Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΟ ΥΣΕΕΠ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ

ΑΘΗΝΑ 4/7/2011

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΟ ΥΣΕΕΠ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ


Σήμερα 4/07/2011, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση του ΥΣΕΕΠ, στην Δ/νση Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας.

Στο συμβούλιο εισηγήθηκε ο Δ/ντής Ειδικής Αγωγής κος Αλεβίζος 14 θέματα εκ των οποίων το ΥΣΕΕΠ αποφάσισε την συζήτηση 12 θεμάτων και ανέβαλε τα 2 που αφορούσαν μετατάξεις του προηγούμενου έτους.

Από τα 12 θέματα, απέρριψε τα 2 που αφορούσαν ενστάσεις κατά των πινάκων αναπληρωτών, ως μη αρμόδιο και δεν έκανε δεκτή την ένσταση κατά της μη πλήρωσης οργανικής θέσης ΠΕ26 Λογοθεραπευτών, αποδεχόμενο την εισήγηση της υπηρεσίας ότι ο προβλεπόμενος αριθμός για διορισμό του συγκεκριμένου κλάδου που ήταν 10, καλύφθηκε απόλυτα.

Επίσης γνωμοδότησε θετικά, για την αποδέσμευση μέλους ΕΕΠ προκειμένου να μεταταχθεί στην Β΄θμια Εκπαίδευση, για μία άδεια άνευ αποδοχών, καθώς και για μία άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου επ΄ αμοιβή.

Στην συνέχεια γνωμοδότησε θετικά για την συνάφεια 57 μεταπτυχιακών τίτλων, μόνιμου προσωπικού και αναπληρωτών μελών ΕΕΠ και αναγνώρισε 15 προϋπηρεσίες συναδέλφων.

Τέλος έκανε δεκτή την αίτηση παραίτησης μέλους ΕΕΠ.

Ως προς το θέμα των αιτήσεων επανατοποθέτησης, το συμβούλιο αναγνώρισε ότι πράγματι δημιουργήθηκε πρόβλημα με την μη αποδοχή του διορισμού συναδέλφων τον περασμένο Δεκέμβριο, έκρινε όμως ότι αφ΄ ενός δεν προβλέπεται από καμία διάταξη η συγκεκριμένη διαδικασία, αφ΄ετέρου δεν γνωστοποιήθηκε η πιθανότητα μιας τέτοιας διαδικασίας σε όλους τους διορισμένους της ίδιας περιόδου, που πιθανόν να ενδιαφέρονταν επίσης.

Οι αιτήσεις απόσπασης για ειδικούς λόγους, παραπέμφθηκαν για συζήτηση μαζί με τις άλλες αποσπάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα από την σχετική εγκύκλιο.

Δημήτρης Παπαευθυμίου
Αιρετός ΥΣΕΕΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου