Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

ΝΕΟ-ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΑΕ

Παρά το ότι η διαβούλευση έληξε αιφνιδιαστικά στις 6 Μάη, η ΠΟΣΕΕΠΕΑ συμπεριέλαβε στις προτάσεις της όσες προτάσεις κατατέθηκαν από συναδέλφους και περιφερειακούς συλλόγους καθυστερημένα. Τις προτάσεις αυτές κατέθεσε σήμερα στη Διεύθυνση ΕΑ σε συνάντηση με τον Διευθυντή της. Τις παρουσιάζουμε παρακάτω μαζί με όλες τις προτάσεις μας για ενημέρωση των συναδέλφων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
 ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974487408,

Αθήνα 7 Μαίου 2014

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣΑ. ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΟ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΕ
            Η ΕΑΕ τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε συνεχή αναταραχή, αφού αποτελεί πεδίο πειραματισμών και προσπαθειών θεσμικής «ορθολογικοποίησης» και μνημονιακών περικοπών, που ελάχιστα λαμβάνουν υπ όψη τους την:
1.     Aνάγκη για προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την τάση για «ένα σχολείο για όλους» και
2.     Την Υποχρέωση για επένδυση του απαιτούμενου υλικού και πολιτισμικού «κεφαλαίου» που είναι απαραίτητο για την αποκόμιση του  «κοινωνικού κέρδους» της ένταξης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων όλων των μαθητών.
            Συνεπής στη συνήθεια της η κυβέρνηση προχώρησε μεγαλοβδόμαδα στην ανάρτηση ενός σχεδίου νόμου για την ΕΑΕ, που σχεδιάστηκε εν κρυπτώ και ερήμην των ενδιαφερομένων, αφού δεν προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν εκπρόσωποι φορέων του εκπαιδευτικού, γονεικού και αναπηρικού χώρου, όπως επανειλλημένα έχει καταγγείλει η ΠΟΣΕΕΠΕΑ και όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς.
            Έτσι προκύπτει φυσιολογικά η κατάθεση ενός σχεδίου νόμου για την ΕΑΕ που δεν κάνει τίποτε άλλο από το να επαναλαμβάνει συμβιβασμούς και λάθη του παρελθόντος και για το λόγο ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δεν έχει καν εφαρμοστεί (λόγω της μη έκδοσης των δεκάδων απαιτούμενων ΥΑ και ΠΔ) και σίγουρα δεν έχει ούτε κατά διάνοια αξιολογηθεί. 
            Φυσικά στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων περνούν στο θεσμικό πλαίσιο και ρυθμίσεις (βλ. ΕΔΕΑΥ, προγράμματα ΟΑΕΔ) που, παρά τις διακηρύξεις περί καινοτόμων δράσεων, στο μόνο που αποσκοπούν είναι η άντληση κοινοτικών κονδυλίων που χρησιμοποιούνται -κακώς- για την κάλυψη πάγιων αναγκών σε προσωπικό.
            Η ΠΟΣΕΕΠΕΑ σε όλη αυτή την περίοδο επισημαίνει την ανάγκη για αξιολόγηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και της λειτουργίας των δομών, όχι βέβαια στην κατεύθυνση της τιμωρητικής «αξιολόγησης» που προσπαθεί να επιβάλει το ΥΠΑΙΘ, αλλά με τον στρατηγικό στόχο της αναβάθμισης της φιλοσοφίας και των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στο σύνολο της εκπαίδευσης, με γνώμονα την εκπαίδευση για όλους.
            Eπίσης η Ομοσπονδία μας επεξεργάστηκε και απέστειλε προς την Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ και άλλους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας, τις «ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2014» καθώς και συγκεκριμμένες προτάσεις για θεσμικές μεταβολές που αφορούν θέματα διορισμών ΕΕΠ και ΕΒΠ αλλά και την αποκατάσταση της ισότιμης υπηρεσιακής εξέλιξης όλων των εργαζομένων στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερα όσον αφορά αυτά τα θέματα παρατηρούμε την μερική συμπερίληψη τους στο σχέδιο νόμου γι αυτό παρακάτω καταθέτουμε εκ νέου τις προτάσεις μας για ολική επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν.
            Παρά τη μη υιοθέτηση της παραπάνω κεντρικής θέσης για αξιολόγηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και της λειτουργίας των δομών,  πριν την υιοθέτηση όποιων νέων θεσμικών παρεμβάσεων, δεν είναι δυνατό να μην σχολιάσουμε ρυθμίσεις του αναρτηθέντος σχεδίου νόμου, που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ΕΑΕ στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος αλλά και την θέση του ΕΕΠ και του ΕΒΠ σ αυτό.
Οι αναφορές στο ΑΡΘΡΟ 1 ορισμών της ειδικής εκπαίδευσης αποδεικνύονται απλοί βερμπαλισμοί, αφού δεν υποστηρίζονται από την κατάλληλη οργάνωση και στελέχωση των διαγνωστικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών (ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ) - ΑΡΘΡΟ 4 - με προσωπικό που είναι σε θέση να εφαρμόσει παρεμβάσεις όπως η υποστηρικτική τεχνολογία, η προσβασιμότητα, ο καθολικός σχεδιασμός και η αξιολόγηση της λειτουργικότητας με το ICF. Ενδεικτικό είναι και ότι με το παρόν σχέδιο νόμου η κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση της παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3699/2008, με την οποία καθορίζονταν η σύσταση συμβουλευτικών γνωμοδοτικών Επιτροπών για την παρακολούθηση της φυσικής και ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα σχολεία της χώρας. 
            Επίσης ειδικότητες όπως η Εργοθεραπεία (ΠΕ29), η Φυσιοθεραπεία (ΠΕ28) και των Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα/Επαγγελματικό Προσανατολισμό Τυφλών/Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών(ΠΕ31), θεωρούνται επικουρικές και ονομάζονται μαζί με άλλες ως «λοιπές ειδικότητες ΕΕΠ», που θα καλούνται να προσφέρουν εκτάκτως υπηρεσίες στα ΚΕΔΔΥ, στις ΕΔΕΑΥ και όπου δει,  εφ όσον  θεωρηθεί αναγκαίο (ΑΡΘΡΟ 4, παρ. 2 και παρ. 4δ). Περιορίζεται με αυτό τον τρόπο η διεπιστημονικότητα στην διάγνωση και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών αλλά και στην υποστήριξη του μαθητή μέσα στο κοινό σχολείο.
            Επιπρόσθετα, η δυνατότητα διάθεσης του προσωπικού των ΣΜΕΑΕ στις παραπάνω υπηρεσίες αποδυναμώνει τις ήδη υποστελεχωμένες δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Δημιουργείται δε προσωπικό 2 ταχυτήτων αφού οι ειδικότητες ΕΕΠ που δεν συμπεριλαμβάνονται στην διεπιστημονική ομάδα των ΚΕΔΔΥ, δεν έχουν δικαίωμα κατάληψης θέσεων προισταμένου στα ΚΕΔΔΥ. Η υποβάθμιση αυτή των ειδικοτήτων ΕΕΠ συνεχίζεται και σε επόμενες παρ. 4ε, του ΑΡΘΡΟΥ 4, που προβλέπουν την μη συμμετοχή (!) στην ΕΔΕΑΥ της ΣΜΕΑΕ όπου παρέχουν τις υπηρεσίες τους, εκτός αν αυτό κριθεί αναγκαίο από άλλες ειδικότητες.                                             
            Η δυνατότητα δε της παρ. 5  διάγνωσης και αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών από ΙΠΔ υπηρεσίες που δεν διαθέτουν εκπαιδευτικό προσωπικό στην διεπιστημονική τους ομάδα υποβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η δε πρόβλεψη στην ίδια παρ. για εκπόνηση του ΕΠΕ από το αντίστοιχο ΚΕΔΔΥ χωρίς να έχει προηγούμενα εξετάσει τον μαθητή αποτελεί παγκόσμια επιστημονική πρωτοτυπία…. 
            Όσον αφορά γενικότερα τις υπηρεσίες διάγνωσης και υποστήριξης, παρατηρούμε κατά την τρέχουσα περίοδο και με τις προβλέψεις του σχεδίου νόμου, μια κατάσταση όπου επικρατεί η πολυδιάσπαση και η ασάφεια ως προς τις αρμοδιότητες κάθε υπηρεσίας. Χρειάζεται να αξιοποιηθεί η σωρευμένη εμπειρία των στελεχών των ΚΕΔΔΥ, να στελεχωθούν με επαρκές προσωπικό όλων των ειδικοτήτων και να δοθεί η δυνατότητα συνεργασίας με τις ΕΔΕΑΥ που θα στελεχωθούν επίσης από μόνιμο προσωπικό που επιβάλλεται να προσληφθεί. Έτσι θα εξυπηρετηθεί κατά καλύτερο τρόπο η ανάγκη για υποστηρικτική παρέμβαση στο γενικό σχολείο χωρίς να αποδυναμωθεί η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών στους μαθητές των ΣΜΕΑΕ.
            Σχολιάζοντας προβλέψεις του σχεδίου νόμου δεν μπορούμε παρά να ζητήσουμε την απάλειψη των προβλέψεων αναγνώρισης των σεμιναρίων ειδικής αγωγής 400 ωρών και ετήσια, που δεν προσφέρουν παρά ευκαιρίες για εκμετάλλευση της ανάγκης για πρόσθετα «προσόντα» με την αύξηση του ανταγωνισμού για την πρόσληψη πτυχιούχων όλων των κλάδων.
            Επίσης παρατηρούμε ότι γίνεται προσπάθεια να ανακηρυχθούν τα μεταπτυχιακά και διδακτορικά στην ΕΑΕ μονοδιάστατα ως τα μόνα που προσφέρουν πρόσβαση στην εργασία στο χώρο της ειδικής εκπαίδευσης. Αναρωτιόμαστε ποια ανάγκη εξυπηρετεί αυτό και γιατί αντίθετα δεν αναγνωρίζεται η ανάγκη για επιμόρφωση - εξειδίκευση του προσωπικού όλων των κλάδων σε μεθόδους εκπαίδευσης και υποστηρικτικής παρέμβασης σε κατηγορίες ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών η αναπηρίας.
            Η αύξηση του υποχρεωτικού χρόνου παραμονής στην οργανική θέση από 1 σε 3 έτη μόνο στην ΕΑΕ αποτελεί επίσης μια ακόμη τιμωρητική απόφαση του υπουργείου χωρίς να εξηγείται τι εξυπηρετεί τη στιγμή που παραμένουν χιλιάδες κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών και ΕΕΠ.
            Επιπρόσθετα θα θέλαμε να τονίσουμε την ανάγκη για θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής σταδιακής κάλυψης με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όλων των κενών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ στην ΕΑΕ, αφού είναι γενικά αποδεκτό ότι είναι αναγκαία η σταθερότητα προσώπων για την δημιουργία θετικής σχέσης με τους μαθητές. Χρειάζεται επίσης να εκλείψει πλέον το φαινόμενο της διαρκούς ομηρίας των αναπληρωτών που κάθε χρόνο αγωνιούν για το δικαίωμα στην εργασία.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ
ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΑΝΑΡΤΗΘΕΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

            Στο πλαίσιο αυτό καταθέτουμε συγκεκριμμένες προτάσεις για βελτίωση των διατάξεων του αναρτηθέντος σχεδίου νόμου και αναμένουμε την υποστήριξη τους, ζητώντας να γίνουν δεκτές  από τους αρμόδιους.
**** Υ.Γ. Οι αλλαγές που προτείνουμε παρουσιάζονται με bold.

  ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 2, παρ. 6γ: « Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται με:
α) την έγκαιρη ιατρική διάγνωση και πρώιμη παρέμβαση σε ειδικές ιατροκοινωνικές υπηρεσίες
β) τη διάγνωση και αξιολόγηση των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών τους στα ΚΕΔΔΥ και ΕΔΕΑΥ αντίστοιχα και στα δημόσια Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα (ΙΠΔ),
γ) τη συστηματική παρέμβαση που πραγματοποιείται από την προσχολική ηλικία σε κατάλληλα διεπιστημονικά στελεχωμένα και εξοπλισμένα νηπιαγωγεία με τμήματα ένταξης η στις κατά τόπους ΣΜΕΑΕ πρωτοβάθμιας, όπου συμπεριλαμβάνονται τμήματα προσχολικής αγωγής ως ενιαίες σχολικές μονάδες, και με τη δημιουργία τμημάτων Έγκαιρης Παρέμβασης (από 4 ετών), και την στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων.                                              
ΠΡΟΤAΣΗ-AΡΘΡΟ 4, παρ. 2: «Η αξιολόγηση και εκπαιδευτική υποστήριξη πραγματοποιείται από  διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02.50, ΠΕ03.50), έναν παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με ειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο, έναν λογοθεραπευτή, έναν εργοθεραπευτή (ΠΕ29), έναν φυσιοθεραπευτή(ΠΕ28) και των Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα/Επαγγελματικό Προσανατολισμό Τυφλών/Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών(ΠΕ31). Στις περιπτώσεις μαθητών με σοβαρά προβλήματα και ανάγκη νοσηλευτικής υποστήριξης να συμμετέχει και ένας σχολικός νοσηλευτής (ΠΕ25)».            
ΣΗΜ: ο  αριθμός των διεπιστημονικών ομάδων και του προσωπικού ανά ειδικότητα να καθορίζεται από τον μαθητικό πληθυσμό που εξυπηρετείται και τους στόχους που προβλέπεται να εκπληρώσουν, λαμβάνοντας υπ όψη και τη δέσμευση της ίδιας παρ. 2 για γνωματεύσεις σε αποκλειστική προθεσμία 45 ημερών.   
 ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 4, παρ.3γ: “ ……………………… κοινοποιούνται επίσης με εμπιστευτική αλληλογραφία στο αρμόδιο ΚΕΔΔΥ και από κει με τον ίδιο τρόπο στο σχολείο του μαθητή. Σε κάθε περίπτωση προηγείται ενημέρωση των γονέων η κηδεμόνων του μαθητή”.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 4, παρ. 4γ:  «Σε κάθε σχολική μονάδα ………………………………………………………………………………….
δε)έναν εργοθεραπευτή (ΠΕ29), έναν φυσιοθεραπευτή(ΠΕ28) και Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα/Επαγγελματικό Προσανατολισμό Τυφλών/Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών(ΠΕ31). Στις περιπτώσεις μαθητών με σοβαρά προβλήματα νοσηλευτικής φύσεως να συμμετέχει και ένας σχολικός νοσηλευτής (ΠΕ25)».
ΠΡΟΤΑΣΗ - ΑΡΘΡΟ 4 , παρ. 4ε : “Συστήνεται Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. η οποία αποτελείται από τις ειδικότητες ΕΕΠ που υπηρετούν στο σχολείο και τον εκπαιδευτικό του μαθητή. …………………………………».
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 4, Αρμοδιότητες γ): «Τα ΚΕΔΔΥ έχουν την αποκλειστική και δεσμευτική αρμοδιότητα αναφορικά με την κατάταξη, εγγραφή, μετεγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα, καθώς και για το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης στο γενικό σχολείο. Όπου υπάρχει διαφωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες του μαθητή είτε προσωπική είτε διότι υπάρχει διάσταση μεταξύ της γνωμάτευσης που τελικώς εξεδόθη από το ΚΕΔΔΥ και εκείνης που ενδεχομένως οι γονείς ή οι κηδεμόνες έλαβαν από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, υπερισχύει η γνωμάτευση του ΚΕΔΔΥ και οι γονείς ή κηδεμόνες δύνανται να προσφύγουν στη Δευτεροβάθμια ΕΔΕΑ της οποίας η απόφαση είναι οριστική. Η σύνθεση των δευτεροβάθμιων επιτροπών αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) προτείνεται να είναι η ίδια ως προς τις ειδικότητες με την σύνθεση της πρώτης διεπιστημονικής ομάδας. Κανένα από τα μέλη της Δευτεροβάθμιας δεν μπορεί να είναι ιδιώτης. …………………………………………………………………………………………»
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ4, αρμοδιότητες η): Στις αρμοδιότητες των ΚΕΔΔΥ, στο η) αναφέρεται. Τα ΚΕΕΔΥ ανά τρίμηνο υποβάλλουν έκθεση …. Όπου ελέγχονται οι γνωματεύσεις από την ΕΔΕΑ. (Ορίζεται πουθενά τέτοια αρμοδιότητα για τις ΕΔΕΑ, β΄θμια διαγνωστικά όργανα;) Σε τι χρησιμεύει αυτή η διάταξη και τι προβλήματα θα δημιουργήσει;
NA ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΕΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ Β ΒΑΘΜΙΕΣ ΕΔΕΑΥ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ
ΠΡΟΤΑΣΗ : ΑΡΘΡΟ 4, παρ. στ : “Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, …………………………………………………………… Οι ΕΔΕΑΥ λειτουργούν μόνο μετά την έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας τους και την πλήρη στελέχωσή τους μόνο με μόνιμο προσωπικό, που διορίζεται στη ΣΜΕΑΕ - Κέντρο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης αποκλειστικά για το έργο αυτό».
ΠΡΟΤΑΣΗ : ΑΡΘΡΟ 4, παρ. 5: «Τα ΙΠΔ άλλων Υπουργείων συνιστούν αναγνωρισμένο διαγνωστικό και αξιολογικό φορέα και οι γνωματεύσεις τους ισχύουν με την προυπόθεση της συμμετοχής σε αυτά εκπαιδευτικού ΕΑΕ. Οι εκπαιδευτικοί των ΙΠΔ συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας του μαθητή για την εκπόνηση του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης (ΕΠΕ) ».
ΠΡΟΤΑΣΗ : TO ΑΡΘΡΟ 6 , παρ.1β : “Ο εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης αναφέρεται και τοποθετείται σε σχολική μονάδα και όχι αποκλειστικά σε μαθητή. Εάν υπάρχει σοβαρός λόγος, με εισήγηση του οικείου σχολικού συμβούλου και του συμβούλου ΕΑΕ προς την Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μπορεί να εξυπηρετήσει διδακτικές ανάγκες ΕΑΕ στο σχολείο."
NA ΓΙΝΕΙ:Η παράλληλη στήριξη τοποθετείται σε συγκεκριμμένο μαθητή με βάση το γνωστικό, εκπαιδευτικό και κοινωνικό προφίλ του μαθητή το οποίο  αξιολογείται απο το αρμόδιο ΚΕΔΔΥ ".
ΣΗΜ.: H φιλοσοφία της ένταξης και ενσωμάτωσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία στην τάξη επιβάλει την παρουσία της παράλληλης στήριξης  σε μια σχολική μονάδα ανάλογα με τις ανάγκες του μαθητή που υποστηρίζεται και όχι τεχνικοοικονομικές απιατήσεις ευρωπαικών προγραμμάτων και τεχνικών δελτίων.
ΠΡΟΤΑΣΗ : TO ΑΡΘΡΟ 6 , παρ.1β : “Όπου υπάρχει ιδρυμένο και λειτουργεί Τ.Ε. δεν χορηγείται παράλληλη στήριξη. Το ίδιο ισχύει και για τις ΣΜΕΑΕ”.
1)     ΣΗΜ: NA AΠΑΛΗΦΘΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ Αντί να ορίσει το προφίλ (γνωστικό, κοινωνικό, αντιληπτικό) των μαθητών που δικαιούνται Π.Σ., ώστε να καταπολεμηθούν οι πελατειακές σχέσεις και οι υπερβολικές εγκρίσεις, καταργεί, με μια μονοκοντυλιά, την Π.Σ. για όλους τους μαθητές που έχουν την «ατυχία» να φοιτούν σε σχολεία με Τ.Ε. ή αποκλείει τους μαθητές Λυκείων, ακόμα και αυτούς με προβλήματα όρασης ή ακοής, οι οποίοι εξαρτώνται από την Π.Σ. για να προχωρήσουν. Τελικά, οι εκπαιδευτικοί των Τ.Ε. με ποιους θα ασχολούνται; Και τα παιδιά που έχουν την «ατυχία» να έχουν μόνο μαθησιακές δυσκολίες πως θα βοηθηθούν, αν ο εκπαιδευτικός του Τ.Ε. θα ασχολείται με τους μαθητές που χρήζουν Π.Σ. και όχι μ’ αυτούς;
2)     ΣΗΜ: Eπίσης να καταργηθεί η δυνατότητα ιδιωτικής παράλληλης στήριξης αφού η υπηρεσία αυτή αποτελεί αποκλειστικά σημόσια παροχή και πρέπει να εγκρίνεται η σκοπιμότητα της από το οικείο ΚΕΔΔΥ.
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΡΘΡΟ 9, παρ. 1,α): «τα νηπιαγωγεία ΕΑΕ και τμήματα έγκαιρης παρέμβασης που λειτουργούν εντός των νηπιαγωγείων ΕΑΕ, για μαθητές μέχρι και το όγδοο (8ο) έτος της ηλικίας τους».
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΡΘΡΟ 9, παρ. 1,γ3: « ……………………………Λειτουργεί προκαταρκτική τάξη, με στόχο την προετοιμασία των μαθητών, στην οποία θα διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας, και παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες αυτόνομης διαβίωσης και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων για την ομαλή ένταξη του μαθητή στο σχολικό περιβάλλον. Τα αυτόνομα εργαστήρια προεπαγγελματικών δεξιοτήτων και αυτόνομης διαβίωσης καταργούνται. Οι υπηρεσίες αυτόνομης διαβίωσης παρέχονται από αντίστοιχες ειδικότητες ΕΕΠ  και ΕΒΠ καθ όλη τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών. Για την υποστήριξη της αυτονόμησης των μαθητών και αποφοίτων προβλέπεται η δημιουργία, σε συνεργασία της σχολικής μονάδας με φορείς της κοινότητας και των γονέων, μονάδων ημιαυτόνομης και αυτόνομης διαβίωσης. Επίσης από αντίστοιχες ειδικότητες ΕΕΠ παρέχεται προεπαγγελματική αξιολόγηση και ενδυνάμωση προεπαγγελματικών δεξιοτήτων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των εργαστηρίων, με στόχο την προετοιμασία και κατάλληλη κατάταξη των πρωτοετών μαθητών στα επαγγελματικά αντικείμενα του ΕΕΕΕΚ».
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΡΘΡΟ 9, παρ. 11: “ Η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να παραταθεί ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες τους και πέραν του εικοστού τρίτου (23ου) έτους της ηλικίας τους.
Για την παράταση αποφασίζει ο αρμόδιος διευθυντής εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση  του συλλόγου διδασκόντων της ΣΜΕΑΕ. Σε περίπτωση ένστασης είναι δεσμευτική η απόφαση του οικείου ΚΕΔΔΥ». 
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΡΘΡΟ 9 ( προσθήκη):   «Το  ωράριο  εργασίας  των μελών  ΕΕΠ  των  ΕΕΕΕΚ  εναρμονίζεται  πλήρως  με  αυτό  του  λοιπού  εκπαιδευτικού  προσωπικού» 
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΡΘΡΟ 12, παρ. 2: « Στα μονοθέσια και διθέσια νηπιαγωγεία και στα μονοθέσια, διθέσια και τριθέσια δημοτικά, τη διοίκηση ασκεί προϊστάμενος που ορίζεται με διετή θητεία από τους έχοντες οργανική θέση σε αυτά εκπαιδευτικούς. Ο ορισμός τους γίνεται με την ίδια διαδικασία που ισχύει και στη γενική εκπαίδευση και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ. Σε περιπτώσεις έλλειψης οργανικών θέσεων προιστάμενοι μπορεί να ορίζονται και εκπαιδευτικοί η μέλη ΕΕΠ που υπηρετούν με απόσπαση».
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΡΘΡΟ 12, παρ.4: “Διευθυντές των ΣΜΕΑΕ επιλέγονται εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τα προσόντα τοποθέτησης σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού αυτών και τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ. Για τις προϋποθέσεις, τα προσόντα, τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Η επιλογή τους γίνεται από τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) και τα οικεία Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).
Για την κάλυψη θέσης Διευθυντή και Υποδιευθυντή ΣΜΕΑΕ  όλων των τύπων και βαθμίδων επιλέγονται από τα αρμόδια συμβούλια επιλογής στελεχών και μέλη ΕΕΠ όλων των κλάδων τα οποία υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ η ΚΕΔΔΥ, με οκταετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει εκπαιδευτικά καθήκοντα επί πέντε τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΑΕ η ΚΕΔΔΥ. Για το λόγο αυτό στις περιπτώσεις υποψηφίων μελών ΕΕΠ συμμετέχουν στα αντίστοιχα ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ  και οι αιρετοί εκπρόσωποι ΕΕΠ η οι αναπληρωτές τους, μέλη των αντίστοιχων ΠΥΣΕΕΠ».
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 13, παρ. 1: «Τα ΚΕΔΔΥ αξιολογούνται ανά έτος για τη διαπίστωση του βαθμού επίτευξης των σκοπών τους. Για τον σκοπό αυτό καθορίζονται εκ των προτέρων από τις διεπιστημονικές ομάδες αριθμητικά οι στόχοι και διατίθεται το αναγκαίο προσωπικό όλων των ειδικοτήτων , σύμφωνα με σχετική αιτιολογημένη πρόταση του προισταμένου του ΚΕΔΔΥ.»
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 13, παρ. 3 : “Σε όλα τα ανωτέρω ΚΕΔΔΥ τοποθετείται και υπηρετεί το εξής Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΠ), ΕΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ):
ΠΕ60.50 ή ΠΕ61 - Νηπιαγωγών
ΠΕ70.50 ή ΠΕ71 - Δασκάλων
ΠΕ02.50 - Φιλολόγων
ΠΕ03.50 – Μαθηματικών
ΠΕ26 ή ΠΕ21 - Λογοθεραπευτών
ΠΕ24 - Παιδοψυχιάτρων ή ΠΕ35 - Παιδιάτρων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία ή Νευρολόγων με εξειδίκευση στην Παιδονευρολογία
ΠΕ23 – Ψυχολόγων
ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών
ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών
ΠΕ29- Εργοθεραπευτών
ΠΕ30 - Κοινωνικών Λειτουργών
ΠΕ31 Ειδικών στη Νοηματική Γλώσσα/Επαγγελματικό Προσανατολισμό Τυφλών/Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης και Κινητικότητας Τυφλών
ΔΕ – Διοικητικών”
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 14 (αρχή): «Για την επιστημονική καθοδήγηση του ΕΕΠ επιλέγονται ως σύμβουλοι ΕΕΠ, μέλη ΕΕΠ όλων των κλάδων, με δωδεκαετή τουλάχιστον αναγνωρισμένη εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει εκπαιδευτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη σε ΣΜΕΑΕ η ΚΕΔΔΥ.
Για την επιλογή των συμβούλων ΕΕΠ προστίθεται στην περ. α της παρ. 1, του άρθρου 16, του ν. 3848/2010: «………και συμβούλων ΕΕΠ».
ΠΡΟΤΑΣΗ – ΑΡΘΡΟ 15, παρ.1 και 2: “Το Τμήμα Διοικητικού της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάζεται σε Τμήμα Προσωπικού (Τ.Π.). Το Τμήμα Προσωπικού, του οποίου προΐσταται διοικητικός ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός η μέλος ΕΕΠ στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι αρμόδιο για το χειρισμό θεμάτων διορισμού, μεταθέσεων, αποσπάσεων, υπηρεσιακών μεταβολών του ΕΕΠ και ΕΒΠ των ΚΕΔΔΥ και των ΣΜΕΑΕ, καθώς και για το Διοικητικό Προσωπικό των ΚΕΔΔΥ, των οδηγών αυτοκινήτων και των συνοδών των μαθητών των ΣΜΕΑΕ, και φέρει τα θέματα προς συζήτηση στο ΚΥΣΕΕΠ. Διοικητικοί ή αποσπασμένοι στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκπαιδευτικοί η μέλη ΕΕΠ δύνανται να προΐστανται των τμημάτων της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής καθώς επίσης και να αναπληρώνουν τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής. Οι προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ μέχρι τη δημιουργία ενιαίου πίνακα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνονται από τους υπάρχοντες πίνακες των Περιφερειακών Διευθύνσεων.
  1. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ΕΑΕ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι εκπαιδευτικός η μέλος ΕΕΠ που έχει τα τυπικά προσόντα τοποθέτησης σε ΣΜΕΑΕ ή ΚΕΔΔΥ, οκταετή προϋπηρεσία στην ειδική αγωγή κι εκπαίδευση, έχει ασκήσει διευθυντικά καθήκοντα και διαθέτει 20ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία μόνιμου εκπαιδευτικού».
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 17, παρ. 1 : “ Για τη στελέχωση των ΚΕΔΔΥ και των ΣΜΕΑΕ προβλέπεται ΕΕΠ. Η άσκηση των καθηκόντων τους δύναται να επεκτείνεται και στους μαθητές των συστεγαζόμενων ή γειτονικών ΣΜΕΑΕ, όταν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ειδικότητες και εφόσον έχουν καλυφθεί οι ανάγκες των σχολείων στα οποία υπηρετούν. Η επέκταση της άσκησης των καθηκόντων τους γίνεται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του ΠΥΣΕΕΠ, στο οποίο υποβάλλονται οι σχετικές αιτιολογημένες εισηγήσεις του σχολικού συμβούλου της ΕΑΕ και του σχολικού συμβούλου ΕΕΠ της αντίστοιχης ειδικότητας.”
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 17 (να προστεθεί παρ. 3 ως εξής): «ο χρόνος υπηρεσίας του ΕΕΠ στις ΣΜΕΑΕ, μοριοδοτείται ισότιμα και ως διδακτική υπηρεσία για την επιλογή σε θέση ευθύνης και για οποιαδήποτε υπηρεσιακή κατάταξη η μεταβολή όπου απαιτείται σχετική μοριοδότηση»
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 23 , παρ. 1: Κλάδος ΠΕ21 -26 θεραπευτών του Λόγου.
Να αναφέρεται ότι, στους διορισμούς, μεταθέσεις και αποσπάσεις, οι θέσεις ΠΕ21 και ΠΕ26, θεωρούνται ενιαίες.
ΠΡΟΤΑΣΗ- ΑΡΘΡΟ23, παρ. 5,6,7,8:
5. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Νοσηλευτικής ή Επισκεπτών Υγείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής και α) πτυχίο του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή β) πτυχίο της ΠΑ.ΤΕ.Σ. / Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης που χορηγείται από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΟΥΝ ΤΑ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ (βλ. παρακάτω)

6. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Τμήματος Φυσικοθεραπευτών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
7. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Πτυχίο Τμήματος Εργασιοθεραπευτών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.
8. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

Ειδικά για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ26 Θεραπευτών λόγου, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών & ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, που έχουν πτυχίο ΑΕΙ, απαιτείται και πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου ή Παιδαγωγικών τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή των Τμημάτων Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών ή των Τμημάτων Κοινωνιολογίας ή των τμημάτων Πολιτικών Επιστημών ή Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή πτυχίο του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Κατεύθυνσης ατόμων με ειδικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή πτυχίο τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αντίστοιχου προς την ειδικότητά τους.
ΠΡΟΤΑΣΗ - ΑΡΘΡΟ 24 Διορισμοί ΕΕΠ και ΕΒΠ Υπηρεσιακές μεταβολές ΕΕΠ και ΕΒΠ,
i) :Ακαδημαϊκά κριτήρια:
α) Ο βαθμός του πτυχίου: για πτυχία με βαθμολογική κλίμακα από ένα (1) έως δέκα (10) υπολογίζεται μια (1) μονάδα για κάθε βαθμό του πτυχίου πάνω από το βαθμό πέντε (5), καθώς και κλάσματα αυτής με αναγωγή στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Σε περίπτωση που η κλίμακα είναι διαφορετική, ο βαθμός υπολογίζεται με αναγωγή στην κλίμακα αυτή.
β) είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε θέμα της αντίστοιχης ειδικότητας η στην ΕΑΕ, έξι (6) μονάδες
γ) είναι κάτοχοι τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών σε θέμα της αντίστοιχης ειδικότητας η στην ΕΑΕ, τρεις (3) μονάδες
δ) είναι κάτοχοι δευτέρου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέμα της αντίστοιχης ειδικότητας η στην ΕΑΕ, διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από το πρώτο, δύο (2) μονάδα
ε) είναι κάτοχοι δευτέρου τίτλου σπουδών στην ΕΑΕ, διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου από το πρώτο, μιάμιση (1,5) μονάδα
ζ) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης πιστοποιημένης ετήσιας επιμόρφωσης στην ΕΑΕ που υλοποιείται από Πανεπιστήμια μιάμιση (1,5) μονάδα.
ΣΗΜ.: ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ζ) ΟΠΩΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΟΥΜΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 24, παρ.4 :Μέλη ΕΕΠ με επ’ αόριστον αναπηρία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), σε μια μόνο αναπηρία και εφόσον αυτή, σε κανένα ποσοστό δεν οφείλεται σε παθήσεις ψυχικών διαταραχών και είναι ικανοί για εργασία (εκπαιδευτικό έργο), που έχουν απώλεια όρασης, ή ακοής και είναι τετραπληγικοί - παραπληγικοί τοποθετούνται με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση και αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου με σχέση ιδιωτικού δικαίου, σε αντίστοιχες σχολικές μονάδες τυφλών, κωφών και με κινητική αναπηρία σε ποσοστό 30% ανά κλάδο, κατά προτεραιότητα”.
ΣHM.: NA YΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 24, παρ. 7: “Το τοποθετημένο οργανικά ΕΕΠ στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ, μετατίθεται ή αποσπάται εφόσον έχει συμπληρώσει 1 έτος προϋπηρεσία στην οργανική τους θέση».
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 24, παρ.8: «Στις περιπτώσεις που μέλη του ΕΕΠ κρίνονται υπεράριθμοι στις οργανικές τους θέσεις στις ΣΜΕΑΕ, με πράξη του ΠΥΣΕΕΠ αντίστοιχα, έπειτα από εισήγηση του διευθυντή του σχολείου και των συμβούλων ΕΕΠ, ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης αποφασίζει τη διάθεση των υπεράριθμων προσωρινά, σε άλλη ΣΜΕΑΕ, ……………………………………………………………».
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 26, παρ.4: «Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης συγκροτείται το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΠΥΣΕΕΠ) με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, το οποίο είναι πενταμελές και αποτελείται από έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή ως Πρόεδρο, έναν Διευθυντή Εκπαίδευσης κατά προτίμηση με σπουδές ή εμπειρία στην ειδική αγωγή, έναν σχολικό σύμβουλο ΕΑΕ η σύμβουλο ΕΕΠ και μέχρι τον ορισμό τους μέλος ΕΕΠ  και δύο αιρετά μέλη ΕΕΠ αναπληρούμενα από αναπληρωματικά μέλη ΕΕΠ. Με την ίδια απόφαση συγκρότησης, ορίζεται ο αναπληρωτής Πρόεδρος, επίσης Διευθυντής Εκπαίδευσης, καθώς και οι αναπληρωτές των τακτικών μελών επίσης Διευθυντής Εκπαίδευσης και Σχολικός Σύμβουλος ΕΑΕ η σύμβουλο ΕΕΠ και μέχρι τον ορισμό τους μέλος ΕΕΠ  αντίστοιχα. ……………………………………………………………………………».
ΠΡΟΤΑΣΗ-ΑΡΘΡΟ 31, παρ.4: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι περιπτώσεις, στις οποίες δεν κρίνεται αναγκαία η πλήρωση ορισμένων θέσεων σε συγκεκριμένα ΚΕΔΔΥ, εφόσον διασφαλίζεται η κάλυψη των αναγκών αυτών από την προσφορά υπηρεσιών από μέλη των ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, κατά τα οριζόμενα με την ίδια απόφαση».
ΣΗΜ.: ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΕΙ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΕΡΚΟΠΟΡΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΔΔΥ.
1 σχόλιο:

  1. Μήπως θα έπρεπε να αντικατασταθεί η λέξη ΑΕΙ από την λέξη ΑΤΕΙ στο συγκεκριμένο απόσπασμα; "Ειδικά για τους υποψηφίους των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών ΠΕ26 Θεραπευτών λόγου, ΠΕ28 Φυσικοθεραπευτών, ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών & ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών, που έχουν πτυχίο ΑΕΙ, απαιτείται και πτυχίο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..."

    ΑπάντησηΔιαγραφή