Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2011

Διευκρινίσεις σχετικά με τη βαθμ/κή και μισθ/κή κατάταξη των εκπ/κών Π.Ε. & Δ.Ε. που υπηρετούν ως μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 28 του Ν.4024/2011

Δείτε την εγκύκλιο του Γ.Γραμματέα του ΥΠΔΒΜΘ, κου Κουλαϊδή απο εδώ: http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/ada/457%CE%9A9-%CE%91%CE%9F%CE%9D

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου