Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

-          09-07-2019: Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου

Συγκροτήθηκε σε σώμα για τη διετία 2019-2021 το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, που προέκυψε ύστερα από την εκλογική διαδικασία της 1ης Ιουλίου 2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας αποτελείται από τους:

Γεωργία Μπουλμέτη: Πρόεδρος

Σοφία Γεωργακάκου: Αντιπρόεδρος

Δέσποινα Χατζηδρόσου: Γενική Γραμματέας

Μιχαήλ Βολκίδης: Οργανωτικός Γραμματέας

Παναγιώτης Αδάμου: Ειδικός Γραμματέας

Βιργινία Βαϊτσούδη : Ταμίας

Θεανώ Μπριτζολάκη:  Υπεύθυνη Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων

Αναπληρωματικά μέλη: Θηρεσία Φρέιχα, Μαρία Γεωργοπούλου, Ελένη Χριστοδούλου, Χρήστος Βουλιώτης, Σάκης Λασιόπουλος

Εξελεγκτική Επιτροπή: Άννα Μιχιελουδάκη, Θεοχάρης - Νεκτάριος Τσαρούχας, Ευανθία Λύτινα- Πολυχρονάκη


§  Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) καταθέτει υποβολή επίσημου αιτήματος του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας κα. Κεραμέως και με την Υφυπουργό Παιδείας κα. Ζαχαράκη. με κοινοποιήση στον στο διευθυντή Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης κ. Π. Κασσιανό στις 15/07/2019 με αρ. πρ. 103/15-07-2019 και θέματα:

1.                  Ζήτημα δίκαιας και ισόποσης  κατανομής των 4.500 θέσεων

2.                  Ζήτημα τοποθετήσεων αναπληρωτών από το Σεπτέμβριο.

3.                  Διασφάλιση  των πιστώσεων για τους αναπληρωτές στα επίπεδα της περυσινής σχολικής χρονιάς. 

4.                  Επανεξέταση του νόμου 4589/2019 περί συστήματος διορισμών στη  βάση της διαφοροποίησης της διαδικασίας για τις τοποθετήσεις Αναπληρωτών.

5.                  Ζήτημα  '' αυτονομίας ''  των σχολικών μονάδων.


-          Στις 16/07/2019 με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 105/16-07-2019 ανακοίνωση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς τους Περιφερειακούς Συλλόγους σε σχέση με την επικοινωνία και συνεργασία ως προς οργανωτικά θέματα και την καταγραφή αναγκών, ζητήθηκε  από Συλλόγους και Αιρετούς, λόγω επικείμενης συνάντησης μας με την νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας η καταγραφή των πραγματικών αναγκών σε θέσεις ΕΕΠ- ΕΒΠ και την κάλυψη αυτών. Συγκεκριμένα ζητήθηκε ενημέρωση για τον αριθμό των λειτουργικών κενών και αναγκών των σχολικών μονάδων και των ΚΕΣΥ σε θέσεις ΕΕΠ ΕΒΠ στην εκάστοτε Περιφέρειά και ο αριθμό των αναπληρωτών που τοποθετήθηκαν τις προηγούμενες τρεις σχολικές χρονιές (αν είναι εφικτό) ανά κλάδο και ανά πρόγραμμα. Ακόμη ζητήθηκαν προτάσεις των Αιρετών και του ΔΣ κάθε Περιφερειακού συλλόγου  για τη στελέχωση των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΣΥ καθώς την κάλυψη των αιτημάτων  της υποστήριξης από ΕΕΠ ΕΒΠ στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.  

-          Στις 22/07/2019 πραγματοποιήθηκε η υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 106/22-07-2019  υποβολή αιτήματος της  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για συνάντηση με ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα με την κα. Καλλιόπη Στάγκα, Γενική Διευθύντρια Α.Σ.Ε.Π.  και την κα. Δέσποινα Σιμιτζόγλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. με βασικά ζητήματα προς συζήτηση: α) την εύρεση τρόπων επίσπευσης των 4.500 προσλήψεων στην Ειδική Αγωγή, β) τις εκτιμήσεις για τα είδη και την έκβαση των επικείμενων ενστάσεων και γ) την εξεύρεση θετικής λύσης για όσους από τους συναδέρφους μας Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. κινδυνεύουν να μην τους προσμετρηθούν προσόντα ή ακόμη και να απορριφθούν από τους αξιολογικούς πίνακες των προκηρύξεων 2ΕΑ/2019 & 1ΕΑ/2019 για τους μόνιμους διορισμούς στην Ειδική Αγωγή.

-          Στις 24/07/2019, στάλθηκε στην Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη με κοινοποίηση στο Διευθυντή Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης κ. Π. Κασσιανό η υπ’ αρ.πρ.  107  επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για την πλήρωση θέσεων ΕΕΠ στα ΚΕΣΥ μέσω του συστήματος διορισμών όπου τονιζόταν η αβλεψία του νόμου 4547/2018 - άρθρου 9 περί στελέχωσης των ΚΕΣΥ κατά τον οποίο δυστυχώς δεν έχει προβλεφθεί η πλήρωση θέσεων από διορισμό παρά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος νόμος ιδρύει νέα ΚΕΣΥ και συστήνει νέες θέσεις ανά κλάδο.

-          Στις 26/07/2019 παραδόθηκε διά ζώσης στην Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη και κοινοποιήθηκε στο Διευθυντή Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης κ. Π. Κασσιανό το υπ’ αρ.πρ.  108  υπόμνημα για επανεξέταση του νόμου 4589/2019 περί συστήματος διορισμών στη βάση της διαφοροποίησης της διαδικασίας για τις τοποθετήσεις Αναπληρωτών και υποβολή προτάσεων σχετικά με τα θέματα ΕΕΠ-ΕΒΠ όπου εν συνεχεία του αιτήματος με αρ. πρ. 103/15-07-2019 εκτέθηκαν οι  προτάσεις και οι  θέσεις της Ομοσπονδίας με τη σειρά των ζητημάτων που έχουμε θέσει:

1.                  Ζήτημα δικαίας και ισόποσης  κατανομής των 4.500 θέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

2.                  Ζήτημα τροπολογίας του  άρθρου 9 του Ν. 4547/12-6-2018,   σχετικά με την  κάλυψη των θέσεων του Ε.Ε.Π. στα ΚΕΣΥ

3.                  Ζήτημα τοποθετήσεων αναπληρωτών από το Σεπτέμβριο με πρόταση τροπολογίας για τους απορριφθέντες συναδέλφους του 2018-19 λόγω ελλιπούς συμπλήρωσης σημείων στην αίτηση αναπλήρωσης.

4.Διασφάλιση των πιστώσεων για τους αναπληρωτές στα επίπεδα της περσινής

5. Επανεξέταση του νόμου 4589/2019 περί συστήματος διορισμών στη βάση της διαφοροποίησης της διαδικασίας για τις τοποθετήσεις Αναπληρωτών.

6. Κατάθεση προτάσεων αιρετών ΚΥΣΕΕΠ για:

- Μετατάξεις ΕΕΠ ΕΒΠ

- Αποσπάσεις ΕΕΠ ΕΒΠ

- Συνεδριάσεις ΚΥΣΕΕΠ

7.Λοιπές διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας:

- Κάλυψη των ΚΕΣΥ με όλες τις ειδικότητες που είναι αναγκαίες και προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο

- Την αναγκαιότητα  το πρόγραμμα των ΕΔΕΑΥ να εφαρμοστεί πλέον σε όλες τις σχολικές μονάδες και να μη παραμείνει επ’ αόριστον «πιλοτικό».

- Τη σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ- ΕΒΠ στη γενική εκπαίδευση για την υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικά μαθητικών  ομάδων, της λειτουργίας της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης και των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία, των οικογενειών τους και του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας.

·         Θεσμοθέτηση  εκλογής Συντονιστών ΕΕΠ-ΕΒΠ που θα αναλάβουν, στα πλαίσια των ΠΕΚΕΣ – σχολικών συμβούλων,  να συντονίσουν τη σχετική διαδικασία με γνώση και δίκαιο τρόπο για κάθε ειδικότητα, ενώ παράλληλα και κύρια να συμβάλλουν στην εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων επιμόρφωσης.

·         Διευθέτηση ιδιαίτερων θεμάτων του ΕΒΠ άμεσα δηλαδή: α) να δοθεί η δυνατότητα για παιδαγωγική επιμόρφωση και β) να λυθεί το θέμα της κατάταξης στους κλάδους ΤΕ  («βάση του νόμου 2002).

·          Καθορισμός αριθμητικών κριτηρίων–αναλογίας όλων των ειδικοτήτων ΕΕΠ και ΕΒΠ σύμφωνα με τον αριθμό μαθητών που υποστηρίζουν ώστε να μην παραλείπεται καμία ειδικότητα.

Ειδικότερα, η συνάντηση  με την Υφυπουργό Παιδείας κα. Ζαχαράκη. αναλύθηκε στο δελτίο τύπου της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ ήταν να πραγματοποιηθεί συνάντηση και με την υπουργό, το οποίο δεν κατέστη δυνατόν. Επιπροσθέτως,  η Ομοσπονδία  σε συνεργασία με τους Αιρετούς στοχοθέτησε και επαναστοχοθετεί βήματα προς την πλήρωση και διεκδίκηση βασικών αιτημάτων για το ΕΕΠ-ΕΒΠ.

-          Στις 27/07/2019 ύστερα από πίεση της Ομοσπονδίας και των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ κοινοποιήθηκαν οι αριθμοί των προσλήψεων ΕΕΠ-ΕΒΠ και τα οργανικά κενά για το 2018-19 και 2017-18 σε πίνακες.

-   Στη συνάντηση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με το ΑΣΕΠ, στο  δελτίο τύπου για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 02-08-2019,  ύστερα  από το αίτημα της Ομοσπονδίας με αρ.πρ.106/22-07-2019, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ενημερώθηκε και ενημέρωσε τα μέλη για τα παρακάτω θέματα: α) Έκδοση Πινάκων και χρονοδιαγράμματα, β) επισημάνσεις επί  των συμπληρώσεων προσωπικών και ακαδημαϊκών στοιχείων, γ) εκπρόθεσμα Παράβολα, δ) απορριφθέντες 2018-2019, ε) βεβαιώσεις ΚΕΠΑ – ζητήματα ημερομηνιών λήξης/ανανέωσης, στ) προυπηρεσίες σε ΣΔΕ και στα σχολεία μέσω Κοινωφελούς εργασίας, ζ)  προδιαγραφές σεμιναρίων 7 μηνών και τέλος η) ειδική μνεία και διευκρινιστική ως προς την ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ των πτυχίων των συναδέλφων λογοθεραπευτών των ΑΕΙ -  ΠΕ21.

-          Στις 05-08- 2019 κατατέθηκε με το υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 110 υπόμνημα,  προς την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως και την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη, με θέμα για την εξέταση και συμπερίληψη της προτεινόμενης διάταξης της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τους απορριφθέντες ΕΕΠ ΕΒΠ των πινάκων αναπληρωτών του 2018-1

-          Στις 05-08-2019  με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 111 απάντηση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο αίτημα διαμαρτυρίας των 26 Ψυχολόγων ΠΕ23 του επικουρικού πίνακα,  ως προς την παρανόηση  του χωρίου της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 108/26-07-2019 αναφοράς στη   διαδικασίας που ακολουθήθηκε από το υπουργείο μετά το νόμο 4589/2019, δηλαδή την αναγνώριση συναφειών κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αιτήσεων, με αποτέλεσμα να θίγονται  ψυχολόγοι ΠΕ23  τόσο του κύριου όσο και του επικουρικού πίνακα. Η Ομοσπονδία επέδειξε διάθεση επικοινωνίας και σεβασμό απέναντι στο αίτημα για διευκρινιστική των θέσεων της Ομοσπονδίας προς το μέρος των μελών που εξέφρασαν απορία και τόνισε ότι δρα για το ευρύτερο συμφέρον και προσπαθεί τα δέοντα για όλους τους κλάδους που εκπροσωπεί.

-          Στις 08-08-2019 στάλθηκε προς την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως, την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη, τη γενική  Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Μ. Δόκου και την προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π   κα. Ν. Φυτουράκη, το υπ’ αρ.πρωτ. 112 κατεπείγον αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την εφαρμογή της νομιμότητας σε σχέση με τις αποσπάσεις ΕΕΠ ΕΒΠ σε φορείς και την έκδοση σχετικής εγκυκλίου.

-          Στις 08-08-2019 στάλθηκε προς την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως, την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη, τη γενική  Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Μ. Δόκου, το Διευθυντή Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης κ. Π. Κασσιανό και την προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π   κα. Ν. Φυτουράκη, την υπ’ αρ.πρωτ. 113 επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για τη διαδικασία πρόσληψης και την απόδοση του αριθμού των πιστώσεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019-2020.

-          Στις 23/08/2019 στάλθηκε προς την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη, το Διευθυντή Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης κ. Π. Κασσιανό και την προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π   κα. Ν. Φυτουράκη, το υπ’ αρ.πρωτ. 114 επίσημο έγγραφο αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για γνωστοποίηση των λειτουργικών αναγκών των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. για τη διενέργεια των αποσπάσεων των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. για το σχολικό έτος 2019-20.

-          Στις 29-08-2019 στάλθηκε προς την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως και την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη το υπ’ αρ. πρωτ. 115 επίσημο έγγραφο διαμαρτυρίας της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. απέναντι στο διαφαινόμενο αποκλεισμό ΚΕΣΥ - ΕΔΕΑΥ από τις προσλήψεις των αναπληρωτών καθώς και για τα αναπάντητα ερωτήματα της Ομοσπονδίας προς την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας.

-          Στις 05-09-2019 στάλθηκε προς την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως και την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη με κοινοποίηση στο διευθυντή Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης κ. Π. Κασσιανό την υπ’ αρ. πρωτ. 116 διαμαρτυρία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τις μειωμένες πιστώσεις στους κλάδους ΕΕΠ-ΕΒΠ. Συγκεκριμένα ζητήθηκε η άμεση απόδοση του 25% ων πιστώσεων που κρατήθηκαν χωρίς καμία αιτιολογία από την πολιτική ηγεσία και απαιτήθηκε άμεση απάντηση του Υπουργείου σχετικά με τη διάθεση περισσότερων πιστώσεων κατανεμημένες δίκαια σε όλους τους κλάδους.

-          Συμμετοχή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. στη Γενική Απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019. (αρ. πρωτ. 117/24-09-2019) με κεντρικό αίτημα την απόσυρση του αντεργατικού πολυνομοσχεδίου το οποίο  ορίζει ως ανώτατη αρχή τον Υπουργό Εργασίας, ώστε να καθορίζει με Υπουργικές Αποφάσεις το συνδικαλιστικό νόμο και τα καταστατικά των Σωματείων, καθώς και να ορίζει και τον τρόπο λήψης των αποφάσεών τους.

-          Στις 23-09-2019 στάλθηκε προς την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως και την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη με κοινοποίηση στο διευθυντή Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης κ. Π. Κασσιανό την υποβολή του υπ’ αρ. πρωτ. 118 κατεπείγοντος αιτήματος του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας κα. Κεραμέως και με την Υφυπουργό κα. Ζαχαράκη για την επίσπευση της κατανομής των 4.500 θέσεων μόνιμων διορισμών Εκπαιδευτικών, ΕΕΠ- ΕΒΠ, πιστώσεις ΕΕΠ- ΕΒΠ και μετατάξεις. Να σημειωθεί πως το παρόν αίτημα αποτέλεσε επιπλέον όχληση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τα έγγραφα: α) αρ.πρ.116/05-09-2019, β) αρ.πρ.115/29-08-2019, γ) αρ.πρ.114/23-08-2019, δ) αρ.πρ.113/23-09-2019,ε) αρ.πρ.108/26-07-2019, στ) αρ.πρ. 107/24-07-2019, ζ) αρ. πρ. 103/15-07-2019, τα οποία αφορούσαν την ευρεία γκάμα αιτημάτων όπως αναγράφονται και στον τίτλο. Στο παρόν έγγραφο πραγματοποιήθηκε έξτρα αναφορά στην καθυστέρηση του προγράμματος των ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ όπου  δεν  είχε υπογραφεί ακόμα από την υπουργό και υπήρχει ο κίνδυνος να μην πραγματοποιηθεί η κατανομή αυτού στη β΄ φάση. 

-          Στις 26-09-2019  με την υπ’ αριθμό πρωτοκόλλου 119 απάντηση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο αίτημα θεσμοθέτησης υπηρεσίας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη Δημόσια Εκπαίδευση,.η Ομοσπονδία επέδειξε και σε αυτή την περίπτωση διάθεση επικοινωνίας και σεβασμό απέναντι στο αίτημα των συναδέλφων, όπως επίσης υπενθύμισε στους αιτούντες τη βασική θέση της Ομοσπονδίας, δηλαδή τη δράση αυτής για το ευρύτερο και βέλτιστο συμφέρον όλων των  κλάδων που εκπροσωπεί. Το αίτημα των κοινωνικών λειτουργών περιείχε στοιχεία που συνάδουν με έναν από τους βασικούς στόχους της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, δηλαδή την υποστήριξη των μαθητών, των σχολείων και των γονέων, οπότε και εξετάστηκε ενδελεχώς προς την επέκταση και τη συμπερίληψη όλων των κλάδων  ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσα από μία ολοκληρωμένη πρόταση για όλες τις ειδικότητες, όπως και κατατέθηκε σε επόμενο χρόνο με αφορμή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις».

-           Στις 28/09/2019 (αρ. πρωτ.:120) η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζήτησε τη συμβολή των Δ.Σ. των Περιφερειακών Συλλόγων μελών της ΠΟΣΕΕΠΕΑ ως προς τη δημιουργία και σύσταση  διεπιστημονικής επιτροπής   με σκοπό την κατάθεση προτάσεων για τη σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ ΕΒΠ στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και το σημαντικό ρόλο των ΚΕΣΥ ως προς το συντονισμό και την υποστήριξη των σχολικών μονάδων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου. Ακολούθησαν και επιπλέον ενημερωτικά σημειώματα με διευκρινήσεις  ως προς τις διεπιστημονικές επιτροπές και τη δημιουργία τους .που απευθύνονταν στους Περιφερειακούς Συλλόγους και τα μέλη τους.

-          Στις 29/9/2019 πραγματοποιήθηκε από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ ενδελεχή ενημέρωση για τη μοριοδότηση του δεύτερου ξενόγλωσσου τίτλου της 1ΕΑ.

-          Κινητοποίηση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. στο Υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019. (αρ. πρωτ.: 121)  με διεκδικήσεις:                                  

o   Διορισμούς μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά!

o   Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους!

o   Κάλυψη των κενών θέσεων ΕΕΠ ΕΒΠ – εξεύρεση επιπλέον πιστώσεων!

o   Επίλυση των κτιριακών ζητημάτων των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΣΥ!

-          Στις 13-10-2019 στάλθηκε προς την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως και την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη, η υπ’ αρ. πρωτ. 123 επιστολή του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. σχετικά με τις διεκδικήσεις και τα επιχειρήματα της Ομοσπονδίας και των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ για την κατανομή των 4500 θέσεων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, όπου πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επισημάνσεις για τη θέση και τη σημαντικότητα του ΕΕΠ-ΕΒΠ καθώς επίσης υπενθύμιση των βασικότερων διεκδικήσεων των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και της Ομοσπονδίας για την οικεία χρονική περίοδο.

- Στις 15/10/2019 η Ομοσπονδία εξέφρασε την υποστήριξη της στο σύλλογο Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ με την υπ’ αρ. Πρωτ.:124 επιστολή υποστήριξης, όπου ζητήθηκε η άμεση απόσυρση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που θα οδηγήσει σε γραφειοκρατικοποίηση του ΚΕΘΕΑ, πολιτικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό του, αποκοπή από την κοινωνία και αλλοίωση του θεραπευτικού του μοντέλου.

-          Στις 18/10/2019 πραγματοποιήθηκε προς το τμήμα Α΄ Σπουδών και Εφαρμογής Προγραμμάτων Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης η υποβολή του  επίσημου υπ’ αρ. πρωτ. 125 ερωτήματος  του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για τη σχέση ΣΜΕΑΕ και ΕΔΕΑΥ των ΣΔΕΥ. Απαντήθηκε από το ΥΠΑΙΘ το Γενάρη του 2020 (Η απάντηση του υπουργείου σε ερώτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στις 18/10/2019 ως προς τη σχέση ΣΜΕΑΕ και ΕΔΕΑΥ των ΣΔΕΥ).

-          Στις 20/10/2019 (αρ. πρωτ.: 126) υποβλήθηκε επίσημο κατεπείγον αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς τη διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ, το τμήμα Β Σχολικών Δομών, Μαθητικής Μέριμνας και Σχολικής Ζωής, Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ και το Δ.Σ. και συγκεκριμένα το νομικό τμήμα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, ΝΠΔΔ με διευκρινίσεις ως προς τα καθήκοντα σχολικών νοσηλευτών ΠΕ25.Επίσης διαβιβάστηκαν τα πορίσματα και οι προτάσεις της Ομάδας εργασίας των σχολικών νοσηλευτών που δημιουργήθηκε και πλαισιώθηκε ύπο την αιγίδα του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής.

-          Στις 20/10/2019 (αρ. πρωτ.: 127) προτάθηκαν από το  Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ως τρία (3) μέλη που θα συμμετέχουν στο Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΜΕΓΕΕ ως οριζόμενα μέλη τους: Αρβανίτη Δημήτρη (εργοθεραπευτή), Τραγάκη Ευγενία (ψυχολόγο) και Τσιακπίνη Λαμπριάνα (λογοθεραπεύτρια).

-          Στις 05/11/2019 (αρ. Πρωτ.: 128) πραγματοποιήθηκε υποβολή αιτήματος της  Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για συνάντηση με το ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα με την κα. Καλλιόπη Στάγκα, Γενική Διευθύντρια Α.Σ.Ε.Π. και την κα. Δέσποινα Σιμιτζόγλου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. με βασικά αιτήματα προς συζήτηση: α) την πορεία εξέτασης των ενστάσεων, που έχουν κατατεθεί από υποψηφίους για την 2ΕΑΕ και την 1ΕΑΕ, από τις επιτροπές του ΑΣΕΠ, β) τον αριθμό και τις πιθανές κατηγοριοποιήσεις των ενστάσεων, γ) συζήτηση ζητημάτων επί των ενστάσεων για συναδέλφους ΕΕΠ-ΕΒΠ που δεν έχουν προσμετρηθεί τα προσόντα τους, καθώς κι όσων ανήκουν στους προσωρινούς πίνακες  των απορριπτέων της 2ΕΑΕ και της 1ΕΑΕ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 11/11/2019.

-          Στις 7/11/2019 πραγματοποιήθηκε  συνάντηση με ΕΣΑμεΑ και ΠΟΣΓΚΑμεΑ στα γραφεία τους, ύστερα από αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Γ. Γ. της ΕΣΑμεΑ κ. Ι. Λυμβαίος, ο πρόεδρος της ΠΟΣΓΚΑμεΑ κ. Ι. Μοσχολιός και ο Αναπλ. Γ.Γ. ΕΣΑμεΑ κ. Κ.  Χόρτης και η υπεύθυνη Παρατηρητηρίου ΕΣΑμεΑ κ. Προβή, από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ η πρόεδρος κ. Γ. Μπουλμέτη, η αντιπρόεδρος κ. Σ. Γεωργακάκου, η Γ.Γ. κ. Δ. Χατζηδρόσου, ο Οργ. Γ. κ. Μ. Βολκίδης, από το ΣΕΕΠΕΑ Αττικής η πρόεδρος κ. Ε. Τραγάκη και ο πρόεδρος του ΙΜΕΓΕΕ κ. Δ. Αρβανίτης. Υπήρξε αλληλοενημέρωση, ζεστό κλίμα, γόνιμου διαλόγου για ζητήματα της Εκπαίδευσης και της προστασίας των δικαιωμάτων μαθητών ΑμεΑ και των οικογενειών τους. 

Από πλευράς ΠΟΣΕΕΠΕΑ δόθηκε πλήρης ενημέρωση για  τα εξής:

1. Αναγκαιότητα  κάλυψης των οργανικών θέσεων μελών ΕΕΠ- ΕΒΠ με διορισμούς στα ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΣΥ.  Η δίκαιη και ισόποση κατανομή των θέσεων ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Ειδικού εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού. Η ολιγωρία του υπουργείου Παιδείας για  κατανομή  των 4.500 θέσεων για τους διορισμούς και το εκκρεμές ζήτημα της πλήρωσης θέσεων στα ΚΕΣΥ από τους επικείμενους διορισμούς λόγω της μη πρόβλεψής του στο νόμο  4547/2018 .

 

2. Ελλείψεις πιστώσεων για θέσεις ΕΕΠ-ΕΒΠ στα Ειδικά Σχολεία. Ενημερώσαμε ότι υπάρχουν πανελλαδικά τουλάχιστον 1.200 κενά ΕΕΠ ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και 190 σε ΚΕΣΥ.

 

3. Σοβαρά κτηριακά θέματα Ειδικών σχολείων και ΚΕΣΥ. Ο ΣΕΕΠΕΑ Αττικής ενημέρωσε και  κατέθεσε υπόμνημα που αναφέρονται λεπτομερώς τα κτηριακά προβλήματα ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ, τα οποία καθιστούν δύσκολη την καθημερινότητα της σχολικής ζωής των μαθητών με αναπηρία και την εργασία του ΕΕΠ-ΕΒΠ. Επίσης τονίστηκαν  ζητήματα καθυστέρησης ως προς τα δρομολόγια των ΣΜΕΑΕ που καθιστούν αδύνατη τη φοίτηση μαθητών με αναπηρία μέχρι σήμερα.  

 

4. Δυσκολίες μελών του ΕΕΠ-ΕΒΠ οι οποίοι υποστηρίζουν μαθητές με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στη γενική εκπαίδευση ως προς την ετοιμότητα και αποδοχή των σχολικών κοινοτήτων σε θέματα συμπερίληψης των μαθητών και κατάλληλων προσαρμογών για την εκπαίδευση και τη σχολική τους ζωή. 

 

5. Αναγκαιότητα συνεργασίας σε προτάσεις για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

-          Στις 18/11/2019 (αρ. πρωτ.: 130) η ΠΟΣΕΕΠΕΑ πραγματοποίησε κάλεσμα σε Πανελλαδικές κινητοποιήσεις:

•       Μόνιμη και σταθερή δουλεία για τους εκπαιδευτικούς, το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό με την κάλυψη όλων των κενών καθώς και την επίλυση όλων των χρόνιων προβλημάτων (κτιριακό, υλικοτεχνική υποδομή, μετακινήσεις, οδοιπορικά) που ταλανίζουν τον μαθητικό πληθυσμό, τις οικογένειες τους και τους εργαζόμενους στα Ειδικά σχολεία και τις υποστηρικτικές δομές.

• Άμεσα έκδοση της  δίκαιας και ισόποσης  κατανομής των 4.500 θέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και  διορισμό αυτών μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων.

•       Την άμεση ρύθμιση , ώστε να πραγματοποιηθούν απευθείας διορισμοί στα ΚΕΣΥ και να σταματήσει η υπονόμευση των υποστηρικτικών δομών εκπαίδευσης.

•     Την εξίσωση των δικαιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ ΕΒΠ τα μέτρα στήριξης των συναδέλφων που εργάζονται μακριά από το τόπο τους (μεταφορά, στέγαση, σίτιση κ.α.).

•   Την κατάργηση των σχεδιών για αξιολόγηση – ισοπέδωση εργαζομένων και σχολικών δομών.

•   Την εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής με σύγχρονους όρους, παιδαγωγικές προϋποθέσεις και υποστήριξη των μαθητών.

•   Την άμεση δημιουργία προϋποθέσεων προσβασιμότητας σε όλες τις σχολικές δομές των ατόμων με αναπηρία.

•    Τη σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ ΕΒΠ στις ΕΔΕΑΥ και τη γενική εκπαίδευση.

•  Τη συνέχιση και ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του μαθητικού πληθυσμού των ολοήμερων σχολείων, των τάξεων υποδοχής προσφύγων στο πρόγραμμα Σχολεία για όλους, των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής με την επαναλειτουργία του εξαιρετικά πετυχημένου προγράμματος στήριξης που εφαρμόστηκε πέρυσι.

-          Στις 23-11-2019 εξέδωσε δελτίο τύπου με κάλεσμα σε κινητοποιήσεις για την άδικη και άνιση μεταχείριση για τα μέλη των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) στην κατανομή των 4.500 θέσεων διορισμών στην Ειδική Εκπαίδευση, τονίζοντας εντόνως όλα τα επιχειρήματα και τις θέσεις που είχε χρησιμοποιήσει και σε προηγούμενα αιτήματα.

-          Για τα ζητήματα της κατανομής και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα καθώς και για τη στάση του ΥΠΑΙΘ απέναντι στην Ομοσπονδία και τα μέλη της κήρυξε στάσεις εργασίας και στις 28/11/2019.

-          Στις 25/11/2019 (αρ. πρωτ..:133),  πραγματοποιήθηκε υποβολή κατεπείγοντος αιτήματος του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας κα. Κεραμέως, με την Υφυπουργό Παιδείας κα. Ζαχαράκη και τη Γ. Γ. κα. Γκίκα.  Σκοπός του αιτήματος ήταν η επισήμανση των διεκδικήσεων:

o   Να δοθούν στους διορισμούς όλες οι  οργανικές θέσεις  των ΚΕΣΥ.

o   Να ληφθούν άμεσα υπόψη στον υπολογισμό της κατανομής τα 1733 ορθώς καταγεγραμμένα οργανικά κενά  ΕΕΠ- ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ.

o   Ζητάμε να υπολογιστούν οι προσλήψεις αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ, ΕΔΕΑΥ, δεδομένου ότι αυτά αφορούν σε τοποθετήσεις με κέντρο τις ΣΜΕΑΕ και εργασία στα Τμήματα Ένταξης. 

       Παράλληλα την ίδια ημέρα υπήρξε και ενημερωτικό σημείωμα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς τα μέλη για την επίσκεψη των Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ και της Αντιπροέδρου της Ομοσπονδίας στο ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις παραπάνω διεκδικήσεις.

-          Στις 28-11- 2019 υπήρξε συμπληρωματικό της 25ης Νοεμβρίου ενημερωτικό σημείωμα από τους Αιρετούς ΚΥΣΕΕΠ και την Ομοσπονδία

-          Στις 18/12/2019 (αρ. Πρωτ.: 135) στάλθηκε προς το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. του Υ.Π.Π.Ε.Θ.  και συγκεκριμένα στην Προϊσταμένη κα. Νεκταρία Φυτουράκη, επίσημο έγγραφο αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για την ενημέρωση της Ομοσπονδίας ως προς τις οργανικές θέσεις Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στην Ειδική Εκπαίδευση και στα Κ.Ε.Σ.Υ.

-          Στις 20/12/2019  (αρ. Πρωτ.:136) κοινοποιήθηκε νέα καταγγελία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως, την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη και τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα για την κατανομή των 4.500 θέσεων διορισμών, τις τοποθετήσεις για το Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π., όπως επίσης παρουσιάστηκε ξανά ολιστικά το πλαίσιο διεκδίκησης της Ομοσπονδίας

-          Στις 23/12/2019 (αρ. Πρωτ.: 137) πραγματοποιήθηκε η πρόσκληση σύγκλησης της Ολομέλειας των Προέδρων των Περιφερειακών συλλόγων- μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α καθώς και τα θέματα συζήτησης – διεκδίκησης. Συγκεκριμένα:

1.    Απολογισμός των δράσεων του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α για τους διορισμούς Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στην Ειδική Εκπαίδευση,

2.    Προσλήψεις αναπληρωτών: Κατανομή ειδικοτήτων, προβλήματα και σύστημα τοποθετήσεων, προβλήματα ωραρίων,

3.    Δημιουργία μητρώου μελών ανά περιφερειακό σύλλογο και επί του συνόλου με επίσημη κάρτα μέλους από την οποία τα μέλη θα έχουν εκπτώσεις κι απολαβές,

4.    Θέσπιση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Περιφερειακών Συλλόγων, Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.,

5.    Κατάθεση και παρουσίαση των προτάσεων των ομάδων εργασίας της κάθε διεπιστημονικής ομάδας εργασίας ανά σύλλογο,

6.    Χρονοδιάγραμμα κινήσεων για τη διεκδίκηση θέσπισης οργανικών θέσεων Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στη Γενική Εκπαίδευση,

7.    Διαμόρφωση διεκδικητικού πλαισίου και ιεράρχηση στόχων βάση της Γενικής Συνέλευσης,

8.    Θέματα των κατά τόπων ΣΕΕΠΕΑ και των Αιρετών τους.

-Στις 13/1/2020 (αρ. πρωτ.:1), πραγματοποιήθηκε υποβολή κατεπείγοντος αιτήματος του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας κα. Κεραμέως, με την Υφυπουργό Παιδείας κα. Ζαχαράκη και τη Γ. Γ. κα. Γκίκα για όλα τα ζητήματα που είχε θήξει η Ομοσπονδία καθώς και την ανακοίνωση από το υπουργείο ημερομηνίας για εκ νέου υποβολή ή τροποποίηση των δηλώσεων περιοχών για τους μόνιμους διορισμούς μέσω του ΟΠΣΥΔ για τους  υποψήφιους, οι οποίοι συμμετείχαν στην 1ΕΑ και 2ΕΑ, λόγω του αιφνιδιασμού τους μετά τις κυρώσεις  που πρόκειται να ψηφιστούν.

- Στις 13/01/2020 (αρ. Πρωτ.: 2) η Ομοσπονδία κύρηξε στήριξη στη συμπαράσταση του ΣΕΕΠΕΑ Αττικής απέναντι στους διωκόμενους συνάδελφους εκπαιδευτικούς και ΕΕΠ που υπηρετούσαν σε σχολείο της πρωτοβάθμιας διεύθυνσης Πειραιά. Στις 17/01/2020 (αρ. Πρωτ.: 3) ενημέρωσε για την αναβολή της δίκης και ανέστειλε τη  στάση εργασίας.

-Στις 20/01/2020 (αρ. πρωτ.: 4) πραγματοποιήθηκε κάλεσμα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε στάσεις εργασίας σχετικά με την εξίσωση των πανεπιστημιακών πτυχίων με τους τίτλους κολεγίων.

-Στις 20/1/2020 (αρ. Πρωτ.:5) στάλθηκε στην Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως,  στην Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη και στη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα, επιστολή παρέμβασης ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ - Ψήφισμα ολομέλειας προέδρων Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού της ΠΟΣΕΕΠΕΑ ως προς την υπό ψήφιση τροπολογία “Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ειδικότερα τονίστηκε το μείζον θέμα της τοποθέτησης των διορισθέντων ΕΕΠ ΕΒΠ  με βάση τη σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες, καταγγελίας της τροπολογίας και προώθησης αυτού στην πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ. Αργότερα υπήρξε και αναλυτική ενημέρωση για την Ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών συλλόγων - μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 στην Αθήνα.

-Στις 27/01/2020 (αρ.πρ.6) κοινοποιηθηκε αίτημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την υφυπουργό Παιδείας και με κοινοποίηση στη γενική  Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Μ. Δόκου και την προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π   κα. Ν. Φυτουράκη σχετικά με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των διορισθέντων και μέριμνας για τη διαδικασία διορισμού τους. Τονίστηκε ιδιαίτερα ότι οι περισσότεροι νεοδιοριζόμενοι θα συνεχίσουν να υπηρετούν στη θέση που κατείχαν, η οποία μπορεί να απέχει πολύ μεγάλη απόσταση από τον τόπο διορισμού τους, βάση του άρθρου 63 παρ. 4 του νόμου 4589/2019: «Σε περίπτωση που κληθεί να διορισθεί ως μόνιμος σε κενή οργανική θέση κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, υποχρεούται να παραμείνει στη θέση που είναι τοποθετημένος ως αναπληρωτής έως τη λήξη του διδακτικού έτους». Για το λόγο αυτό ζητήθηκε τη διευκόλυνσή τους ως προς τη διαδικασία του διορισμού τους.

-Στις 30/01/20 εκδόθηκε κοινό δελτίο τύπου ΠΟΣΕΕΠΕΑ- ΙΜΕΓΕΕ : “Σχετικά με τα φαινόμενα βίας στα σχολεία και την κοινωνία μας”.

-Στις 4/2/2020 (αρ. Πρωτ.: 7) στάλθηκε προς την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως και την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκηδιαμαρτυρία ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για τη μη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των διορισθέντων. Η διαμαρτυρία ήταν σε έντονο ύφος και απαιτήθηκε εκ νέου η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των διορισθέντων προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και να μη διαρρεύσουν σε γραφεία βουλευτών ή με κάθε άλλο τρόπο και χρησιμοποιηθεί η αγωνία για ψηφοθηρικούς σκοπούς. 

-Στις 15/02/2020 (αρ. Πρωτ.: 8) πραγματοποιήθηκε κάλεσμα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε στάσεις εργασίας σχετικά με τα νέα αντι-ασφαλιστικά μέτρα από τις 11:00 έως την λήξη του ωραρίου και κάλεσε όλους τους συλλόγους σε στάση από τις 08:00 έως τις 11:00.

-Στις 16/02/20 εκδόθηκε δελτίο τύπου της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με τα κρούσματα βίας στα σχολεία

-Στις 20-2-20 (αρ.πρ.9) κοινοποιήθηκε προς την Υφυπουργό κα. Ζαχαράκη επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για το πρόγραμμα εκμάθησης πρώτων βοηθειών και τους σχολικούς νοσηλευτές ΠΕ25. Συγκεκριμένα τονίστηκε ο  ρόλος του σχολικού νοσηλευτή ο οποίος περιλαμβάνει στόχους που αφορούν  τη διασφάλιση της υγείας,  την εκπαίδευση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα χρόνιων νοσημάτων και εμποδίων της αναπηρίας για την κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας, την άρση στερεοτύπων και ενίσχυση της εκπαιδευτικής ένταξης  των μαθητών.

-Στις 28-2-20 το Δ. Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ  εξέδωσε ανακοίνωση για την απώλεια της Πόπης Γεωργίου. Η οποία ήταν από τους θεμελιωτές  της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής  Αγωγής - ΠΟΣΕΕΠΕΑ  και μέλος του Πανελληνίου  Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής.

-Στις 07/03/2020 (αρ. Πρωτ.:10) κοινοποιήθηκε προς την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως, την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη, τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα και τον ΕΟΔΥ επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με τα μέτρα του ΥΠΑΙΘ για τον κορωνοϊό.

- Στις 09/03/2020 (αρ. Πρωτ.:11) έγινε ανακοίνωση από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς τους Σχολικούς Νοσηλευτές ΠΕ25 «ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ COVID-19 ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ».

-Στις 11/03/2020  (αρ.Πρωτ.:12) έγινε καταγγελία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Υγείας σχετικά με τη μη συμπερίληψη των ΚΕΣΥ στις εκπαιδευτικές δομές που αναστέλλουν τη λειτουργίας τους λόγω του Covid-19. Αποδέκτες για το Υπουργείο Παιδείας: Υπουργός Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως, Υφυπουργός Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη και Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα. Για το Υπουργείο Υγείας αποδέκτες ήταν ο υπουργός κ. Β. Κικίλια και ο Ε.Ο.Δ.Υ. 

-Στις 17/03/2020   (αρ.Πρωτ.:13) κοινοποιήθηκε ανοιχτή επιστολή ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την Υπουργό Παιδείας ως προς την ευθύνη για τη μη λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό στα ΚΕΣΥ

-Στις 31/03/2020 (αρ. Πρωτ.:14) κοινοποιήθηκε στην Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως και την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ Ζαχαράκη επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως υποστήριξης  όπου υπήρξε ενδελεχής σχετική ανάλυση

-Στις 26/03/20 εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. - Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. για έκκληση αιμοδοσίας προς στήριξη συνανθρώπων που θα είχαν ανάγκη από αίμα.

- Στις 07/04/2020 (αρ. Πρωτ.:15) στάλθηκε προς: την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ Ζαχαράκη, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τη Σ. Παπαδημητρίου, Δ.Υ.Π.Ε.Α Εκπ/κής Ραδιοτηλεόρασης επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την ένταξη ενοτήτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με προγράμματα των ΕΕΠ-ΕΒΠ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΡΤ.

-Στις 07/04/2020 (αρ. Πρωτ.:16) στάλθηκε προς την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ Ζαχαράκη, τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα και την  προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π κα. Ν. Φυτουράκη κατεπείγουσα επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μεταθέσεων και οριστικών τοποθετήσεων βάση της εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ Αρ. Πρωτ. 43223/Ε4/ 3-4-2020 και γνωστοποίηση των αναγκών.

-Στις 15/04/2020 (αρ. Πρωτ.:18) πραγματοποιήθηκε προς την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως και την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ Ζαχαράκη με κοινοποίηση στο  Διευθυντή ΕΑΕ ΥΠΑΙΘ κ. Κασσιανό διαβίβαση των προτάσεων του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. για την υιοθέτηση Πρωτοκόλλων σχετικά με την εξ Αποστάσεως Υποστηρικτική Παρέμβαση του ΕΕΠ-ΕΒΠ στο ΥΠΑΙΘ.

-Στις 15/04/2020 (αρ.Πρωτ.:17) κοινοποιήθηκε εκ νέου αναλυτικότερη επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την υλοποίηση και εφαρμογή της εξ’ αποστάσεως υποστήριξης προς την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως και την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ Ζαχαράκη με κοινοποίηση το διευθυντή ΕΑΕ ΥΠΑΙΘ κ. Κασσιανό.

Στις 19/04/20 (αρ.πρ 18) κοινοποιήθηκε ανοιχτή επιστολή ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών και μαθητών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μετά τις ανακοινώσεις για το άνοιγμα των σχολείων.

-Στις 04/05/2020 (αρ. Πρωτ.: 20) στάλθηκε προς την επιτροπή  τουΕΟΔΥ, την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως, την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη, τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα και το Διευθυντή ΕΑΕ κ. Π. Κασσιανό επιστολή ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με την επόμενη ημέρα της λειτουργείας σχολείων και δομών της εκπαίδευσης

- Στις 05/05/2020 (Αρ. Πρωτ.: 21), στάλθηκε υπόμνημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις. Παραλήπτες: η Υπουργός Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως και η Υφυπουργός Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη.

-Στις 11/05/2020 (Αρ. Πρωτ.: 22) πραγματοποιήθηκε κάλεσμα Περιφερειακών Συλλόγων ΠΟΣΕΕΠΕΑ - Εξώδικο ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο ΥΠΑΙΘ για την παράνομη ενέργειά του διάθεσης εκπαιδευτικών και ΕΕΠ στα ΚΕΣΥ χωρίς δική τους δήλωση.

-Στις 11/05/2020 (Αρ.Πρωτ.:23) πραγματοποιήθηκε ερώτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ Ζαχαράκη, Τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα και την προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π  κα. Ν. Φυτουράκη και την επιτελική Αρχή ΕΣΠΑ του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις πιστώσεις για προσλήψεις αναπληρωτών μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ το σχολικό έτος 2020-2021

-Συμμετοχή ΠΟΣΕΕΠΕΑ στην πανεκπαιδευτική κινητοποίηση της Τετάρτης 13-5-2020 και στάση εργασίας από τις 11:00 έως την λήξη του ωραρίου

Στις 22/05/2020 (Αρ. Πρωτ.: 25) η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζήτησε συνάντηση από τον ΕΟΔΥ με αίτημα προς τον πρόεδρο ΕΟΔΥ, κ. Π. Αρκουμανέα  και την επιτροπή ΕΟΔΥ  για τον ορισμό συνάντησης εκπροσώπων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με τον ΕΟΔΥ για το σχεδιασμό της πιθανής επαναλειτουργίας των Ειδικών σχολείων.

-Στις 30/05/2020 (αρ.πρ.26) συμμετοχή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στις πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις για διεκδίκηση πάγιων αιτημάτων.

 -Στις 01/06/2020 (αρ. Πρωτ.: 27) πραγματοποιήθηκε ερώτημα προς τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ, κα. Α. Γκίκα, τη Γενική Γραμματεία Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπ/σης & Ειδικής Αγωγής, τη Γενική Δ/νση Εκπ/κου Προσ/κου Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης, τη Δ/νση Υπηρεσιακής Κατάστασης και Εξέλιξης Εκπ/κου Προσ/κου Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Τμήματα Α’ & Β’  και το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ  σχετικά με τη συμμόρφωση του Υπουργείου Παιδείας στις οδηγίες της από 29/5/2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ. 11134 για τις άδειες εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

-Στις 01/06/2020 (Αρ. Πρωτ.: 28), πραγματοποιήθηκε καταγγελία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως και την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη με στα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, τα κοινοβουλευτικά πολιτικά κόμματα (Ν.Δ., ΣΥ.ΡΙΖ.Α, ΚΙΝ.ΑΛ.,Κ.Κ.Ε.,ΜέΡΑ25, Ελληνική Λύση), ως προς τη μη απόσυρση του άρθρου 38 στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων “Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.

Στις 13/06/2019 (Αρ.Πρωτ.: 29) κοινοποιήθηκε προς την υφυπουργό του Υ.ΠΑΙ.Θ κα. Σοφία Ζαχαράκη, τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής με τον πρώην Διευθυντή τον κ. Παναγιώτη Κασσιανό και το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Προϊσταμένη κα. Νεκταρία Φυτουράκη) επίσημο έγγραφο αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων συναδέλφων Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στην Ειδική, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Κ.Ε.Σ.Υ.. Το αίτημα ικανοποιήθηκε.

-Στις 01/07/2020 (αρ. Πρωτ.: 30) στάλθηκε στην Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως, την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη και τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα επιστολή παρέμβασης ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ – Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ,  όπου ζητήθηκε εφόσον προνοεί ο νόμος πλέον συνολικά για όλα τα κριτήρια να επαναδιατυπωθεί ο σχεδιασμός των τοποθετήσεων, ώστε να μη λειτουργεί αθροιστικά και δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες. Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ δηλωσε απερίφραστα ότι δεν θα επιτρέψει καμία  αλλαγή για τους αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ, καμία είσοδο νέων κριτηρίων, καμία επαναμοριοδότηση - διπλομοριοδότηση,  καμία καταστρατήγηση  κατάταξης και τέλος κανενός άνομου και δια της πλαγία οδού ξεκλειδώματος των πινάκων.

-Στις 09/07/2020 (Αρ. Πρωτ.: 32) στάλθηκε προς τη  Γενική  Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Μ. Δόκου και το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ (Προϊσταμένη κα. Νεκταρία Φυτουράκη) επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με στόχο τη διευκρίνηση και τη διευθέτηση των κωδικών ειδικοτήτων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο Εργάνη, ύστερα από έρευνα της Ομοσπονδίας σχετικά με τους ορθούς κωδικούς των ειδικοτήτων.

-Στις 07-08-2020 πραγματοποιήθηκε συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας με φορείς για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση (παρουσίαση αντικτύπου). Τέθηκε η οπτική της Ομοσπονδίας και διεκδικήθηκε ξανά το αίτημα για προσωπική δια ζώσης συνάντηση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με την Υπουργό και την Υφυπουργό.

Στις13/08/2020 (αρ. Πρωτ.:33)  στάλθηκε επιστολή παρέμβασης ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ – Τοποθέτηση σε σχολεία αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ. Αποδέκτες την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως, την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη,  τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα, το Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ ΕΒΠ ΥΠΑΙΘ (Προϊσταμένη κα. Νεκταρία Φυτουράκη) και τη Γενική  Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Μ. Δόκου. Ειδικότερα η παρέμβαση αφορούσε:

Ø Να μην καταστρατηγηθεί η σειρά του πίνακα αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ,

Ø Να τοποθετούνται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη δήλωσή τους και μην προηγείται η αυθαίρετη τοποθέτησή τους σε συγκεκριμένο πρόγραμμα και κατόπιν η δήλωσή σχολείων,

Ø Την κάλυψη των κενών που έχουν δηλώσει οι διευθυντές σχολικών μονάδων και οι προϊστάμενοι ΚΕΣΥ χωρίς να υφίστανται από τους διευθυντές εκπαίδευσης κατά το δοκούν τοποθετήσεις,

Ø Έμπρακτη στήριξη της συμπερίληψης όλων των μαθητών στα Γενικά Σχολεία με άμεση έναρξη της εξειδικευμένης από την αρχή της σχολικής χρονιάς,

Ø Την κάλυψη όλων των προγραμμάτων ταυτόχρονα στην Α’ φάση κι όχι σε διαφορετικές φάσεις, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια,

Ø Την αναγκαιότητα να συμβουλεύονται οι διευθύνσεις τα  ΠΥΣΕΕΠ που έχουν μεγάλη εμπειρία ως προς την κάλυψη των αναγκών των μαθητών, σχολείων και ΚΕΣΥ, αλλά και της ίδιας της κοινότητας των εργαζομένων

Ø Δυνατότητα θεραπείας θέσεως με επανατοθέτηση σε διαθέσιμο κενό επόμενης φάσης, εφόσον το εκάστοτε μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ φέρει σοβαρά θέματα υγείας εκείνος, το παιδί του ή ο/η σύζυγός του βάση του άρθρου 108 ν. 4574/2018 ΦΕΚ 102/Α/12-06-18  (Βλ. επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με αρ. πρ. 30/01-07-2020 και τίτλο «επιστολή παρέμβασης ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ – Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ»).

           Ø Άμεση υποστήριξη των μαθητών που υποστηρίζονται στη Γενική Εκπαίδευση από την αρχή του σχολικού έτους.

-Στις 17/08/2020 (αρ. Πρωτ.:34) στάλθηκε προς την προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π  κα. Ν. Φυτουράκη επίσημο έγγραφο αίτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων συναδέλφων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στην Ειδική, στη Γενική Εκπαίδευση και στα Κ.Ε.Σ.Υ. ανά διεύθυνση εκπαίδευσης. Το αίτημα ικανοποιήθηκε άμεσα.

Στις 27/08/2020 (Αρ. Πρωτ.:35 ) πραγματοποιήθηκε επείγον αίτημα της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ σχετικά με παράταση της προθεσμίας τοποθέτησης αναπληρωτών προς την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως, την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη και τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα

-Στις 27/08/2020 (Αρ. Πρωτ.: 37) κοινοποιήθηκε προς την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ Ζαχαράκη, τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα, τη Γενική  Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Μ. Δόκου και την προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π  κα. Ν. Φυτουράκη επίσημο ερώτημα της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για τη διενέργεια κάλυψης των κενών θέσεων προς διορισμό ύστερα από άρνηση των υποψηφίων καθώς και για την αποκατάσταση των διορισθέντων συναδέλφων ύστερα από δικαίωση των αιτήσεων θεραπείας από το ΑΣΕΠ

-Στις 31/08/2020 (Αρ. Πρωτ.: 38) κοινοποιήθηκε στους διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στους διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στο Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ ΕΒΠ ΥΠΑΙΘ διαμαρτυρία περί μη τήρησης της διαδικασίας που προβλέπεται στις τοποθετήσεις αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ

-- Συνάντηση ΠΟΣΕΕΠΕΑ με Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα Αναστασία Γκίκα: Πραγματοποιήθηκε Πέμπτη 03.09 με τηλεδιάσκεψη

-Στις 15/09/2020 (αρ. Πρωτ.: 39) κοινοποιήθηκε στην Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως, την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη, τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα και την  Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ κα Μαρία Δόκου το αίτημα προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για άμεση νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την άδεια ανατροφής τέκνου νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ

-Συμμετοχή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο 17/9 στην Αθήνα , Προπύλαια 18:30

-Στις 21/09/2020 (Αρ. Πρωτ.:  40) κοινοποιήθηκε στους Περιφερειακούς Συλλόγους Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π.και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας η διαδικασία για τις εκλογές για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων του Ε.Ε.Π. & του Ε.Β.Π. στα υπηρεσιακά συμβούλια (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. & Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)

-Στις 22/09/2020 (Αρ. Πρωτ.:42) απεστάλη προς την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως και τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα αίτημα προς την πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ για την υπ. αρίθμ. 124680/Ε4/18.09.2020 Εγκύκλιο «Εκλογές αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Το αίτημα ικανoποιήθηκε δύο ημέρες μετά. 

 


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ Δ.Σ. ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2022

 

 

 • Στις 10-10-2020 στάλθηκε προς την Υπουργό Παιδείας κα. Νίκη Κεραμέως, την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σοφία Ζαχαράκη, τους Περιφερειακούς Συλλόγους Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και τα μέλη τους, η υπ’ αρ. πρωτ.  45 «Καταγγελία του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τη στάση του ΥΠΑΙΘ απέναντι στα Υπηρεσιακά Συμβούλια καθώς και για την επιλογή του να διεξαχθούν οι εκλογές αυτών μέσω ενός ουσιαστικά αδόκιμου συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας»,

 

 • Στις 13/10/2020 το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, ανταποκρινόμενη στην απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ, κήρυξε διευκολυντικές στάσεις εργασίας (αρ.πρωτ.: 46) με αιτήματα μια σειρά από ενισχυτικά μέτρα για τα σχολεία και συγκεκριμένα:

-         Μείωση των μαθητών ανά τμήμα, με μέγιστο τους 15 και με ένα μαθητή ανά θρανίο έτσι ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις όπως και στους άλλους κλειστούς χώρους.

-         Κατάργηση του νόμου Κεραμέως (Ν.4692/2020) που αύξησε τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα στους 25 από 22 εν μέσω πανδημίας!   

-         Μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ σε Γενική και Ειδική εκπαίδευση για την κάλυψη των οργανικών και λειτουργικών ελλείψεων στα σχολεία.

-         Μη εφαρμογή των 3μηνων συμβάσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΕΕΠ-ΕΒΠ.

-         Μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ, δωρεάν από το κράτος, σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

-         Αύξηση του προσωπικού καθαριότητας με μόνιμη σχέση εργασίας, ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των σχολείων καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου.

Κοινοποιήθηκε προς: α) τις Περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης, β) τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και γ) τους Περιφερειακούς Συλλόγους ΣΕΕΠΕΑ και τα μέλη τους.

 

 • Στις 19-10-2020 ανακοινώθηκε προς την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως, τη Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα, την προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π. Ε.Β.Π  κα. Ν. Φυτουράκη και τους Περιφερειακούς Συλλόγους ΣΕΕΠΕΑ και τα μέλη τους, η απόσυρση υποψηφιοτήτων Υπηρεσιακών Συμβουλίων (αρ. πρωτ. 47) λόγω  του αντιδημοκρατικού τρόπου με τον οποίο επιβλήθηκε η ηλεκτρονική ψηφοφορία.
 • Στις 23/10/2022 (αρ. πρωτ.:48), η ΠΟΣΕΕΠΕΑ υπέβαλε αίτημα για συνάντηση με τον Προιστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ.

 

·         Στις 23/10/2020 (αρ. πρωτ.:49), η ΠΟΣΕΕΠΕΑ απέστειλε επίσημο αίτημα για συνάντηση με τον πρόεδρο του ΙΕΠ, προκειμένου να ενημερωθεί για την εισαγωγική επιμόρφωση νεοδιόριστων ΕΕΠ ΕΒΠ, την απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας, θέματα επιμορφώσεων μόνιμων και αναπληρωτών ΕΕΠ ΕΒΠ.


·         Στις 4/11/2020 κοινοποιήθηκε δελτίο τύπου αναφορικά με την πολύωρη συνάντηση  που πραγματοποιήθηκε στις 3/11/2020 στο Υπουργείο Παιδείας, μεταξύ του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ (παραβρέθηκαν η πρόεδρος κα. Γεωργία Μπουλμέτη και η αντιπρόεδρος κα. Σοφία Γεωργακάκου)με τον Προϊστάμενο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας κ. Ζυμβρακάκη, μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας. Τα θέματα που τέθηκαν και συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

-          Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών και οικογενειών από το ΕΕΠ ΕΒΠ (Σχολικές δομές και ΚΕΣΥ),  αναγκαιότητα διευκρινιστικών οδηγιών

-           ΣΜΕΑΕ και συνθήκες λειτουργίας σχετικά με τη μη υποχρεωτικότητα της μάσκας στους μαθητές και τη μετακίνησή τους στα λεωφορεία, λόγω πανδημίας.

-          Σοβαρά κτιριακά θέματα σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΣΥ – Αναγκαιότητα λειτουργίας των ιδρυμένων ΣΜΕΑΕ για τα οποία δεν έχει επιλυθεί το ζήτημα στέγασής τους

-          Ενημέρωση για την επιμόρφωση ψυχολόγων ΚΕΣΥ για τα ψυχομετρικά εργαλεία

-          Ενημέρωση για το νέο πρόγραμμα ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών

-          Ωράριο σχολικών νοσηλευτών και ΕΒΠ στη γενική (διαφορές ανάμεσα στο ΦΕΚ ωραρίου και καθηκοντολογίου)

-          Αναπάντητο ερώτημα ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με τους μαθητές για τους οποίους δεν έχει εγκριθεί υποστήριξη από σχολικό νοσηλευτή από τη διεύθυνση Ε. Α. Ε. https://poseepea.blogspot.com/2019/10/25_21.html

-          Ερωτήματα σχετικά με το καθηκοντολόγιο του ΕΒΠ και τη μη δυνατότητα αναβάθμισης του κλάδου.

-          ΕΔΕΑΥ:  Οδοιπορικά, αναγκαιότητα ανασύστασης για το τρέχον έτος σε συγκεκριμένα ΣΔΕΥ  (Υπάρχουν ΕΔΕΑΥ που υποστηρίζουν πάνω από 6 σχολεία, τα οποία δε συστεγάζονται)

 

 • Στις 05/11/2020 κήρυξε απεργία – αποχή (αρ. πρωτ. 50), ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ, για όσους συναδέλφους επρόκειτο να εκτελέσουν καθήκοντα μέλους Εφορευτικής Επιτροπής στις εκλογές της 7ης/11/20 για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο ΚΥΣΕΕΠ και τα ΠΥΣΕΕΠ.

Κοινοποιήθηκε προς τους Περιφερειακούς Συλλόγους ΣΕΕΠΕΑ και τα μέλη τους.

 • Στις 12/11/2020 στάλθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 51 έκκληση στον ΕΟΔΥ αλλά και στο Υπουργείο Παιδείας (παραλήπτες: Υπουργός Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως, Υφυπουργός Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη και Γ. γραμματέα ΠΕ και ΔΕ κα. Α. Γκίκα), αναφορικά με τις ασφαλείς συνθήκες σε Ειδικά σχολεία, εξειδικευμένα μέτρα και δωρεάν τεστ coνid-19.  Να σημειωθεί ότι υπήρξαν αναλυτικές και συγκεκριμένες προτάσεις. Ακόμη, είναι σημαντικό να αναφερθεί πως στη συγκεκριμένη έκκληση είχε γίνει ειδική μνεία σε αναφορές συναδέλφων από τα σχολεία της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και απ’ όλη την Ελλάδα ύστερα από μεγάλη προσπάθεια συλλογής αυτών από μέλη του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, αλλά και μέλη Δ.Σ. Περιφερειακών Συλλόγων ΣΕΕΠΕΑ. Επίσης υπήρχε ιδιαίτερη επισήμανση στοιχείων αναφορικά με αναστολές ολόκληρων σχολικών μονάδων και τμημάτων, συμπεριλαμβανομένου κι εκείνων που δεν αναφέρονταν στην επίσημη λίστα του ΥΠΑΙΘ. Επιπλέον παρουσιάστηκαν εκ νέου οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που υπάρχουν στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

 

 • Στις 14/11/2020 (αρ. πρωτ.52), η ΠΟΣΕΕΠΕΑ καλεί τους ΣΕΕΠΕΑ σε έκτακτη Ολομέλεια Προέδρων για  τη θέσπιση κοινών θέσεων σχετικά με τα Ειδικά Σχολεία και τα ΚΕΣΥ, ενόψει των έκτακτων συνθηκών.


 • Στις 16/11/2020 κοινοποιήθηκε προς: α)την Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως, β) την Υφυπουργό Παιδείας κα. Σ. Ζαχαράκη, γ) τη Γεν. Γραμματέα ΠΕ και ΔΕ κα. Α. Γκίκα, δ) τον Πρόεδρο ΕΟΔΥ, κ. Π. Αρκουμανέα και ε) την Επιτροπή ΕΟΔΥ με αρ. Πρωτ.: 53, ψήφισμα και διαμαρτυρία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και των 13 Περιφερειακών Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού για τη μη συμπερίληψη των Ειδικών Σχολείων στην αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Στο κείμενο του ψηφίσματος συμπεριλήφθηκαν ξανά τα επιχειρήματα και τα στοιχεία αναφορικά με τους υγειονομικούς κινδύνους, όπως επίσης διεκδικήθηκε σθεναρά εκ νέου η αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων για την προστασία τόσο των μαθητών των Ειδικών Σχολείων, όσο και των εργαζομένων και των οικογενειών όλων.  Για ακόμη μία φορά επικοινωνήθηκαν με τους ιθύνοντες  αναγκαίες εφαρμογές ουσιαστικών μέτρων προστασίας για τα Ειδικά Σχολεία, τα Γενικά Σχολεία, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., καθώς και διασφαλίσεις για την εξ αποστάσεως εργασία για όλους τους κλάδους ΕΕΠ - ΕΒΠ των σχολείων που βρίσκονταν σε αναστολή ή των συναδέλφων που καλύπτονταν με ειδικές άδειες. Επιπλέον επισημάνθηκε  η διαφορά αντιμετώπισης των δημόσιων σχολείων και των ΚΔΑΠ-μεΑ και ΚΔΗΦ, όπου τότε, υπήρχε σε αυτά μέριμνα για συστηματική διενέργεια rapid test ή PCR μία φορά την εβδομάδα στους εργαζόμενους, ενώ στα σχολεία και τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. όχι.

 

 • Στις 23/11/2020 η ΠΟΣΕΕΠΕΑ απέστειλε νέα ενημέρωση - έκκληση προς τους Περιφερειακούς συλλόγους και τα μέλη τους σχετικά με τα τμήματα και τα Ειδικά Σχολεία που αναστέλλονται λόγω κρουσμάτων covid-19 καθώς μία εβδομάδα μετά το ψήφισμα των ΠΟΣΕΕΠΕΑ – ΣΕΕΠΕΑ δεν είχε ληφθεί απάντηση από τους αρμοδίους. Τονίστηκε η σοβαρότητα της ευθύνης τους, βάση των στοιχείων που ανακοινώνονταν καθημερινά από το ΕΟΔΥ, και ζητήθηκε η δράση από τα κάτω, δηλαδή όσοι εργάζονταν σε Ειδικά Σχολεία, να ενημερώνουν τον Περιφερειακό ΣΕΕΠΕΑ για τις αναστολές και το χρονοδιάγραμμα αυτών (ολόκληρες σχολικές μονάδες ή/και τμήματα). Να σημειωθεί ότι το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ κατά την Ολομέλεια των Προέδρων είχε ζητήσει από κάθε σύλλογο την καθημερινή ενημέρωση και καταγραφή των σχολείων προκειμένου να δημοσιεύεται λίστα και να προχωράμε σε περαιτέρω ενέργειες.

 

 • Στις 24/11/2020 πραγματοποιήθηκε κήρυξη στάσεων εργασίας για τις 26 Νοεμβρίου 2020 (αρ. Πρωτ.: 54) ως ανταπόκριση στην απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ,  προκειμένου να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι ΕΕΠ- ΕΒΠ. Τα αιτήματα αφορούσαν: α) ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς και στα σχολεία, β) επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας, με ένταξη στον κρατικό σχεδιασμό και όχι αγορά υπηρεσιών, γ) μαζικές προσλήψεις υγειονομικών, γιατρών, νοσηλευτών, εκπαιδευτικών, καθαριστριών - Μονιμοποίηση συμβασιούχων, δ) αποσυμφόρηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με προσλήψεις προσωπικού, επίταξη χιλιάδων ιδιωτικών λεωφορείων που βρίσκονται σε απραξία, ε) αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, στ) απόσυρση του αντι-συνδικαλιστικού νομοσχεδίου, ζ) παράταση στη θητεία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, και με προσθήκες της ΠΟΣΕΕΠΕΑ: η) την απόσυρση του νομοσχεδίου για τους διορισμούς, στο οποίο δε συμπεριλαμβάνεται, αλλά υποτιμούνται η εργασιακή εμπειρία και τα τυπικά  προσόντα και θ) ανάληψη ευθυνών από την πολιτεία για τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας στα ειδικά σχολεία τα οποία παραμένουν ανοιχτά.

 

 • Στις 24/11/2020 (αρ. πρωτ.:55), στάλθηκε από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ στους Περιφερειακούς Συλλόγους η ανακοίνωση της απόφασης του ΔΣ για τη συγκρότηση επιτροπής για τη μελέτη και παρακολούθηση θεμάτων για το ΕΒΠ και ζητήθηκε από τον κάθε Σύλλογο να ορίσει έως 2 μέλη του που θα συμμετέχουν σε αυτή, βασιζόμενο στο άρθρο 17 του καταστατικού της ΠΟΣΕΕΠΕΑ αλλά και στη σχετική απόφαση που πάρθηκε στο συνέδριο  των αντιπροσώπων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στις 26/09/2020 σύμφωνα με τις  προτάσεις  που παρουσιάστηκαν από το ΣΕΕΠΕΑ Αττικής

 

Κοινοποιήθηκε προς: α) Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, β) Γενική Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, γ) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δ) Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας ΠΚΜ, ε) Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και στ) Κεντρική υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας

 

Κοινοποιήθηκε προς: α) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, β) Γενική Διεύθυνση  Δημόσιας Υγείας Υπουργείου Υγείας και γ) κα. Γκίκα, Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ, επιχειρησιακή υπεύθυνη του Υπ. Παιδείας για το Covid- 19

 

1.      Κάλεσμα για διάθεση παραιτήσεων των Αιρετών που εμφανίζονταν  ως «εκλεγμένοι» από τις εκλογές-παρωδία της 7ης Νοεμβρίου και έχουν οριστεί ως αιρετοί εκπρόσωποι στα υπηρεσιακά συμβούλια  (τακτικοί και αναπληρωματικοί) σε ΠΟΣΕΕΠΕΑ (οι του ΚΥΣΕΕΠ) και ΣΕΕΠΕΑ (οι του ΠΥΣΕΕΠ),

2.       Κάλεσμα σε όλους τους υπόλοιπους φερόμενους ως υποψήφιους αιρετούς εκπρόσωπους, να καταθέσουν επίσης τις παραιτήσεις τους στα αρμόδια όργανα ΠΟΣΕΕΠΕΑ - ΣΕΕΠΕΑ που ανήκουν,

3.      Κάλεσμα στους ΣΕΕΠΕΑ να αποστείλουν άμεσα στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ ενημέρωση για τις παραιτήσεις από τα υπηρεσιακά συμβούλια ΠΥΣΕΕΠ (έως τις 14/1/2021), 

4.      Οι παραιτήσεις ετέθησαν στην απόφαση του εκλογικού σώματος,

5.      Κάλεσμα σε έκτακτη γενική συνέλευση (το Σάββατο 16/1/2021) με τους αντιπροσώπους της ΠΟΣΕΕΠΕΑ προκειμένου να αποφασιστεί  το μέλλον των υπηρεσιακών συμβουλίων.

·        Στις 08/01/2021 στάλθηκε στους Περιφερειακούς Συλλόγους ως κατεπείγον η υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2 πρόσκληση για τη 2η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με την κύρωση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων με σκοπό την αλληλοενημέρωση και τη λήψη τελικών αποφάσεων ως προς την παρουσία των Αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια

·         Στις 20/01/2021 στάλθηκε στους Περιφερειακούς Συλλόγους ΕΕΠ-ΕΒΠ και στα μέλη τους η υπ’ αριθμ. πρωτ. 3 ανακοίνωση της Ομοσπονδίας σχετικά με την τελική απόφαση των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ όσον αφορά την παρουσία των Αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια. Αναλύθηκαν όλες οι ενέργειες που προέβη στη συνέχεια το Δ.Σ. όπως το κάλεσμα στους Περιφερειακούς Συλλόγους και τους Αιρετούς (εκλεγμένους και υποψηφίους) να καταθέσουν τις παραιτήσεις τους στη διάθεση των συνδικαλιστικών οργάνων, να κινηθεί σε διαδικασία μέσω νομικής οδού και να θέσει το ζήτημα ενώπιον της δικαιοσύνης, συνέλεξε τις παραιτήσεις των Αιρετών του ΚΥΣΕΕΠ, ενημερώθηκε  για τις παραιτήσεις των Αιρετών των ΠΥΣΕΕΠ από τους 13 ΣΕΕΠΕΑ, εξάντλησε κάθε διάλογο, όπως ορίζεται από το καταστατικό της και τις δημοκρατικές διαδικασίες,  μέσω Έκτακτων Γενικών συνελεύσεων και μάλιστα σε μία εξ αυτών με την παρουσία και των Αιρετών εκπροσώπων και υποψηφίων που συμμετείχαν στις εκλογές. Η απόφαση της  τελικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με την πρόταση που πλειοψήφησε, κατά την 16η Ιανουαρίου 2021, ήταν να αποδεχθούμε τις παραιτήσεις όλων των εκλεγμένων Αιρετών και των υποψηφίων.

·         Στις 25/01/2021, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ απέστειλε την υπ’ αριθμ. πρωτ. 4 επιστολή - πρόσκληση προς το Δ. Σ. του ΙΜΕΓΕΕ για τη συμμετοχή του στην υλοποίηση των αποφάσεων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για το πρόγραμμα - Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς

·         Στις 28/01/2021 απευθύναμε την υπ’ αριθμόν πρωτ.: 5 πρόσκληση προς τα κλαδικά σωματεία των ειδικοτήτων ΕΕΠ για συζήτηση σχετικά με τις από κοινού διεκδικήσεις στο χώρο της Εκπαίδευσης.

Η πρόσκληση απευθύνθηκε στα κλαδικά σωματεία: Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.), Σύλλογο Επιστημόνων Λογοπαθολόγων - Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ), Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ), Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών υγείας (ΠΣΕΥ), Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ), Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ – Ν.Π.Δ.Δ.)

 

·                     Στις 02/02/2021 στάλθηκε η συμμετοχή ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο νέο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο και κήρυξη στάσης εργασίας (αρ. πρωτ.: 6) με θέμα καταρχάς την απόσυρση του νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την απόσυρση του Ν.4692/2020 και της Υπουργικής Απόφασης για την επιχειρούμενη αξιολόγηση. Επιπλέον αίτημα ήταν να παρθούν μέτρα για τα Ειδικά Σχολεία και τα ΚΕΣΥ ώστε να λειτουργούν με υγιεινή και ασφάλεια για τους μαθητές και τους εργαζόμενους.

 

·                     Στις 07-02-2021 στάλθηκε  επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την απόφαση συνέχισης της δια ζώσης λειτουργίας των Ειδικών σχολείων σε περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου (αρ. πρωτ.:7)

Παραλήπτες: α) Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας & Διαχείρισης Κρίσεων Ν. Χαρδαλιάς, β) Πρόεδρος ΕΟΔΥ κ. Π. Αρκουμανέας, γ) Διεύθυνση Επιδημιολογικής Επιτήρησης & Παρέμβασης για Λοιμώδη Νοσήματα ΕΟΔΥ, δ) Επιτροπή λοιμωξιολόγων ΕΟΔΥ, και κοινοποίηση: ε) Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως, στ) Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα.

 

 • Στις 09/02/2021 η ΠΟΣΕΕΠΕΑ προέβη σε κήρυξη στάσεων εργασίας για τις 10 Φεβρουαρίου 2021 (αρ. πρωτ.: 8) προκειμένου να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι ΕΕΠ- ΕΒΠ σε συλλαλητήριο για να εκφραστεί η εναντίωση προς τις διαλυτικές απορρυθμίσεις και  τα εμπόδια για τα παιδιά των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων με την την αξιολόγηση-λαιμητόμο των σχολικών μονάδων. Παράλληλα, θήχτηκαν για ακόμη μία φορά τα μη κατάλληλα μέτρα για την λειτουργία των σχολείων και των ΚΕΣΥ, με αποκορύφωμα την τραγική κατάσταση στις δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

 

Παραλήπτες: Πρωθυπουργός Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, Υπουργός Παιδείας, κα Νίκη Κεραμέως, Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Λοιμωξιολόγων.

 

Παραλήπτες: α) Υπουργός Παιδείας, κα. Κεραμέως, β) Υφυπουργός Παιδείας κα. Μακρή και γ) Περιφερειακοί Σύλλογοι ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

Παραλήπτες: α) Περιφερειακοί Σύλλογοι ΕΕΠ -ΕΒΠ, β) Δ.Σ. ΟΛΜΕ και γ) Δ.Σ. ΔΟΕ

 

 

Παραλήπτες: α)Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, κα. Μ. Θεοδωρίδου - Πρόεδρο, β) Υπουργό Παιδείας, κα Νίκη Κεραμέως, γ) Γενική Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κα. Α. Γκίκα και δ) Διεύθυνση Ε. Α. Ε., κ. Ι. Ζυμβρακάκης, προϊστάμενος.

 

Συζητηθήκαν: α) τα σχετικά με την προτεραιοποίηση στον εμβολιασμό, β) αναπτύχθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που αφορούν το Ειδικό  Εκπαιδευτικό Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) ειδικότητες ΕΕΠ, γ) ζητήθηκε η συνεργασία - συμβολή των φορέων και δ) συμφωνήθηκε  κοινό πλαίσιο διεκδίκησης.

 

 

(αρ. πρωτ. 14)

Παραλήπτες: α) Περιφερειακοί Σύλλογοι ΕΕΠ -ΕΒΠ

 

Παραλήπτες: α) Περιφερειακοί Σύλλογοι ΕΕΠ -ΕΒΠ, β) ΔΟΕ και γ) ΟΛΜΕ.

 • Στις 13/3/2021 (αρ. πρωτ.: 17), απεστάλη στους Περιφερειακούς Συλλόγους πρόσκληση για έκτακτη Ολομέλεια Προέδρων με θέματα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση  των  Περιφερειακών  Συλλόγων  προς  την  Ομοσπονδία  σχετικά  με  τα Υπηρεσιακά Συμβούλια,  τους  αρνούντες προς  παραίτηση  Αιρετούς  και τις  σχετικές ενέργειες των συλλόγων για την αντιμετώπιση του φαινομένου, 2.    Ενημέρωση  των  Περιφερειακών  Συλλόγων  προς  την  Ομοσπονδία  σχετικά  με καταγεγραμμένες δυσκολίες που παρατηρούνται στα Ειδικά Σχολεία και τα ΚΕΣΥ των περιοχών ευθύνης τους, 3.   Θέσπιση και επικύρωση πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Περιφερειακών Συλλόγων, Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. – αλληλοσυμβολή κινήσεων  

Παραλήπτες: α) Περιφερειακοί Σύλλογοι ΕΕΠ -ΕΒΠ, β) ΠΔΕ επικράτειας

 

 

Παραλήπτες: α) Υπουργός Παιδείας κα. Κεραμέως, β) Υφυπουργός Παιδείας κα. Μακρή, γ) Γενική Γραμματέας Παιδείας κα. Γκίκα, δ) Γενική  Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Μ. Δόκου και ε) Το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ (Προϊσταμένη κα. Νεκταρία Φυτουράκη)              

 

 

 

Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, με το παρόν αίτημα, διεκδίκησε σθεναρά το δικαίωμα στην υγεία και την ασφάλεια των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις,  των οικογενειών τους και των εργαζομένων στα σχολεία (Ειδικής και Γενικής)  και στα ΚΕΣΥ.

Παραλήπτες: α) Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, Πρόεδρο, κα. Μ. Θεοδωρίδου, β)  Υπουργό Παιδείας, κα. Ν.  Κεραμέως, γ) Υφυπουργό Παιδείας,  κα. Ζ. Μακρή, δ) Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση και ε) Διεύθυνση Ε. Α. Ε., , προϊστάμενο, κ. Ι. Ζυμβρακάκη.

 

 • Στις 18/04/2021 η ΠΟΣΕΕΠΕΑ απέστειλε αίτημα για συνάντηση με το Γενικό Γραμματέα ΥΠΑΙΘ Κ. Α. Κόπτση ρ. Πρωτ.: 21) προκειμένου να συζητηθούν σύνθετα και επείγοντα θέματα που απασχολούν το χώρο της εκπαίδευσης και παραμένουν σε εκκρεμότητα αναφορικά με το ΕΕΠ-ΕΒΠ και τις εκπαιδευτικές δομές που υπηρετούν.

 

 

Παραλήπτες: α) Περιφερειακοί Συλλόγοι ΕΕΠ-ΕΒΠ και β) ΠΔΕ επικράτειας

 

Παραλήπτες: α) Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως, β)Υφυπουργός Παιδείας κα. Ζ. Μακρή, γ) Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση και δ) Διεύθυνση Ε.Α.Ε., προϊστάμενο κ. Ι. Ζυμπρακάκη

 

 

 

 

Παραλήπτες: α) Υπουργό Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως, β)Υφυπουργός Παιδείας κα. Ζ. Μακρή, γ) Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση και δ) Διεύθυνση Ε.Α.Ε., προϊστάμενο κ. Ι. Ζυμπρακάκη

 

 

 

Δόθηκε άμεσα απάντηση ΥΠΑΙΘ στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ: Συνολικός αριθμός υπηρετούντων ΕΕΠ-ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2020–21.

Παραλήπτες: α) Υφυπουργός Υ.ΠΑΙ.Θ κα. Ζέττα Μακρή, β) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Διευθυντή κ. Ιωάννη Ζυμβρακάκη και γ) το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Προϊσταμένη κα. Νεκταρία Φυτουράκη).

 

 

Παραλήπτες: α) Υπουργός Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως, β) Υφυπουργός Παιδείας κα. Σ. Μακρή, γ) ΓΓ. Παιδείας  Α. Κόπτση, δ) Διευθυντή Ειδικής Αγωγής Ι. Ζυμβρακάκη και ε) επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων

 

Παραλήπτες: α) Υπουργός Παιδείας, κα. Ν.  Κεραμέως, β) Υφυπουργός Παιδείας,  κα. Ζ. Μακρή, γ) Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση, δ) Περιφερειακούς Διευθυντές των ΠΔΕ της Επικράτειας ε) Διεύθυνση Ε. Α. Ε., , προϊστάμενο, κ. Ι. Ζυμβρακάκη και στ) αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ ΕΒΠ, κα. Φυτουράκη.

 

Παραλήπτες: α) ΠΔΕ της Επικράτειας και β) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β

Παραλήπτες: α) Υπουργός Παιδείας, κα. Ν.  Κεραμέως, β) Υφυπουργός Παιδείας,  κα. Ζ. Μακρή, γ) Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση και δ) Διεύθυνση Ε. Α. Ε., προϊστάμενο, κ. Ι. Ζυμβρακάκη. 

 

 • Στις 30/08/2021 ΠΟΣΕΕΠΕΑ απέστειλε ανακοίνωση  προς  τους ΣΕΕΠΕΑ και τα μέλη τους ρ. Πρωτ. 35), ώστε μετά την ολοκλήρωση των προσλήψεων για το ΕΕΠ ΕΒΠ της α φάσης για το έτος 2021-22, να συνδράμουν στην προσπάθεια της Ομοσπονδίας για τη διερεύνηση των κενών στις εκπαιδευτικές δομές (σχολεία και ΚΕΔΑΣΥ) σε σχέση με τις ανάγκες, τυχόν λάθη και παραλείψεις κατά τη διαδικασία τοποθετήσεων αναπληρωτών καθώς και οποιασδήποτε παρατυπίας έχει διαπιστωθεί από συναδέλφους. 

 

1.     Ενημέρωση από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τις ελλείψεις θέσεων ΕΕΠ- ΕΒΠ μετά την α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών, σε σχέση με τις ανάγκες, στην ειδική και γενική εκπαίδευση. 

2.      Προβλήματα κατά τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών, ως προς την έλλειψη δικαιώματος  επιλογής προγράμματος στη γενική και ειδική εκπαίδευση.

3.     Ενημέρωση για  τη μέριμνα της διεύθυνσης προσωπικού του ΥΠΑΙΘ για την εργασία μελών ΕΕΠ- ΕΒΠ, αναπληρωτών και μόνιμων, οι οποίοι ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες εγκυκλίους για τους υπαλλήλους του δημοσίου.

4.     Διαδικασία πλήρωσης κενών θέσεις ΕΕΠ από τους διορισμούς στην ειδική εκπαίδευση μετά και από τον ανακαθορισμό κατά κλάδο και ειδικότητα του αριθμού των κενών θέσεων για το διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε’ του Μέρους Γ΄ του ν. 4589/2019 (Α’ 13), στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση στις 12/08/2021.

5.     Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, όπως ορίζονται από το ν. 4823/2021 και έχουν προκύψει μετά από αποφάσεις  ανάθεσης άσκησης προσωρινών καθηκόντων διευθυντών  σε ΣΜΕΑΕ.

6.     Μέριμνα για την παιδαγωγική επάρκεια διορισθέντων ΕΕΠ, αναφορικά με την υποχρέωση των νεοδιόριστων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ να αποκτήσουν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την ημερομηνία του διορισμού τους, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση δ , της παραγράφου 1, του άρθρου 66, του νόμου 4589/2019.

Παραλήπτες: α) Γενική  Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Μ. Δόκου, β) από το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ την Προϊσταμένη κα. Νεκταρία Φυτουράκη)

 

 

 

 • Στις 14/09/2021 η ΠΟΣΕΕΠΕΑ απέστειλε τη συμμετοχή της στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο 15/9/21 για τη λήψη μέτρων ασφαλείας για την αντιμετώπιση του Covid-19 (αρ. πρωτ.: 37) προκειμένου το ΥΠΑΙΘ να βρεθεί προ των ευθυνών του και να παρθούν μέτρα για τα σχολεία, τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. και την ασφάλεια των μαθητών, των γονέων και των εργαζομένων. 
 • Στις 14/09/2021 (αρ. πρωτ.:38), η ΠΟΣΕΕΠΕΑ απέστειλε αίτημα στο ΙΜΕΓΕΕ για συνάντηση μεταξύ των ΔΣ. με Θέματα Ημερησίας Διάταξης: 1.  Αλληλοενημέρωση των Δ.Σ. σχετικά με τα τρέχοντα θέματα, 2.  Προγραμματισμός  δράσεων  για  το  σχολικό  έτος  2021-2022  (π.χ.  ενημερωτικές συναντήσεις ανά ΣΕΕΠΕΑ, ομάδες εργασίας – ενεργοποίηση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για ακαδημαϊκά και εργασιακά ζητήματα κ. λ. π.

 

 • Στις 01/10/2021 η ΠΟΣΕΕΠΕΑ απέστειλε κατεπείγουσα πρόσκληση προς τα Δ.Σ. των ΣΕΕΠΕΑ και τους αντιπροσώπους των ΣΕΕΠΕΑ στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ  για έκτακτη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ (αρ. Πρωτ.:39) με θέμα τις αποφάσεις για τα επόμενα βήματα της Ομοσπονδίας, μετά την πρωτόδικη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίσθηκε ότι η κηρυχθείσα, από τις εναγόμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, απεργία – αποχή είναι παράνομη.

 

 

 • Στις 05/10/2021 εξέδωσε δελτίο τύπου με βήματα αναφορικά με την αξιολόγηση και τα τρέχοντα πανεκπαιδευτικά και πανεργατικά ζητήματα: α) Πανεκπαιδευτικό απογευματινό συλλαλητήριο τη Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021, στις 18.00 στα Προπύλαια, β) Πανελλαδική Πανεκπαιδευτική κινητοποίηση σε όλες τις πόλεις με 24ωρη απεργία μαζί με μαθητές/τριες και γονείς τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και γ) Συγκέντρωση στο Εφετείο την ημέρα εκδίκασης της έφεσης των άλλων Ομοσπονδιών με τρίωρη στάση.

 

 • Στις 06/10/2021 η ΠΟΣΕΕΠΕΑ εξέδωσε την απόφαση για παράταση θητείας Δ.Σ. ΙΜΕΓΕΕΠΟΣΕΕΠΕΑ (αρ. Πρωτ.:40) βασιζόμενη στο υπάρχον νομικό πλαίσιο αλλά και στην  ομόφωνη απόφαση περί παράτασης θητείας των ΔΣ των ΣΕΕΠΕΑ και της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, στα πλαίσια συζήτησης του τρίτου κατά σειρά θέματος στην Έκτακτη Ολομέλεια των Πρόεδρων, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021. Η απόφαση στο οικείο θέμα ήταν η παράταση θητείας μέχρι και την 31/10/2021 με δυνατότητα παράτασης την 31/12/2021.

 

Παραλήπτες: α) Υπουργός ΥΠΑΙΘ κα. Ν. Κεραμέως β)Υφυπουργός Παιδείας κα. Ζ. Μακρή, γ) Γενική Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Μ. Δόκου, δ)      Προϊσταμένη κα. Νεκταρία Φυτουράκη από το Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ και ε) Διεύθυνση ΕΑΕ, Προϊστάμενο κ. Ι. Ζυμβρακάκη

---αρνητική απάντηση του ΥΠΑΙΘ το Δεκέμβρη λίγο πριν τα Χριστούγεννα

 

 • Στις 06/10/2021, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ επίδωσε νέα ΑΠΕΡΓΙΑ- ΑΠΟΧΗ από την αξιολόγηση  (καθώς η Γενική συνέλευση των αντιπροσώπων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στις 3/10/2021 αποφάσισε τη συμμετοχή της στην Πανεκπαιδευτική απεργία μετά και από πρόταση των εκπαιδευτικών ομοσπονδιών ΔΟΕ - ΟΛΜΕ και την κήρυξη απεργίας. Μάλιστα αρμόδιος δικαστικός επιμελητής επίδωσε τη γνωστοποίηση της απεργίας στις 6/10/2021.

 

 

 • Στις 09/10/2021 η ΠΟΣΕΕΠΕΑ ανακοίνωσε την αλλαγή του τόπου συγκέντρωσης και συγκεκριμένα  στην απεργιακή συγκέντρωση στο Εφετείο και με νομική  εκπροσώπηση όσον αφορά την έφεση του ΥΠΑΙΘ κατά  της πρωτόδικης απόφασης στην απεργία- αποχή. Ακόμη συμμετείχε στη σχετική 24ωρη πανεκπαιδευτική απεργία όπως είχε ανακοινωθεί (αρ. Πρωτ.:42)

 

 

 • Στις 16/10/2021 (αρ. πρωτ.: 43), η ΠΟΣΕΕΠΕΑ απέστειλε στους Περιφερειακούς Συλλόγους, μελών της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, πρόσκληση σύγκλησης έκτακτης Ολομέλειας των Προέδρων με θέματα τα βήματα για την αξιολόγηση,  τη θητεία των ΔΣ και τον ορισμό εκλογών από τους ΣΕΕΠΕΑ.

 

 • Στις 17/10/2021 πραγματοποιήθηκε η ολομέλεια των προέδρων  και αποφασίστηκε η μη συνέχιση της απεργίας αποχής, η οποία θα επικυρωνόταν την Τρίτη 19/10/2021,  μετά από αποστολή στο μέιλ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ των αποφάσεων των Δ.Σ.
 • Στις 22/10/2021 (αρ. πρωτ.:44), η ΠΟΣΕΕΠΕΑ απέστειλε αίτημα στους Περιφερειακούς Συλλόγους  για έγγραφη ενημέρωσή της ως προς τις αποφάσεις των Δ.Σ ως προς  τη μη συνέχιση απεργίας αποχής για την αξιολόγηση και τις κατευθυντήριες γραμμές στο ενιαίο κείμενο με τη σύμπραξη των άλλων εκπαιδευτικών ομοσπονδιών. Μέχρι τις 19/10/2021 δεν είχαν σταλεί οι αποφάσεις των ΔΣ των ΣΕΕΠΕΑ εκτός των Ιονίων Νήσων και της Αττικής, όπως είχε συμφωνηθεί στην ολομέλεια των προέδρων.    
 • Στις 29/10/2021 η ΠΟΣΕΕΠΕΑ απέστειλε ανακοίνωση προς  τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους ΕΕΠ - ΕΒΠ για την αξιολόγηση (αρ.πρωτ.: 45), όπου υπενθυμίστηκε ότι  σύμφωνα με την ολομέλεια των προέδρων την 17η Οκτωβρίου 2021, αποφασίστηκε η μη συνέχιση της απεργίας - αποχής και η εξέλιξη του αγώνα συμπράττοντας με τις ομοσπονδίες ΟΛΜΕ-  ΔΟΕ.  Σε αυτή την ανακοίνωση επικοινωνήθηκε πως η επαναπροκήρυξη της απεργίας αποχής για την αξιολόγηση ότι κρίθηκε πως δε  θα είναι αποτελεσματική  στην παρούσα στιγμή,  μετά την απόφαση του εφετείου. Ακόμη ανακοινώθηκε η σύμπραξη με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς στα ήδη υπάρχοντα κείμενα - φασόν που είχαν προταθεί.  

 

Παραλήπτες: α) Υπουργός ΥΠΑΙΘ κα. Ν. Κεραμέως β)Υφυπουργός Παιδείας κα. Ζ. Μακρή, γ) Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση, δ) Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ- ΕΒΠ ΥΠΑΙΘ και ε) Ειδική Υπηρεσία Επιτελική δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ

Παραλήπτες: α) Υφυπουργός Παιδείας κα. Ζ. Μακρή, β) Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτση, και γ) προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π  κα. Ν. Φυτουράκη

 

Ειδικότερα αιτήματα στην επιστολή: 1. αναγκαίες προσλήψεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, 2. σχεδιασμός και δρομολόγηση υποστήριξης από έναν ψυχολόγο και έναν κοινωνικό λειτουργό ανά σχολείο, σε κάθε σχολείο της χώρας, από την αρχή της σχολικής χρονιάς. 3. κάλυψη όλων των αναγκών της εξειδικευμένης υποστήριξης μαθητών από εκπαιδευτικό, ειδικό βοηθητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, 4. κάλυψη όλων των αναγκών των ΣΜΕΑΕ σε ειδικό εκπαιδευτικό και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, 5. σχεδιασμός και  υλοποίηση της υποστήριξης της προσχολικής κατά προτεραιότητα αλλά και της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπου απαιτείται, από λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και φυσικοθεραπευτές.

Παραλήπτες: α)Υπουργός Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως , β) Υφυπουργός Παιδείας κα. Ζ. Μακρή και γ) Διευθυντής ΕΑΕ ΥΠΑΙΘ κ. Χ. Παπαϊωάννου.

 

 

·                    Στις 22/12/2021 υποβλήθη το υπ’ αρ. Πρωτ.: 51 αίτημα του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για συνάντηση με το νέο διευθυντή Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης ΥΠΑΙΘ .

Παραλήπτες: Διευθυντής ΕΑΕ ΥΠΑΙΘ κ. Χ. Παπαϊωάννου

 

·                    Στις 23/12/2021 η ΠΟΣΕΕΠΕΑ εξέδωσε την απόφαση για παράταση θητείας Δ.Σ. ΙΜΕΓΕΕ (αρ. Πρωτ.:52) των ήδη ορισθέντων μελών του Δ.Σ. του ΙΜΕΓΕΕ, από την ημερομηνία 31/12/2021 που είχε παραταθεί, έως την ημερομηνία 31/03/2022, λόγω της μεγάλης έξαρσης της πανδημίας, να πραγματοποιηθούν σε σύντομο χρόνο Γενικές Συνελεύσεις και αρχαιρεσίες.

 

·                     Στις 5/1/2022 στάλθηκε η υπ’αριθμ. πρωτ. 1 επιστολή διαμαρτυρίας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με τα επισφαλή μέτρα προστασίας από το νέο κύμα κορωνοϊού αναφορικά με τη λειτουργία των σχολείων και των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. όπου ασκήθηκε κριτική και προτάθηκαν μέτρα προστασίας για την ασφάλεια λειτουργία των προαναφερθέντων εκπαιδευτικών δομών.

Παραλήπτες: α) Υπουργός Παιδείας, κα. Ν. Κεραμέως, β) Υφυπουργός Παιδείας, κα. Ζ. Μακρή, γ) Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτσης,  δ) Διεύθυνση ΕΑΕ, Προϊστάμενο κ. Χ. Παπαϊωάννου και Επιτροπή του ΕΟΔΥ

 

 

 

·                     Στις 10-01-2022 (αρ. Πρωτ.: 02) κάλεσε τους Περιφερειακούς Συλλόγους ΕΕΠ-ΕΒΠ να προβούν σε παραστάσεις διαμαρτυρίας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τα επισφαλή μέτρα προστασία σε σχολεία και ΚΕΔΑΣΥ και να συνεργαστούν με τοπικούς ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ, ώστε όλοι μαζί να αναζητήσουμε ευθύνες και να απαιτήσουμε τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων και των ΚΕΔΑΣΥ! Στις οικείες παραστάσεις πολλοί ΣΕΕΠΕΑ συνεργάστηκαν με τοπικούς ΣΕΠΕ, ΕΛΜΕ, αλλά και ενώσεις - συλλόγους Γονέων και κηδεμόνων της επικράτειάς τους.

 

·                     Στις 16 -01- 2022 (αρ. Πρωτ.: 03)  στάλθηκε «επιστολή διαμαρτυρίας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σχετικά με τη μείωση των πιστώσεων στο πρόγραμμα “Υποστήριξη σχολικών μονάδων από ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς” – εστίαση στην περίπτωση των κοινωνικών λειτουργών». Ωστόσο, πέρα από τις συγκεκριμένες ειδικότητες, στη συγκεκριμένη επιστολή τονίστηκε η  πάγια θέση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, δηλαδή η έγκαιρη κι ορθή εξασφάλιση πιστώσεων αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ, ώστε να συντελέσει στην προσφορά ψυχολογικής, κοινωνικής, γλωσσικής, κινητικής, νοσηλευτικής, εργοθεραπευτικής, φυσικοθεραπευτικής και διαβίωσης υποστήριξη στους μαθητές εντός του δημόσιου σχολείου και μάλιστα με μηδενικό κόστος για τις οικογένειες των μαθητών. Επιπλέον σημειώθηκε ότι, για να περάσουμε από την πυροσβεστική και αποσπασματική αντιμετώπιση, στην πρόληψη και τη μέριμνα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη ρίζα τους με συστημικό τρόπο, οι διορισμοί στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., η  ένταξη των μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση με η δημιουργία οργανικών θέσεων με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων ΕΕΠ & ΕΒΠ αποτελεί  ανάγκη και απαίτηση.

 

Παραλήπτες: α) Υπουργός Παιδείας, κα. Ν. Κεραμέως, β) Υφυπουργός Παιδείας, κα. Ζ. Μακρή, γ) Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτσης,  δ) Διεύθυνση ΕΑΕ, Προϊστάμενο κ. Χ. Παπαϊωάννου

Κοινοποίηση: i) Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ- ΕΒΠ ΥΠΑΙΘ, ii) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Π/θμιας Εκπαίδευσης, iii) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης και iv) Ειδική Υπηρεσία Επιτελική δομή ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ

 

·                     Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ, με ανακοίνωσή της,  κάλεσε για τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας για 19 & 20/01/22, τα μέλη του ΕΕΠ ΕΒΠ και τους γονείς των μαθητών/-τριων μας ώστε  να ενωθούμε και απαιτήσουμε:

·         Δημόσια Δωρεάν Παιδεία και Υγεία!

·         Μέτρα για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων!

 

·         Την Τετάρτη 16/02/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση  του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με τον Προϊστάμενο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας κ. Παπαϊωάννου.

Τα θέματα που τέθηκαν και συζητήθηκαν:

1.     Πίνακες Ειδικής, προσοντολόγιο, συνάφειες, παράβολο

2.     Διορισμοί και δυνατότητα μετάθεσης σε κενές οργανικές θέσεις ΕΔΥ ΚΕΔΑΣΥ- Επιπλέον σύσταση οργανικών θέσεων. 

3.   Επιμόρφωση ψυχολόγων στα ψυχομετρικά εργαλεία, επιμόρφωση ΕΕΠ ΕΒΠ

       Επιπλέον ζητήματα που συζητήθηκαν ήταν:

Α) Συζητήθηκε εκτενώς το ζήτημα  του ωραρίου και του καθηκοντολογίου των σχολικών νοσηλευτών

Β) Τέθηκαν στη διάθεση του Διευθυντή αναφορές για  τα λάθη στη διάρθρωση των ΕΔΥ. 

Γ) Σε σύνδεση με το προηγούμενο θέμα, συζητήθηκε η σημαντικότητα του προγράμματος covid ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, σε συσχέτιση με τις σημαντικές ανάγκες κάλυψης αιτημάτων σχολικών μονάδων, καθώς και η αργοπορία, η μείωση των πιστώσεων αλλά και τα λάθη στην κατανομή. 

Δ) Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Κανονισμού Λειτουργίας των ΚΕΔΑΣΥ

 

 • Στις 02 -03- 2022 (αρ. Πρωτ.: 04) στάλθηκε η επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τους διορισμούς ΕΕΠ-ΕΒΠ, όπου με στοιχεία και επιχειρήματα, ζητήθηκαν εκ νέου τα πάγια αιτήματα: α)    Διορισμοί στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., β)  Διορισμοί στις ΕΔΥ, γ)   Αύξηση οργανικών θέσεων για το ΕΒΠ και το ΕΕΠ στις ΣΜΕΑΕ και δ)   Ένταξη των μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση με τη δημιουργία οργανικών θέσεων και με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων ΕΕΠ & ΕΒΠ.

Παραλήπτες: α) Υπουργός Παιδείας, κα. Ν. Κεραμέως, β) Υφυπουργός Παιδείας, κα. Ζ. Μακρή, γ) Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτσης,  δ) Διεύθυνση ΕΑΕ, Προϊστάμενο κ. Χ. Παπαϊωάννου

 

 

 

 

Παραλήπτες: α) Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοπεδικών – Λογοθεραπευτών (Π.Σ.Λ.), β) Σύλλογο Επιστημόνων Λογοπαθολόγων - Λογοθεραπευτών Ελλάδος (ΣΕΛΛΕ), γ) Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ), δ) Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), ε) Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών υγείας (ΠΣΕΥ), στ) Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), ζ) Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ) και η) Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ – Ν.Π.Δ.Δ.).

 

 

 • Στις 08/ 04/ 2022 (αρ. Πρωτ.: 09) ύστερα από ζυμώσεις και συνεχείς οχλήσεις στάλθηκε στο ΥΠΑΙΘ επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την παιδαγωγική επάρκεια όπου ζητήθηκε η άμεση διευθέτηση του θέματος από την παρούσα προκήρυξη καθώς και να δοθεί μία επιπλέον μεταβατική περίοδος για τους συναδέλφους ΠΕ που έχουν προϋπηρεσία  στην εκπαίδευση ως αναπληρωτές, ώστε να μην ανατραπούν τα μέχρι σήμερα εργασιακά και οικογενειακά τους δεδομένα και να μην αδικηθεί κανένας συνάδελφος με προϋπηρεσία.

 

Παραλήπτες: α) Υφυπουργός Παιδείας, κα. Ζ. Μακρή, β) Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτσης,  δ) Διεύθυνση ΕΑΕ, Προϊστάμενο κ. Χ. Παπαϊωάννου

 

Κοινοποίηση: i) Την Γενική Διευθύντρια Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα. Μ. Δόκου, ii) Την προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π κα. Ν. Φυτουράκη

 

 • Στις 10/4/2022 (αρ.10) απεστάλη διαμαρτυρία του ΔΣ  για την καθυστέρηση έκδοσης υπουργικής απόφασης από το ΥΠΑΙΘ  για τη μονιμοποίηση των  συναδέλφων ΕΕΠ-ΕΒΠ, οι οποίοι διορίστηκαν το 2020 κι έχουν ολοκληρώσει τη διετία ως δόκιμοι υπάλληλοι καθώς και της εισαγωγικής επιμόρφωσης αυτών και ζητήθηκε να προβούν σε ενημέρωση και να λάβουν μέριμνα επί του θέματος. 
 • Παραλήπτες: α) Υπουργός Παιδείας, κα. Κεραμέως, β) Υφυπουργός Παιδείας, κα. Ζ. Μακρή, γ) Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτσης, 

 

Κοινοποίηση: α)Διεύθυνση ΕΑΕ, Προϊστάμενο κ. Χ. Παπαϊωάννου, β) Πρόεδρο ΙΕΠ, κ. Ι. Αντωνίου

 

 • Στις 21/04/2022 (Αρ. Πρ.11)  η ΠΟΣΕΕΠΕΑ προχώρησε σε επίσημο αίτημα για συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας, το Γενικό Γραμματέα ” για τα πάγια αιτήματα της:

Διορισμούς στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

           Διορισμούς στις ΕΔΥ. 

 

           Αύξηση οργανικών θέσεων για το ΕΒΠ και το ΕΕΠ, διορισμοί  στις ΣΜΕΑΕ.

           Ένταξη των μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση με τη δημιουργία οργανικών θέσεων και με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού όλων των κλάδων ΕΕΠ & ΕΒΠ.

           Αναβάθμιση των ΕΒΠ από ΔΕ σε ΤΕ.

           Ρύθμιση για το προαπαιτούμενο προσόν της παιδαγωγικής επάρκειας ΕΕΠ για την κατάρτιση πινάκων της 2ΕΑ, όπως έχουμε αναφέρει στην από 8/4/2022 επιστολή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ. 

           Συνεργασία ΥΠΑΙΘ με το ΙΜΕΓΕΕ,  επιστημονικό όργανο της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και το ρόλο του ΕΕΠ ΕΒΠ στην υποστήριξη μαθητών/τριων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Παραλήπτες: α) Υφυπουργός Παιδείας, κα. Ζ. Μακρή, β) Γενικός Γραμματέας ΥΠΑΙΘ κ. Α. Κόπτσης,

Κοινοποίηση   Διεύθυνση ΕΑΕ, Προϊστάμενο κ. Χ. Παπαϊωάννου

 

 • Στις 6/5/2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη Γενική Διευθύντρια κα. Σιμιτζόγλου και τη διευθύντρια κα. Γαβριελάτου του ΑΣΕΠ, μελών του ΔΣ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, της Προέδρου Γεωργίας Μπουλμέτη και του Οργανωτικού Γραμματέα Μιχάλη Βολκίδη και του Βασίλη Βούγια, τ. αιρετού ΚΥΣΕΕΠ και προέδρου ΣΕΕΠΕΑ Στερεάς Ελλάδας, με θέμα τη διαδικασία αιτήσεων στο πλαίσιο των Προκηρύξεων 1ΕΑ και 2ΕΑ του ΑΣΕΠ. Στη συνέχεια εκδόθηκε δελτίο τύπου της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με αναλυτική ενημέρωση όλων των θεμάτων που συζητήθηκαν και πολύ χρήσιμων πληροφοριών για τις προκηρύξεις, απαντώντας σε πολλά ερωτήματα που είχαν τεθεί από συναδέλφους.
 • Στις 11/05/2022 (αρ. πρωτ. 12), η ΠΟΣΕΕΠΕΑ απέστειλε  επίσημο έγγραφο αίτημα για το συνολικό αριθμό των υπηρετούντων συναδέλφων Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. στην Ειδική, στη Γενική Εκπαίδευση και στα  ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. καθώς και για τα οργανικά κενά ανά περιοχή και κλάδο 

Παραλήπτης:

·       Υφυπουργός Υ.ΠΑΙ.Θ κα. Ζέττα Μακρή

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

·        Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, Διευθυντή

κ. Χαράλαμπο Παπαϊωάννου 

·       Αυτοτελές Τμήμα Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 (Προϊσταμένη κα. Νεκταρία Φυτουράκη)

 • Στις 11/05/2022 κοινοποιήθηκε στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ, η απάντηση του ΥΠΑΙΘ στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την παιδαγωγική επάρκεια, αναφορικά με την επιστολή 51 υποψηφίων της προκήρυξης 2ΕΑ/2022 για την εφαρμογή της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 66, παρ. 2, περ. α του ν. 4589/2019 για τα μέλη ΕΕΠ με πτυχίο,  που είχε προωθήσει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ
 • Στις 15/05/2022 η πρόεδρος κα. Μπουλμέτη συμμετείχε στις εργασίες της συνδιάσκεψης εργασίας του ΚΑΝΕΠ της ΓΣΕΕ, όπου έθεσε προτάσεις και προβληματισμούς σχετικά με την Ετήσια Έκθεση για την Εκπαίδευση 2019-2020,  μαζί με όλους τους συνδικαλιστικούς και επιστημονικούς φορείς της εκπαίδευσης. 
 • Στις 22/5/2022 ανακοινώνεται σε δελτίο τύπου από την ΠΟΣΕΕΠΕΑ και το ΙΜΕΓΕΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (WEBINAR): «Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση»
 • Στις 28/05/2022 πραγματοποιείται το σεμινάριο με πολύ μεγάλη συμμετοχή των μελών κι επιτυχία, όπου παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ο Οδηγός της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση. Ο οδηγός αποτελεί συλλογικό έργο της Ομάδας Εργασίας – επιτροπής της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., από ΕΒΠ εκπροσώπους των Περιφερειακών Συλλόγων ΕΕΠ-ΕΒΠ.
 • Στις 31/5/2022 (αρ. πρωτ. 14), ανακοινώνεται από το ΔΣ η πρόσκληση στην εκλογοαπολογιστική  Γενική  Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.  για το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 , τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ο χώρος και ο χρόνος της συνέλευσης καθώς και  η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων.
 • Στις 2/6/2022 (αρ. πρωτ.15) το ΔΣ απέστειλε επιστολή στο υπουργείο σχετικά με τη αρνητική θέση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε περίπτωση που ισχύσει  γραπτός διαγωνισμός για τους διορισμούς και ζητήθηκε να ισχύσει ένα σύστημα  διορισμών που θα περιλαμβάνει αντικειμενικά και δίκαια κριτήρια με σαφή πρόταξη της εργασιακής εμπειρίας και του πτυχίου.

 

 • Στις 2/6/2022, το ΥΠΑΙΘ (Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ) απέστειλε στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ, κατόπιν αιτήματος της τελευταίας,  πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία μονίμων και αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανά πρόγραμμα και ανά περιοχή για το έτος 2021-22, σε αρχείο excel.  

 

 • Στις 14/06/2022 (αρ. πρωτ.17), το ΔΣ καταθέτει υπόμνημα στο Υπουργείο Παιδείας και Υπουργείο Εσωτερικών  για τους διορισμούς και υποβάλει  προτάσεις  σχετικά με τα θέματα ΕΕΠ-ΕΒΠ, δίνοντας πλήρη στοιχεία για τα οργανικά κενά, τους διορισμούς και την αναγκαιότητα κάλυψης αυτών.

Διεκδικεί:

 

·        Τη δέσμευσή σας προκειμένου τα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. να μπορέσουν να λειτουργούν και να υποστηρίζονται ως θεσμός και ως πρότυπες και απαραίτητες υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης και να καλυφθούν με όλες τις ειδικότητες που είναι αναγκαίες και προβλέπονται από το ισχύον νομικό πλαίσιο όχι μόνο με προσλήψεις αναπληρωτών αλλά και με διορισμούς,

 

·        Την πλήρη κάλυψη των ήδη υπαρχόντων οργανικών κενών ΕΕΠ ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ και στις ΕΔΥ, τα οποία είναι ελάχιστα σε σχέση με τις ανάγκες.

 

·        Την αύξηση των οργανικών  θέσεων ΕΕΠ ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ προκειμένου να καλύψουν τις ιδιαίτερες και σύνθετες ανάγκες των σχολικών μονάδων.

 

·        Την αναγκαιότητα  το πρόγραμμα των Ε.Δ.Υ.  να εμπλουτιστεί μέσω της σύστασης  κι άλλων θέσεων ειδικοτήτων ΕΕΠ-ΕΒΠ, σε όλες τις σχολικές μονάδες  και να καλυφθούν από μόνιμους διορισμούς,

 

·        Την αναγκαιότητα, σε συνάρτηση με το νέο καθηκοντολόγιο, να τοποθετηθούν  σχολικοί νοσηλευτές σε όλες τις σχολικές μονάδες,

 

·        Την κάλυψη θέσεων μέσω διορισμών για τους ΠΕ22,

Συμβούλων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και για τους ΠΕ 31,  καθώς δεν προβλέφθηκαν θέσεις για τους συγκεκριμένους κλάδους στους προηγούμενους διορισμούς.

 

·        Τη σύσταση και κάλυψη οργανικών θέσεων για όλους  τους κλάδους  ΕΕΠ- ΕΒΠ στη Γενική Εκπαίδευση, για την υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικά μαθητικών  ομάδων, της ουσιαστικότερης λειτουργίας της δίχρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης/ υποστήριξης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία, των οικογενειών τους και του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας,

 

·        Να καθορίζονται οι λειτουργικές ανάγκες σε ΕΕΠ-ΕΒΠ με τον καθορισμό αριθμητικών κριτηρίων–αναλογίας όλων των ειδικοτήτων ΕΕΠ και ΕΒΠ σύμφωνα με τον αριθμό μαθητών που υποστηρίζουν ώστε να μην παραλείπεται καμία ειδικότητα.

 

 

 Παραλήπτες:

- Υπουργός ΥΠΑΙΘ  κα. Ν. Κεραμέως

-Υφυπουργός ΥΠΑΙΘ  κα. Ζ. Μακρή

- Γ.Γ. ΥΠΑΙΘ  κ. Α. Κόπτση

- Υπουργός ΥΠΕΣ  κ. Μ.  Βορίδη

-Γ.Γ. ΥΠΕΣ, Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα  κα. Β. Χαραλαμπογιάννη

Κοινοποίηση:

-   Διευθυντής Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης κ. Χ. Παπαιωάννου

 

 • Στις 16/06/2022 (αρ. πρωτ. 18), το ΔΣ  αποστέλλει αίτημα  στα κλαδικά σωματεία για την υποστήριξή τους στους διορισμούς ΕΕΠ ΕΒΠ και διαβιβάζει προς ενημέρωσή τους όλα τα επίσημα στοιχεία που περιήλθαν στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ από το ΥΠΑΙΘ για τους υπηρετούντες ΕΕΠ ΕΒΠ ανά κλάδο για το έτος 2021-22.
 • Στις 20/06/2022 πραγματοποιήθηκε έκτακτη ολομέλεια προέδρων, μετά από πρόσκληση του ΔΣ (αρ. Πρωτ.:19), προκειμένου να διευθετηθούν οργανωτικά θέματα για τις εκλογές της 25ης Ιουνίου και να κατατεθούν υποψηφιότητες.
 • Στις 21/06/2022 (αρ. πρωτ.:20), ανακοινώθηκε από το ΔΣ η παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων για την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ. 

 

Παραλήπτες:

-Υπουργός Παιδείας κα. Ν. Κεραμέως

-Υφυπουργός Παιδείας κα. Ζ. Μακρή

Κοινοποίηση: 

- Διευθυντής ΕΑΕ ΥΠΑΙΘ κ. Παπαϊωάννου

 

·         Στις 24/06/2022 (αρ. πρωτ.: 22) συντάχθηκε επιστολή προς τους ΣΕΕΠΕΑ και τους αντιπροσώπους με θέμα: «ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ Ε.Β.Π.», από την ειδική επιτροπή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τον κλάδο ΕΒΠ. Οι προτάσεις θα τεθούν υπόψη των αντιπροσώπων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στη γενική εκλογοαπολογιστική συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2022 προς επικύρωση.

 

·         Στις 24/06/2022 (αρ. πρωτ.: 23) συντάχθηκε επιστολή προς τους ΣΕΕΠΕΑ και τους αντιπροσώπους με θέμα: «Προτάσεις για την τροποποίηση του καθηκοντολογίου των Σχολικών Νοσηλευτών, από την ειδική επιτροπή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τον κλάδο ΠΕ25». Οι προτάσεις θα τεθούν υπόψη των αντιπροσώπων της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στη γενική εκλογοαπολογιστική συνέλευση της 25ης Ιουνίου 2022, προς επικύρωση.  

 

Αξίζει να σημειωθεί πως πέρα από τις παραπάνω καταγεγραμμένες παρεμβάσεις, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις μελών του Δ.Σ. σε ΜΜΕ, πολλαπλές επιπλέον επικοινωνίες, συνεργασίες μεταξύ ΠΟΣΕΕΠΕΑ, Περιφερειακών συλλόγων και ΙΜΕΓΕΕ καθώς και ενημέρωση και υποστήριξη συναδέλφων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ με πολλαπλούς διαδικτυακούς τρόπους. Ακόμη η ΠΟΣΕΕΠΕΑ υπήρξε αρωγός σε δράσεις συλλόγων αλλά και του ΙΜΕΓΕΕ για διεξαγωγή και συμμετοχή σε: ημερίδες, συνέδρια, διαδικτυακά σεμινάρια και ομάδες εργασίας ΕΕΠ-ΕΒΠ (ΚΕΣΥ, ΕΒΠ, ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ).