Τρίτη 14 Απριλίου 2020

Νέα ανακοίνωση του ΣΕΕΠΕΑ Δυτικής Ελλάδας για συμμετοχή στην παρουσίαση με θέμα «Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσεων»

Νέα ανακοίνωση του ΣΕΕΠΕΑ Δυτικής Ελλάδας  για συμμετοχή στην παρουσίαση με θέμα «Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσεων»

Λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη παρουσίαση με θέμα «Παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσεων», η παρουσίαση θα επαναληφθεί στις 27/4/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00. Θα δοθεί η δυνατότητα και στους συναδέλφους από άλλες περιοχές να συμμετάσχουν. 

Στις 22/4 θα λάβετε ενημέρωση σε ποια από τις δύο παρουσιάσεις θα συμμετάσχετε (σύμφωνα με την σειρά προτεραιότητας) και θα λάβετε και την πρόσκληση στη παρουσίαση με τον σύνδεσμο για το Skype.