Τετάρτη, 22 Μαΐου 2013

Ενημέρωση για τα θέματα και τις αποφάσεις του 3ου Διοικητικού Συμβούλιου της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. που έγινε στη Λάρισα


ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 3ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΕΕΠΕΑ


Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Μαίου στη Λάρισα η 3η ανοικτή συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. της Π.ΟΣ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. η οποία ήταν και η πρώτη που πραγματοποιήθηκε εκτός Αθηνών.
Παρόντες εκ μέρους του Δ.Σ. ήταν ο Πρόεδρος Καρπενησιώτης Στάθης,ο Αντιπρόεδρος Στεργιούλης Γιάννης, ο Γ. Γραμματέας Αρβανίτης Δημήτρης, η Ταμίας Μπ. Λεοτσάκου, ο Οργ. Γραμματέας Τότσιος Γιάννης και το αναπληρωματικό μέλος Αγάθου Μαρία. Συμμετείχαν με τηλεδιάσκεψη η Ιωάννα Καρυστινού Ειδική Γραμματέας και η Ευγενεία Τραγάκη Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων.
Επίσης συμμετείχαν εκ μέρους του ΣΕΕΠΕΑ Θεσσαλίας ο πρώην Πρόεδρος Γούλας Χρήστος, ο νέος Πρόεδρος Ζαγοριανός Κωνσταντίνος,  η Ράπτη Αποστολία και η Τέλιου Μαρία. Από το ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής Μακεδονίας συμμετείχε η Γαλλιού Άννα.
Αρχικά αναγνώσθηκαν, εγκρίθηκαν και υπογράφηκαν τα Πρακτικά και οι αποφάσεις των προηγούμενων (1ου και 2ου  ΔΣ) της Ομοσπονδίας.
Το 1ο θέμα της συνεδρίασης αφορούσε τις διαδικασίες και την προετοιμασία των περιφερειακών συλλόγων και της ομοσπονδίας για την υποβολή της αίτησης ένταξης στην ΑΔΕΔΥ. Φάνηκε, όπως ενημέρωσαν οι εκπρόσωποι τους, ότι οι περισσότεροι σύλλογοι βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης της συγκέντρωσης των στοιχείων και της παράλληλης ενημέρωσης του μητρώου μελών καθώς και της  τακτοποίησης των οικονομικών υποχρεώσεων τους.
Επ ευκαιρία ο Γ. Τότσιος ενημέρωσε για την προσπάθεια ένταξης στην ομοσπονδία των συναδέλφων του Βορείου Αιγαίου και για την συγκέντρωση που οργανώνεται στην Κεντρική Μακεδονία στο τέλος Μαίου. Η Α. Γαλλιού επίσης ενημέρωσε για τις θετικές διεργασίες που πραγματοποιούνται στον ΣΕΕΠΕΑ Κ. Μακεδονίας με στόχο την κινητοποίηση και συμμετοχή των μελών στις διαδικασίες του συλλόγου.
Κατόπιν ο Οργ. Γραμματέας Γ. Τότσιος έθεσε το θέμα της ένταξης όλων των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στους περιφερειακούς συλλόγους, με την έννοια ότι αυτό κατά την γνώμη του είναι υποχρεωτικό με βάση τον δημοσιουπαλληλικό κώδικα και το καταστατικό μας. Στόχος βέβαια είναι η συνολικότερη εκπροσώπηση του κλάδου σε όλη την επικράτεια από την Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. και η επίλυση του θέματος της συλλογής των εισφορών που αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την επιτυχημένη δράση, αφού δεν υπάρχουν άλλες πηγές χρηματοδότησης.
Μετά από εκτενή συζήτηση η συνεδρίαση κατέληξε ότι αφού διερευνηθεί και η νομική βάση αλλά και οι πρακτικές άλλων ομοσπονδιών, μπορεί το Δ.Σ. να προτείνει προς τους συλλόγους την συζήτηση του θέματος σε Γενικές Συνελεύσεις με στόχο να εκφράσουν τα ίδια τα μέλη την άποψη τους , αναλαμβάνοντας και την ευθύνη να ζητήσουν τα ίδια με αίτηση τους την παρακράτηση της εισφοράς η διατηρώντας όσοι επιθυμούν το δικαίωμα να την καταβάλλουν στις προβλεπόμενες προθεσμίες.
 Το 2ο θέμα της συνεδρίασης αφορούσε την ενημέρωση και την λήψη αποφάσεων για την πορεία και τις μορφές της διεκδίκησης από το νέο ΔΣ της ισοτιμίας και ισονομίας.  Όπως ενημέρωσε ο Πρόεδρος μέχρι σήμερα έχει γίνει φανερό από τις αντιδράσεις υπηρεσιακών παραγόντων ότι υπάρχει τουλάχιστον αμφιθυμία στην στάση των υπευθύνων και προβάλλονται νομοτεχνικά η / και οικονομικά προβλήματα. Όσον αφορά την επιμόρφωση ίσως προχωρήσει η συμμετοχή του ΕΕΠ στην επιμόρφωση για τις ΕΔΕΑΥ, για δε την δυνατότα εκλογής σε θέσεις ευθύνης προβάλλεται ως πρόβλημα η δυσκολία στην σύνθεση των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων. Για  την εκλογή συμβούλων ΕΕΠ το πρόβλημα παρουσιάζεται κυρίως ως οικονομικό.
Αποφασίσθηκε να ενταθούν οι προσπάθειες και να γίνει συνάντηση πίεσης στο υπουργείο με συμμετοχή διευρυμένης αντιπροσωπίας, η οποία θα έχει να προτείνει συγκεκριμένες λύσεις για κάθε πρόβλημα που τίθεται, μέσα στις επόμενες ημέρες.
3ο θέμα: Ακολούθησε ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με την διοργάνωση, το διήμερο 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2013 στην Αθήνα, εκδήλωσης που θα γίνει σε ανοικτό χώρο που θα παραχωρηθεί από τον Δήμο. Σκοπός της είναι η ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η εκδήλωση θα γίνει με εθελοντική συμμετοχή μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ,  γονέων  αλλά και ΣΜΕΑΕ, με εκθέσεις έργων και παρουσίαση αξιόλογων δραστηριοτήτων. Θα περιλαμβάνει  δε εκτός αυτών και μουσική εκδήλωση.
4o θέμα: Παράλληλα θα διενεργηθεί και η προετοιμαζόμενη από επιτροπή του ΔΣ (Μπ. Λεοτσάκου, Ευγ. Τραγάκη, Μ. Αγάθου και Ι. Καρυστινού) καταστατική Γενική Συνέλευση, με σκοπό την πρόβλεψη κυρίως της δημιουργίας θεματικών επιτροπών , με κύριες την Επιστημονική Επιτροπή, την Επιτροπή Αναπληρωτών και την Επιτροπή ΕΒΠ. Η επιτροπή θα επεξεργασθεί τις αναγκαίες τροποποιήσεις και θα θέσει τις προτάσεις σε διαβούλευση με τα μέλη και τους περιφερειακούς συλλόγους.   
5o θέμα:  Συζητήθηκε επίσης η δημιουργία επιτροπής στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. για την τροποποίηση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου λειτουργίας της ΕΑΕ και τονίσθηκε ότι η ομοσπονδία μας θα έπρεπε να έχει θέση σε αυτή. Ενημερώθηκαν οι παρευρισκόμενοι ότι έχει ξεκινήσει από τον Δ. Αρβανίτη η επεξεργασία κειμένων, υπομνημάτων και αποφάσεων της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ώστε να δημιουργηθεί η βάση στην οποία θα στηριχθεί η δημιουργία των θέσεων και προτάσεων μας γι αυτό το θέμα.
Αποφασίσθηκε η ανάρτηση πρόσκλησης – διαβούλευσης προς τα μέλη και τους περιφερειακούς συλλόγους με αρχικό κείμενο βασικών θέσεων. Έτσι οι τελικές μας θέσεις θα αποτελούν την κοινή συνισταμένη των απόψεων όλων και ελπίζουμε ότι θα εξυπηρετούν την ανάγκη ουσιαστικής βελτίωσης του πλαισίου λειτουργίας της ΕΑΕ. Την συγκέντρωση και επεξεργασία των όποιων προτάσεων θα αναλάβουν οι Δ. Αρβανίτης και Γ. Τότσιος.
Το επόμενο ανοικτό Δ.Σ. της ομοσπονδίας αποφασίσθηκε να γίνει στις 22 Ιουνίου 2013, επίσης εκτός Αθηνών.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου