Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Η επιτροπή για την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α ή ο σουρρεαλισμός στην υπηρεσία του ορθολογισμού.

 Η επιτροπή  για την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α
 ή ο σουρρεαλισμός στην υπηρεσία του ορθολογισμού.

Μπορείτε να δείτε παρακάτω τη σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης των δομών των οργανικών μονάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Η επιτροπή συγκροτείται από εννέα(9) μέλη με ένα(1) μέλος συντονιστή. Εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς πως τέσσερα(4) μέλη της επιτροπής έχουν βαθμό Δ και δυο(2) Γ και πως ουδείς εξ αυτών είναι υπάλληλος του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Κατά τα λοιπά αυτή η επιτροπή με αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά στη σύνθεσή της, θα προβεί στην αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Μάλιστα  εξ όσων πληροφορούμεθα, κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στις επιτροπές για την αξιολόγηση των οργανικών μονάδων και των άλλων υπουργείων.
'Ολα αυτά με κεντρικό στόχο την εξορθολογικοποίηση του δημοσίου τομέα...ή άλλως ο σουρρεαλισμός στην υπηρεσία του ορθολογισμού, θα λέγαμε εμείς, αν θα μπορούσε να μας επιτραπεί κάτι τέτοιο.


  Βασίλης Βούγιας
23/1/2013

Η επιτροπή  για την αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

Συντονιστής: Μαγνήσαλη Αγγελική, υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
Μέλη:
1. Παπούλη Μιράντα, Επιθεωρητής-Ελεγκτής στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.
2. Άρχοντας Νικόλαος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικής Οργάνωσης, Προϊστάμενος του Τμήματος Μεθόδων Εργασίας και Διαδικασιών της Διεύθυνσης Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
3. Παυλάκη Ελένη, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Γ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη του Τμήματος Τηλεπικοινωνιών της Διεύθυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινωνιών του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
4. Λάντας Σωτήριος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, του Τμήματος Πληροφορικής και Ανοικτής Διοίκησης της Διεύθυνσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.
5. Πουτούκης Δημήτριος, μόνιμος υπάλληλος με βαθμό Β’ του κλάδου ΠΕ Ειδικού Προσωπικού, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
6. Πανταζής Δημήτριος, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών.
7. Λεβαντή Δάφνη, υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, του Τμήματος Εθνικού Δημοτολογίου της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών.
8. Βογιατζή Ιωάννα, μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Δ’ του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού του Τμήματος Ελέγχου της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Αθηνών Α’ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

(Πηγή: esos.gr)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου