Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α: να διασφαλισθεί το κύρος και η τήρηση των διαδικασιών της ψηφοφορίας για το Υ.Σ.Ε.Ε.Π και τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr

                                                                Αθήνα 1/11/2012
                                                                Α.Π:164

                     Προς  - Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Κυριαζή

                     Κοιν:  -  Ειδικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α κο Γκλαβά
                                 -Δνση Ειδικής Αγωγής 

 
Θέμα: « Εκλογές 2012, αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Υ.Σ.Ε.Ε.Π –Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π)»

 Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Σχετικά με την απόφαση του Υπουργού ΠΑΙ.Θ.Π.Α, για αλλαγή της ημερομηνίας των εκλογών, για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, για τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012, λόγω της εξαγγελθείσας 48ωρης απεργιακής κινητοποίησης της Γ.Σ.Ε.Ε και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ Τρίτη 6 και Τετάρτη  7 Νοεμβρίου 2012, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε πως αυτή η εξέλιξη δημιουργεί πλείστα όσα προβλήματα στη διαδικασία των εκλογών για το Υ.Σ.Ε.Ε.Π και τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π, καθόσον πολλοί ψηφίζοντες συνάδελφοι δι αλληλογραφίας, λόγω των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των Περιφερειών της χώρας, δεν έχουν καν παραλάβει το εκλογικό υλικό, ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν εμπρόθεσμα έως τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου.
Ως εκ τούτου η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α, για να διασφαλισθεί το κύρος και η τήρηση των διαδικασιών της ψηφοφορίας για το Υ.Σ.Ε.Ε.Π και τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π, προτείνει τα εξής:
Οι εκλογές να διεξαχθούν κανονικά τη Δευτέρα  5 Νοεμβρίου 2012, για τους ψηφίζοντες δια ζώσης συναδέλφους του Νομού της έδρας της Περιφέρειας και μετά το πέρας της ψηφοφορίας και με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής η κάλπη με τα ψηφοδέλτια να σφραγισθεί και να μεταφερθεί στην οικεία Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, όπου με ευθύνη της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, να φυλαχθεί-ένεκα απεργιακών κινητοποιήσεων- έως την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012, οπότε τότε και  σε χώρο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής, να ενσωματωθούν- στην κάλπη- τα επιστολικά ψηφοδέλτια και ακολούθως να γίνει καταμέτρηση, έκδοση των αποτελεσμάτων και αποστολή αυτών στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Η διαδικασία αυτή, κατά τη γνώμη μας, διασφαλίζει την αξιοπιστία, της με ιδιαιτερότητες,  εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π), η οποία πλήττεται ευθέως από την απρόσμενη μεταβολή της ημερομηνίας των εκλογών.
 
Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος                      Η Γ. Γραμματέας  

     

Βούγιας Βασίλειος                  Κατσούλη Παναγιώτα