Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Εκπ/κοί με 2 ανάπηρα τέκνα εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπ/κούς στο ν/σ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α

Άρθρο 52
Εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς,
οι εκπαιδευτικοί, που τυγχάνουν γονείς δύο (2) αναπή-
ρων τέκνων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και, κατά συνέ-
πεια, θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που ο ν. 3848/2010
(Α΄ 71) επιφυλάσσει στους πολύτεκνους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου