Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

Συνέχιση Απεργίας – Αποχής από την Ατομική Αξιολόγηση

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr                                                                          

Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr                                             

Α.Π.:26

Ημερομηνία: Αθήνα, 31/03/2024

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Κοινοποίηση:

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

Θέμα: Συνέχιση Απεργίας – Αποχής από την Ατομική Αξιολόγηση  

 

Στη χθεσινή Ολομέλεια των Προέδρων αποφασίστηκε η συνέχιση της Απεργίας – Αποχής από την ατομική αξιολόγηση !

 Η Απεργία της Ομοσπονδίας δεν έχει κριθεί παράνομη και στα πλαίσια αυτά καλούνται οι συνάδελφοι να συνεχίσουν να καταθέτουν το κείμενο της Ομοσπονδίας μας όπως έκαναν μέχρι τώρα. Η Ομοσπονδία βρίσκεται σε επαγρύπνηση και μαζί με τις άλλες Ομοσπονδίες, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, θα καλέσει και σε περαιτέρω δράσεις προκειμένου να ανατραπούν οι Νόμοι της αξιολόγησης.

                                          Εκ του Δ.Σ.

                         Πρόεδρος                   Γενικός Γραμματέας

                   Χρήστος Βουλιώτης      Σεραφείμ (Μάκης)ΛάππαςΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει προκηρύξει η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ 388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.).

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ & ΕΒΠ