Τρίτη 31 Μαΐου 2022

Πρόσκληση στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 και προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων

Αθήνα, 31/05/2022

                                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 14

                                                                                                                      Προς:

                          -Τους Περιφερειακούς Συλλόγους και τα μέλη τους

 

Θέμα: «Πρόσκληση στην εκλογοαπολογιστική  Γενική  Συνέλευση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 και προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων»

Αγαπητοί/-ες συνάδελφοι/-ισσες,

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. μετά από ομόφωνη απόφασή του, όρισε ως οριστική ημερομηνία διεξαγωγής της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων των συλλογών - μελών της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το κεφάλαιο Ε, άρθρα 31 και 32 του καταστατικού της Ομοσπονδίας, το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 κι ώρα 11:00 π.μ.. O τρόπος διεξαγωγής θα είναι μεικτός, δια ζώσης στα γραφεία των ΠΟΣΕΕΠΕΑ, ΙΜΕΓΕΕ και ΣΕΕΠΕΑ Αττικής στην οδό Πανεπιστημίου 59, Αθήνα – Ομόνοια, και εξ’ αποστάσεως μέσω συνδέσμου zoom.

 

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης αφορούν:

α) Απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ.,

β) Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού,

γ) Παρουσίαση εισηγητικής έκθεσης του οικονομικού ελέγχου που διενήργησε η Ελεγκτική Επιτροπή,      

δ) Προγραμματισμός Δράσης για το επόμενο έτος (προτάσεις για συζήτηση και λήψη αποφάσεων από τη Γενική Συνέλευση),

ε) Απολογισμός Αιρετών Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.,

στ΄) Αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής,

ζ) Απολογισμός έργου ΙΜΕΓΕΕ,

η) Άλλες προτάσεις των Περιφερειακών Συλλόγων ΕΕΠ-ΕΒΠ και των αντιπροσώπων τους.

 

Όσοι εκ των συναδέρφων - αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και για την Ελεγκτική Επιτροπή, μπορούν να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση υποψηφιότητας και να την αποστείλουν, μέχρι και  την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022,  ηλεκτρονικά στο e-mail της Ομοσπονδίας poseepea@yahoo.gr.

 

Έως τη Δευτέρα 20 Ιουνίου κρίνεται απαραίτητο να σταλούν στην Ομοσπονδία οι προτάσεις σας για τη διαμόρφωση της Ημερήσιας Διάταξης. Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητο μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουνίου να αποσταλούν κατάλογοι με τα ταμειακά ενήμερα μέλη σας, με τους αντιπροσώπους που έχουν εκλεγεί - μαζί με τα e-mail αυτών, όσοι σύλλογοι δεν το έχουν ήδη κάνει, καθώς και τους καταλόγους των ψηφισάντων της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήσατε.

 

Επισημαίνεται πως οι εκλογές της Ομοσπονδίας θα πραγματοποιηθούν με μεικτό τρόπο. Διά ζώσης με κάλπη στα γραφεία για τους παρευρισκόμενους, και εξ’ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας ΖΕΥΣ για όσους δεν καταφέρουν να παρευρεθούν. Υπενθυμίζεται ότι η παρ. 1 του άρ. 13 του ν. 1264/1982, όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 87 του ν. 4808/2021 προβλέπει ότι: «Η ψηφοφορία γίνεται είτε διά φυσικής παρουσίας είτε ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, με διασφάλιση και στις δύο περιπτώσεις της ταυτοπροσωπίας των ψηφοφόρων. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις παρέχουν υποχρεωτικά στα μέλη τους τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως ψηφοφορίας με διασφάλιση της μυστικότητας των ψήφων». Λόγω της νέας διαδικασίας κρίνεται σκόπιμο οι αντιπρόσωποι που δε θα παρευρεθούν δια ζώσης να το δηλώσουν στους συλλόγους τους κι εκείνοι με τη σειρά τους στην Ομοσπονδία μέχρι την Τετάρτη 22 Ιουνίου, προκειμένου να  τους αποσταλεί ο σύνδεσμος ψηφοφορίας  την ημέρα της εκλογοαπολογιστικής.

 

Τέλος, είναι απαραίτητο πριν τη εκλογοαπολογιστική συνέλευση ή την ημέρα της συνέλευσης να επικοινωνήσετε όλοι οι ταμίες με την ταμία της Ομοσπονδίας και να τακτοποιήσετε ή να ρυθμίσετε τις οικονομικές σας εκκρεμότητες προς την Ομοσπονδία.

 

Παρακαλούμε θερμά τους Περιφερειακούς Συλλόγους να ενημερώσουν εγκαίρως τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους προκειμένου να παρευρεθούν στη Συνέλευση.

 

Υπενθυμίζουμε ότι όπως προβλέπει το Καταστατικό (Άρθρο 35 α), δικαίωμα συμμετοχής, ψήφου και λόγου στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι των Συλλόγων - Μελών και τα μέλη του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.