Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011

Ανακατανομή προσωπικού για την εύρυθμη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών

Δείτε την εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  Ντίνος Ρόβλιας από εδώ: http://et.diavgeia.gov.gr/f/min-reform-egov/ada/457%CE%95%CE%A7-917

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου