Τρίτη 14 Ιουνίου 2022

ΠΟΣΕΕΠΕΑ: «Υπόμνημα για τους διορισμούς και υποβολή προτάσεων σχετικά με τα θέματα ΕΕΠ-ΕΒΠ»

 

Αθήνα, 14/06/2022

                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 17

                                                                                                                    Προς:

-Την Υπουργό ΥΠΑΙΘ  κα. Ν. Κεραμέως

-Την Υφυπουργό ΥΠΑΙΘ  κα. Ζ. Μακρή

- Το Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ  κ. Α. Κόπτση

- Τον Υπουργό ΥΠΕΣ  κ. Μ.  Βορίδη

-Τη Γ.Γ. ΥΠΕΣ, Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα  κα. Β. Χαραλαμπογιάννη

Κοινοποίηση:

-         Στο Διευθυντή Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης κ. Χ. Παπαιωάννου

Θέμα: «Υπόμνημα για τους διορισμούς και υποβολή προτάσεων σχετικά με τα θέματα ΕΕΠ-ΕΒΠ»

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες Υπουργοί και Υφυπουργοί,

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καλύπτει συνδικαλιστικά το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Αίσθηση στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους κλάδους του ΕΕΠ-ΕΒΠ δημιούργησαν δημοσιεύματα στον τύπο αλλά και διαρροές εκ της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ και του ΥΠΕΣ, σχετικά με την πραγματοποίηση διορισμών μόνιμων Εκπαιδευτικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), καθώς και της εξέτασης νέου συστήματος διορισμών που θα περιλαμβάνει γραπτό διαγωνισμό. Παράλληλα, σχετικά με τον αριθμό και την  κατανομή τους ανά βαθμίδα και ειδικότητα, οι ενημερώσεις είναι αποσπασματικές και αντιφατικές, ενώ ακόμη αναμένουμε την αποδοχή συνάντησης για εκτενέστερη συζήτηση σχετικά με το θέμα των διορισμών, την κατανομή, αλλά κι άλλα ζητήματα που ταλανίζουν την εκπαιδευτική κοινότητα.

Αναφορικά με τους διορισμούς και την κατανομή, ως Ομοσπονδία θα σας εκθέσουμε ακολούθως τις προτάσεις, τις θέσεις αλλά και τα επιχειρήματά μας ως προς την αναγκαία και πλήρη κάλυψη των οργανικών κενών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στους επικείμενους μόνιμους διορισμούς.

Καταρχάς, στα πλαίσια της επίτευξης του στρατηγικού στόχου της ουσιαστικής εγκαθίδρυσης της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας και της δημιουργίας συμπεριληπτικών σχολείων, ο στόχος αυτός δε δύναται να επιτευχθεί δίχως την ύπαρξη του ΕΕΠ-ΕΒΠ. Ενδεικτικά, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, το ΕΕΠ-ΕΒΠ μπορεί να υλοποιήσει  στοχευμένες δράσεις ενδυνάμωσης συγκεκριμένων μελών ή ομάδων της μαθητικής κοινότητας, όπως μαθητές/τριες με αναπηρία, πρόσφυγες, ρομά ή/κι άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες με στόχο τη συμπερίληψη, καθώς και προγραμμάτων τα οποία προάγουν την αυτοεκτίμηση, την αποδοχή, την αλληλεγγύη,  την ενίσχυση δεξιοτήτων ζωής,  την ενίσχυση  δεξιοτήτων επικοινωνίας και λόγου, την ευαισθητοποίηση μαθητών σε κανόνες ατομικής υγιεινής, την ενημέρωση των εκπαιδευτικών και των γονέων για την κινητική κατάσταση των παιδιών, κ. α. 

Έχουμε συστηματικά προβάλει και πολλάκις υποβάλει τις συνδικαλιστικές και επιστημονικές μας θέσεις για την ουσιαστική παροχή υπηρεσιών στους/στις μαθητές/-τριες της χώρας και των οικογενειών τους. Όταν πάνω από 77%  του συνόλου του ΕΕΠ-ΕΒΠ στην εκπαίδευση είναι αναπληρωτές (αναλογία 1.707 μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ έναντι 5.773 αναπληρωτών), δηλαδή προσωρινοί συνεργάτες των μαθητών/-τριών και των γονέων, και παράλληλα αυτοί να μην καλύπτουν το σύνολο των εκπαιδευτικών κοινοτήτων της χώρας. Με αυτά τα δεδομένα δεν μπορούμε να μιλάμε για ελληνική συμπεριληπτική εκπαίδευση, αλλά για μια διαρκή πιλοτική δοκιμή της εγκαθίδρυσης αυτής!


Ο “χάρτης” του ΕΕΠ-ΕΒΠ στην εκπαίδευση, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έχει ως εξής:

Α. Σύνολο οργανικών κενών ΕΕΠ-ΕΒΠ – 1.926

·        Οργανικά κενά μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ: 512

Αναλυτικά: ΕΒΠ-18, ΠΕ21-23, ΠΕ22-30, ΠΕ23-140, ΠΕ25-87, ΠΕ28-15, ΠΕ29-63, ΠΕ30-129, ΠΕ31-7

·        Οργανικά κενά μελών ΕΕΠ (ΠΕ23 και ΠΕ30) στις ΕΔΥ: 1.012 Αναλυτικά:  ΠΕ23-489, ΠΕ30-523

·        Οργανικά κενά μελών ΕΕΠ στα ΚΕΔΑΣΥ: 402

 Αναλυτικά:  ΠΕ21-44, ΠΕ23-133, ΠΕ28-25, ΠΕ29-48, ΠΕ30-147, ΠΕ31-5

Β. Σύνολο μόνιμων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – 1.707

·        Αναλυτικά:  ΕΒΠ-503, ΠΕ21-199, ΠΕ22-0, ΠΕ23-322, ΠΕ24-2, ΠΕ25-141, ΠΕ28-106, ΠΕ29-131, ΠΕ30-298, ΠΕ31-5

Γ. Σύνολο αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – 5.773

·        Αναλυτικά: ΕΒΠ-1.743, ΠΕ21-251, ΠΕ22-8, ΠΕ23-1.360, ΠΕ25-1.296, ΠΕ28-139, ΠΕ29-134, ΠΕ30-842

Δ. Γενικό σύνολο μόνιμων και αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ – 7.480 

·         Αναλυτικά:  ΕΒΠ-2.246, ΠΕ21-450, ΠΕ22-8, ΠΕ23-1.682, ΠΕ24-2, ΠΕ25-1.437, ΠΕ28-245, ΠΕ29-265, ΠΕ30-1.140, ΠΕ31-5 

Ε. Διορισθέντα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ –  ΦΕΚ Γ 241 – 09.03.2020 – 1.041

·        Αναλυτικά: ΕΒΠ-388, ΠΕ21-116,  ΠΕ23-137 ΠΕ25-114, ΠΕ28-70, ΠΕ29-81, ΠΕ30-135


Τα νούμερα στα οργανικά και λειτουργικά κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ φανερώνουν την αναντιστοιχία και την αναγκαιότητα κάλυψης θέσεων όσο το δυνατόν περισσότερων ΕΕΠ- ΕΒΠ.

Είναι ανάγκη να γίνει άμεσα και με δίκαιο τρόπο βάσει των προσλήψεων των τελευταίων ετών και της κάλυψης οργανικών θέσεων Πανελλαδικά.

Ζητάμε να διορθωθεί η κατάφωρη αδικία την οποία υφίστανται οι «εποχιακοί» εργαζόμενοι ΕΕΠ-ΕΒΠ, όπως και οι  ωφελούμενοί τους που δεν μπορούν να έχουν μια σταθερή συνεργατική σχέση μαζί τους λόγω της προσωρινότητας και της ανακατανομής των επαγγελματιών που καλούνται να εμπιστευτούν και να συνεργαστούν κάθε φορά.

Ζητάμε να  υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για την κάλυψη θέσεων με μόνιμο διορισμό στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς αποτελούν  νευραλγική εκπαιδευτική/υποστηρικτική δομή για τους μαθητές, τις οικογένειες και τα σχολεία, τα οποία  δεν υπολογίστηκαν στους διορισμούς της Προκήρυξης 2ΕΑ/2019 με αποτέλεσμα τη μεγάλη αδικία των μόλις 1.041 μόνιμων διορισμών ΕΕΠ-ΕΒΠ το 2019. Να σημειωθεί πως τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. έχουν μεγάλες ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό, 402 τα οργανικά κενά των ΕΕΠ, στα οποία υπηρετούν αυτή τη στιγμή  μόλις 147 μόνιμοι και 669 αναπληρωτές ΕΕΠ, οι οποίοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.


Διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας για τους διορισμούς

Διεκδικούμε:

·        Τη δέσμευσή σας προκειμένου τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. να μπορέσουν να λειτουργούν και να υποστηρίζονται ως θεσμός και ως πρότυπες και απαραίτητες υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης και να καλυφθούν με όλες τις ειδικότητες που είναι αναγκαίες και προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο όχι μόνο με προσλήψεις αναπληρωτών αλλά και με διορισμούς,

·        Την πλήρη κάλυψη των ήδη υπαρχόντων οργανικών κενών ΕΕΠ ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ και στις ΕΔΥ, τα οποία είναι ελάχιστα σε σχέση με τις ανάγκες.

·        Την αύξηση των οργανικών  θέσεων ΕΕΠ ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ προκειμένου να καλύψουν τις ιδιαίτερες και σύνθετες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

·        Την αναγκαιότητα  το πρόγραμμα των Ε.Δ.Υ.  να εμπλουτιστεί μέσω της σύστασης  κι άλλων θέσεων ειδικοτήτων ΕΕΠ-ΕΒΠ, σε όλες τις σχολικές μονάδες  και να καλυφθούν από μόνιμους διορισμούς,

·        Την αναγκαιότητα, σε συνάρτηση με το νέο καθηκοντολόγιο, να τοποθετηθούν  σχολικοί νοσηλευτές σε όλες τις σχολικές μονάδες,

·        Την κάλυψη θέσεων μέσω διορισμών για τους ΠΕ22,
Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και για τους ΠΕ 31,  καθώς δεν προβλέφθηκαν θέσεις για τους συγκεκριμένους κλάδους στους προηγούμενους διορισμούς.

·        Τη σύσταση και κάλυψη οργανικών θέσεων για όλους  τους κλάδους  ΕΕΠ- ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση, για την υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικά μαθητικών  ομάδων, της ουσιαστικότερης λειτουργίας της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης/ υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία, των οικογενειών τους και του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας,

·        Να καθορίζονται οι λειτουργικές ανάγκες σε ΕΕΠ-ΕΒΠ με τον καθορισμό αριθμητικών κριτηρίων–αναλογίας όλων των ειδικοτήτων ΕΕΠ και ΕΒΠ σύμφωνα με τον αριθμό μαθητών που υποστηρίζουν ώστε να μην παραλείπεται καμία ειδικότητα.