Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Ένταξη του επιδόματος Ειδ. Συνθηκών-Ειδ. Αγωγής στις ρυθμίσεις του άρθ.15 του ν.4024/2011


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
                                                                                                                                            Αθήνα 23-11-2011
Α.Π: 95

                                   Προς:
                                           -Τον Υπουργό Οικονομικών κ.Βενιζέλο
                                     -Τον Υπουργό Δ/κής Μετ/σης κ Ηλ/κής Διακ/σης κ Ρέππα
                                           -Την Υπουργό ΥΠΔΒΜΘ κ.Διαμαντοπούλου
                                           -Τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ.Σαχινίδη
                                           -Την Υφυπουργό
  ΥΠΔΒΜΘ κ. Χριστοφιλοπούλου
                                           -
 Τον Δντή Ειδικής Αγωγής  ΥΠΔΒΜΘ κ Αλεβίζο
                                           - Τα Πολιτικά Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου
                                           - Τα Μ. Μ. Ε

Θέμα: « Ένταξη  του επιδόματος Ειδικών Συνθηκών-Ειδικής Αγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 15 του ν.4024/2011 »

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, Αξιότιμε κε Υπουργέ
 Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,
 Αξιότιμες κυρίες και κύριοι Βουλευτές
 Αξιότιμες κυρίες και κύριοι 
             
     Η Πολιτεία πριν από 26 χρόνια (ν.1566/85, αλλά και άρθ. 8 και 13 του ν. 3205/2003 και άρθ. 27 του ν.3699/2008), αναγνώρισε το πολύ δύσκολο και πολυσύνθετο έργο των εργαζομένων, που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ (Σ.Μ.Ε.Α.Ε- ΚΕ.Δ.Δ.Υ- Τμήματα Ένταξης), αμείβοντάς τους με επίδομα Ειδικών Συνθηκών, το οποίο στην πορεία μετονομάσθηκε σε Ειδικής Αγωγής, της τάξεως των 157,57 ευρώ μεικτά σήμερα.

Οι επαγγελματίες αυτοί -Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) -Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π) -Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Π) -Σχολικοί Σύμβουλοι Ειδικής Αγωγής- αγωνίζονται σε πολύ αντίξοες συνθήκες να εκπαιδεύσουν, να καταρτίσουν και να στηρίξουν ψυχολογικά και κοινωνικά, τα 20.000 ανάπηρα παιδιά, που φοιτούν σήμερα και τις οικογένειές τους. Υποστηρίζουν δε αποφασιστικά τις δομές Ειδικής Αγωγής, οι οποίες και αποτελούν σημαντικότατη κατάκτηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος, αλλά και της κοινωνίας γενικότερα.  
Κινδυνεύουν όμως, ανά πάσα στιγμή με εργασιακή εξουθένωση (burnout), εξαιτίας των ιδιαίτερων επιβαρύνσεων που δέχονται και οι οποίες έχουν να κάνουν με την αντικειμενική δυσκολία του εργασιακού τους αντικειμένου.

Λαμβανομένου μάλιστα υπόψη, ότι ο κλάδος των Εκπαιδευτικών διαχρονικά ήταν από τους χειρότερα αμειβόμενους κλάδους, το εν λόγω επίδομα ελάχιστα αντιστοιχούσε στις εργασιακές ιδιαιτερότητες και στο μέγεθος της υπεραξίας που διαχέουν στο κοινωνικό σύνολο, δια της εργασίας τους -κατάθεση ψυχής- οι εργαζόμενοι αυτοί.

Η χορήγηση, όμως, αυτού του επιδόματος, διακόπηκε από 1-11-2011, ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθμολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων.

Παρόλα αυτά, το άρθρο 15 του νέου νόμου 4024/2011, που αφορά και στο Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων, δίδει τη δυνατότητα, με κοινή απόφαση των Υπουργών Δ/κής Μεταρ/σης και Ηλεκτρ/κής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού (του ΥΠΔΒΜΘ εν προκειμένω), εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του ν.4024/2011, να  καθορισθούν οι δικαιούχοι, οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος «επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας», μέχρι του ποσού των 150 ευρώ.

Αξιότιμη κα Υπουργέ-Αξιότιμε κε Υπουργέ

Εκτιμούμε ότι αφενός μεν, αναγνωρίζετε την «εκ των ων ουκ άνευ» αναγκαιότητα και την αξία μιας δίκαιης αμοιβής για εργαζόμενους υψηλών προσόντων, οι οποίοι δέχονται μεγάλη ψυχοσωματική επιβάρυνση, αποτέλεσμα του εργασιακού τους αντικειμένου, αφετέρου δε, είμαστε σίγουροι πως αποτελεί αναμφισβήτητη προτεραιότητά σας η στήριξη των δομών που παρέχουν Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στη χώρα μας.

 Ακριβώς για τους λόγους αυτούς σας καλούμε να εκδώσετε την Κοινή Διυπουργική Απόφαση που προβλέπεται στο άρθρο 15 του νέου νόμου 4024/2011, όπου θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του προβλεπόμενου επιδόματος, στους εργαζόμενους, που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στις δομές της Ειδικής αγωγής και Εκπαίδευσης του ΥΠΔΒΜΘ.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                                                            Η Γ.Γραμματέας
 Βούγιας Βασίλης                                                   Κατσούλη Παναγιώτα      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου