Τρίτη, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)Πανεπιστημίου 59, 7ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,  τηλ.: 6987227384

 e-mail: poseepea@yahoo.gr ,  ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr/

                      Αθήνα, 20-09-2016

                                                                              Αρ. Πρωτ.:39 


ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ


                                                      Προς:

1.Τους Περιφερειακούς Συλλόγους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.

2.Τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για τις Εκλογές ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά μας συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. – Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)»

Αγαπητοί συνάδελφοι,          Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 149819/Δ3/15-09-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά μας Συμβούλια (το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π και τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) θα διεξαχθούν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016.

          Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων διά των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων, είναι η Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016.Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα ως αιρετοί εκπρόσωποι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:A.) Οι υποψηφιότητες για τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. υποβάλλονται στους κατά τόπους Περιφερειακούς Συλλόγους Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. προκειμένου να διαβιβαστούν στους οικείους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης.  

Στην περίπτωση που δεν έχει ιδρυθεί Περιφερειακός Σύλλογος σε κάποια Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, οι υποψηφιότητες θα σταλούν στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, η οποία θα φροντίσει για την διαδικασία αποστολής τους στις αντίστοιχες Π.Δ.Ε.B.) Οι υποψηφιότητες για το Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. υποβάλλονται στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ομοσπονδίας: poseepea@yahoo.gr, προκειμένου να διαβιβαστούν στο Γενικό Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ.Παρακάτω, μπορείτε να δείτε φόρμα αίτησης υποβολής υποψηφιότητας. 
Οι ενδιαφερόμενοι για τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., σε όσες περιφέρειες λειτουργούν  Σύλλογοι Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους σε συνεννόηση με τους Περιφερειακούς Συλλόγους, όπου ανήκουν.Προσοχή: η Ομοσπονδία έχει αιτηθεί ολιγοήμερης παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των υποψηφιοτήτων ώστε να διεξαχθεί ομαλά και χρονικά επαρκώς η όλη διαδικασία κατάθεσης –συγκέντρωσης-υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η παράταση, παρακαλούμε να αποστείλετε τις υποψηφιότητές σας το αργότερο μέχρι τις 10:00πμ της Πέμπτης 22 Σεπτεμβρίου, ώστε να διαβιβαστούν  συγκεντρωτικά εγκαίρως.

Σε περίπτωση που εγκριθεί η παράταση, θα σας ενημερώσουμε άμεσα με συμπληρωματική ανακοίνωση. 
           

    ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΑΙΡΕΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ……………………………………
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………….

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………...

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ:……………………………

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ………………………………..

ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: ………………………

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:………………… …………………………………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………Προς: Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.


 Παρακαλώ να προωθήσετε αρμοδίως την υποβολή της υποψηφιότητάς μου για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων του  Υπηρεσιακού Συμβουλίου ……………………………………….. που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016.  
       .............................,     ..  -09-2016                   Ο ΑΙΤΩΝ/Η ΑΙΤΟΥΣΑ
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου