Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΕΣΣΚΕΨΟ


Η Ελληνική Εταιρεία Συστημικής Σκέψης και Ψυχοθεραπείας Οικογένειας
(ΕΕΣΣΚΕΨΟ)

Οργανώνει Σεμινάριο  με θέμα:

«Therapist’s development through research and knowledge»

Howard Liddle
EdD, ABPP (Family Psychology)
Professor, Public Health Sciences, Psychology & Counseling Psychology and Director
Center for Treatment Research on Adolescent Drug Abuse
University of Miami Miller School of Medicine


Συντονίστριες: Κ. Χαραλαμπάκη, Β. ΠομίνιΣάββατο, 4 Απριλίου 2015, ώρες 10.00 – 14.00

Αίθουσα "ΑΙΩΝ", Πρατίνου 72 Παγκράτι


Το Σεμινάριο θα γίνει στην αγγλική γλώσσα

Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης

Συμμετοχή:  20 Ευρώ


Δήλωση συμμετοχής: hestafta@gmail.com

κα Μπενταβατζή 6970108087


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου