Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (Ε.Ε.Π ΚΑΙ Ε.Β.Π) Υ.Σ.Ε.Ε.Π - Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ ΑΥΤΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)
Βερανζέρου 14, Αθήνα www.poseepea.blogspot.com poseepea@yahoo.gr

Αθήνα, 11/10/2010
Αρ. πρωτ. 37

Θέμα: «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (Ε.Ε.Π & Ε.Β.Π). Υ.Σ.Ε.Ε.Π - Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Σ’ ΑΥΤΑ»

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Eν όψει των εκλογών αιρετών εκπροσώπων σε ΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ, στις 3 Νοεμβρίου 2010, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη φύση των εκλογών αυτών.
1ον: Οι παρούσες εκλογές αφορούν στην ανάδειξη αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια, που είναι διοικητικά (και όχι συνδικαλιστικά) όργανα και έχουν ως αντικείμενό τους την εξέταση θεμάτων που αφορούν στην υπηρεσιακή μας κατάσταση.
Οι αιρετοί έχουν ως έργο και ευθύνη τον έλεγχο των διαφόρων διοικητικών πράξεων που μας αφορούν. Δεν ασκούν συνδικαλιστική δράση. Οι ίδιοι, όμως, ελέγχονται από τα συνδικαλιστικά όργανα του προσωπικού (ΕΕΠ και ΕΒΠ).
Γι’ αυτούς τους λόγους, σ’ αυτού του είδους τις εκλογές, δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης χωριστών ψηφοδελτίων με υποψηφιότητες αμιγώς από μια μόνο ειδικότητα. Όποια ειδικότητα θεωρεί ότι δεν εκπροσωπείται επαρκώς, συνδικαλιστικά, κατεβαίνει με δικό της ψηφοδέλτιο στις εκλογές που αφορούν στην ανάδειξη συνδικαλιστικού οργάνου.
Επίσης, δεν νοείται (αν και νομικά δεν απαγορεύεται), να κατεβαίνουν υποψήφιοι που δεν ανήκουν στις συνδικαλιστικές μας οργανώσεις, αφού μ’ αυτό τον τρόπο δεν λογοδοτούν σε κανέναν.
2ον: Η ύπαρξη ξεχωριστών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ήταν επιλογή της διοίκησης (1991 και 2003) και επιβλήθηκε από το γεγονός ότι το ΚΥΣΔΕ (Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Β/βάμθιας Εκπ/σης στο οποίο το Ε.Ε.Π. ανήκε μέχρι το 1991) είχε δηλώσει αναρμοδιότητα για τη διενέργεια μεταθέσεων (επειδή οι θέσεις του Ε.Ε.Π ήταν ενιαίες για τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης), αλλά και για την διευθέτηση των θεμάτων του ΕΕΠ όπως αναγνώριση προϋπηρεσιών, τίτλων σπουδών κ.λπ. του ΕΕΠ, καθώς δεν γνώριζαν επαρκώς τα θέματα και τις ιδιαιτερότητές των κλάδων μας αλλά ούτε και τις ανάγκες των ΣΜΕΑΕ.
Ευχόμαστε τα καλύτερα αποτελέσματα για τον κλάδο μας.


Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Βούγιας Βασίλης Κατσούλη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου