕΒΠ:Ανακοίνωση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς τους Περιφερειακούς Συλλόγους σε σχέση με την επικοινωνία και συνεργασία ως προς οργανωτικά θέματα και την καταγραφή αναγκών
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
                                                                                          
ΑΘΗΝΑ, 16/07/2019

                                                                                                              Αρ. Πρωτ.: 105

ΠΡΟΣ
·         Περιφερειακούς Συλλόγους
·         Αιρετούς ΠΥΣΕΕΠ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς τους Περιφερειακούς Συλλόγους σε σχέση με την επικοινωνία και συνεργασία ως προς οργανωτικά θέματα και την καταγραφή αναγκών».
Αγαπητοί συνάδελφοι,
κατόπιν σύστασης του νέου Δ. Σ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα θέλαμε να σας δηλώσουμε την αμέριστη συμπαράσταση μας στις προσπάθειες που καταβάλλετε.
Θα θέλαμε επίσης οι θέσεις, οι προτάσεις, οι αποφάσεις σας καθώς και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα μέλη στην Περιφέρειά σας να αποτελούν  για τη ΠΟΣΕΕΠΕΑ τον οδηγό μιας συλλογικής προσπάθειας και μιας εποικοδομητικής συνεργασίας.
Ο Μιχάλης Βολκίδης έχει οριστεί στο νέο Δ.Σ. Οργανωτικός Γραμματέας και σύμφωνα με το καταστατικό: «Εισηγείται στο Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για οργανωτικά θέματα επικοινωνίας με τους συλλόγους και υλοποιεί σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ.», ως εκ τούτου θα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί σας.
Λόγω της επικείμενης συνάντησης μας με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας θα θέλαμε να διαβιβάσετε το αίτημά μας  στους Αιρετούς του ΠΥΣΕΕΠ για καταγραφή των πραγματικών αναγκών σε θέσεις ΕΕΠ- ΕΒΠ και την κάλυψη αυτών.
Συγκεκριμένα θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τον αριθμό των λειτουργικών κενών και αναγκών των σχολικών μονάδων και των ΚΕΣΥ σε θέσεις ΕΕΠ ΕΒΠ στην Περιφέρειά σας και τον αριθμό των αναπληρωτών που τοποθετήθηκαν τις προηγούμενες τρεις σχολικές χρονιές (αν είναι εφικτό) ανά κλάδο και ανά πρόγραμμα. Επίσης θεωρούμε πολύ σημαντικές τις προτάσεις των Αιρετών και του ΔΣ κάθε Περιφερειακού συλλόγου  για τη στελέχωση των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΣΥ καθώς την κάλυψη των αιτημάτων  της υποστήριξης από ΕΕΠ ΕΒΠ στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.   

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία και σας υποσχόμαστε ότι θα είμαστε συνοδοιπόροι προκειμένου να ακουστεί η φωνή και η ανάγκη κάθε Περιφερειακού Συλλόγου.