Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Νέο Βαθμολόγιο - Μισθολόγιο. Οδηγίες για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων στους βαθμούς βάσει των μεταβατικών διατάξεων (άρθρο 28) του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α’/ 27-10.-2011)

Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από εδώ: http://et.diavgeia.gov.gr/f/min-reform-egov/ada/45%CE%92%CE%A3%CE%A7-%CE%925%CE%91

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου