Τρίτη 7 Μαΐου 2024

Πρόσκληση σύγκλησης της Ολομέλειας των Προέδρων των Περιφερειακών συλλόγων- μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλίωτης - Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr                                                                          

Ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr                                             

Α.Π.:36

Ημερομηνία: Αθήνα, 07/05/2024

ΠΡΟΣ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α

Κοινοποίηση:

Μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

 

 

 

Θέμα: «Πρόσκληση  σύγκλησης της Ολομέλειας των Προέδρων των

Περιφερειακών συλλόγων- μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α».

 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α θα συγκαλέσει στις  10.05.2024, ημέρα Παρασκευή

κι ώρα 10:00 , διαδικτυακά την Ολομέλεια των Προέδρων των Συλλόγων μελών σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 41 του καταστατικού .

Θέματα Ημερησίας Διάταξης μετά από απόφαση του Δ.Σ είναι τα εξής:

1. Νέα δεδομένα για την Απεργία - Αποχή από την ατομική Αξιολόγηση και επόμενες κινήσεις

2. Θέματα των κατά τόπων ΣΕΕΠΕΑ .

Επίσης, θα θέλαμε να μας ενημερώσετε ποιος θα εκπροσωπήσει τον

σύλλογο σας σε περίπτωση που κωλύεται ο Πρόεδρος .

                                  Εκ του Δ.Σ.

                 Πρόεδρος             Γενικός Γραμματέας

          Χρήστος Βουλιώτης      Σεραφείμ (Μάκης)Λάππας