Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α: Γιατί τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ δεν πρέπει και δεν μπορούν να κλείσουν


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)


Βερανζέρου 14, 5ος όρ. Τ.Κ.10432, Αθήνα,  tel: 6974714206,  e-mail: poseepea@yahoo.gr
 
Αθήνα 14/3/2012
Α.Π: 104
                                 

                                Προς: -Τον Υπουργό ΥΠΔΒΜΘ κ.Μπαμπινιώτη

                                                                                                                                                                 
                                Κοιν –Τον Αναπλ.Υπουργό Παιδείας κ.Αρβανιτόπουλο
                                       -Την Υφυπουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου
                                      - Τον Δντή Ειδικής Αγωγής  ΥΠΔΒΜΘ κ Αλεβίζο
                                       -Τα μέλη της Επιτρ.Μορφ.Υποθ.της Βουλής                                                                                                     
                                       - Τα Πολιτικά Κόμματα του Κοινοβουλίου
                                       - Τα Μ. Μ. Ε

Θέμα: «Γιατί τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ δεν πρέπει και δεν μπορούν να κλείσουν»
 

Τα ΚΕΔΔΥ (Κ.Δ.Α.Υ.), από την ίδρυσή τους με το Ν.2817/2000, έχουν ως έργο την αξιολόγηση, διάγνωση και υποστήριξη των μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πρόκειται για δωρεάν υπηρεσία, η οποία μέσα από πολυ/διεπιστημονική προσέγγιση (κοιν. Λειτουργοί, ψυχολόγοι, εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής, λογοθεραπευτές, παιδοψυχίατροι, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές) προσεγγίζουν τη φύση και την αιτιολογία των μαθησιακών δυσκολιών ενός μαθητή με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προτείνοντας συγκεκριμένους τρόπους μαθησιακής, ψυχολογικής και κοινωνικής του στήριξης. 
            Η δωρεάν αυτή υπηρεσία πρόκειται να κλείσει, αφού η πρώην Υπουργός Παιδείας, κα Διαμαντοπούλου, λίγες ώρες πριν αναλάβει το Υπουργείο Ανάπτυξης, κατέθεσε προτάσεις για την Διοικητική Αναδιάρθρωση του Υπουργείου Παιδείας, στα πλαίσια του Πολυνομοσχεδίου για τη «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μεταξύ όλων των άλλων αλλαγών που προβλέπονται σ’ αυτήν την αναδιάρθρωση, προτείνεται η «ένταξη» των ΚΕΔΔΥ στις νέες ενιαίες Δ/νσης Εκπ/σης, κάτω από την «ομπρέλα» του Τμήματος Στήριξης Εκπαιδευτικού Έργου.
Η διάλυση της υπηρεσίας και η εξαφάνιση του προσωπικού προκύπτει από το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία μέριμνα ως προς τη μεταφορά των οργανικών θέσεων των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και του ειδ. Εκπ/κού προσωπικού. Βάσει της κείμενης νομοθεσίας, απαγορεύεται η ύπαρξη οργανικών θέσεων δημόσιων λειτουργών (εκπαιδευτικών) σε διοικητικές υπηρεσίες (βλ. Δ/νσεις). Επομένως, η «μεταφορά» των ΚΕΔΔΥ στις Δ/νσεις είναι εικονική, αφού το προσωπικό τους δεν μπορεί να ενταχθεί οργανικά σ’ αυτή τη δομή και κατ’ επέκταση οδηγείται σε απόλυση, με την κατάργηση των οργανικών τους θέσεων.
Οι συντάξαντες αυτό το σχέδιο νόμου είναι σαφώς γνώστες αυτού του περιορισμού. Κατ’ επέκταση, οι επανειλημμένες διαβεβαιώσεις τους από το βήμα της Βουλής ότι «Τα ΚΕΔΔΥ δεν καταργούνται, αλλά αναβαθμίζονται» δεν αντικατοπτρίζουν την μνημονιακή αλήθεια.
Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης έχει ως βασική του υποχρέωση τη μείωση κατά 30% των οργανικών θέσεων των δημοσίων υπαλλήλων και κατ’ επέκταση του αριθμού τους. Το Υπουργείο Παιδείας ξεκινά τη μείωση του προσωπικού του από την κατάργηση μιας δωρεάν και μοναδικής για τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας δομής παροχής υπηρεσιών προς τους μαθητές με αναπηρίες και μαθησιακές δυσκολίες και την απόλυση 463 (και 250 αναπληρωτών) υπερπροσοντούχων επιστημόνων (εκπαιδευτικοί και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών).  
 
Το ΥπΔΒΜΘ προσάπτει στα ΚΕΔΔΥ ότι: α) δεν κάνουν υποστήριξη και β) υπάρχει τεράστια αναμονή στην αξιολόγηση των μαθητών.
Απαντώντας με στοιχεία που έχουμε συλλέξει από 25 ΚΕΔΔΥ (από τα 58), παραθέτουμε τα εξής. Τα ΚΕΔΔΥ αυτά:
·         έχουν αξιολογήσει 54.895 μαθητές,
·         έχουν ιδρύσει 57 σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής Α/θμιας Εκπ/σης και 33 Β/θμιας, 269 Τμήματα Ένταξης Α/θμιας και 107 Β/θμιας,
·         έχουν στηρίξει πάνω από 800 μαθητές με αυτισμό, με τύφλωση, κώφωση ή κινητικές αναπηρίες στα γενικά σχολεία,
·         έχουν συντάξει για κάθε μαθητή σαφείς και συγκεκριμένες προτάσεις και εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα,
·         έχουν προτείνει τεχνολογικά βοηθήματα, εργονομικές διευθετήσεις των χώρων των σχολείων, 
·         έχουν στηρίξει τη σχολική κοινότητα μέσα από δράσεις ενημέρωσης (ομιλίες, συνεργασία για συγκεκριμένους μαθητές, εργαστήρια ευαισθητοποίησης μαθητών και καθηγητών για θέματα μαθησιακών δυσκολιών, ένταξης αναπήρων μαθητών, αυτιστικών ή με σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς),
·         έχουν στηρίξει τους γονείς των μαθητών είτε με ατομικές διαδικασίες συμβουλευτικής, είτε μέσα από τη λειτουργία ομάδων γονέων (αυτιστικών μαθητών, γονέων μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες κ.λπ.).
            Κατά δε το σχολ. έτος 2010-2011:
·         έχουν αξιολογήσει 7.870 μαθητές,
·         έχουν επισκεφθεί και συνεργαστεί 1.989 σχολεία (το 1/3 των σχολείων της περιφέρειάς τους),
·         έχουν πραγματοποιήσει 135 ημερίδες και ομιλίες,
·         έχουν επισκεφθεί 168 οικογένειες στα σπίτια τους,
·         έχουν συνεργαστεί με όλους τους αρμόδιους φορείς προστασίας και φροντίδας παιδιών της περιοχής τους (συνήγορος του παιδιού, εισαγγελικές αρχές, νοσοκομεία, κέντρα ψυχικής υγείας, δομές για ΑμεΑ κ.λπ.).

Αν τα παραπάνω δεν είναι υποστήριξη, τότε τι είναι;

Ως προς τις λίστες αναμονής, είναι μια κατηγορία που βαραίνει αποκλειστικά τα ΚΕΔΔΥ Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Στην υπόλοιπη περιφέρεια, η αναμονή είναι 2-6 μηνών ή και μηδενική. Ωστόσο, πώς να μην υπάρχει αναμονή:
·         όταν γονείς και εκπαιδευτικοί απαιτούν αξιολόγηση μόνο από τα ΚΕΔΔΥ, ενώ διαθέτουν 2-3 γνωματεύσεις από άλλους φορείς, γιατί θεωρούν την υπηρεσία μας ως την μόνη αξιόπιστη και την μόνη που δίνει μια πλήρη εικόνα των ικανοτήτων, αλλά και των εκπαιδευτικών και συναισθηματικών αναγκών των παιδιών τους;
·         όταν η αξιολόγηση-γνωμάτευση-στήριξη ενός μαθητή απαιτεί 20-50 εργατοώρες απασχόλησης;
·         όταν στα 25 αυτά ΚΕΔΔΥ, τα οργανικά και λειτουργικά κενά (βάσει του ν. 3699) ανέρχονται σε 184 θέσεις, δηλ. στο ήμισυ περίπου του προσωπικού τους;
·         όταν κάποια ΚΕΔΔΥ λειτουργούν αποκλειστικά με αναπληρωτές, ενώ όλα βασίζονται σ’ αυτούς, αφού αποτελούν συχνά παραπάνω από το 1/3 του προσωπικού τους, οι οποίοι προσλαμβάνονται τέλη Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και απολύονται τέλη Ιουνίου;
·         όταν μέχρι το 2006, λειτουργούσε μόνο ένα ΚΕΔΔΥ (ΚΔΑΥ) στην Νομαρχία Αθηνών, προσπαθώντας να εξυπηρετήσει το μισό μαθητικό πληθυσμό της Ελλάδας, με 3 ψυχολόγους, 3 κοιν. λειτουργούς και 3 εκπαιδευτικούς, συσσωρεύοντας μια καθυστέρηση 3ετίας, η οποία ταλανίζει ακόμα τα ΚΕΔΔΥ Αθηνών;
·         όταν το ΥπΔΒΜΘ καθυστερεί σταθερά, κάθε χρόνο, να εκδώσει τις απαραίτητες εκείνες εγκυκλίους για την Γ΄ Λυκείου, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε εξαναγκασμένοι να αξιολογούμε μαθητές, ήδη αξιολογημένους από άλλους φορείς, χάνοντας 2-3 πολύτιμους μήνες κατ’ έτος, από την αξιολόγηση μαθητών άλλων βαθμίδων, που έχουν περισσότερη ανάγκη αξιολόγησης;

Το Υπ.Δ.Β.Μ.Θ. ισχυρίζεται ότι θα «βάλει τους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς μέσα στα σχολεία». Κανείς δεν αμφιβάλλει γι’ αυτήν την αναγκαιότητα, τη στιγμή που υπάρχει ραγδαία αύξηση των μαθητών με αυτισμό, με σοβαρές διαταραχές συμπεριφοράς, με ανοικτές ψυχιατρικές παθήσεις και ο λειτουργικός αναλφαβητισμός καλπάζει. Όμως, διαλύοντας τα ΚΕΔΔΥ και διασκορπίζοντας το προσωπικό τους στα σχολεία, τι επιτυγχάνεται;
·         καταργείται η δυνατότητα διάγνωσης, αφού θα λείπουν σημαντικές ειδικότητες από την διεπιστημονική ομάδα (λογοθεραπευτής, παιδοψυχίατρος, ειδικοί στην τύφλωση και κώφωση, φυσικοθεραπευτής και εργοθεραπευτής),
·         καταργείται η μοναδική για πολλές περιοχές της Ελλάδας διαγνωστική υπηρεσία,
·         καταργείται η δυνατότητα σωστής παρέμβασης στα σχολεία, από την στιγμή που δεν θα είναι σαφής η αιτιολογία των δυσκολιών κάθε μαθητή,
·         καταργείται η δυνατότητα των γονέων να προσφεύγουν με δική τους επιθυμία σε μια δωρεάν υπηρεσία διάγνωσης,
·         καταργείται η ιδιωτικότητα των γονέων και μαθητών, αφού θα είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με τους ειδικούς εκτεθειμένοι σ’ όλη τη σχολική κοινότητα,
·         αμφισβητείται το απόρρητο, όταν δεν υπάρχουν κατάλληλοι χώροι εξέτασης-συνεργασίας στις σχολικές μονάδες,
·         αυξάνεται ο χρόνος αναμονής, αφού οι ήδη λίγοι ειδικοί θα αφιερώνουν μια ολόκληρη ημέρα για έναν μαθητή, ενώ στο ΚΕΔΔΥ θα αξιολογούσαν περισσότερους. 

Τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. δεν πρέπει και δεν μπορούν να κλείσουν. Το σχολείο, ως ο πρώτος χώρος κοινωνικοποίησης ενός παιδιού, είναι το περιβάλλον στο οποίο αναδεικνύονται οι οποιεσδήποτε δυσκολίες του. Οι εκπαιδευτικοί, αλλά και οι οικογένειες προσεγγίζουν πιο εύκολα μια εκπαιδευτική υπηρεσία με το πρόσχημα της σχολικής προόδου. Τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. διαπιστώνουν τις δυσκολίες, στηρίζουν τους μαθητές εκπαιδευτικά μέσα στο σχολείο, προσανατολίζουν την οικογένεια προς τη σωστή κατεύθυνση αντιμετώπισης της «μαθησιακής δυσκολίας» του παιδιού τους και λειτουργούν ως «γέφυρα» ανάμεσα στις διάφορες υπηρεσίες και φορείς.

Τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. δεν πρέπει και δεν μπορούν να κλείσουν, γιατί, σ’ αυτούς τους καιρούς ανέχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, παρέχουν δωρεάν υψηλές υπηρεσίες διάγνωσης και στήριξης μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αποτελώντας τον μοναδικό φορέα διάγνωσης για πολλές περιοχές της Ελλάδας.

Για το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος                                Η Γ.Γραμματέας
Βούγιας Βασίλης                     Κατσούλη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου