Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011

Προτάσεις Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α για την εγκύκλιο που αφορά στην πρόσληψη Αναπληρωτών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)
Βερανζέρου 14, Αθήνα www.poseepea.blogspot.com poseepea@yahoo.gr


ΑΘΗΝΑ, 29/03 /2011
Αριθμ. πρωτ: 59


Πρός: Δ/ντή Ειδικής Αγωγής,
κο Αλεβίζο

ΘΕΜΑ: « Αναγκαίες αλλαγές στην εγκύκλιο των Αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π).»

Κε Διευθυντά,
Ξεκινώντας το 2005, με τη θέσπιση του θεσμού αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ, έχουμε δει τα κριτήρια για την κατάρτιση των πινάκων, από την εγκύκλιο πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ και ΕΒΠ, να αλλάζουν πολλές φορές.
Ως συνδικαλιστικός φορέας είμαστε αντίθετοι σε εγκυκλίους πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ/ΕΒΠ που δεν υποστηρίζουν αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής προσωπικού. Συμπορευόμενοι με το νέο πλαίσιο του ΑΣΕΠ, περί προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ζητάμε την έκδοση και την εφαρμογή εγκυκλίου πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ με βάση τα κριτήρια μοριοδότησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έχουν καταρτιστεί από τον ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα:

Ακαδημαϊκά κριτήρια:
- Βαθμός πτυχίου/έτος κτήσης
- Γλωσσομάθεια
- Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
- Κατοχή δεύτερου πτυχίου στις επιστήμες της αγωγής ή στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας
- Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, στην ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωσης θέσης ή στην ειδική αγωγή
- Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες (Συγκεκριμένος κατάλογος επιστημονικών πεδίων τα οποία εμπίπτουν στις ανθρωπιστικές επιστήμες προκειμένου να μοριοδοτούνται οι σχετικοί μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών π.χ. σύμφωνα με τα επιστημονικά πεδία που ορίζει του υπουργείο στα μηχανογραφικά των πανελληνίων και συνεπώς οι αντίστοιχες επιστημονικές μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις.)
- Κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών, στην ειδικότητα του κλάδου της προς πλήρωσης θέσης ή στην ειδική αγωγή
- Κατοχή διδακτορικού τίτλου σπουδών στις ανθρωπιστικές επιστήμες
- Σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου, μοριοδοτείται μόνο το διδακτορικό δίπλωμα

Προϋπηρεσία
- προϋπηρεσία στο Δημόσιο (εκτός από αυτήν που έχει αποκτηθεί σε θέση αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ ή ΚΔΑΥ) ή στον Ιδιωτικό τομέα, σε αντικείμενο με άτομα με ειδικές ανάγκες, μετά την κτήση του βασικού τίτλου σπουδών. Η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα και του φορέα που πραγματοποιήθηκε.
- Προϋπηρεσία που αποκτήθηκε σε θέση αναπληρωτή ή ωρομισθίου σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ ή ΚΔΑΥ, υπολογίζεται στο σύνολό της και να μοριοδοτείται ανά οχτάμηνο, με αύξηση της μοριοδότησης

Κοινωνικά κριτήρια
- Μόνιμη αναπηρία τέκνου 67% και άνω
- Πολυτεκνία

. Επίσης ζητάμε
Α) τον αποκλεισμό του κριτηρίου εντοπιότητας και παραπέμπουμε στη έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη που κρίνεται ως αντισυνταγματικό και ανατρέπει τον κανόνα αξιοκρατικής επιλογής των υποψηφίων
 Β) τον εξορθολογισμό της διαδικασίας πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών μέσω της συνολικής διάθεσης των πιστώσεων των αναπληρωτών το αργότερο μέσα στο πρώτο 15μερο του Σεπτέμβρη, ώστε οι τοποθετήσεις να γίνονται με βάση τα μόρια και όχι τυχαία.
 Γ) την αναλογική μοριοδότηση της προϋπηρεσίας και για τα μικρότερα διαστήματα (π.χ. υποδιαίρεση του 0,5/ανά εξάμηνο, με τιμή βάσης την ημέρα).
 Δ) δικαίωμα υποβολής αίτησης σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις, όπως δικαιούνται οι υπόλοιποι υποψήφιοι αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί

Eιδικότερα για τους Αναπληρωτές Ε.Β.Π θεωρουμε οτι πρεπει :


1. Να δίδεται προτεραιοτητα σε υποψηφίους με τιτλο σπουδων"προσχολικη αγωγη και ημερησια φροντιδα για παιδια με ειδικες αναγκες"(ΙΕΚ-μεταδευτεροβαθμια) και

2. Η μοριοδοτηση των κοινωνικων κριτηριων να μην ειναι εις βαρος της προυπηρεσιας των υποψηφιωνΌσον αφορά στην αναγκαιότητα σύστασης Ενιαίου Πίνακα Αναπληρωτών η πρότασή μας είναι η εξής:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Η προκήρυξη που βγήκε φέτος για τους αναπληρωτές στα αθλητικά σχολεία ΤΑΔ-ΕΤΑΔ και η απόφαση κριτηρίων μοριοδότησης, είναι πανομοιότυπη με την αντίστοιχη των αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ.
Ο ενιαίος πίνακας συντάσσεται, μετά τη μοριοδότηση, πανελλαδικά, κατά ειδικότητα (αντίστοιχα για το ΕΕΠ και ΕΒΠ θα μπορούσε να γίνει το ίδιο) και με τελευταία στήλη περιοχή στην οποία έχει τα μόρια του εν ενεργεία προπονητή (αντίστοιχα της εντοπιότητας στο ΕΕΠ και ΕΒΠ). Το link είναι http://e-aitisi.sch.gr (πίνακες αναπληρωτών 2010 για τα ΤΑΔ ΕΤΑΔ.)
Βάσει αυτού του ήδη υπάρχοντος λειτουργικού συστήματος είναι πολύ εύκολο να γίνει αντικατάσταση μόνο των επικεφαλίδων (επιστημονικό αντικείμενο, υπόλοιπα κριτήρια μοριοδότησης) από ένα πρωτοετή φοιτητή πληροφορικής.
Να τονίσουμε ακόμα ότι σε όλα τα γραφεία Δ/θμιας εκπαίδευσης, εδώ και 2 χρόνια, υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό υποβολής της αίτησης των καθηγητών ΠΕ11. Η διαδικασία γίνεται online και μπορεί να καταθέσει αίτηση, ο υποψήφιος, σε οποιοδήποτε γραφείο ανά την Ελλάδα και αυτή πάει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο, στο αντίστοιχο τμήμα, που συντάσσει και τους Πίνακες.
Είναι πολύ απλό να γίνει και ενισχύει και την πρόθεση να μπορεί να κάνει κάποιος υποψήφιος αίτηση, έχοντας ως επιλογή ακόμα και 20 περιφέρειες (τόσες έχουν δικαίωμα οι ΠΕ11!!!), αφού οι πίνακες βγαίνουν αυτόματα την επόμενη μέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Βούγιας Βασίλης Κατσούλη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου