Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΝΤΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)

Βερανζέρου 14, Αθήνα www.poseepea.blogspot.com poseepea@yahoo.gr
Tel: 6974714206

Αθήνα 5/07/2011
Α.Π: 77

Προς: Την Υπουργό Παιδείας κα Διαμαντοπούλου
Κοιν: 1- Υφυπουργό Παιδείας Κα Χριστοφιλοπούλου
2- Γενικό Γραμματέα κ. Κουλαϊδή

ΘΕΜΑ: «ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΝΤΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΚΕΡΚΥΡΑΣ»

Αξιότιμη κα Υπουργέ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και το αντίστοιχο ΠΥΣΕΕΠ προχώρησαν, στις 30-6-2011, στην αντικατάσταση της μέχρι τότε αναπληρώτριας προϊσταμένης του ΚΕΔΔΥ Κερκύρας, με παρατυπίες.
Η παφθείσα προϊσταμένη είχε τοποθετηθεί στη θέση αυτή με την υπ. αριθμ. 5201/09-11-2010 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και με διετή θητεία.
Ωστόσο, στις 14-6-2011, και πριν τη λήξη της θητείας της, δημοσιεύτηκε νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό νέου Αναπληρωτή Προϊσταμένου του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κέρκυρας (αριθμ. πρωτ. 3316).

Οι αιρετοί του ΠΥΣΕΕΠ Ιονίων Νήσων με έγγραφο τους προς την Περιφερειακή Δ/νση με Α.Π. 3550/24-06-2011 κατήγγειλαν την παραπάνω πρόσκληση ενδιαφέροντος για αντικατάσταση της Προϊσταμένης του ΚΕΔΔΥ Κερκύρας, επειδή:
1. στο εν λόγω ΚΕ.Δ.Δ.Υ. υπήρχε αναπληρώτρια προϊσταμένη, διορισμένη με διετή θητεία με νόμιμη διοικητική πράξη,
2. δεν υπήρξε ανάκληση της νόμιμης προηγούμενης διοικητικής πράξης,
3. ούτε η απαραίτητη νόμιμη αιτιολόγηση για την ανάγκη νέας πρόσκλησης για πλήρωση θέσης Αναπληρώτριας Προϊσταμένης ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Οι παρατυπίες αυτές αποτελούν συνέχεια άλλων και αφορούν στην με οποιοδήποτε τρόπο τοποθέτηση συγκεκριμένου ατόμου σ’ αυτή τη θέση. Ξεκινούν δε από τις 23 Οκτωβρίου 2007. Ο τότε Περιφερειακός Δ/ντής Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, όρισε ως αναπληρώτρια της Προϊσταμένης του ΚΕΔΔΥ Κερκύρας (σε περίπτωση απουσίας της), αποσπασμένη υπάλληλο, κατά παράβαση του ισχύοντα ν. 2817/2000 και παρ’ όλο που υπήρχε υπηρετούν προσωπικό με οργανικές θέσεις.

Τον Ιούνιο του 2008, με έγγραφο του ιδίου Δ/ντού Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης, προκύπτει παύση της ανωτέρω Προϊσταμένης με αναδρομική ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2007 (!!!). Η δε θέση του Προϊσταμένου συνεχίζει να καλύπτεται από την ορισθείσα, παρανόμως, τον Οκτώβριου 2007 αναπληρώτρια.

Τον Ιούλιο του 2008, η Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης απευθύνει έγγραφη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους υπαλλήλους του Κ.Δ.Α.Υ. για την κάλυψη της θέσης του προϊσταμένου. Κι ενώ δύο υπάλληλοι, με οργανική θέση στο ΚΕΔΔΥ Κέρκυρας εκδηλώνουν ενδιαφέρον, δυο μέρες αργότερα ο Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης παρακάμπτει τη νόμιμη διαδικασία επιλογής (λήξη προθεσμίας καταβολής δικαιολογητικών, συνεδρίαση ΠΥΣΕΕΠ) και ζητά από την αναπληρώτρια προϊσταμένη να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της, ακυρώνοντας επί της ουσίας την πρόσκληση ενδιαφέροντος που ο ίδιος είχε εκδώσει.

Τον Σεπτέμβριο του 2010, ο νυν Περιφερειακός Διευθυντής δημοσιεύει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις θέσεις προϊσταμένων για όλα τα ΚΕΔΔΥ των Ιονίων Νήσων. Για το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Κέρκυρας δεν υπήρχε υποψήφιος με τα προαπαιτούμενα προσόντα και κατά συνέπεια τοποθετήθηκε, όπως προβλέπει ο νόμος (οργανική θέση, αρχαιότητα), αναπληρώτρια προϊσταμένη με διετή θητεία. Τοποθέτηση που ο ίδιος έρχεται να ακυρώσει μετά από 7 μήνες με την παρούσα «επιλογή» νέου προϊσταμένου.

Είναι φανερό ότι η όλη διαδικασία είναι παράτυπη και αυθαίρετη. Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων, όχι μόνο αυτοακυρώνεται με τις συνεχείς παλινωδίες, αλλά υποσκάπτει το έργο των υπηρετούντων στο ΚΕΔΔΥ Κέρκυρας, διαταράσσοντας, συνεχώς, την εργασιακή ηρεμία και συνέχεια.

Κα Υπουργέ

Επικαλούμενοι την αναμφισβήτητη προσήλωσή σας στην τήρηση των Νόμων και Διατάξεων, σας παρακαλούμε να ενεργήσετε, ώστε τόσο ο Περιφερειακός Δ/ντής Εκπσης Περιφ. Ιονίων Νήσων, όσο και το ΠΥΣΕΕΠ , να αναιρέσουν την παράτυπη απόφασή τους στις 30-6-2011 και να αφήσουν τους εργαζόμενους να επιτελέσουν το έργο τους απερίσπαστοι. Οι θέσεις ευθύνης δεν είναι εφαλτήριο και πεδίο πραγματοποίησης προσωπικών φιλοδοξιών, αλλά εργαλείο κοινωνικής και επιστημονικής προσφοράς.
Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας
Βούγιας Βασίλης Κατσούλη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου