Τετάρτη 29 Μαΐου 2019

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448 (Πρόεδρος Δ. Παπαευθυμίου)
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
                                                                               
          ΑΘΗΝΑ, 29/05/2019
                                                                                           Αρ. Πρωτ.: 84
                                                                                                        
                                                                                                         ΠΡΟΣ
·         Τον Υπουργό ΥΠ.Π.Ε.Θ. κο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου
·         Την Υφυπουργό Παιδείας κα Μερόπη Τζούφη
                                                                                                     
                                                                                          ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
·         Στο Διευθυντή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης κο Παναγιώτη Κασσιανό

ΘΕΜΑ: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π»

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Με αφορμή τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και την εξαγγελία του Πρωθυπουργού για προκήρυξη εθνικών εκλογών στις 7 Ιουλίου η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. εκφράζει την έντονη και βαθύτατη ανησυχία της για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 & 2ΕΑ/2019 που αφορά στα υποψήφια μέλη Ε.Β.Π. & Ε.Ε.Π, που εκπροσωπεί ως το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό τους όργανο.
Και τούτο διότι σύμφωνα με τον υπ. αρ. 4548/2019 νόμο, κεφάλαιο Ε’ στο άρθρο 66 στις μεταβατικές διατάξεις προβλέπονται τα ακόλουθα: « α) η προκήρυξη της παραγράφου 1 του άρθρου 54 εκδίδεται το αργότερο εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και  β) η ισχύς των πινάκων κατάταξης υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών της γενικής εκπαίδευσης και της Ε.Α.Ε., μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π. που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου παρατείνεται έως και την έκδοση των τελικών αξιολογικών πινάκων, εφόσον έως τις 15.7.2019 δεν έχουν εκδοθεί οι πίνακες αυτοί».
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τις ασφυκτικές χρονικές προθεσμίες που απαιτούνται για την έκδοση των οριστικών αξιολογικών πινάκων αιτούμεθα την ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας από μέρους σας με την άμεση κατάθεση τροπολογίας προκειμένου, αφενός μεν να παραταθεί η ημερομηνία έκδοσης των τελικών αξιολογικών πινάκων των υποψήφιων μελών Ε.Ε.Π. & Ε.Β.Π., αφετέρου δε να μην αποκλειστούν οι συνάδερφοί μας που απορρίφθηκαν από τους περσινούς αξιολογικούς πίνακες (2017-2018) καθώς και οι νέοι υποψήφιοι  συνάδερφοί μας που συμμετέχουν για πρώτη φορά στη διαγωνιστική διαδικασία.

Με εκτίμηση