Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2011

Διαμαρτυρία για τις Αποσπάσεις του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π, του αιρετού ΥΣΕΕΠ, Δημήτρη Παπαευθυμίου.


Αθήνα 4-10-2010
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Π ΚΑΙ Ε.Β.Π
Αιρετού ΥΣΕΕΠ Παπαευθυμίου Δημήτρη
                                      
                   Προς   Την Υπουργό Παιδείας κα Διαμαντοπούλου
                                 Κοιν. Υφυπουργό κα Χριστοφιλοπούλου
Αξιότιμη κα Υπουργέ
                      Με μεγάλη καθυστέρηση φέτος, ολοκληρώθηκε η διαδικασία των αποσπάσεων του Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που εργάζονται στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε και τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ.          Το Υ.Σ.Ε.Ε.Π,  αξιολόγησε την κάθε μία αίτηση χωριστά και αφού έλαβε σοβαρά υπόψη του τους προσωπικούς λόγους των συναδέλφων, αλλά και τις ανάγκες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ,  γνωμοδότησε θετικά για 121 αποσπάσεις.   Κατά την διάρκεια της διαδικασίας υπογραφής της σχετικής απόφασης από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, προστέθηκε παράγραφος,  για πρώτη φορά στην ιστορία του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π, που όριζε ότι η απόσπαση θα υλοποιείται μετά την αναπλήρωση του προσωπικού.
            Η συγκεκριμένη παράγραφος θα είχε ιδιαίτερη σημασία εάν προηγούνταν των  πιστώσεων για προσλήψεις αναπληρωτών και τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π είχαν την δυνατότητα της κάλυψης όλων των κενών που προέκυψαν,  με βάση τον αριθμό των πιστώσεων.          Αυτό όμως δεν έγινε, οι πιστώσεις σε αρκετές περιφέρειες αξιοποιήθηκαν χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη τα κενά που δημιουργήθηκαν με τις αποσπάσεις, με αποτέλεσμα αρκετοί συνάδελφοι να μην μπορούν να αποσπαστούν.          Η διαδικασία που ακολουθήθηκε και το γεγονός ότι πολλοί συνάδελφοι βρίσκονται μπροστά στο οξύμωρο , από την μία να έχουν πάρει την απόσπαση και από την άλλη να μην μπορούν να μετακινηθούν, χωρίς να γνωρίζουν αν τελικά θα εξασφαλιστούν νέες πιστώσεις, αγγίζει τα όρια του εμπαιγμού.
Κα Υπουργέ
Κατανοείτε ότι με την φετινή πρακτική που ακολουθήσατε, καταστρατηγήσατε το δικαίωμα του Ε.Ε.Π και του Ε.Β.Π  να ζητήσει για σοβαρούς λόγους την απόσπασή του και εξαντλήσατε όλη σας την αυστηρότητα στο προσωπικό που, σε όποιον χώρο της ειδικής αγωγής και αν βρεθεί, θα προσφέρει τις υπηρεσίες του με την ίδια υπευθυνότητα και αυταπάρνηση, καλύπτοντας πραγματικές ανάγκες.
            Σε περίπτωση που επικαλεσθείτε, ότι η προϋπόθεση της αναπλήρωσης ισχύει και για τους άλλους εκπαιδευτικούς, θα σας θυμίσουμε ότι ο αριθμός των πιστώσεων για το Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π, είναι ποσοστιαία πολύ μικρότερος των άλλων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να μην επαρκούν.        Επίσης θα σας θυμίσουμε ότι τα οργανικά κενά των ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, για όλες τις ειδικότητες, είναι 405 και σε αυτά θα πρέπει να προσθέσετε και πολλαπλάσιο αριθμό λειτουργικών κενών, τα οποία δυστυχώς εδώ και χρόνια δεν καλύπτονται. Με τις αποσπάσεις, έχουν την δυνατότητα αρκετές από τις  Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ, που δεν έχουν μόνιμο προσωπικό, να υποστηριχθούν από το Ε.Ε.Π και το Ε.Β.Π.
            Το Υ.Σ.Ε.Ε.Π, αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των Σ.Μ.Ε.Α.Ε, απέσπασε  αρκετούς συναδέλφους σε περισσότερες από μία μονάδες, ζητώντας από την διεύθυνση Ειδικής Αγωγής να μεριμνήσει για την εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων. Παρόλο που τελικά ο αριθμός των πιστώσεων ήταν πολύ μεγαλύτερος από τον αριθμό των αποσπάσεων, δεν έγινε σωστή κατανομή τους από τα Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π, ώστε να καλυφθούν σε πρώτη φάση οι αποσπάσεις, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το σοβαρό πρόβλημα της μη αναπλήρωσης.
            Κα υπουργέ
            Είναι καλό και σκόπιμο, όλοι οι αποσπασμένοι να αναπληρωθούν, όπως και τα υπόλοιπα οργανικά και λειτουργικά κενά να καλυφθούν, με αύξηση των πιστώσεων και καλή κατανομή στις Περιφέρειες.
            Σε περίπτωση όμως που αυτό δεν είναι εφικτό,  για τους οικονομικούς λόγους που όλοι γνωρίζουμε, θα πρέπει να δώσετε την δυνατότητα άμεσης μετακίνησης  των αποσπασμένων, αφού στην ουσία αυτό θα σημαίνει μετακίνηση του κενού, από την μία μονάδα, σε μία άλλη, με ταυτόχρονη κάλυψη περισσότερων Σ.Μ.Ε.Α.Ε και ΚΕ.Δ.Δ.Υ.
            Οποιαδήποτε καθυστέρηση θα σημάνει δυσλειτουργία των Σ.Μ.Ε.Α.Ε και των ΚΕ.Δ.Δ.Υ, δημιουργώντας ταυτόχρονο μεγάλο πρόβλημα στο Ε.Ε.Π και το Ε.Β.Π.
            Ευελπιστούμε για την κατανόηση και άμεση ανταπόκρισή σας.

Παπαευθυμίου Δημήτρης
Αιρετός Υ.Σ.Ε.Ε.Π

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου