Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Θέμα: «Απάντηση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο αίτημα θεσμοθέτησης υπηρεσίας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη Δημόσια Εκπαίδευση».ΑΘΗΝΑ, 26/09/2019
                                 Αρ. Πρωτ.:119
ΠΡΟΣ 
- Τους αιτούντες κοινωνικούς λειτουργούς ΠΕ30 – ΕΕΠ 
και τους υποστηρικτές της επιστολής τους

Θέμα: «Απάντηση της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στο αίτημα θεσμοθέτησης υπηρεσίας ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη Δημόσια Εκπαίδευση».

Συνάδελφοι/ισσες,
λάβαμε την επιστολή σας στις 4/9/2019 και το ζήτημα που θέσατε συζητήθηκε στο επόμενο Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ στις 23/9/2019.

Η πρότασή σας, εμπεριέχει σημαντικές επισημάνσεις, ωστόσο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η ΠΟΣΕΕΠΕΑ δρα για το ευρύτερο συμφέρον των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, προάγει τη διεπιστημονικότητα και προσπαθεί τα δέοντα για όλους τους κλάδους που εκπροσωπεί. 

Κρατώντας στοιχεία της πρότασής σας τα οποία συνάδουν με έναν από τους βασικούς στόχους της ΠΟΣΕΕΠΕΑ, δηλαδή την υποστήριξη των μαθητών, των σχολείων και των γονέων, το αίτημά σας θα εξεταστεί ενδελεχώς και θα επεκταθεί με τη συμπερίληψη όλων των κλάδων  ΕΕΠ-ΕΒΠ μέσα από μία ολοκληρωμένη πρόταση για όλες τις ειδικότητες.

Η απόφαση του Δ.Σ. είναι η δημιουργία ειδικής επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 44 του καταστατικού, η οποία θα συγκροτηθεί μετά από πρόταση των Περιφερειακών Συλλόγων ως προς τη σύνθεσή της και θα συμμετέχουν συνάδελφοι από όλους τους κλάδους ΕΕΠ ΕΒΠ και τη συνεργασία του ΙΜΕΓΕΕ.  Ο σκοπός της ειδικής επιτροπής είναι η κατάθεση προτάσεων για τη σύσταση οργανικών θέσεων ΕΕΠ ΕΒΠ στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης και της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης και το σημαντικό ρόλο των ΚΕΣΥ ως προς το συντονισμό και την υποστήριξη των σχολικών μονάδων για τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.

 Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ είναι αρωγός των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ και των θεμάτων που αφορούν την πλήρη στελέχωση των σχολείων και δομών, την κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών και την προώθηση της ολιστικής ενίσχυσης της Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης με υποστηρικτικές υπηρεσίες των κλάδων ΕΕΠ- ΕΒΠ καθώς και τη βελτίωση εν γένει της σχολικής κοινότητας. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συνεργασία όπως προβλέπεται σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΟΣΕΕΠΕΑ μέσω των Περιφερειακών Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και τις επισημάνσεις σας,
Με εκτίμηση,

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου