Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2016

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟ 5-8-2016 ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ. ΜΕ ΘΕΜΑ "ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ"
Δημοσιεύουμε την απάντηση του υπουργού παιδείας στη Βουλή, στην ερώτηση που κατατέθηκε από βουλευτές της Ν.Δ. σχετικά με τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων στην ειδική αγωγή. 

Διαπιστώνεται ότι στην απάντηση του υπουργού τονίζεται η άνιση αντιμετώπιση που προέκυπτε λόγω αποκλίσεων στις αποφάσεις των 13 Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. της χώρας για τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων του Ε.Ε.Π. μέχρι και την περσινή σχολική χρονιά. Επίσης, ότι το ίδιο αρμόδιο όργανο  (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) σε καθεμία από τις 13 Π.Δ.Ε. εξέταζε και τις ενστάσεις των υποψήφιων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. Επιπλέον διευκρινίζεται ότι η αξιολόγηση της συνάφειας υπάγεται στα κριτήρια που ήταν σε χρήση πριν από την ανάρτηση της Απόφασης του Ι.Ε.Π. (ΑΔΑ: 7Η59ΟΞΛΔ-ΤΟΦ), α) ως προς τη συνάφεια με την ΕΑΕ,  ακριβώς όπως ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς και β) ως προς τη συνάφεια με κλάδο και αντικείμενο σπουδών, και πάλι με τρόπο ανάλογο του παρελθόντος, συσχετίζοντας το μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με τον επιστημονικό κλάδο (ειδικότητα) και το ειδικό καθηκοντολόγιο του κάθε κλάδου. 

Κατά την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.,  από την απάντηση του υπουργού συνάγεται σαφώς ότι τα κριτήρια με τα οποία κλήθηκε να εργαστεί φέτος η αρμόδια για τη συνάφεια επιτροπή του Ι.Ε.Π. είναι όσα ίσχυαν μέχρι στιγμής

Επομένως εκείνο που ακόμη εκκρεμεί να δημοσιευτεί είναι: ποια ήταν τα μέχρι στιγμής ισχύοντα κριτήρια;

Η δημοσιοποίηση των κριτηρίων θα μπορούσε να γίνει από οποιονδήποτε σχετικό φορέα ή -ακόμα καλύτερα- από όλους τους σχετικούς φορείς (από τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., από την αρμόδια Επιτροπή του Ι.Ε.Π., από το Α.Σ.Ε.Π. που φέτος εξετάζει τις ενστάσεις, ακόμη και από το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. θα μπορούσε να γίνει, εφόσον αποφασίζει για αντίστοιχα θέματα του μόνιμου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού). 

Θεωρούμε πως η σαφής τοποθέτηση από όλους τους εμπλεκόμενους στο ζήτημα φορείς, θα διευκολύνει τα μέγιστα στο να ξεκαθαρίσει επιτέλους ένα θέμα που προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων και διαμαρτυριών επιτείνοντας την αγωνία πολλών συναδέλφων υποψήφιων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ώστε να μην επαναληφθούν ενόψει της επόμενης σχολικής χρονιάς παρόμοιου τύπου φαινόμενα ασάφειας-σύγχυσης, αδιαφάνειας, ή υποκείμενης ανισότητας-άνισης μεταχείρισης και αλληλοκατηγοριών.ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΔΩ: 

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ. ΕΔΩ:  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου