Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022

Βιντεοσκοπήσεις διαδικτυακών ημερίδων και webinar από ΠΟΣΕΕΠΕΑ-ΙΜΕΓΕΕ- ΣΕΕΠΕΑΑ (2019 - 2022)

Οι βιντεοσκοπήσεις των διαδικτυακών ημερίδων και webinar

 από ΠΟΣΕΕΠΕΑ-ΙΜΕΓΕΕ- ΣΕΕΠΕΑΑ (2019-2022)


Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020 - Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα: 
"Υποστηρικτικές Υπηρεσίες στην Εκπαίδευση από το ΕΕΠ&ΕΒΠ"Σάββατο 11 Δεκέμβρη 2021  - Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα: 
"Η συμπεριληπτική εκπαίδευση στην Ελλάδα,
από τη ματιά του Ευρωπαϊκού Προγράμματος του ΙΜΕΓΕΕ:
Ι_ΑΜ : Inclusive education using animation and multimedia"
Η Ημερίδα ήταν αφιερωμένη στην Παγκόσμια Ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία (3η Δεκέμβρη).


Σάββατο 07 Μάϊου 2022  - Διαδικτυακή Επιστημονική Ημερίδα: 
«Κοινωνική Εργασία στην Εκπαίδευση: Διαχείριση Περιπτώσεων Κακοποίησης/Παραμέλησης Ανηλίκων».Σάββατο 28 Μάϊου 2022  - Διαδικτυακό σεμινάριο (Webinar): 
"Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) 
στην Ειδική & Γενική Εκπαίδευση"
Τα οικεία σεμινάρια/ημερίδες αποτελούν μόνο ένα μέρος από τις δράσεις, επιστημονικές και συνδικαλιστικές, της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, του επιστημονικού της οργάνου ΙΜΕΓΕΕ και των Περιφερειακών της Συλλόγων ΕΕΠ-ΕΒΠ.  
Σας προτρέπουμε να παρακολουθήσετε τα παρόντα, να ενημερώνεστε και να συμμετάσχετε ενεργά στις δράσεις και τις ομάδες εργασίας των Περιφερειακών Συλλόγων σας, όπως επίσης να επικοινωνείτε τις προτάσεις σας, συνδικαλιστικές και επιστημονικές, με τα ανάλογα όργανα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ.