Τετάρτη, 25 Μαΐου 2011

Στον ν.3966/2011(Φ.Ε.Κ Α 118/24-5-2011) η ρύθμιση για την ισότιμη μεταχείριση του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π στην Εκπαίδευση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(ΠΟΣΕΕΠΕΑ)
Βερανζέρου 14, Αθήνα www.poseepea.blogspot.com poseepea@yahoo.gr
Tel: 6974714206


Αθήνα 25/5/2011
Α.Π: 67

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: «Στον ν.3966/2011(Φ.Ε.Κ Α 118/24-5-2011) η ρύθμιση για την ισότιμη μεταχείριση του Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π στην Εκπαίδευση »


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Φ.Ε.Κ Α 118/24-5-2011, ο νόμος 3966/2011: «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» και λοιπές διατάξεις».
Η παράγραφος 5α, του άρθρου 56, αναφέρει: «Στο άρθρο 17 του ν.3699/2008 , ύστερα από την παράγραφο 1 προστίθεται παράγραφος 1α ως εξής :
« 1α. Το ΕΕΠ συμμετέχει στην εκπαίδευση ισότιμα με το εκπαιδευτικό προσωπικό που προβλέπεται στο άρθρο 16, σύμφωνα με την επαγγελματική ειδίκευσή του. Στο ΕΕΠ καταβάλλονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας ΠΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.»
Η δε παράγραφος 5β, του άρθρου 56 αναφέρει: « Το άρθρο 18 του ν.3699/2008 αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Για θέματα αυτοεξυπηρέτησης καθημερινής διαβίωσης και λειτουργικών διευκολύνσεων καθώς και για την παράλληλη εκπαίδευση σε θέματα κοινωνικής προσαρμογής, αυτόνομης διαβίωσης και δημιουργικών δραστηριοτήτων των μαθητών με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα γενικά σχολεία προσχολικής , πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ΕΑΕ ή που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ, προσλαμβάνεται ΕΒΠ.
2. Το ΕΒΠ ασκεί καθήκοντα φροντίδας των μαθητών και βοηθητικά εκπαιδευτικά καθήκοντα. Στο ΕΒΠ καταβάλλονται οι αποδοχές και οι πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο εκπαιδευτικό προσωπικό κατηγορίας ΔΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης , με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.»
Κατόπιν τούτων, οι συνάδελφοι, κυρίως Ε.Β.Π, πρέπει να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους εκκαθαριστές αποδοχών, ώστε να γίνει απρόσκοπτα η εφαρμογή του Νόμου.Για Το Δ.Σ
Ο Πρόεδρος Η Γ. Γραμματέας

Βούγιας Βασίλης Κατσούλη Παναγιώτα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου