Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ Υ.Σ.Ε.Ε.Π

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΥΣΕΕΠ
Υπέρ των Υπηρεσιακών Συμβουλίων Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.


Αγαπητοί Συνάδελφοι, εμείς, οι υποψήφιοι για το ΥΣΕΕΠ, με το Πανελλήνιο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο, σας παραθέτουμε τις θέσεις μας και τους λόγους για τους οποίους στηρίζουμε τη συνέχιση της λειτουργίας των ΥΣΕΕΠ και ΠΥΣΕΕΠ, αλλά και της ύπαρξης της Ομοσπονδίας του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

1ον: Πιστεύουμε και πάντα στηρίζαμε την ύπαρξη ενιαίων ψηφοδελτίων, για την ανάδειξη των «αρίστων», βάσει της προσφοράς τους στον κλάδο και των ψήφων που θα λάβουν και όχι βάσει κάποιου εκλογικού μέτρου.
2ον: Πιστεύουμε ότι η ύπαρξη Υπηρεσιακών Συμβουλίων του ΕΕΠ και ΕΒΠ, διασφαλίζει το ενιαίο των θέσεών μας, μεταξύ Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης και ΚΕΔΔΥ, ως προς τις μεταθέσεις, αποσπάσεις και διορισμούς του ΕΕΠ και ΕΒΠ, επιτρέποντας στους συναδέλφους να υπηρετούν κοντά στον τόπο κατοικίας τους.
Η ένταξή μας στα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών θα σήμαινε αυτόματα και τον διαχωρισμό του προσωπικού σε προσωπικό Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και η οποιαδήποτε μετακίνησή του θα έπρεπε να γίνεται μόνο με μετάταξη. Η διατήρηση του ενιαίου των θέσεων, μέσα από τα υπηρεσιακά συμβούλια των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να γίνει και γι’ αυτό οι γυμναστές, καθηγητές ξένων γλωσσών, μουσικής και πληροφορικής, για να μετατεθούν από δημοτικό σε γυμνάσιο ή το αντίστροφο πρέπει να κάνουν μετάταξη.
3ον: Πιστεύουμε ότι οι αιρετοί συμμετέχουν στα υπηρεσιακά συμβούλια ως εκπρόσωποι των εργαζομένων για να ελέγχουν τις διαδικασίες και τη νομιμότητα των διοικητικών πράξεων που αφορούν τους εργαζόμενους. Δεν ασκούν συνδικαλιστική δράση. Συνεργάζονται, όμως, με τα συλλογικά όργανα των κλάδων του ΕΕΠ και ΕΒΠ, δεσμεύονται από τις συλλογικές αποφάσεις και απολογούνται για τη δράση τους σ’ αυτά. Γι’ αυτούς τους λόγους, οφείλουν να είναι μέλη των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Αυτό είναι βασικός κανόνας που διέπει όλους τους αιρετούς εκπροσώπους.
4ον: Πιστεύουμε στην αναγκαιότητα ύπαρξης δικών μας συνδικαλιστικών οργάνων, γιατί τα θέματα που απασχολούν το Ε.Ε.Π. είναι πολλαπλά και σύνθετα, γιατί το ΥΠΕΠΘ επί μονίμου βάσεως, μας «ξεχνά»: στο μισθολόγιο, στα ΠΕΚ, στα επιδόματα, στην υπηρεσιακή μας εξέλιξη.
Οι ΟΛΜΕ και ΔΟΕ μέχρι τώρα δεν δείχνουν να αντιλαμβάνονται τις ιδιαίτερες ανάγκες της ΕΑΕ και του προσωπικού που υπηρετεί σ’ αυτήν, ούτε μπορούν να υποστηρίξουν με θέσεις τα μέλη τους που εργάζονται σ’ αυτήν. Γι’ αυτό και το διδακτικό προσωπικό ΕΑΕ έχει δημιουργήσει «επιστημονικούς συλλόγους», με στόχο την προώθηση των θεμάτων που τους απασχολούν. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές, απευθύνονται στην Ομοσπονδία μας για ενημέρωση και προώθηση συλλογικών τους αιτημάτων.
Συνάδελφοι, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΕΕΠ και ΕΒΠ έδινε και δίνει καθημερινούς αγώνες στο Υπουργείο για τα αιτήματα και τα θέματα που μας απασχολούν. Θεωρούμε ότι όσοι ευαγγελίζονται την ένταξή μας στην ΟΛΜΕ, (άραγε γιατί δεν αναφέρουν και τη ΔΟΕ;) χωρίς να έχουν προηγουμένως, επιλυθεί βασικά θέματα της ισότιμης υπηρεσιακής μας κατάστασης (μισθολόγιο, εξέλιξη, επιμόρφωση, ΕΒΠ, αναπληρωτές κ.λπ.), έχουν στόχο τον κατακερματισμό μας, την αποδυνάμωση της φωνής μας, διεσπαρμένοι στις κατά τόπους ΕΛΜΕ και τοπικές ΔΟΕ, με 2-3 μέλη, χωρίς φωνή και χωρίς στήριξη.
Γι’ αυτό και προσπαθούν να μας εκφοβίσουν, λέγοντας: «όποιος είναι έξω από το μαντρί τον τρώνε οι λύκοι». Πέραν της σημειολογικής ανάλυσης: είμαστε πρόβατα και πρέπει να μας χώσουν στο μαντρί, σας ενημερώνουμε ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η Ομοσπονδία μας καλύπτεται από την ΑΔΕΔΥ και συνεργάζεται με τις άλλες Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών, καθώς και με κάθε άλλο φορέα που μπορεί να στηρίξει τα αιτήματά μας χωρίς διαχωρισμούς και αποκλεισμούς.

Συνάδελφοι, θυμηθείτε οι ίδιοι:
Ποιος αγωνίστηκε και αγωνίζεται για την αύξηση των οργανικών μας θέσεων, (δημιουργία ΚΕΔΔΥ, κατανομή και αύξηση των οργανικών θέσεων σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, αλλά και την ίδρυση νέων ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ);
Ποιος προώθησε την σύσταση θέσεων και την πρόσληψη ΕΒΠ, με αποτέλεσμα σήμερα 200-300 συνάδελφοι να υπηρετούν στις ΣΜΕΑΕ;
Ποιος πέτυχε την αναγνώριση των προϋπηρεσιών μας (ν. 2817/2000 και 3699/2008);
Ποιος πέτυχε τη διατήρηση των επιδομάτων μας (Αύγουστος-Σεπτέμβρης του 2008);
Ποιος πέτυχε και διατήρησε τη μόνη δυνατότητα που έχουμε για υπηρεσιακή εξέλιξη στα ΚΕΔΔΥ (ν. 2817/2000, ν. 3848/2010).
Ποιος αγωνίζεται δικαστικά για το ωράριο των συναδέλφων στις ΣΜΕΑΕ;
Ποιος αγωνίζεται για την πριμοδότηση της προϋπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ των αναπληρωτών συναδέλφων στις προσλήψεις;
Ποιος παρεμβαίνει δυναμικά στα προβλήματα των συναδέλφων στους εργασιακούς χώρους, όταν γίνεται προσπάθεια ακύρωσής τους.
Όσον αφορά, τη χορήγηση των επιδομάτων στο ΕΒΠ, την πατρότητα της οποίας διεκδικεί ο κ. Ανδρεόπουλος (βλ. πρόσφατη επιστολή του, της οποίας το ύφος και το ήθος το αφήνουμε στην κρίση σας), η αλήθεια είναι μία. Όλη η προεργασία για τη νομική τους στήριξη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δεν έγινε από κανέναν άλλον, παρά από τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και προς τιμήν της, ανταποκρινόμενη στο επιτακτικό και χρόνιο αίτημα της Ομοσπονδίας μας.
Ωστόσο, για την εσπευσμένη, πρόωρη, αλλά και επιλεκτική κοινοποίηση αυτού του εγγράφου της Ειδικής Αγωγής σε συναδέλφους του ΕΒΠ, κάποιοι είναι υπεύθυνοι. Σήμερα, εξ αιτίας τους, με το έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που αυτοί προκάλεσαν, βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση, όχι μόνο να απαιτούνται από συναδέλφους του ΕΒΠ υπέρογκα ποσά, αλλά και να αμφισβητούνται τα επιδόματα του ΕΕΠ.
Είναι ανέντιμο συνάδελφοι, κάποιοι, μέχρι χθες, να καυχησιολογούν ότι αυτοί «εργάστηκαν» για την αποκατάσταση μιας 7ετούς αδικίας στο ΕΒΠ και σήμερα (που οι πράξεις τους οδήγησαν στα αντίθετα αποτελέσματα) να αναρωτιούνται δήθεν «Που είναι η Ομοσπονδία;». Η Ομοσπονδία προσπαθεί με όλες της τις δυνάμεις να μαζέψει τα δικά τους ασυμμάζευτα και χωρίς να αποποιείται το ρόλο της (βλ. blogspot και site).
Είναι ανέντιμο, κάποιοι να προσπαθούν να σας πείσουν ότι τους χρωστάτε χάρη γιατί «τακτοποίησαν» τα θέματά σας. Το υπηρεσιακό συμβούλιο είναι συλλογικό όργανο, δεν κινεί τα νήματα ή δεν αποφασίζει ένας. Ότι είναι νόμιμο και εφικτό γίνεται χωρίς «μέσο». Δεν χρωστάτε σε κανέναν τίποτα, οι αιρετοί οφείλουν να σας εκπροσωπούν έντιμα και χωρίς έντεχνες καθυστερήσεις (και στη συνέχεια να μιλούν για ταχεία περαίωση της υπόθεσής σας).

Συνάδελφοι, εσείς αποφασίζετε:
αν θέλετε να έχουμε δικά μας Υπηρεσιακά Συμβούλια ή όχι, για να διατηρηθεί το ενιαίο των θέσεων μας και να διευκολύνεστε στις μεταθέσεις και στις αποσπάσεις σας,
πως θέλετε να λειτουργούν αυτά: με διαφανή και υπηρεσιακό τρόπο απαιτώντας την άμεση διευθέτηση των θεμάτων των συναδέλφων μέσα από την διοικητική δομή,
αν θέλετε να έχετε αιρετούς οι οποίοι να λογοδοτούν στα συνδικαλιστικά σας όργανα,
αν θέλετε να έχετε εκπροσώπηση μέσα από το δικό σας Συνδικαλιστικό Όργανο.

Εμείς οι υποψήφιοι του συνδυασμού «Πανελλήνιο Ενωτικό Ψηφοδέλτιο», από την πλευρά μας, δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε συνάδελφο του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, χωρίς διαχωρισμούς και προκαταλήψεις, σε ευθεία συνεργασία με τα συλλογικά μας όργανα, χωρίς προσωπικές πολιτικές, αποκλεισμούς και διασπαστικές κινήσεις και χωρίς καμία τη διάθεση να κηδεμονεύσουμε κανέναν από το ΕΕΠ και ΕΒΠ.
Το σύνθημά μας είναι απλό και αποτελεί βασική μας αρχή: «Όπου είναι να πάμε, θα πάμε όλοι μαζί».
Σας παραθέτουμε τον πίνακα υποψηφίων του συνδυασμού μας και θέτουμε τους εαυτούς μας στην κρίση σας.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕΛΗ ΕΕΠ & ΕΒΠ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΥΣΕΕΠ (ΕΚΛΟΓΕΣ 2010)
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
1 Ανδριανάκου Καλλιόπη Κοιν. Λειτουργός ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας
2 Γαϊτανά Σταματία Φυσικοθεραπεύτρια 2ο Ε.Δ.Σ. Βόλου
3 Γερονίκου Ελευθερία Λογοθεραπεύτρια Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ναυπάκτου
4 Καλιάλη (Αθανασιάδου) Μαρία Κοιν. Λειτουργός ΚΕΔΔΥ Α Αθήνας
5 Καρπενησιώτης Ευστάθιος Ψυχολόγος Ε.Δ.Σ. Αυτ. Πειραιά
6 Καρτσωνάκη Γεωργία Σχολ. Νοσηλεύτρια 1Ο Ε.Δ.Σ. Χανίων
7 Κουμπουζής Σταύρος Ψυχολόγος Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χανίων
8 Πανταζής Ιωάννης Φυσιοθεραπευτής 1Ο Τ.Ε.Ε. Ε.Α. Βόλου
9 Παπαευθυμίου Δημήτριος Ψυχολόγος ΤΕΕ ΕΑ Κ.& Β. Αγ. Παρασκευής
10 Ροζοκού-Παπαϊωάννου Ευαγγελία Κοιν. Λειτουργός Τ.Ε.Ε. ΕΑ Θες/νίκης
11 Παρασκευαϊδης Δημοσθένης Λογοθεραπευτής Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λάρισας
12 Ρωμηός Ευστάθιος Φυσιοθεραπευτής ΤΕΕ Ε.Α. Κ.& Β. Θες/νίκης
13 Σαρινοπούλου Φωτεινή Κοιν. Λειτουργός Ε.Γ. Κ.& Β. Αγ. Παρασκευής
14 Τασοπούλου Ευφροσύνη Ψυχολόγος ΚΕΔΔΥ Β Αθήνας
15 Tσιακούλιας Φίλιππος Ψυχολόγος ΕΕΕΕΚ Αιγάλεω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου