Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.) και Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε., σχολικού έτους 2012-2013

Δείτε την Υπουργική απόφαση από εδώ: http://et.diavgeia.gov.gr/f/minedu/ada/%CE%924%CE%9B%CE%979-%CE%963%CE%A1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου