Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α: " ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Ε.Π ΚΑΙ Ε.Β.Π ΓΙΑ ΣΜΕΑΕ ΚΑΙ ΚΕΔΔΥ."

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)

Βερανζέρου 14, Αθήνα www.poseepea.blogspot.com poseepea@yahoo.gr
Tel: 6974714206
Αθήνα 30/6/2011
Α.Π: 76


Ενημερωτικό Σημείωμα

Θέμα: « Δημοσίευση Εγκυκλίου Αναπληρωτών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π»


Δημοσιεύθηκε με Αρ. Πρωτ: 72502/Γ6/30-6-2011, η «Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων από τους κλάδους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) και αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π) για τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ για το σχολικό έτος 2011-2012». Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 1 Ιουλίου 2011 μέχρι 15 Ιουλίου 2011.

Όσον αφορά στις βασικότερες αλλαγές που αφορούν και στο Ε.Ε.Π και στο Ε.Β.Π, έχουμε, την κατάργηση μοριοδότησης της εντοπιότητας , την μοριοδότηση με δυο μονάδες μόνο για τα ανάπηρα( με ποσοστό 67% και άνω) τέκνα των υποψηφίων, την μοριοδότηση με τρείς μονάδες των πολυτέκνων(οι υποψήφιοι που έχουν τέσσερα ή περισσότερα τέκνα, και όσοι με τρία τέκνα πληρούν κάποιες προϋποθέσεις και λόγω αυτών κατέχουν την πολυτεκνική ιδιότητα),την μοριοδότηση με 0,10 μονάδες ανά μήνα προϋπηρεσίας, σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, απεριόριστα, ενώ η προϋπηρεσία στο ιδιωτικό τομέα μοριοδοτείται με 0,50 μονάδες ανά εξάμηνο, και έως τρεις μονάδες. Όσον αφορά στον κλάδο ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών με ΠΑ.ΤΕΣ/ΣΕ.ΛΕ.ΤΕ ή ΑΣ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή με πτυχίο Εκπ/κής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές κάτοχοι πτυχίου Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας Τριτοβάθμιας Εκπ/σης.
Οι υποψήφιοι που είναι ήδη εγγεγραμμένοι στους πίνακες της ίδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία υποβάλλουν εκ νέου αίτηση μπορούν να υποβάλουν εφόσον το επιτρέπει η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μόνον τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α) Αίτηση-Δήλωση προτιμήσεων
β) Εφόσον έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα νέα πιστοποιητικά της κατηγορίας στην
οποία ανήκουν, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου.
Επισημαίνεται ότι η ιδιότητα αυτή πρέπει να συντρέχει και κατά το χρόνο πρόσληψης.
γ) Οι υποψήφιοι που είναι οι ίδιοι άτομα με ειδικές ανάγκες, σε ποσοστό αναπηρίας
τουλάχιστον 67%, ή είναι γονείς παιδιών με αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου τα πιστοποιητικά. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει διετία από την έκδοση του πιστοποιητικού της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής
Επιτροπής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει να
υποβάλουν νέο πιστοποιητικό. Για τα πιστοποιητικά που έχουν ισόβια ισχύ (και έχει
παρέλθει διετία από την έκδοσή τους), δεν απαιτείται η έκδοση νέων, αρκεί δηλαδή η υποβολή των ήδη υπαρχόντων.
δ) Για τις περιπτώσεις που έχουν μεταβληθεί προσωπικά στοιχεία (Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ.,
Διεύθυνση κατοικίας, αριθμός τηλεφώνου κλπ), αυτά θα δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.
Σε περίπτωση που η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ζητήσει από τον
υποψήφιο την εκ νέου προσκόμιση όλων των προβλεπομένων εγγράφων (τίτλων,
πιστοποιητικών, βεβαιώσεων κλπ) ο υποψήφιος υποχρεούται να τα προσκομίσει.Για να βρείτε όλη την εγκύκλιο και τις αιτήσεις μπείτε στο site www.pdestereas.gr ή στο www.seepeaa.gr
Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Βούγιας Βασίλης Κατσούλη ΠαναγιώταΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου