Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019

Αλλαγές όσον αφορά την Παιδαγωγική Επάρκεια και την μοριοδοτούμενη προυπηρεσία του ΕΕΠ – ΕΒΠ και άλλα σημαντικά.: Ενημερωτικό Σημείωμα του Αιρετού Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Αττικής Δημήτρη Αρβανίτη (Εργοθεραπευτή ΠΕ 29)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σε συνέχεια της παρέμβασης -  ενημέρωσης μου με τίτλο «Σημαντικές διαφοροποιήσεις στο σύστημα διορισμών αναπληρωτών και μόνιμων ΕΕΠ και ΕΒΠ-Προσπάθεια για σύγκριση του νέου συστήματος με το ισχύον» και μετά από τις αλλαγές που προέκυψαν μέχρι σήμερα θα ήθελα να επισημάνω τα παρακάτω:
Όσον αφορά την πρόταξη της παιδαγωγικής επάρκειας, μετά τις σχετικές αντιδράσεις στο θέμα αυτό, υπήρξε θεαματική στροφή με την πρόταξη όσων την διαθέτουν.
Όμως τελικά προτάσσονται  και όσοι δεν την διαθέτουν αλλά έχουν πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αυτό μέχρι σήμερα ίσχυε για μέρος μόνο των ειδικοτήτων , κυρίως ΠΕ30-ΚΛ και ήταν απόφοιτοι του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και σίγουρα δεν θα μπορούσε να τους αφαιρεθεί αυτή η δυνατότητα.
 Με την νέα διατύπωση σε όλες τις ειδικότητες- πλην ΠΕ23 - δημιουργείται μία κατάσταση όπου απόφοιτοι πανεπιστημιακών σχολών με ίδια έτη σπουδών και σε γενικές γραμμές ίδιο πρόγραμμα σπουδών με τους αποφοίτους ΤΕΙ – που σημειωτέον θεωρούνται ισότιμα στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ως ΑΕΙ- (π.χ. του Τμήματος Εργοθεραπείας του ΠΑΔΑ), μόλις λάβουν το πτυχίο τους θα προτάσσονται υποψηφίων οι οποίοι εργάζονται χρόνια ως αναπληρωτές,- χωρίς να διαθέτουν παιδαγωγική επάρκεια …
Ζήτημα άμεσο και σοβαρό όμως δημιουργείται κυρίως  για τους ΠΕ25 για τους οποίους μέχρι σήμερα η παιδαγωγική επάρκεια ήταν ρητά απαραίτητη ακόμη και για τους αποφοίτους των πανεπιστημιακώντμημάτων. Ειδικά για τους ΠΕ25 , αν αυτό συνδυαστεί με την προσμέτρηση στην ειδική αγωγή τηςδιδακτικής προυπηρεσίας όσων νοσηλευτών δίδασκαν στη δευτεροβάθμια ή επαγγελματική εκπαίδευση , π.χ.  στα ΕΠΑΛ κ.α. (και ίσως είναι αρκετοί),  δημιουργούνται συνθήκες ανατροπής των πινάκων ,ιδιαίτερα αν γίνουν μόνιμοι διορισμοί μόνο στην εα, όπως προβλέπεται.
Νομίζω και για τις υπόλοιπες ειδικότητες θα δημιουργηθεί σύντομα πρόβλημα , αν δεν υπάρχει ήδη, στο πλαίσιο της ένταξης σχολών ΤΕΙ σε δημιουργούμενα νέα πανεπιστημιακά τμήματα.
Φυσικά το θέμα της μεταφοράς προυπηρεσίας από εκπαιδευτικούς κλάδους σε κλάδους ΕΕΠ, συνιστά τεράστια ανατροπή, που θα αποτυπωθεί στους πίνακες κυρίως αν εκπαιδευτικοί των ειδικοτήτων μας αλλά και άλλων που διαθέτουν δεύτερο πτυχίο, θελήσουν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για μόνιμο διορισμό.
Επίσης σημαντικό πρόβλημα δημιουργείται με την τριετή ισχύ των πινάκων , χωρίς δυνατότητα επικαιροποίησης ανά έτος. Και ιδιαίτερα αν υποψήφιοι πρόκειται να ολοκληρώσουν σπουδές είτε στην παιδαγωγική ή μεταπτυχιακές μέχρι τον Μάιο και σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν τους νέους τίτλους.
Αυτοί θα χρειαστεί να περιμένουν τρία ολόκληρα χρόνια και έτσι οι κόποι και τα χρήματα που ξόδεψαν σε δύσκολες οικονομικά εποχές θα εξανεμισθούν. Δεν το λές και επιβράβευση για την προσπάθεια τους…
Σχετικά με τους συναδέλφους ΕΒΠ , ακόμη δεν λήφθηκε μέριμνα για την δυνατότητα απόκτησης της παιδαγωγικής επάρκειας και των μελών ΕΒΠ που πρόκειται να προσληφθούν ως μόνιμοι, μαζί και με όσους μόνιμους ήδη υπηρετούν.
Νομίζω ότι είναι ευκαιρία για θέσπιση αυτής της δυνατότητας, μια και με την μοριοδότηση των ακαδημαικών κριτηρίων και στους ΕΒΠ φαίνεται να αναγνωρίζεται ο εκπαιδευτικός τους ρόλος.
Έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για την ένταξη τους στους ΤΕ και την αναβάθμιση συναδέλφων με σημαντική εμπειρία που δεν είχαν μέχρι σήμερα δυνατότητα και κίνητρα εξέλιξης.


Περιμένουμε από τους συνδικαλιστικούς μας εκπροσώπους να ασχοληθούν και να κάνουν προτάσεις στο βαθμό που θεωρούν σημαντικά τα παραπάνω.