Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου 2017

Προσλήψεις 365 εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, για το σχολικό έτος 2017-2018, προσλαμβάνονται 365 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01.ΕΑΕ, ΠΕ02.ΕΑΕ, ΠΕ03.ΕΑΕ, ΠΕ03, ΠΕ04.ΕΑΕ, ΠΕ04, ΠΕ05.ΕΑΕ, ΠΕ06.ΕΑΕ, ΠΕ07.ΕΑΕ, ΠΕ08, ΠΕ09.ΕΑΕ, ΠΕ10.ΕΑΕ, ΠΕ11.ΕΑΕ, ΠΕ12.05, ΠΕ13.ΕΑΕ, ΠΕ14.ΕΑΕ, ΠΕ14, ΠΕ15, ΠΕ16.01, ΤΕ16.00.ΕΑΕ, ΠΕ17.ΕΑΕ, ΠΕ18.ΕΑΕ, ΠΕ18 και ΠΕ19-20.ΕΑΕ Β/θμιας Εκπαίδευσης στην ΕΑΕ, ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009808 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017,  όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση των Προϊσταμένων των οικείων Δ/νσεων σε κενές θέσεις των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή/και των Τμημάτων Ένταξης των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018. 

Προσλήψεις 398 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το σχολικό έτος 2017-2018.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το σχολικό έτος 2017-2018 προσλαμβάνονται 398 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΕΑΕ ΠΕ71, ΠΕ70.ΕΑΕ, ΠΕ61, ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ06.ΕΑΕ, ΠΕ08.ΕΑΕ, ΠΕ11.ΕΑΕ, ΠΕ16.01.ΕΑΕ, ΤΕ16.00.ΕΑΕ, ΠΕ19.ΕΑΕ. ΠΕ20.ΕΑΕ και των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ16.01, ΠΕ32 ως προσωρινοί αναπληρωτές στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ  Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017/18» με κωδικό ΟΠΣ 5009808 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Τετάρτη 18 έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΔΔΥ: ΤΟΥ ΑΙΡΕΤΟΥ Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΤΣΙΟΥ

Τότσιος Ιωάννης                                                      Τρίκαλα 17/10/2017
Αιρετός στο ΠΥΣΕΕΠ Θεσσαλίας
ΠΕ 23 Ψυχολόγος
τηλ. 6945358552
                                                                  

Θέμα: «Διαδικασία Διάγνωσης Αξιολόγησης και έκδοσης της Γνωμάτευσης»


Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες,

Με την παρούσα επιστολή μου θα ήθελα να παρατηρήσω τα παρακάτω με σκοπό την πλήρη και λεπτομερή ενημέρωση κατ’αρχήν και κατά δεύτερον να αποσαφηνιστεί άπαξ δια παντός και να υιοθετηθεί από όλα τα ΚΕΔΔΥ της Επικράτειας, από όλους τους εμπλεκόμενους μία και μόνο μία διαδικασία εύρυθμης λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ. Δεν σας κρύβω ότι στα ΚΕΔΔΥ τουλάχιστον της περιφέρειάς μου, η ερμηνεία της νομοθεσίας που αναφέρεται για το συγκεκριμένο θέμα, γίνεται με την μοναδική απόφαση – ερμηνεία του/της Προϊσταμένου / νης και φυσικά όπως καταλαβαίνετε έχουμε τέσσερις ερμηνείες όσες και ο αριθμός των ΚΕΔΔΥ.

Α) Το πρώτο θέμα που διχάζει είναι η έκδοση της γνωμάτευσης, η κοινοποίηση στους γονείς, η αποστολή αυτής στη σχολική μονάδα.
Στο Άρθ. 6, παρ. 3, τελευταίο εδάφιο. «Διαδικασία Διάγνωσης Αξιολόγησης και έκδοσης της Γνωμάτευσης», αναφέρει:
«Η γνωμάτευση και το Εξατομικευμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΕΠ ή ΕΠΕ) γνωστοποιούνται στους γονείς και στο σχολείο που εντάσσεται ο μαθητής, όλα δε τα στοιχεία καταχωρίζονται στον ατομικό φάκελο του μαθητή»,
Στο Άρθρο 9 «Αρχείο φακέλων», αναφέρει:
«3. Η γραπτή και η προφορική ενημέρωση για το περιεχόμενο του φακέλου γίνεται στον έχοντα τη γονική μέριμνα του μαθητή κατά τη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Κ.Δ.Α.Υ. Τη συνάντηση καθορίζει ο προϊστάμενος του Κ.Δ.Α.Υ. σε επικοινωνία με τον έχοντα τη γονική μέριμνα. Σε αυτήν μπορούν να μετέχουν και μέλη της ειδικής εκπαιδευτικής ομάδας που θα θεωρηθεί απαραίτητο από τον προϊστάμενο του Κ.Δ.Α.Υ. να παρευρεθούν.»
«5. Η γνωμάτευση, οι οδηγίες αντιμετώπισης και το ατομικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, χορηγείται μόνο στους έχοντες τη γονική μέριμνα του μαθητή και στη σχολική μονάδα που φοιτά ο μαθητής. Η διακίνηση των εγγράφων αυτών προς τη σχολική μονάδα γίνεται μόνο υπηρεσιακά

Με τα παραπάνω διευκρινίζεται ότι α) οι γονείς λαμβάνουν γνώση της γνωμάτευσης, β) η ίδια γνωμάτευση «χορηγείται» και οφείλει να βρίσκεται στον ατομικό φάκελο του μαθητή στο σχολείο που φοιτά, γ) η διακίνηση της γνωμάτευσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακά, δ) υπεύθυνος/η για όλη τη διαδικασία είναι ο/η προϊστάμενος/η του ΚΕΔΔΥ.
Δεν υιοθετούμε για κανένα λόγο κάποια διαδικασία του τύπου, α) δίνουμε και τη δεύτερη γνωμάτευση που προορίζεται για τη σχολική μονάδα στον γονέα με σκοπό να την καταθέσει στο σχολείο που φοιτά ο μαθητής ή β) ότι εφόσον ο γονέας δεν συμφωνεί και δεν κάνει αίτηση – προσφυγή στη δευτεροβάθμια επιτροπή (ΕΔΕΑ), η γνωμάτευση παραμένει στο ΚΕΔΔΥ χωρίς καμία έννοια της αξιολόγησης του μαθητή, με όποιες επιπτώσεις κι αν έχει η μη τήρηση του ΕΕΠ (ΕΠΕ) στην εκπαίδευση του μαθητή.

Β) Ένα άλλο θέμα που διχάζει την εκπαιδευτική κοινότητα είναι η ίδια η γνωμάτευση και η  δεσμευτική ή όχι χρήση της.
Σύμφωνα με το Ν 4186/2013 , αρθ. 28 , παρ 14 (ΦΕΚ 183 / τ. Α! / 17-09-2013)  
«14. Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο.»

Σύμφωνα με το Ν.3699/2008 Άρθρο 5 παράγρ. 5:
«Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις εισηγήσεις και τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις, που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι: Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων υποχρεούνται να εφαρμόσουν την εισήγηση του ΚΕΔΔΥ . Διαφορετικά οι διευθυντές σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης που δέχονται να εγγράψουν μαθητές με διαφορετική γνωμάτευση – εισήγηση, κινδυνεύουν να διωχθούν για παράβαση καθήκοντος. 
Να αναφέρω ότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όταν αφορά εξετάσεις μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεσμεύονται από την απόφαση του ΚΕΔΔΥ (Φ.253/155439/Β6(ΦΕΚ 2544 Β΄/30-12-2009)
Αρθ. ΜΟΝΟ , παρ. 1 , (τελευταία παράγραφος).
«Για την περίπτωση ν απαιτείται γνωμάτευση από τα οικεία Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), που λειτουργούν στις έδρες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 3699/2008 ή από τα πιστοποιημένα από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ μάτων Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ), στην οποία θα αναγράφεται η ειδική μαθησιακή δυσκολία του μαθητή, καθώς και ο χρόνος επαναξιολόγησής του.»)
Εδώ διευκρινίζετε ότι τα ΚΕΔΔΥ και τα ΙΠΔ κέντρα , έχουν την ίδια νομικά ισχύ, καθώς επίσης και εφόσον οι διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεσμεύονται να εφαρμόσουν την εισήγηση του ΚΕΔΔΥ , κατ’αναλογίαν εφαρμογής της ίδιας γνωμάτευσης – εισήγησης, και οι διευθυντές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης οφείλουν να την δέχονται και να την εφαρμόζουν. 

Γ) Τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στη περίπτωση που ο γονέας διαφωνεί με το περιεχόμενο της γνωμάτευσης, την αξιολόγηση. Αναφέρω τους παρακάτω νόμους που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα : 

Αριθμ. 28911/Γ6/12-03-2007 ( ΦΕΚ 449 / Β! / 03-04-2007 )
2. Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Γ6/4494/2001 (ΦΕΚ 1503 τ.Β/8.11.2001) υπουργική απόφαση «κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) των ατόμων με ειδικές ανάγκες και καθορισμός των καθηκόντων και υποχρεώσεων του προσωπικού αυτού» στα παρακάτω σημεία:
θ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 συμπληρώνεται
«Στην περίπτωση που ο γονέας δε συμφωνεί με τη γνωμάτευση, ή υπάρχει αντίφαση με προηγούμενες ή από άλλο φορέα γνωματεύσεις, με ευθύνη του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης συγκροτείται διεπιστημονική επιτροπή εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι δε συμμετείχαν σε προηγούμενες αξιολογήσεις. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί μπορεί να είναι ειδικοί των προβλεπόμενων κλάδων από δημόσιους φορείς του ΥΠΕΠΘ ή του Υπουργείου Υγείας − Πρόνοιας. Η επιτροπή επαναξιολογεί και εκδίδει την τελική γνωμάτευση.»
Ν 3699/2008 , ΦΕΚ 199 / τ. Α! / 02-10-2008 ( παρ. 4 , αρθ. 5.) 
4. Όταν υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή, οι γονείς έχουν δικαίωμα προσφυγής σε πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, που συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από: έναν σχολικό σύμβουλο ΕΑΕ της αντίστοιχης βαθμίδας ως συντονιστή, έναν σχολικό σύμβουλο γενικής εκπαίδευσης της αντίστοιχης βαθμίδας (για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ειδικότητας Φιλολόγων), έναν ψυχολόγο του κλάδου ΠΕ 23, έναν λογοθεραπευτή του κλάδου ΠΕ 21 ή ΠΕ 26 και έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ για μαθητές προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά περίπτωση. Η οικογένεια του μαθητή μπορεί να επιλέξει και έναν εμπειρογνώμονα, ο οποίος γνωμοδοτεί ενώπιον της πενταμελούς ΕΔΕΑ χωρίς δικαίωμα ψήφου με αμοιβή που καταβάλλεται από το Δημόσιο και είναι ίση με την αμοιβή του εκάστοτε μέλους της πενταμελούς δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ, όπως αυτή ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Η απόφαση της δευτεροβάθμιας ΕΔΕΑ είναι οριστική.
Στην περίπτωση που υπάρχει διάσταση απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή και οι γονείς δεν προσφύγουν στην πενταμελή Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ, υπερισχύει η γνωμάτευση των ΚΕΔΔΥ.
Ν 4186/2013 , αρθ. 28 , παρ 14 (ΦΕΚ 183 / τ. Α! / 17-09-2013)  
«14. Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ΕΑΕ, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο. Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή είτε προσωπική είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΔΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες του μαθητή έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο στο οποίο δεν μετείχε ειδικός παιδαγωγός, υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ και οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ της οποίας η απόφαση είναι οριστική.»
Τα ΚΕΔΔΥ σύμφωνα με τα παραπάνω  είναι η πρωτοβάθμια διαγνωστική – αξιολογική επιτροπή που εκδίδει γνωματεύσεις έχοντας ισότιμη ισχύ μόνο με τη διαγνωστική έκθεση των Ιατροπαιδαγωγικών κέντρων. Δευτεροβάθμια επιτροπή αξιολόγησης είναι αποκλειστικά και μόνο η ΕΔΕΑ. Επειδή από τη νομοθεσία  είναι οριστική η απόφαση της ΕΔΕΑ τότε θα πρέπει να έχει αποφασιστική ισχύ και η γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας επιτροπής εφόσον δίνεται το δικαίωμα αμφισβήτησης και κρίνεται από δευτεροβάθμιο όργανο. Η απόφαση της ΕΔΕΑ κοινοποιείται στη σχολική μονάδα εφόσον είναι οριστική και αμετάκλητη, συνεπώς και η γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας επιτροπής θα πρέπει να τυγχάνει της ίδιας αντιμετώπισης σύμφωνα με το κανόνα της ανάλογης εφαρμογής των δημοσίων – διοικητικών εγγράφων. Και τέλος η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ υπερισχύει αυτής του ΙΠΔ αν δεν υπάρξει προσφυγή από τους γονείς.
Αγαπητοί συνάδελφοι , αγαπητές συναδέλφισσες,
Σας διαβεβαιώνω ότι πρόθεσή μου με την παρούσα είναι να βάλω ένα μικρό λιθαράκι για την καλύτερη λειτουργία των ΚΕΔΔΥ , την εφαρμογή των νόμων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και τέλος να συμβάλλω κι εγώ στην ενιαία εφαρμογή των διατάξεων που πρέπει να ακολουθούν όλα τα ΚΕΔΔΥ στη χώρα μας.

Με τιμή

ΤΟΤΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   
Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΟΙ ΕΩΣ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΤΟ 2017-18

 Π.Δ.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΡΙΤΗ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Ενημέρωση για τις προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε δομές Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής και Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στα Σχολεία-Τάξεις Υποδοχής) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής για το σχολικό έτος 2017-2018.

Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συνολικά 813 πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε δομές Ειδικής Αγωγής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής.
Πιο συγκεκριμένα:
 • Στο πλαίσιο του «Προγράμματος μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», δόθηκαν 368 πιστώσεις-172 για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΒΠ και 196για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ.
 • Στο πλαίσιο του «Πργράμματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», διατέθηκαν συνολικά 337 πιστώσεις – 193 για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΒΠ και 144 για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ, κλάδου ΠΕ25.
 • Στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», χορηγήθηκαν 98 πιστώσεις – 50 πιστώσεις για τη στελέχωση των Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) και 48 για τη στελέχωση των Επιτροπών Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ).
 • Τέλος, στο πλαίσιο της πράξης «Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία – Τάξεις Υποδοχής»διατέθηκαν συνολικά 10 πιστώσεις για πρόσληψη αναπληρωτών ΠΕ30.
Αμέσως μετά την κύρωση των οριστικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομισθίων - βάσει των αποφάσεων που εστάλησαν από τον ΑΣΕΠ για τις υποβληθείσες ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων – καθώς και τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων από το ΥΠ.Π.Ε.Θ., η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής εκκίνησε τη διαδικασία των προσλήψεων και έχει υλοποιήσει - έως και σήμερα- 802 προσλήψεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., ενώ βρίσκεται στη διαδικασία πραγματοποίησης11 προσλήψεων ακόμη.
Πιο συγκριμένα, σε δομές Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγήςκαι Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στα Σχολεία-Τάξεις Υποδοχής) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής για το σχολικό έτος 2017-2018, προσλήφθηκαν:
 • 31 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ21/26–Θεραπευτών Λόγου
 • 83 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων
 • αναπληρωτές κλάδου ΠΕ24–Παιδοψυχιάτρων
 • 182 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών
 • 11 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ28-Φυσικοθεραπευτών
 • 37 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών
 • 100 αναπληρωτές κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών
 • 356 αναπληρωτές κλάδου ΕΒΠ-Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό
   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ 2017-2018

Π.Δ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 5 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 7 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.


Π.Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 4 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π. ΚΑΙ 6 Ε.Β.Π. ΣΕ Σ.Μ.Ε.Α.Ε.- Β ΦΑΣΗΔευτέρα, 16 Οκτωβρίου 2017

ΠΣΑΕΠ: Ενημέρωση για τη σημερινή συνάντηση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στο Υπουργείο

ΠΣΑΕΠ
-


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΥΣΗΣ

   Όπως ενημερώσαμε από χθες, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί συνάντηση μελών του ΠΣΑΕΠ και εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, κλάδων που υπηρετούν στην Π.Ε., με στελέχη του υπουργείου, αλλά και τον ίδιο τον υπουργό, για το ζήτημα που έχει προκύψει.   Πιο συγκεκριμένα, οι συνάδελφοι δεν κατάφεραν να δουν τον υφυπουργό κ. Μπαξεβανάκη, αλλά συναντήθηκαν με τον στενό του συνεργάτη κ. Κοτσιφάκη, ο οποίος άκουσε διεξοδικά όλα τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Ο ίδιος, δεσμεύτηκε ότι θα μεταφέρει την κατάσταση στον υφυπουργό. Ωστόσο, από τη στιγμή που οι συνάδελφοι δεν πήραν τις απαντήσεις που ήθελαν, ζήτησαν και επέμειναν σε συνάντηση με τον ίδιο τον υπουργό κ. Γαβρόγλου, κάτι που τελικά πραγματοποιήθηκε.

   
Μέλος του ΠΣΑΕΠ ενημέρωσε τον ίδιο τον υπουργό για την αναντιστοιχία μεταξύ των κενών που παρουσιάζει τοmyschool και των αναγκών σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που έχουν αποστείλει οι περιφερειακές διευθύνσεις. Το συγκεκριμένο θέμα σε συνδυασμό με την καθυστέρηση των προσλήψεων, έχει δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα που πρέπει άμεσα να επιλυθεί και να εκτονωθεί. Ο υπουργός δεσμεύτηκε προσωπικά πως θα εξετάσει διεξοδικά το θέμα και θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση επί του θέματος το αργότερο σε 2-3 ημέρες. Είναι προφανές πως στο διάστημα αυτό είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν οι προσλήψεις. Εμείς ως ΠΣΑΕΠ, θα πιέσουμε προκειμένου να υπάρξει λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα και να πραγματοποιηθεί η φάση προσλήψεων άμεσα και με όρους αξιοκρατίας, στα πραγματικά κενά των σχολικών μονάδων. 

Γνωμοδότηση νομικής συμβούλου ΔΟΕ για το ωράριο των εκπαιδευτικών

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΕ
ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το ωράριο των εκπαιδευτικών»
Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.1566/1985 και συγκεκριμένα με την παράγραφο 7 (όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν.2517/1997), προβλέπεται το εβδομαδιαίο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν σε δημοτικά σχολεία ως εξής:
         
     «7.α) Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών, που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία, ορίζεται από 1.9.1997 ως εξής:
               I) Διευθυντές 4θέσιων και 5θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 20.
               II) Διευθυντές 6θέσιων μέχρι και 9θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 12.
               III) Διευθυντές 10θέσιων και 11θέσιων δημοτικών σχολείων, ώρες 10.
               IV) Διευθυντές 12θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 8.
               V) Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε 1θέσια, 2θέσια και 3θέσια δημοτικά σχολεία, ανεξάρτητα από το βαθμό και το χρόνο υπηρεσίας τους, ώρες 25.
               VI) Εκπαιδευτικοί 4θέσιων και πάνω δημοτικών σχολείων, ώρες 24, αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας, ώρες 22, αν έχουν από 10 μέχρι 15 έτη υπηρεσίας, ώρες 22, αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας και 21 ώρες, αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας».
               Από την άλλη πλευρά το ωράριο εργασίας των εκπαιδευτικών προβλέπεται από την παράγραφο 8 του ίδιου ως άνω άρθρου:
               «8. Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της  πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο  σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και  πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και  κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει  υποχρεωτικά στο σχολείο, στις εργάσιμες μέρες πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 της περίπτωσης ΣΤ ` του άρθρου 11. Από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσονται οι μητέρες παιδιών μέχρι δύο ετών. Τα δύο τελευταία εδάφια της προηγούμενης  παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους δασκάλους»
               Από την διατύπωση των δύο ως άνω παραγράφων προκύπτει σαφώς, ότι υφίσταται διάκριση μεταξύ του διδακτικού ωραρίου, που ορίζεται σαφώς και του ωραρίου εργασίας, το οποίο βεβαίως σχετίζεται με την ανάθεση ορισμένου διοικητικού έργου, από τα όργανα διοικήσεως του σχολείου. Είναι συνεπώς, προφανές, ότι σε περίπτωση, που στον εκπαιδευτικό δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο από τον Διευθυντή του σχολείου, αυτός δικαιούται να αποχωρήσει από το σχολείο μετά την λήξη του διδακτικού του ωραρίου ή να προσέλθει πριν την έναρξη του εάν η έναρξη του διδακτικού ωραρίου δεν συμπίπτει με την έναρξη του ημερησίου σχολικού προγράμματος (ΔΕφΑθηνών 438/2009, Α Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ). Είναι προφανές, ότι η υποχρέωση παραμονής στον χώρο του σχολείου υπάρχει μόνο στην περίπτωση, που η παρουσία του εκπαιδευτικού συνδέεται με την παροχή διδακτικού έργου, έτσι για παράδειγμα επιτρέπεται η αποχώρηση εκπαιδευτικού από τον χώρο του σχολείου κατά την διάρκεια κενών στην διδακτική τους απασχόληση.
               Από την νομολογία έχει κριθεί το ζήτημα των ορίων διδακτικής αλλά και διοικητικής απασχόλησης των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, με την υπ’ αριθμόν ΑΠ 772/2010 (Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ), (όμοια η ΑΠ 252/2008 (Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ)) έχει κριθεί ότι: «Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 7 13 του ν. 1566/1985, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 2517/1997, το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών (δημοσίων και ιδιωτικών), που υπηρετούν στα δημοτικά σχολεία ορίζεται από 1-9-1997 σε 24 ώρες, προκειμένου για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε 4θέσια και πάνω δημοτικά σχολεία και έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας. Εξάλλου, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 13 του ν.1566/1985, όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών, που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Κάθε εκπαιδευτικός παραμένει υποχρεωτικά στο σχολείο στις εργάσιμες μέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, που του έχει ανατεθεί από τα όργανα διοίκησης του σχολείου όχι όμως πέρα από τις έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 4 του ν. 1566/1985 εκπαιδευτικοί που συνοδεύουν μαθητές σε σχολικές εκδηλώσεις, που συνδέονται με το εκπαιδευτικό έργο (όπως εκδρομές, περίπατοι, αγώνες, πολιτιστικές εκδηλώσεις), θεωρείται ότι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία».
               Όπως δε γίνεται δεκτό από την νομολογία, ώρες διδασκαλίας είναι αυτές, που παρέχονται εντός της τάξης (συμπεριλαμβανομένων και των διαλλειμάτων) και δεν μπορεί να υπερβεί κατά περίπτωση τις οριζόμενες από την παράγραφο 7α του άρθρου 13 του ν.1566/1985 ώρες διδασκαλίας ενώ από την άλλη πλευρά το διοικητικό έργο, το οποίο μπορεί να τους ανατεθεί, συνδέεται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, τήρηση βιβλίων του σχολείου και εκτέλεση διοικητικών εργασιών.
               Η νομολογία έχει ομοίως κρίνει, ότι «Η υπέρβαση των ωρών αυτών απασχόλησης (δηλαδή των 24 ωρών διδακτικής απασχόλησης την εβδομάδα, των 6 ωρών διδακτικής και εξωδιδακτικής απασχόλησης την ήμερα και των 30 ωρών διδακτικής και εξωδιδακτικής απασχόλησης την εβδομάδα) χωρίς την τήρηση των νομίμων διατυπώσεων, αποτελεί παράνομη υπερωρία. Στην εξωδιδακτική απασχόληση περιλαμβάνονται εκδρομές, περίπατοι και εφημερίες των εκπαιδευτικών».
               Οποιαδήποτε πρόσθετη ώρα απασχόλησης (διδακτική) πέραν των ανωτέρω ωρών συνιστά συνεπώς υπερωριακή απασχόληση και θα πρέπει να αμείβεται ως τέτοια. Εξάλλου, το άρθρο 13 παρ. 7 γ του ν.1566/1985 προβλέπει ρητώς, ότι σε περίπτωση, που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος δεν καλύπτονται από το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων ανατίθεται υπερωριακή διδακτική απασχόληση στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου.
           
   Συγκεκριμένα, προβλέπεται:
               «γ) Σε περίπτωση, που οι ώρες διδασκαλίας του προγράμματος κάθε δημοτικού σχολείου δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων, ανατίθεται υπερωριακή διδασκαλία στους εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για τα όργανα, τη διαδικασία, τις προϋποθέσεις, το ανώτατο όριο υπερωριακής διδασκαλίας και το ύψος της ωριαίας αντιμισθίας εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 16, 18 και 19 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς και οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν. 2470/1997».
               Όσον αφορά στην διαδικασία ανάθεσης των ωρών υπερωριακής διδασκαλίας ρητώς προβλέπεται στην παράγραφο 16 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 : «Σε περίπτωση, που οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα δεν καλύπτονται με το υποχρεωτικό ωράριο των διδασκόντων και οι απομένουσες δεν δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού ή αν δικαιολογούν μέχρι να προσληφθεί προσωρινός αναπληρωτής και εφόσον δεν υπάρχει προσφορά προαιρετικής υπερωριακής διδασκαλίας ο σύλλογος των διδασκόντων αναθέτει την κάλυψη των ωρών αυτών σε εκπαιδευτικούς του ίδιου σχολείου. Για την κάλυψη των ωρών του προγράμματος μπορεί να ανατεθεί προαιρετική υπερωριακή διδασκαλία μέχρι πέντε ώρες την εβδομάδα με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και σε εκπαιδευτικούς άλλου σχολείου με απόφαση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου…».
               Από την ανωτέρω διατύπωση καθίσταται προφανές, ότι υπερωριακή διδακτική απασχόληση επιτρέπεται μόνο με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ή του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου και μόνο σε ρητά καθοριζόμενες περιπτώσεις, ήτοι (α) εάν δεν καλύπτονται οι προβλεπόμενες ώρες διδασκαλίας από το υποχρεωτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και οι εναπομείνασες δεν δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού και (β) εάν δικαιολογούν θέση εκπαιδευτικού μέχρι την πρόσληψη αναπληρωτή. Σε καμία άλλη περίπτωση, δεν νοείται υπέρβαση των ωρών διδακτικής απασχόλησης.
               Σημειώνεται, ότι παρά το γεγονός, ότι εν γένει στο δημόσιο και στα ΝΠΔΔ αυξήθηκε το ωράριο εργασίας των υπαλλήλων (άρθρο 41 ν.3979/2011) ειδικά ωράρια εργασίας, τα οποία καθορίζονται με ειδικές διατάξεις και προβλέπουν διαφορετικά ωράριο μικρότερο ή μεγαλύτερο από το οριζόμενο στην ως άνω διάταξη δεν θίχτηκαν από αυτή.
               Η υπ’ αριθμόν Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340/2002) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων στο άρθρο 36 αυτής προβλέπει:
               «Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί: ….. 11. Προσέρχονται στο σχολείο έγκαιρα πριν από την έναρξη της διδασκαλίας των μαθημάτων τους, εφαρμόζουν το ωρολόγιο πρόγραμμα και δεν παραβιάζουν την ώρα έναρξης και λήξης των μαθημάτων…..17. Παραμένουν στο σχολείο κατά τις εργάσιμες ημέρες πέρα από το ωράριο διδασκαλίας τους, για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες από κάθε εκπαιδευτικό καθορίζονται με πράξη του Διευθυντή του σχολείου. 25. Αντικαθιστούν εκπαιδευτικό, ο οποίος λείπει και ανάλογα με την περίπτωση ή καλύπτουν το κενό ή απασχολούν τους μαθητές σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διευθυντή».
               Η ως άνω διάταξη ρυθμίζει τα καθήκοντα των εκπαιδευτικών και προφανώς δεν τροποποιεί- μεταβάλλει το γενικώς ισχύον από τις προαναφερθείσες διατάξεις ωράριο των εκπαιδευτικών. Σε κάθε περίπτωση, η πρόβλεψη των καθηκόντων αυτών, δεν μπορεί να μεταβάλλει τον εκ του νόμου χρόνο παροχής των υπηρεσιών των εκπαιδευτικών. Έτσι είναι προφανές, ότι οι ανωτέρω γενικές διατάξεις, θα πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται μέσα στο πλαίσιο, που θέτει ο νόμος για το ωράριο των εκπαιδευτικών. Έτσι η αναφορά, της παραγράφου 17 ότι οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στο σχολείο μετά το πέρας του διδακτικού τους ωραρίου για να προσφέρουν και άλλες υπηρεσίες, που συνδέονται με το εκπαιδευτικό τους έργο εν γένει, δεν μπορεί να συνεπάγεται την αύξηση είτε του διδακτικού ωραρίου ή του διοικητικού ωραρίου, που ορίζει ο νόμος. Από την άλλη πλευρά εάν κάποιο συγκεκριμένο διοικητικό έργο, δεν έχει ανατεθεί στους εκπαιδευτικούς αυτοί είναι υποχρεωμένοι να ασκούν μόνο τα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα, συνεπώς να αποχωρούν από την εργασία τους με την συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου.
               Συνεπώς, εφόσον όπως ανωτέρω εκτέθηκε, το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι 24 ώρες την εβδομάδα (ή λιγότερο κατά περίπτωση), ενώ το συνολικό (διοικητικό και διδακτικό) μπορεί να είναι κατ’ ανώτερο ή 6 ώρες ημερησίως ή 30 ώρες εβδομαδιαίως, είναι προφανές, ότι οι εκπαιδευτικοί μετά το πέρας του διδακτικού τους ωραρίου, μπορούν να παραμένουν στο σχολείο μέχρι την συμπλήρωση συνολικά 30 ωρών εβδομαδιαίως για την άσκηση διοικητικών καθηκόντων, εφόσον κάτι τέτοιο τους έχει ανατεθεί από τον Διευθυντή του σχολείου.  Περίπτωση υπέρβασης των 24 διδακτικών ωρών συνιστά υπερωριακή απασχόληση, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή της οποίας καθορίζονται συγκεκριμένα από την παράγραφο 16 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 και βεβαίως αυτή γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ή του Περιφερειακού Συμβουλίου Εκπαίδευσης, όπως ανωτέρω αναφέρθηκε.
               Αντιστοίχως, η αντικατάσταση εκπαιδευτικού, που λείπει ή η κάλυψη κενού ή η απασχόληση των μαθητών με οποιονδήποτε τρόπο, σαφώς συνιστά παροχή διδακτικού έργου, όπως εξάλλου έχει κριθεί και από την νομολογία των Δικαστηρίων. Υπό την έννοια αυτή, η ανάθεση απασχόλησης των μαθητών ή η αντικατάσταση εκπαιδευτικού ή η κάλυψη κενού θα πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών, η υπέρβαση του οποίου σε κάθε περίπτωση προβλέπεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και με συγκεκριμένες διατυπώσεις, όπως και προηγούμενα αναφέρθηκε.
               Τέλος αναφορικά με την αναμόρφωση του προγράμματος όταν ελλείπουν οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, θα πρέπει να τονιστεί, ότι σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.3 του Π.Δ. 201/1998 «3α. Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα στον Σχολικό Σύμβουλο για θεώρηση, ο οποίος επιστρέφει ένα θεωρημένο αντίγραφο στο σχολείο και ένα στέλνει για ενημέρωση στον αρμόδιο Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή του Γραφείου Εκπαίδευσης».
               Με την υπ’ αριθμόν  Φ.12/773/77094/Γ1/23-8-2006 (ΦΕΚ Β 1139/2006) «Αναμόρφωση Ωρολογίων Προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο», προβλέπεται αναλυτικά ο τρόπος διαμόρφωσης των ωρολογίων προγραμμάτων και κατανέμεται το διδακτικό αντικείμενο. Βάσει της ως άνω απόφασης καθορίζεται το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα από τον Διευθυντή σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό και υποβάλλεται στον Σχολικό Σύμβουλο για θεώρηση. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει, ότι με απόφαση του Διευθυντή ή του Συλλόγου Διδασκόντων δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος, η οποία δεν μπορεί να αναμορφωθεί μετά την αρχική του διαμόρφωση και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να απέχει από το ωρολόγιο πρόγραμμα, που ορίζει η ως άνω Υπουργική απόφαση. Επιπροσθέτως, στην ως άνω Υπουργική απόφαση σαφώς ορίζεται ο αριθμός των διδακτικών ωρών, που διδάσκονται σε κάθε τάξη και ρητώς ορίζεται ο χρόνος αποχώρησης των μαθητών, ο οποίος δεν μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Διευθυντή ή του Συλλόγου Διδασκόντων.
               Βεβαίως, επειδή στην πράξη, οι διδακτικές ώρες των εκπαιδευτικών (Αγγλικές, Γαλλικής και Γερμανικής) δεν μπορούν να καλυφθούν από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, ρητώς προβλέφθηκε στην υπ’ αριθμόν Φ.3/915/93640/Γ1/3-8-2009 εγκύκλιο του Υπουργείου, ότι «Μόνο σε μακροχρόνια απουσία εκπαιδευτικού (Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής) μπορεί να γίνει εξαίρεση με εισήγηση του οικείου Σχολικού Συμβούλου και απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης και την περίπτωση αυτή ενημερώνονται οι γονείς». Η ανωτέρω οδηγία του Υπουργείου έχει εκδοθεί προφανώς για καθαρά πρακτικούς λόγους και αποσκοπεί να αντιμετωπίσει τις έκτακτες συνθήκες, που ανακύπτουν και δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλο τρόπο από τους ήδη υφιστάμενους εκπαιδευτικούς. Είναι αυτονόητο, εν όψει αυτού,  ότι στις περιπτώσεις μακροχρόνιας απουσίας εκπαιδευτικού ειδικότητας Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής, θα πρέπει να χορηγείται η άδεια από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης μετά από εισήγηση του Σχολικού Συμβουλίου, προκειμένου να με τον τρόπο αυτό να εξασφαλίζεται κατά το βέλτιστο δυνατό τρόπο, η εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου.
Παραμένω στην διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση,
Μαρία-Μαγδαληνή Τσίπρα
Δικηγόρος

ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας: Πρόσληψη σχολικού νοσηλευτή σε γενικό σχολείο και 2 επανατοποθετήσεις ΕΕΠ σε ΣΜΕΑΕ

Δείτε τα έγγραφα αναλυτικά πατώντας πάνω στους συνδέσμους

ΠΑΣΑΔ: Σήμερα - αύριο 390 προσλήψεις πρωτοβάθμιας για τη στελέχωση ΣΜΕΑΕ, ΤΕ

Νέα ενημέρωση από τον ΠΑΣΑΔ

Ο ΠΑΣΑΔ ενημερώνει για ΣΜΕΑΕ, ΤΕ:
Περίπου στις 390 προσλήψεις πρωτοβάθμιας για τη στελέχωση ΣΜΕΑΕ, ΤΕ αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα αργά το απόγευμα ή αύριο το πρωί.
ΠΗΓΗ: AlfaVita

Π.Δ.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Υποβολή Δηλώσεων Προτίμησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού


Υποβολή Δηλώσεων Προτίμησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΕΕΠ και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
Γ' ΦΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΕΠ (ΠΕ21-26, ΠΕ25) ΚΑΙ ΔΕ01 ΕΒΠ
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, καλεί τους υποψήφιους αναπληρωτές Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδων  ΠΕ21-26 Θεραπευτών λόγου,  ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, και ΔΕ01 ΕΒΠ  οι οποίοι έχουν σειρά κατάταξης στον πίνακα υποψηφίων του κλάδου έως  εξής:
ΚΛΑΔΟΣ
Κενές
Θέσεις
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ
ΠΕ21-26
3
Από  Α/Α 26 έως Α/Α 34 (καθώς και όσοι διαθέτουν γνώση Ελληνικής Νοηματικής ανεξαρτήτως σειράς κατάταξης)
ΠΕ25
8
Εως Α/Α 120  ( επικουρικός Πίνακας)
ΔΕ01- ΕΒΠ
21
 Εως Α/Α 240 (καθώς και όσοι διαθέτουν γνώση Ελληνικής Νοηματικής ανεξαρτήτως σειράς κατάταξης)

να καταθέσουν δηλώσεις προτίμησης για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες γενικής παιδείας και ΣΜΕΑΕ.
Οι υποψήφιοι που καλούνται, οφείλουν να υποβάλουν δήλωση προτίμησης ή υπεύθυνη δήλωση άρνησης σύμφωνα με την ΥΑ 65475/Δ3/20-04-2017 με θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων?» στην οποία ρητά αναφέρεται «[..] Η τοποθέτηση γίνεται ύστερα από δήλωσή τους στα υπάρχοντα λειτουργικά κενά.»
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Οι δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω της νέας εφαρμογής Δηλώσεων Προτίμησης ΕΕΠ-ΕΒΠ που φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://srv-kmaked.pde.sch.grαπό την Δευτέρα 16/10/2017 έως και την Τετάρτη 18/10/2017Αναλυτικές οδηγίες χρήσηςΕΔΩ.
Η εφαρμογή δήλωσης προτιμήσεων θα είναι διαθέσιμη όλο το 24ωρο.
Για την είσοδο στην εφαρμογή οι υποψήφιοι χρησιμοποιούν ως όνομα χρήστη τον Αριθμό Φορολογικού τους Μητρώου (ΑΦΜ) και ως κωδικό χρήστη το αριθμητικό μέρος της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
Για κάθε υποψήφιο εμφανίζονται οι διαθέσιμες σχολικές μονάδες ανάλογα με την αρχική δήλωση προτιμήσεων περιοχών, όπως αυτή είχε υποβληθεί με την αίτηση πρόσληψης.
Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουνόλες τις σχολικές μονάδες που εμφανίζονται στην ατομική τους καρτέλα.
ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ (κατά περίπτωση)
 • ΔΕ και ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΔΕ και ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΔΕ και ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ
 • ΔΕ και ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ
 • ΔΕ και ΠΕ ΠΕΛΛΑΣ
 • ΔΕ και ΠΕ ΠΙΕΡΙΑΣ
 • ΔΕ και ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ
 • ΔΕ και ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΑΡΝΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Οι υποψήφιοι που δεν επιθυμούν να προσληφθούν για το σχολικό έτος 2017-2018 σε δομές αρμοδιότητας της Περ/κής Δ/νσης Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας οφείλουν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση άρνησης πρόσληψης (βλ. συνημμένο αρχείο). Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως στην Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 είτε με fax στον αριθμό 2310474328. Στην περίπτωση άρνησης ο ενδιαφερόμενος διαγράφεται από τους οριστικούς πίνακες υποψηφίων του τρέχοντος σχολικού έτους 2017-2018.
Για τεχνική βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2310474840, 2310474837.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕ FAX ή με EMAIL
ΙΔΙΟΧΕΙΡΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουναποκλειστικά αυτοπροσώπως τη δήλωση τους (βλ. συνημμένο αρχείο) στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας Δ/νσηςΕκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας, Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65 ώρες 08:00 έως 15:00από την Δευτέρα 16/10/2017 έως και την Τετάρτη 18/10/2017. Υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι υποχρεούνται να δηλώσουν όλες τις σχολικές μονάδες στην αντίστοιχη ομάδα Διεύθυνσης, σύμφωνα με τη δήλωση προτίμησης Διευθύνσεων που υπέβαλαν με την αίτησή τους. Με την αλλαγή ομάδας διεύθυνσης η αρίθμηση των σχολικών μονάδων θα πρέπει να αρχίζει πάντα από το 1.
Η περαιτέρω ενημέρωση των υποψηφίων για την διαδικασία της πρόσληψης (δηλαδή την αναγγελία πρόσληψης στις αρμόδιες Δ/νσειςΕκπ/σης και την υπογραφή σύμβασης στην ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας) θα γίνει μόνο μέσω ανακοίνωσης στην παρούσα ιστοσελίδα.