Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2011

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α: "Αναπληρωτές Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π και κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια"


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
 

Αθήνα 7-11-2011
Αριθ.πρωτ: 92

   
 ΠΡΟΣ:   τον Υπ. Οικονομικών
        κ. Ευάγγ. Βενιζέλο
                    τον αναπλ. Υπουργό  Οικονομικών
        κ. Φίλ. Σαχινίδη
την Υφυπουργό Παιδείας
        κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου
        ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:        Μ.Μ.Ε

Θέμα: « Κατάταξη σε μισθολογικά κλιμάκια, αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π), σχολ. έτους 2011-12 »

Κυρία Υπουργέ,
Κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π, οι οποίοι προσλήφθηκαν για το σχολικό έτος 2011-12, κατατάσσονται στο εισαγωγικό(18ο) μισθολογικό κλιμάκιο μέχρι την εφαρμογή του νέου μισθολογίου. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί όμως, μέχρι τις 30-6-2011, είχαν ήδη αναγνωρισμένη μισθολογική προϋπηρεσία και όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, θα έπρεπε να καταταχθούν σε μικρότερο μισθολογικό κλιμάκιο.

Τα δεδομένα που δημιουργεί το έγγραφο του Γ.Λ.Κ, επιφέρουν ανισότιμη αντιμετώπιση στην εξέλιξη των εκπαιδευτικών αυτών, διαχέουν το αίσθημα της αδικίας και επιτείνουν την έτσι κι αλλιώς μεγάλη εργασιακή ανασφάλεια που έχουν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι.
Για όλα αυτά ζητούμε επιτακτικά την απόσυρση της επίμαχης εγκυκλίου του Γ.Λ.Κ και ακολούθως την  μισθολογική κατάταξη των αναπληρωτών ανάλογα με τα έτη προϋπηρεσίας τους.
Είναι απολύτως αναγκαίο επίσης να ξεκαθαριστεί, με σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο, ο τρόπος κατάταξης των αναπληρωτών στα πλαίσια του Ενιαίου Μισθολογίου-βαθμολογίου(ν.4024/2011)

Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος                                                                     Η Γ. Γραμματέας  

    
Βούγιας Βασίλης                                            Κατσούλη Παναγιώτα                                           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου