Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α: Διαμαρτυρία για την Απόφαση Αποσπάσεων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π)


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)
Βερανζέρου 14, Αθήνα    www.poseepea.blogspot.com   poseepea@yahoo.gr
Tel: 6974714206


                                                                                                     
                                                                                                          Αθήνα 4/10/2011
                                                                                                           Α.Π: 86

                                                             
                                                               
                                                  Πρός: Υπουργό Παιδείας κα Διαμαντοπούλου
                                                               
                                                               
                                                    Κοιν: Υφυπουργό κα Χριστοφιλοπούλου
                                                                         
                                                                                                                                                 
                                                            Δντή Ειδικής Αγωγής κο Αλεβίζο
ΘΕΜΑ: " Διαμαρτυρία για την Απόφαση Αποσπάσεων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π)"


Αξιότιμη κα Υπουργέ

Με έκπληξή μας διαπιστώσαμε, στην με άρ. πρωτ: 113105/Γ6/30-9-2011 Απόφασή σας, σχετικά με τις Αποσπάσεις του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π), την ύπαρξη επισήμανσης, η οποία θέτει ως προαπαιτούμενο  εκτέλεσης της απόφασης αποσπάσεων, «την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας από την οποία αποσπώνται οι εκπαιδευτικοί.»
Η επισήμανση αυτή τίθεται για πρώτη φορά στα χρονικά της διαδικασίας των Αποσπάσεων του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π και είναι φανερό πως δεν λαμβάνει υπόψη τις παρακάτω ιδιαίτερες παραμέτρους, οι οποίες είναι σύμφυτες των ιδιαιτεροτήτων του ίδιου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

1ον) Τα οργανικά κενά Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π στις  ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ είναι 405 και πολλαπλάσια τα λειτουργικά(Για παράδειγμα, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π αποτελείται από 19 άτομα. Τα οργανικά κενά όμως είναι 36 και τα λειτουργικά 49). Η υποστελέχωση είναι ευρεία και δυστυχώς και διαχρονική. Στην ουσία λοιπόν οι αποσπάσεις του προσωπικού αυτού, έχουν να κάνουν με μετακίνηση του κενού από μονάδα σε μονάδα, με μέριμνα του ΥΣΕΕΠ μάλιστα, για διάθεση του αποσπασμένου προσωπικού, σε περισσότερες της μιάς Σχολικές Μονάδες ή ΚΕΔΔΥ. Μάλιστα, αυτές οι Αποσπάσεις, δίδουν τη δυνατότητα να έχουν μόνιμο προσωπικό  αρκετές ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, που σε αντίθετη περίπτωση δεν θα είχαν ποτέ.

2ον) Οι πιστώσεις  για Αναπληρωτές ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι οποίες έχουν διατεθεί, είναι ελάχιστες, σε σχέση με τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν σ αυτό το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Περιφέρεια Αττικής, στην οποία διατέθηκαν 67 πιστώσεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(Ε.Β.Π) και μόνον 17 για Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό(Ε.Ε.Π). Την προβληματική αυτή κατάσταση επιδείνωσε το γεγονός ότι σε αρκετές Περιφέρειες της χώρας, δεν ελήφθησαν υπόψη, από τα αντίστοιχα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π, τα δημιουργηθέντα κενά των Αποσπάσεων και οι πιστώσεις Αναπληρωτών αξιοποιήθηκαν διαφορετικά και όχι στο να καλύψουν τα κενά αυτά.

Αξιότιμη κα Υπουργέ

Το Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό, καλύπτει πραγματικές ανάγκες σε όποιο χώρο της Ειδικής Αγωγής βρεθεί. Δουλεύει  με υψηλό αίσθημα ευθύνης, κάτω από ιδιαίτερα  αντίξοες συνθήκες, χωρίς προνόμια και χωρίς τη δυνατότητα οποιασδήποτε εξέλιξης στο χώρο της Εκπαίδευσης. Ένα από τα ελάχιστα δικαιώματά του είναι και το δικαίωμα της Απόσπασης  για σοβαρούς λόγους, τους οποίους το ΥΣΕΕΠ αξιολόγησε, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ  και γνωμοδότησε θετικά.

Ζητούμε, λοιπόν,  από σας να καλύψετε τα οργανικά και λειτουργικά κενά του ΕΕΠ και ΕΒΠ, ώστε να αναπληρωθεί το αποσπασμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και να στελεχωθούν οι άδειες από ΕΕΠ και ΕΒΠ μονάδες.

 Αν αυτό δεν μπορέσει να συμβεί, λαμβανομένου υπόψη της πολύ δύσκολης οικονομικής κατάστασης της χώρας, είμαστε σίγουροι ότι θα κατανοήσετε την αναγκαιότητα εκτέλεσης της Απόφασής σας των Αποσπάσεων του ΕΕΠ και ΕΒΠ, με το να δώσετε εντολή άμεσης μετακίνησης των αποσπασθέντων.
Για το Δ.Σ


Ο Πρόεδρος                                                                     Η Γ. Γραμματέας  
Βούγιας Βασίλης                                                                Κατσούλη Π.                                        
                        


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου