Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Δείτε την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από εδώ: http://et.diavgeia.gov.gr/f/min-reform-egov/ada/45%CE%92%CE%9D%CE%A7-3%CE%A18

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου