Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Ε.Ε.Π, ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΕ.Δ.Δ.Υ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΗ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟ .

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Σπηλιωτόπουλος Άρης
Βουλευτής Β Αθηνών - Νέα Δημοκρατία


Ερώτηση

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα : Άνιση μεταχείριση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, όσον αφορά στην αποτίμηση κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Δ.Υ


Σύμφωνα με την παράγραφο 7, του άρθρου 11, του Ν.3848/2010, ως Προϊστάμενοι ΚΕΔΔΥ επιλέγονται εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π).
Ανάμεσα στα κριτήρια επιλογής που αφορούν στους Προϊσταμένους ΚΕΔΔΥ ( άρθρα 13 και 14, του Ν.3848/2010), υπάρχει και η μοριοδότηση Τίτλου Διδασκαλείου Εκπαίδευσης, ο οποίος, σύμφωνα με την παράγραφο 2γ, του άρθρου 13, του Ν.3848/2010, μοριοδοτείται με 2 μονάδες, μόνο για τους υποψηφίους για επιλογή σε θέσεις στελεχών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Και ορθά ο Νομοθέτης προέβη στην διευκρίνιση πως η συγκεκριμένη μοριοδότηση, του συγκεκριμένου τίτλου αφορά μόνον υποψηφίους για επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθόσον, ούτε οι Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας, ούτε τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π), δικαιούνται πρόσβασης στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τον συγκεκριμένο τίτλο, άρα και να μοριοδοτηθούν.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 94 /23 Ιουνίου 2010, άρθρο 13 η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α΄) αντικαταστάθηκε ως εξής: γ)τίτλος Διδασκαλείου Εκπαίδευσης: 3 μονάδες.

Δίδεται δηλαδή η δυνατότητα να μοριοδοτείται ο Τίτλος του Διδασκαλείου και μάλιστα με αυξημένες μονάδες 3, σε σχέση με τις διατάξεις του Ν.3848/10, και για την επιλογή Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ, εξασφαλίζοντας συγκριτικό πλεονέκτημα στους υποψηφίους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας, αδικώντας τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας και τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν τον Τίτλο του Διδασκαλείου Εκπαίδευσης (Μαράσλειος).

Επίσης στην περίπτωση η, της παραγράφου 2, του άρθρου 13, του Ν.3848/2010, μοριοδοτείται η πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε επιπέδου 2 με 3 μονάδες, όσον αφορά στην επιλογή Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ. Στην επιμόρφωση αυτή όμως, δεν μπορούν να συμμετάσχουν τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(Ε.Ε.Π), οπότε δημιουργούνται συνθήκες άνισης μεταχείρισης στην υποψηφιότητες για τις θέσεις Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ, στο προσωπικό αυτό.

Ακόμα, προαπαιτούμενο για επιλογή Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ, για τα μέλη του Ε.Ε.Π, είναι η ΔΕΚΑΕΤΗΣ συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ ή σε ΚΕΔΔΥ, τη στιγμή που αρκετά μέλη του Ε.Ε.Π έχουν αναγνωρισμένη ως Δημόσια Εκπαιδευτική προϋπηρεσία, προϋπηρεσία σε Ιδρύματα που δεν είχαν σχολική μονάδα, ενώ για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς αρκεί ΤΡΙΕΤΙΑ υπηρεσίας σε ΣΜΕΑΕ ή σε ΚΕΔΔΥ, για να θέσουν υποψηφιότητα για Προϊστάμενοι ΚΕΔΔΥ.

Σας είναι επίσης γνωστό, πως στον Ν.3848/2010, δεν έχει προβλεφθεί η μοριοδότηση της άσκησης καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου ΚΕΔΔΥ, τη στιγμή που προβλέπεται μοριοδότηση για την άσκηση καθηκόντων Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας.

Επειδή, για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης, για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης, πρέπει να μοριοδοτούνται προσόντα, στην κτήση των οποίων πρέπει να έχουν πρόσβαση όλοι οι εμπλεκόμενοι ανεξαιρέτως,

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η κ Υπουργός:

1. Ποια μέτρα θα λάβετε ώστε να διορθωθεί αυτή η άνιση μεταχείριση εις βάρος των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, όσον αφορά στη διαδικασία διεκδίκησης θέσεων Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ;
2. Ποια μέτρα θα λάβετε ώστε να μοριοδοτείται και η άσκηση καθηκόντων των υποψηφίων για θέσεις Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ ως Αναπληρωτών Προϊσταμένων ΚΕΔΔΥ.Αθήνα 18-02-2011

Ο Ερωτών Βουλευτής

Άρης Σπηλιωτόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου