Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Διευκρινήσεις από τη Δνση Ειδικής Αγωγής για τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
 ΤΜΗΜΑ Β’ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 

Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: http://www.minedu.gov.gr
email: t08deab@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: ΔΟΥΣΑΪΤΗ Θ.
Τηλέφωνο: 210 344 2198
Φαξ:             210 3442193


                                                                                                   Βαθμός Ασφαλείας:
                                                                                                     Να διατηρηθεί μέχρι:      

                                                                                   Μαρούσι, 23-1-2013   
                                                                                           Αρ. Πρωτ.    9949/Γ6
                                                                                                Βαθμός Προτερ. : Κατεπείγον
    
                               ΠΡΟΣ :
          - Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
                    -          Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
                     -          ΚΕΔΔΥ όλης της χώρας


Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων
Σχετ: Η με αρ.πρωτ. 7653/Δ2/18.1.2013 εγκύκλιος

Σας διευκρινίζουμε ότι:

  1. Στο έντυπο της αίτησης μετάθεσης για τη Β/θμια Εκπαίδευση από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ, στη σελίδα 2, όπου ΣΜΕΑΕ συμπεριλαμβάνονται και τα ΕΕΕΕΚ, σύμφωνα με την κατανομή των οργανικών θέσεων του ΦΕΚ 1067/τ.Β’/9-4-12.
  2. Στη σελίδα 5 του εντύπου της αίτησης μετάθεσης για τη Β/θμια Εκπαίδευση από περιοχή σε περιοχή σε ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΔΥ, το τελευταίο εδάφιο σχετικά με τις προτιμήσεις, δεν ισχύει.
  3. Τονίζεται ότι, αν πρόκειται για μετάθεση από ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ και από ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ σε κανονικό σχολείο της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης, οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν μέχρι 31-8-2013 ένα (1) έτος υπηρεσίας.
  4. Στο «ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ», παραγρ. 6 απαλείφεται το παρακάτω κείμενο «Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν προτιμήσεις σε κενές οργανικές θέσεις των ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, οι οποίες προκηρύσσονται. Τυχόν προτιμήσεις σε θέσεις ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ που δεν έχουν προκηρυχθεί, δεν θα ληφθούν υπόψη».


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                                                                                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΛΙΤΣΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου