Τρίτη, 17 Μαΐου 2011

Ενημέρωση για θέματα Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)

Βερανζέρου 14, Αθήνα www.poseepea.blogspot.com poseepea@yahoo.gr
Tel: 6974714206

Αθήνα 17/5/2011
Α.Π: 66

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση για θέματα Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π »


Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α θα ήθελε να ενημερώσει τα μέλη του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π για τα παρακάτω θέματα:

Υ.Σ.Ε.Ε.Π: Επίκειται η συγκρότηση του ΥΣΕΕΠ, σύμφωνα με τον ν.3699/2008, όπως επιτάσσει η Γνωμοδότηση 32/2011, του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Υπάρχει όμως πρόβλημα με τη διευρυμένη σύσταση του ΥΣΕΕΠ (θα κάνει την επιλογή Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ, θέσεις που θα προκηρυχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα), όσον αφορά στο μέλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το οποίο Π.Ι, καταργήθηκε με τον Νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα.

Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π: Η συγκρότηση των ΠΥΣΕΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και Κρήτης, θα γίνει σύμφωνα με τον ν.3699/2008, με ευθύνη των Περιφερειακών Διευθύνσεων.

ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ: Οι αιτήσεις για επανατοποθέτηση των συναδέλφων που διορίστηκαν το Δεκέμβριο του 2010, θα κριθούν από το ΥΣΕΕΠ, μόλις γίνει η συγκρότησή του.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ: Είμαστε στη διαδικασία συγκέντρωσης των οργανικών κενών. Θα ακολουθήσει η εγκύκλιος των μεταθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τον ν.3848/2010.

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ: Θα γίνουν, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των μεταθέσεων, με το καινούργιο σύστημα της μοριοδότησης κριτηρίων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ: Θα καταβληθεί προσπάθεια αλλαγής της υπάρχουσας εγκυκλίου για την πρόσληψη αναπληρωτών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α έχει καταθέσει τις προτάσεις της στη Δνση Ειδικής Αγωγής και αναμένει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.


Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Βούγιας Βασίλης Κατσούλη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου