Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ TOY NEOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΣΕ ΣΩΜΑ

02/07/2022

Αρ. πρωτ.: 22


ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ ΣΕ ΣΩΜΑ

Της ομοσπονδίας με την επωνυμία

«Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού

Προσωπικού Ειδικής Αγωγής»

που εδρεύει στα Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου 59.

Στην Αθήνα, σήμερα, Σάββατο 02 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:30, μετά από πρόσκληση του πρώτου συμβούλου σε ψήφους, κ. Γκούθα Ιωάννη, βάσει του άρθρου 14 του καταστατικού, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή συνεδρίαση με σκοπό τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, όπου συμμετείχαν οι: Βουλιώτης Χρήστος, Γκούθας Ιωάννης, Μαρτίνη Αντιγόνη, Βαρνά Γεωργία, Καρκατζούνης Λουκάς, Καστρίτη Σεμίνα και Τσαγρή Λένα. Αφού διαπιστώθηκε απαρτία κρίθηκε έγκυρη η συνεδρίαση οπότε και έγινε ψηφοφορία μεταξύ των μελών και το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Βουλιώτης Χρήστος

Αντιπρόεδρος: Γκούθας Ιωάννης

Γενικός Γραμματέας: Μαρτίνη Αντιγόνη

Ταμίας: Βαρνά Γεωργία

Ειδικός Γραμματέας: Καρκατζούνης Λουκάς

Οργανωτικός Γραμματέας: Καστρίτη Σεμίνα

Αρμόδιος  Τύπου & Δημοσίων ΣχέσεωνΤσαγρή Λένα