Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

«Επιστολή διαμαρτυρίας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με τη μείωση των πιστώσεων στο πρόγραμμα “Υποστήριξη σχολικών μονάδων από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς” – εστίαση στην περίπτωση των κοινωνικών λειτουργών»

Αθήνα, 16/01/2022 

Αρ. Πρωτ.: 03 

       Προς:

- Την Υπουργό ΥΠΑΙΘ κα. Ν. Κεραμέως

- Την Υφυπουργό ΥΠΑΙΘ κα. Ζ.  Μακρή

   - Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση 

- Διεύθυνση ΕΑΕ, Προϊστάμενο κ. Χ. Παπαϊωάννου

 

Κοινοποίηση:

-Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ- ΕΒΠ ΥΠΑΙΘ

- Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π/θμιας Εκπαίδευσης

- Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης

-Ειδική Υπηρεσία Επιτελική δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ


Θέμα: «Επιστολή διαμαρτυρίας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με τη μείωση των πιστώσεων στο πρόγραμμα  “Υποστήριξη σχολικών μονάδων από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς” – εστίαση στην περίπτωση των κοινωνικών λειτουργών»


Αξιότιμες κα. Υπουργέ, κα. Υφυπουργέ,

Αξιότιμοι κ. Γενικέ Γραμματέα και διευθυντά ΕΑΕ,

η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο που εκπροσωπεί τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μόνιμους και αναπληρωτές που στελεχώνουν τη Δημόσια Ειδική και Γενική Εκπαίδευση, καθώς και τα ΚΕΔΑΣΥ και τις ΕΔΥ, παρακολουθεί και μεριμνά για όλα τα ζητήματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της. Η παρούσα επιστολή αφορά την υποστήριξη των σχολικών μονάδων Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους.

Το έργο ΕΣΠΑ “Υποστήριξη σχολικών μονάδων από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς ξεκίνησε να υλοποιείται κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά ύστερα από την πρώτη εξαγγελία στη Βουλή για χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 3200 κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων με σκοπό την κάλυψη των ψυχοκοινωνικών αναγκών και την αντιμετώπιση ποικίλων προβλημάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας με διάθεση πιστώσεων των άνωθεν ειδικοτήτων. Ωστόσο, και τότε, παρά τη διαφαινόμενη θέληση του Υπουργείου το πρόγραμμα είχε αποσιωπηθεί, άργησε να ξεκινήσει και οι διαθέσιμες πιστώσεις ήταν λιγότερες από τις εξαγγελθείσες. Παρά ταύτα όμως, το έργο συνέβαλε την προηγούμενη σχολική χρονιά στην υποστήριξη πληθώρας οικογενειών από τις οικείες ειδικότητες, εν μέσω μάλιστα πρωτόγνωρης πανδημίας, κρίσιμων περιστατικών, μη δομημένου πλαισίου, απουσίας υποδομών και τέλος χωρίς επάρκεια υποστηρικτικών δομών στην κοινότητα λόγω ελλιπούς χρηματοδότησης. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι ανάγκες ψυχοκοινωνικής στήριξης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας είναι συνεχείς και αδιαμφισβήτητες πόσο δε μάλλον σε μια τόσο ψυχοπιεστική συγκυρία για τους μαθητές, τις οικογένειές τους και το προσωπικό των σχολικών μονάδων.

Το Δ. Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία για το οικείο πρόγραμμα με το Υπουργείο μέσω συναντήσεων, επιστολών και παρεμβάσεων, προκειμένου να αναδειχθούν οι ανάγκες για την εφαρμογή του προγράμματος καθώς και για να προαχθεί ως προς την πορεία του στα επόμενα χρόνια.

Η διαχείριση του οικείου προγράμματος από το Υπουργείο Παιδείας, όπως διαπιστώνεται, έγκειται σε περικοπές, ανισοκατανομές, ξεχωριστή διάθεση των επαγγελματιών, χωρίς ουσιαστικά κριτήρια, υπονόμευση του διεπιστημονικού χαρακτήρα των παρεμβάσεων αλλά και της ποιότητας παροχής υπηρεσιών, με συνέπεια, να υποσκάπτεται ο βαθμός της αποτελεσματικότητάς τους. Χαρακτηριστικά το πρόγραμμα ξεκίνησε από συνολικά 3200 θέσεις, έπεσε στις 2400, το οριζόμενο διάστημα ήταν για ένα ολόκληρο σχολικό έτος, συρρικνώνεται σε μισό έτος και στις μισές προσλήψεις. Στη συνέχεια, επί των προσλήψεων διαπιστώνεται ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση για πέντε (5) μόνο μήνες που αφορούν πλέον στο 2022. Σε όλο αυτό, η μεγαλύτερη μείωση διαπιστώθηκε στις προσλήψεις των κοινωνικών λειτουργών, που παρά τις πολλές υποσχέσεις για προσλήψεις σε σχολεία της Γενικής Εκπαίδευσης, βλέπουμε ότι ο αριθμός των προσλήψεων των συγκεκριμένων επαγγελματιών στο κοινό πρόγραμμα ολοένα και  συρρικνώνεται.  Που οφείλεται αυτή η συρρίκνωση; Σίγουρα όχι στη μη ύπαρξη υποψηφίων καθώς μπορεί να μην είναι πολλοί αλλά είναι αρκετοί. Μήπως το ΥΠΑΙΘ έβγαλε τις θέσεις από λοταρία και οι κοινωνικοί λειτουργοί ήταν αυτοί που έχασαν; Μήπως για να μην ψάχνεται για το αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν υποψήφιοι έδρασε με διοικητική διευθέτηση ευκολίας;

Με βάση τα παραπάνω γεννιούνται τα εξής ερωτήματα:

·        Πως από αυτά τα νούμερα καταλήξαμε σε 300 θέσεις ψυχολόγων και 18 θέσεις κοινωνικών λειτουργών; 

·        Συμβαίνει κάτι με το υπόλοιπο των χρημάτων για τις πιστώσεις;

·        Συμβαίνει κάτι με τις θέσεις ΕΔΥ που προκηρύχθηκαν και επίσης μειώθηκαν;

·        Πώς μεριμνεί  το ΥΠΑΙΘ να καλυφθούν τα  εναπομείναντα σχολεία που πέρσι υποστηρίζονταν ή θα υποστηριζόντουσαν και τώρα δεν είναι καν στο ΦΕΚ;

Το ΥΠΑΙΘ συνεχίζει να μοιράζει και να μην τηρεί πολλαπλές υποσχέσεις, για ποικίλα ζητήματα και καλύψεις αναγκών, και στο τέλος αυτές να μένουν ως απόηχος αλαλάζοντος κυμβάλου. Το γεγονός αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα!!

Χαρακτηριστικά, σύμφωνα με καταγγελίες μελών των συλλόγων της Ομοσπονδίας παραθέτουμε μέρη όπου υπάρχουν διαθέσιμοι κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι αποκλείστηκαν από τις προσλήψεις, καθώς οι περιοχές στις οποίες διαβιούν και δύνανται να εργαστούν δεν είχαν κατανομή πιστώσεων για κοινωνικούς λειτουργούς.  Πιο συγκεκριμένα: α) Στο Ηράκλειο Κρήτης ζητήθηκε μία (1) θέση (υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι, όπως και σχολεία τα οποία πέρσι υποστηρίζονταν, ενώ φέτος όχι) - να σημειωθεί πως έχουμε μόνο μία (1) πίστωση ΚΛ για όλο το νησί  της Κρήτης και αυτό στον νομό Ηρακλείου, β) στη Δυτική Μακεδονία και στο Νομό Πέλλας από Κεντρική Μακεδονία δε δόθηκε καμία (0) πίστωση ΚΛ, γ) Στο Νομό Έβρου δόθηκε μία (1) πίστωση ΚΛ, δ) Στο Βόρειο Αιγαίο, δηλαδή στην Α' Λέσβου ΚΛ και στη Χίο δε δόθηκε καμία (0) πίστωση ΚΛ, ε) Σε Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησο, συγκεκριμένα στην Αχαΐα δόθηκαν δύο (2) θέσεις ΚΛ, στην Αιτωλοακαρνανία  μία (1) ΚΛ, ενώ στην Ηλία καμία (0) θέση, στ) σε όλη την Ήπειρο, δόθηκε μόνο μία (1) θέση ΚΛ στα Ιωάννινα. Οι άλλοι 3 νομοί, μηδέν (0) θέσεις, ενώ και σύμφωνα με στοιχεία από την πρωτοβάθμια ζητήθηκαν και υπάρχουν διαθέσιμοι υποψήφιοι και τέλος ζ) στην Κέρκυρα επίσης δε ζητήθηκε καμία (0) θέση ΚΛ. Να σημειωθεί αυτά είναι μόνο από τις καταγγελίες των συναδέλφων, υπάρχει πιθανότητα να έχουμε κι άλλες περιπτώσεις. Διερωτώμεθα λοιπόν για τους συναδέλφους που βρίσκονται στους πίνακες και δεν προσελήφθησαν, πως έγινε η κατανομή και με ποια κριτήρια έμειναν εκτός σχολικές μονάδες οι οποίες είχαν πολλά ζητήματα και πολλά από αυτά υποστηρίζονταν με εφαρμογές κοινωνικής εργασίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό, καθώς η αρχική ανάγκη ύπαρξης αυτού του προγράμματος, όπως είχε δηλωθεί και από την Υφυπουργό, πριν από την έναρξη της πανδημίας και με αφορμή περιστατικά βίας στα σχολεία, ο σχεδιασμός του εν λόγω προγράμματος ήταν σε σχέση με την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό, κι έπειτα ορίστηκε και προσανατολίστηκε σε καταστάσεις κρίσης λόγω covid. Οι ανάγκες των εκπαιδευτικών κοινοτήτων απαιτούν σταθερή και ολόπλευρη υποστήριξη κι όχι προσεγγίσεις πυρόσβεσης και θεαθήναι.

Η πάγια θέση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι ότι η έγκαιρη κι ορθή εξασφάλιση πιστώσεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ, θα συντελέσει στο να προσφερθεί μεθοδευμένα, δυναμικά και άμεσα ψυχολογική, κοινωνική, γλωσσική, κινητική, νοσηλευτική, εργοθεραπευτική, φυσικοθεραπευτική και διαβίωσης υποστήριξη στους μαθητές εντός του δημόσιου σχολείου και μάλιστα με μηδενικό κόστος για τις οικογένειες των μαθητών. Ωστόσο, για να περάσουμε από την πυροσβεστική και αποσπασματική αντιμετώπιση στην πρόληψη και τη μέριμνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη ρίζα τους με συστημικό τρόπο, το πάγιο αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, για διορισμούς στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.,  ένταξη των μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση με τη δημιουργία οργανικών θέσεων και με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων ΕΕΠ & ΕΒΠ! Σχετικές προτάσεις της Ομοσπονδίας ως προς το οικείο αίτημα έχουν σταλεί πολλάκις, ειδικά τα τελευταία δυόμιση χρόνια, ωστόσο ακόμη περιμένουμε έναν ουσιαστικό διάλογο με την Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ δηλώνει απερίφραστα ότι δε θα επιτρέψει καμία καταστρατήγηση και άνιση και άνομη αντιμετώπιση κανενός κλάδου ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Επί του παρόντος η ΠΟΣΕΕΠΕΑ διεκδικεί τις πιστώσεις που αναλογούν στους κοινωνικούς λειτουργούς για το βέλτιστο συμφέρον όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας, την προαγωγή της διεπιστημονικής συνεργασίας και την εξασφάλιση ολιστικής υποστήριξης στην ψυχοκοινωνική κρίση την οποία βιώνουμε.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζητά την  έκδοση Ειδικών προσκλήσεων πλήρωσης θέσεων, ακόμα και ειδικών τοπικών προσκλήσεων προκειμένου να καλυφθούν  από τους εναπομείναντες κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και για να στηριχθούν περισσότερες σχολικές μονάδες και εκπαιδευτικές κοινότητες.

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ δρα για το ευρύτερο συμφέρον των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, προάγει τη διεπιστημονικότητα και προσπαθεί τα δέοντα για όλους τους κλάδους που εκπροσωπεί.

Η Ομοσπονδία απαιτεί γραπτά και επίσημα τεκμήρια με απτά δεδομένα που θα εξασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργεία των σχολείων και των εκπαιδευτικών δομών.