Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019

ΕΠΙΣΤΟΛΗ- ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αποτέλεσμα εικόνας για team
Την παρακάτω επιστολή προσυπογράφουν 283 Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30 - ΕΕΠ, ενώ η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται από επιπλέον 163 άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενα μέρη στην εκπαιδευτική διαδικασία (ψυχολόγοι, ΠΕ23 - ΕΕΠ, ειδικότητες ΕΕΠ - ΕΒΠ, εκπαιδευτικοί, γονείς, κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι επαγγελματίες που σχετίζονται έμμεσα με την εκπαίδευση).

Συνολικά υπέρ της παρούσας επιστολής συντάσσονται 446 φυσικά πρόσωπα από όλη την ελληνική επικράτεια.

Η επιστολή:

 Αξιότιμες Κυρίες/ Αξιότιμοι Κύριοι,

με την παρούσα επιστολή σας γνωστοποιούμε την ανησυχία μας αναφορικά με το μέλλον της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στη δημόσια εκπαίδευση και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής.

Έχοντας εργαστεί ως κοινωνικοί λειτουργοί σε σταθερές δομές της εκπαίδευσης αλλά και σε προγράμματα ΕΣΠΑ, έχουμε διαπιστώσει (και αποτελεί ευθύνη μας να επισημαίνουμε κάθε φορά), το σοβαρό έλλειμμα που εντοπίζουμε. Δηλαδή την απουσία ενός σταθερού, οργανωμένου πλαισίου ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα σχολεία στο οποίο να εργάζονται διεπιστημονικά και από κοινού κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι σε άμεση συνάρτηση με τους εκπαιδευτικούς και τις λοιπές ειδικότητες ΕΕΠ- ΕΒΠ.

Διαπιστώνουμε με λύπη, ότι οι πολιτικές που εξακολουθούν να εφαρμόζονται, παραγνωρίζουν την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης ενός τέτοιου πλαισίου, ενώ διαιωνίζουν το διαχωρισμό των δυο ειδικοτήτων ήτοι κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων (όπως διαφαίνεται από την επιλεκτική στελέχωση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ: κοινωνικοί λειτουργοί στις τάξεις υποδοχής – ψυχολόγοι στα ολοήμερα Δημοτικά σχολεία και στα ΕΠΑΛ) οξύνοντας το μεταξύ τους αθέμιτο ανταγωνισμό, και στερώντας από τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις οικογένειές τους τη δυνατότητα να επωφεληθούν τα μέγιστα από τη συνεργασία, τη γνώση, τις οπτικές και τις πρακτικές των δυο επιστημονικών ειδικοτήτων.

Το διαρκές αίτημα των κοινωνικών λειτουργών για από κοινού εργασία με τους ψυχολόγους σε όλα τα πλαίσια - προγράμματα στα οποία παρέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη στη δημόσια εκπαίδευση, δεν αποτελεί μια απόπειρα διασφάλισης επιπλέον πιστώσεων για την ειδικότητα μας. Αποτελεί μια συγκροτημένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη προσπάθεια να καταστεί σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι η πρόληψη και η αντιμετώπιση των ψυχοικοινωνικών προβλημάτων στο σχολικό χώρο είναι εφικτή μόνο μέσα από μια ολιστική, ποιοτική, διεπιστημονική συνεργασία, που λαμβάνει υπόψη πληθώρα κοινωνικών, ψυχολογικών και εκπαιδευτικών παραμέτρων και διαμείβεται εντός ενός σταθερού πλαισίου, προσβάσιμου και διαθέσιμου σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η ύπαρξη ενός τέτοιου πλαισίου, το οποίο υφίσταται εδώ και δεκαετίες σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να κάνει την διαφορά και στη χώρα μας, να αποτρέψει δυσάρεστα γεγονότα, να αποτελέσει καινοτόμο πυλώνα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, να αποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές προκλήσεις με επιστημονική αρτιότητα, και να συμβάλλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (όπως έχει ήδη εξαγγελθεί: στην πρόληψη του bullying, στην καλλιέργεια του σεβασμού απέναντι στον άλλον, στην αγωγή υγείας, στη στήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, στη συμπεριληπτική εκπαίδευση).

Ως εκ τούτου θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας στο Υπόμνημα που κατέθεσε ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) επί προηγούμενης διακυβέρνησης και το οποίο παραμένει επίκαιρο. 

Το Υπόμνημα τεκμηριώνει επιστημονικά την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης Κοινωνικής Υπηρεσίας στα σχολεία, επισημαίνοντας το ρόλο των κοινωνικών λειτουργών στην εκπαίδευση και τη βαρύνουσα σημασία της διεπιστημονικής συνεργασίας κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, εκπαιδευτικών και λοιπών ειδικοτήτων ΕΕΠ και ΕΒΠ προς όφελος των μαθητών, των οικογενειών τους, των σχολείων, των τοπικών κοινοτήτων και της ευρύτερης κοινωνίας. (Υπόμνημα ΣΚΛΕ)

Καταλήγοντας, αιτούμαστε τη γνωστοποίηση/προώθηση της παρούσας επιστολής και του Υπομνήματος του ΣΚΛΕ που επισυνάπτουμε, στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων ώστε να αποτελέσει κομβικό στοιχείο συνδιαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής και αντικείμενο προβληματισμού και ανάληψης σχετικής δράσης στις προσεχείς συζητήσεις με τους αρμόδιους.

Αποστέλλουμε το παρόν στην ΠΟΣΕΕΠΕΑ και στους Περιφερειακούς Συλλόγους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής της χώρας, και παράλληλα το κοινοποιούμε στην ΟΛΜΕ, στη ΔΟΕ, στο ΣΚΛΕ, στο Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων, στα Τμήματα Κοινωνικής Εργασίας των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων καθώς και στην Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδας. 
Ζητούμε και αναμένουμε από τους εκπροσώπους των φορέων αυτών αλλά και από κάθε άλλο ενδιαφερόμενο μέρος που συμμερίζεται το όραμά μας για την εκπαίδευση να τοποθετηθεί δημόσια επί του αιτήματος και να εκφράσει έμπρακτα την αναγνώριση, την προώθηση και τη στήριξη του.

Την επιστολή αυτή προσυπογράφουν 283 κοινωνικοί λειτουργοί της εκπαίδευσης (ΠΕ30- ΕΕΠ) και τη στηρίζουν επιπλέον 163 άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενα μέρη στην εκπαιδευτική διαδικασία (ψυχολόγοι, ΠΕ23-ΕΕΠ, ειδικότητες ΕΕΠ- ΕΒΠ, εκπαιδευτικοί, γονες, κοινωνικοί λειτουργοί και επαγγελματίες έμμεσα σχετιζόμενοι με την εκπαίδευση).

Υπερ της επιστολής συντάσσονται συνολικά 446 φυσικά πρόσωπα από όλη την ελληνική επικράτεια.
  
Προσυπογράφουν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί ΠΕ30- ΕΕΠ

Αντζουλή Αντωνία ΠΕ30 ΠΔΕ Αττικής
Βολάκου Κυριακή, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Φαλιέρου Παναγιώτα Δήμητρα, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Μπελιά Χρυσούλα, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Ξεφτέρη Ακριβή Παρασκευή, ΠΔΕ Αττικής
Ζαφείρη Ελευθερία, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Σαισάνα Ελένη, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Αδαμοπούλου Γεωργία, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Μιχαλοπουλου Χριστίνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Βαΐου Θεοδώρα, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Βιταλάκη Αθανασία, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Χαβελέ Νικολέττα, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Ζιάβρου Χρύσα, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Τσικερδή Κωνσταντία, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Κατσάνη Σύρμω, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Ταφίλη Χριστίνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Κουντουρά Ειρήνη-Στεργιανή, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Καρτσάκη Παναγιώτα, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Πιτσίνου Δήμητρα, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Μπονάτου Μαρία,  ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Κούρκουνα Χριστίνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Σκούλου Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Ρουχωτά Θεοδοσία, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Κοσμίδου Ανδρομάχη- Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Τσικρικώνη Σοφία, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Παπαδοπούλου Φωτεινή, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Ηλιάδου Ειρήνη, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Τσίφλικας Γιώργος, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Κιουτσούκη Ευγενία-Ευθυμία, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Τσακιρίδου Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικης
Γιάννου Σπυριδούλα, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Κουκοφίκη Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Ξεφτέρη Ακριβή Παρασκευή, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Τσιγκούλη Σεβαστή, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Γεροϊτου Δήμητρα, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Βλάχου Αναστασία, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Μουλού Θεοδώρα, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Τερζή Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Γιαννέλου Ευαγγελία, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Σαμαρτζή Αθανασία, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Τσιρογιάννη Χριστίνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικης
Γκίνου Ευαγγελία, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Κυριακίδου Θεοδώρα, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής
Αθανασίου Μάρθα, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικης
Λυμπεροπούλου Βασιλική, ΠΕ30, ΠΔΕ Αττικής

Αζοπούλου Χριστίνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Φαρμάκη Στυλιανή, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Παπαδοπούλου Αναστασία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Γεωργιάδου Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Σάββα Ελένη, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Χυδίρογλου Λεμονιά, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Μελισσίδου Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Τζιάκου Ευαγγελία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Κορομπούλα Σωτηρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Μήχου Γεωργία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Μαυρίδου Ελένη, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Αμυνδά Πασχαλιά, ΠΕ 30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Σύρπη Ευμορφία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Πρεμτσή Σουλτάνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Πατμανίδου Ευθυμία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Τευτσή Δήμητρα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Ταουσάνη Αθανασια, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Δάγκα Δέσποινα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Παπαοικονόμου Ξανθίππη, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Κουκουνασούλη Αλεξάνδρα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Τσιφτσή Γεωργία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Βέργου Ζαφειρώ, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Οικονομίδου Έφη, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Τσιαμήτρου Βασιλική, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Οικονόμου Ιωάννης, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Σαχπατζίδου Ελένη, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Σουλάκη Αικατερίνη, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Πασχαλίδου Χρυσαφίνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Σαμαρά Βασιλική, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Κυρκούδη Άννα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Ξανθοπούλου Ευαγγελία , ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Κίτσου Σοφία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Κικίνη Θέκλα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Παλιούρα Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Λαμπρίδου Γεωργία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Γαλανή Ρωξάνη, ΠΕ 30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονιας
Γκάμου Ειρήνη- Χρυσοβαλάντου, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονιας
Κούρτη Ευθυμία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Παναγιωτίδου Πετρούλα, ΠΕ 30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Κουρκουνάσιου Ευαγγελία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Μπαγιώκη Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Σπανού Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Σκαφά Καλλιόπη, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Μάντζιου Αναστασία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Μαυρουδή Ελένη, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Σιβρή Καλλιόπη, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Αρχοντή Σοφία-Καρολίνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Ρούπου Σταυρούλα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Κιβρακίδου Κυριακή, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Τζιβελέκη Παρασκευή, Π30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Κουντουριανού Θεοδώρα, Π30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Ιωάννα Γώτσιου, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Ταουσάνη Δόμνα, ΠΕ 30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Εβελζαμάν Ραφαηλία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Χύτα Ζωή, ΠΕ30, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Κολοκοτρώνη Ζωή, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Μαρουλά, Άννα, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ντινοπούλου Σταυρούλα, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Μαργαρίτη Ελένη, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Παρασχάκη Μαρία – Ευαγγελία, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Παπακωνσταντίνου Δήμητρα, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Πολιτάκη Αναστασία, ΠΕ 30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Τζιαγκάνα Ευαγγελία, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Παχούμη Κατερίνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Βασιλικού Κυριακή, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Κουρτίδου Δέσποινα, ΠΕ 30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Παναγιωτίδου Ελένη, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Χατζίδου Γεωργία, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Νεανίδου Καλλιόπη, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Καστάνη Αικατερίνη, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Παπαδημητρίου Ιωάννα, ΠΕ30 ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Δημουλάκη Δέσποινα, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Βεζυρτζόγλου Αθηνά, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Γεωργιάδου Σαββατούλα, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Βακαλοπούλου Μαρίνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Κεσκίνη Ξανθή, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Τασιοπούλου Ευθυμία, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Χατζηιωαννίδου Βιργινία, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Βαξεβάνη Βαλεντίνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Εμίν Κεχαγιά Σεϊλέν, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Σκράπαλη Φωτεινή, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Γκιγκούδη Στυλιανή, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Εμμανουηλίδου Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Καβούκης Μιχαήλ, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Θωμασίδου Αικατερίνη, ΠΕ30, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Συμεωνάκου Κασσιανή, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
Σαλασίδης Κωνσταντίνος, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
Μπαμπάλα Ευγενία, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
Χαρίση Γεωργία, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
Πιστιώλα Ευγενία, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
Πατσινακίδης Ηλίας, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
Παραλουκά Ειρήνη, ΠΕ30 , ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Μελισσίδου Αναστασία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Πετραλή Ελένη, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Καλούδη Σοφία Γεωργία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Μίσσιου Αναστασία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Ξανθοπούλου Σοφία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Δουγαλή Παναγιώτα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Εμμανουήλ Σοφία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Βαβούραλη Μανωλιά, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Μπλαβάκη Νικολέτα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Περάκη Χρυσούλα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Χαρζηγεωργίου Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Κατσιαδάκη Ελένη, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Ρήγα Παναγιώτα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Πατεράκη Χριστίνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Μαριδάκη Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Ρενανθή Δρακάκη, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Σκαρλατίδου Άρτεμις, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Τραβαγιάκη Μαριάννα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Πριναράκη Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Στεργίου Αικατερίνη,  ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Πιτσικάκη Σοφία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
 Μίσσιου Αναστασία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Λιπαράκη Ελευθερία,  ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Αραβαντινού-Καρλάτου Αντωνία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Κουγιούρη Χριστίνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Παπαπαναγιωτου Χαρούλα Πελαγία, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Οικονόμου Ευμορφούτσικου Κωνσταντίνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Αρχοντάκη Δέσποινα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Αρβανιτίδου Χριστίνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης
Φασουλάκης Ιωάννης, ΠΕ30, ΠΔΕ Κρήτης

Αραπάκος Λάμπρος, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Αργυροπούλου Αγγελική, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Μητροπούλου Φωτεινή, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικης Ελλάδας
Ζαραϊδονη Άρτεμις, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικης Ελλάδας
Διονυσοπούλου Νικολέτα, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Τσώνη Πολυξένη, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Νότη Αλεξάνδρα, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Μιχαηλιδου Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Λιόλιου Αναστασία, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
 Βαμβακά Ιωάννα, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Τσουκαλά Πηνελόπη, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Αντωνιάδη Αθηνά, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Παρασκευοπούλου Μαρία Παναγιώτα, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Πιλήσης Θεοδόσιος, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Αλεξοπούλου Αλεξάνδρα, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Κόλλια Παρασκευή, ΠΕ30,  ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Χλιάρα Παναγιώτα, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας
Καστρινάκη Ειρήνη, ΠΕ30, ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας

Αγιοργίτη Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Αβορίτη Άννα, ΠΕ30, ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Τσαμαλή Αγγελική, ΠΕ30, ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Καπλάνης Κωνσταντίνος, ΠΕ30, ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Κωλετη Κωνσταντίνα ΠΕ30 Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Αποστολοπούλου Ευθυμία, ΠΕ30, ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Τζοβάρας Αλέξανδρος, ΠΕ30, ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Ιωάννου Σοφία, ΠΕ30, ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Κατσαγάνη Λιάνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Βέρρου Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Δημόπουλος Παναγιώτης, ΠΕ30, ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Σκούμη Αλεξάνδρα, ΠΕ30, ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Φεράτη Θώμη, ΠΕ30, ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Σίμωση Ιωάννα Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Βαγγέλα Κωνσταντία, ΠΕ30, ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Χριστοδούλου Ελένη, ΠΕ30, ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Μπέκα Κωνσταντίνα, ΠΕ 30, ΠΔΕ Πελοποννήσου
Ζιάκου Αφροδίτη, ΠΕ30, ΠΔΕ Πελοποννήσου
Καραμιχάλη Σταυρούλα, ΠΕ30, ΠΔΕ Πελοποννήσου
Αρφάνη Δαμασκηνή, ΠΕ30, ΠΔΕ Πελοποννήσου
Κόντη Αλεξία, ΠΕ30, ΠΔΕ Πελοπόννησου
Κυριακοπούλου Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Πελοποννήσου
Δόικα Αριάδνη, ΠΕ30, ΠΔΕ Πελοπονήσου

Ελευθερίου Ελένη, ΠΕ30, ΠΔΕ Θεσσαλίας
Χαϊδά Αθανασία, ΠΕ30, ΠΔΕ Θεσσαλίας
Ζαφειρίου Σταυρούλα, ΠΕ30, ΠΔΕ Θεσσαλίας
Δερμανοπούλου Άννα, ΠΕ30, ΠΔΕ Θεσσαλίας
Κιούση Σταματία, ΠΕ30, ΠΔΕ Θεσσαλίας
Ταυλάτος Γιώργος, ΠΕ30, ΠΔΕ Θεσσαλίας

Κοπάντση Χριστίνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Ιονίων Νήσων
Μπάρμπα Σοφία, ΠΕ30, ΠΔΕ Ιονίων Νήσων                 
Πασχάλη Μαργαρίτα, ΠΕ30, ΠΔΕ Ιονίων Νήσων
Βονιτσάνου Ειρήνη, ΠΕ30, ΠΔΕ Ιονίων Νήσων
Καλαϊτζοπουλου Ελένη, ΠΕ30, ΠΔΕ Ιονίων Νήσων

Ιωάννα Παπαοικονόμου, ΠΕ30, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Γκανεδούδη Χρυσοβαλάντω, ΠΕ30, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Γιαϊλίδου Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Τυράκη Αικατερίνη, ΠΕ30, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Φασόλη Δέσποινα, ΠΕ30, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Ταβερνάρη Αικατερίνη, ΠΕ30, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Λίσγου Μαρία-Ευαγγελία, ΠΕ30, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Σκουλαριώτου Λεμονιά, ΠΕ30, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Βογιατζή Παρασκευή, ΠΕ30, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Μπούσιου Κριστιάνα, ΠΕ30, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Ηλιοπούλου Γεωργία, ΠΕ30, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Βαρβαρά Ζωή, ΠΕ30, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Γιασιράνης Σταμάτιος, ΠΕ30, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Μανουσάκη Χρυσοβαλάντου, ΠΕ30, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Μάρκου Ξανθή, ΠΕ30, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Ξανθοπούλου Κωνσταντίνα,ΠΕ30 ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Κατσαβούνη Νεκταρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Τασσακοπούλου Δήμητρα, ΠΕ30, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου

Παυλίδου Όλγα, ΠΕ30, ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου
Ρεντιόν Φανε, ΠΕ30, ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου
Καζκίδου Δήμητρα, ΠΕ30, ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου
Παυλίδου Όλγα, ΠΕ30, ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου
Σιβρή Χρυσή, ΠΕ30, ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου
Χρυσού Μαρία, ΠΕ30, ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου
Κούτλα Ελευθερία, ΠΕ30
Ασπρούδη Μαρία, ΠΕ30
Νικολούδη Ελένη, ΠΕ30
Μάρκου Μιχαήλ, ΠΕ30
Δρέ Μαριάννα, ΠΕ30
Πανταζόπουλου Δήμητρα, ΠΕ30
Κοκκώνη Σοφία, ΠΕ30
Χάσκαρη Σοφία, ΠΕ30
Στεφάνου Ελένη, ΠΕ30
Μαραγιάννη Αικατερίνη, ΠΕ30
Σουρβίνου Όλγα, ΠΕ30
Πουλουκτσή Βαρβάρα, ΠΕ30
Πιστόλα Ελένη, ΠΕ30
Βαγιάτης Κωνσταντίνος, ΠΕ30
Τανίδου Στέλλα, ΠΕ30
Μορφίδου Μαρία, ΠΕ30
Λιάσκου Καλλιόπη, ΠΕ30
Καραμιχάλη Γεωργία, ΠΕ30
Κραλίδου Σοφία, ΠΕ30
Παγαλιά Ελευθερία, ΠΕ30
Κάγλατζη Ευαγγελία, ΠΕ30
Μητροπούλου Γεωργία, ΠΕ30
Αβραμίδου Αγγελική, ΠΕ30
Λημναίου Μαρία, ΠΕ30
Μητιτανίδου Βαρβάρα, ΠΕ30
Χασαπίδου Σμαράγδα, ΠΕ30
Σλίκα Γεωργία, ΠΕ30
Μάρκου Μιχαήλ, ΠΕ30
Κοταμπάση Γεωργία, ΠΕ30
Νέμτση Μαρία, ΠΕ30
Κατσιόλα Στεργιανή, ΠΕ30
Καρβούνη Βασιλεία, ΠΕ30
Κοκώνη Λαμπρινή, ΠΕ30
Ηλιάδου Μαριαννα, ΠΕ30
Φουτσιτζή Ευαγγελία, ΠΕ30
Βέσκου Μαρία, ΠΕ30
Πατσαλή Σαββίνα, ΠΕ30
Λουκοπούλου Βασιλική, ΠΕ30
Ανδρούτσου Ελένη, ΠΕ30
Καραξάνη Ουρανία, ΠΕ30


Υπέρ της επιστολής συντάσσονται:

Ψυχολόγοι, ΠΕ23- ΕΕΠ

Γαρυφαλλάκη Αντιγόνη, ΠΕ23, ΠΔΕ Αττικής
Βεντούρα Ελισάβετ, ΠΕ23, ΠΔΕ Αττικής
Βογιατζή Μαρία, ΠΕ23, ΠΔΕ Αττικής
Φωτιάδου Κυριακή, ΠΕ23, ΠΔΕ Αττικής
Γκρέμου Κατερίνα, ΠΕ 23, ΠΔΕ Αττικής
Φιλιπποπούλου Χριστίνα, ΠΕ23, ΠΔΕ Αττικής
Μπάχα Μαρία Άννα, ΠΕ23, ΠΔΕ Αττικής
Δερμεντζοπούλου Βασιλεία, ΠΕ 23, ΠΔΕ Αττικής
Λιάγκα Μαρία, ΠΕ23, ΠΔΕ Αττικής
Γεωργίου Παναγιώτα, ΠΕ23, ΠΔΕ Αττικής
Μέγα Αικατερίνη, ΠΕ23, ΠΔΕ Αττικής
Χελιουδάκη Ελευθερία, ΠΕ23, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Δικαίου Χρυσάνθη, ΠΕ23, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Βούλγαρη Αθηνά, ΠΕ23, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Ρειζοπούλου Ιωάννα, ΠΕ 23, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Κούτρη Άννα, ΠΕ23, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Μπάραλη Νικολέτα, ΠΕ23, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Παντούλη Έφη, ΠΕ23, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Δεδικούση Αλεξάνδρα, ΠΕ23, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Ιωαννίδου Μαρία, ΠΕ23, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Ιωαννίδου Μελπομένη, ΠΕ23, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Σταύριδου Κωνσταντίνα, ΠΕ23, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Παναγιωτίδου Αλίκη, ΠΕ23, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Ελευθεριάδου Βαρβάρα, ΠΕ23, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Σαμαρά Χριστίνα Μαρία, ΠΕ23, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Ορφανού Αλεξάνδρα, ΠΕ23, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Καλαϊτζίδου Παρασκευή, ΠΕ23, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Νάκου Στυλιανή, ΠΕ 23, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Καγκελίδου Πίστη, ΠΕ23,ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Παπανδρέου Βασιλική, ΠΕ23, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Ασαλέα Σοφία, ΠΕ23, ΠΔΕ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Διαμαντοπούλου Δανάη Μαρία, ΠΕ23, ΠΔΕ Ανάτολικης Μακεδονίας & Θράκης
Λιάπη Ναυσικά, ΠΕ23, ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
Δημογιάννη Αγγελική, ΠΕ23, ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας
Καραγιάννη Ελένη- Μιχαλίτσα, ΠΕ23, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Φραράκη Παναγιώτα, ΠΕ23, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Καραβία Ευαγγελία, ΠΕ23, ΠΔΕ Βορείου Αιγαίου
Μανδυλά Μαρία-Αικατερίνη, ΠΕ23, ΠΔΕ Κρήτης
Παντούλα Ελεονώρα, ΠΕ23, ΠΔΕ Ηπείρου
Μεσσήνη Σοφία ΠΕ23, ΠΔΕ Ιονίων Νήσων
Λοΐζου Βασιλική, ΠΕ23

Ειδικότητες ΕΕΠ- ΕΒΠ

Κεφάλα Ανθή, ΠΕ25, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Νταριβιανάκη Άννα, ΠΕ25, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Καλαϊτζη Ελένη, ΠΕ25, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Πουλημένου Αθηνά, ΠΕ28, ΠΔΕ Ιονίων Νησων
Γαβαλά Κλάρα, ΕΒΠ, ΠΔΕ Αττικής
Ζώρζου Βασιλική, ΕΒΠ, ΠΔΕ Αττικής
Σκρέτα Κωνσταντίνα, ΕΒΠ, ΠΔΕ Αττικής
Μαγούλη Βασιλική, ΕΒΠ, ΠΔΕ Αττικής
Παρλιάρου Διονυσία- Μαρία, ΕΒΠ, ΠΔΕ Αττικής
Παγούνη Ευανθία, ΕΒΠ, ΠΔΕ Αττικής
Ζέρβα Σταυρούλα, ΕΒΠ, ΠΔΕ Αττικής
Ελευθεριάδου Άννα, ΕΒΠ, ΠΔΕ Αττικής
Αλεβίζου Δέσποινα, ΕΒΠ, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Κουλιούμπα Μαργαρίτα, ΕΒΠ, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Χρηστάκη Κωνσταντία, ΕΒΠ, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Αλεξίου Μαρία, ΕΒΠ, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Τσακίρη Ελένη, ΕΒΠ, ΠΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας
Τσάμη Σοφία, ΕΒΠ, ΠΔΕ Κρήτης
Ξενογιαννάκη Σταυρούλα, ΕΒΠ, ΠΔΕ Κρήτης
Αγγελιδάκη Πηνελόπη, ΕΒΠ, ΠΔΕ Κρήτης
Τριανταφυλλάκη Ευφροσύνη, ΕΒΠ, ΠΔΕ Κρήτης
Μακρή Τσαμπίκα, ΕΒΠ, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Μάκαρη Ελισσάβετ, ΕΒΠ, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Μπαλαλή Γρηγορία, ΕΒΠ, ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου
Κροκίδη Μαρία, ΕΒΠ, ΠΔΕ Ιονίων Νήσων
Ποταμιάνου Μαρία, ΕΒΠ, ΠΔΕ Ιονίων Νήσων
Παπαμιχαλάκη Σοφία, ΕΒΠ
Ψαρρά Αθανασία, ΕΒΠ

Εκπαιδευτικοί

Μακρυγιάννη Ελένη, Διευθύντρια ΣΜΕΑ, Στερεά Ελλάδα
Ταξάκη Αργυρώ, Εκπαιδευτικός
Κάρτα Πασχαλίνα, ΠΕ70 αναπληρώτρια
Μητρούση Αλίκη, ΠΕ70 αναπληρώτρια
Στεφανίδου Δέσποινα, Εκπαιδευτικός ΕΑΕ
Ευθυμία Λυσίτσκα, ΠΕ 88.04 Διατροφής, Αττική
Μήχου Χριστίνα, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, Κεντρική Μακεδονία
Δουίτση Γεωργία, ΠΕ06 Αγγλικής Φιλολογίας, Κεντρική Μακεδονία
Χαραντώνη Ρωξάνη, Εκπαιδευτικός & Γονέας
Σοφία Τενεκετζίδου, Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής
Διαλιάτση Δήμητρα, ΠΕ 60, Ειδικής Αγωγής
Ναζαρετιάν Ελισάβετ, Φιλόλογος Ειδικής Αγωγής, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Σκαρλάτου, Μαρία, ΠΕ02.ΕΑΕ
Αυγέρη Συρματένια, ΠΕ71
Τσεχερίδης Δαβίδ, ΠΕ 70.ΕΑΕ
Κόντος Νικόλαος, ΠΕ11, Φυσικής Αγωγής
Τριχάς Παναγιώτης-Χρήστος, ΠΕ03
Αθανασίου Ιωάννα, ΠΕ02.50

Γονείς μαθητών

Αποστολίδου Ιωάννα, Γονέας
Παυλίνα Φυσέκη, Γονέας
Μάρκου Άννα, Γονέας
Κούκου Κατερίνα,  Γονέας
Μάρτη Μυρσίνη, Γονέας
Σταυρίδου Σοφία, Γονέας
Μάρτη Ιωάννα, Γονέας
Σιώτος Δημήτρης, Γονέας
Παπούλια Κατερίνα, Γονέας
Παπαδόπουλου Λίνα, Γονέας
Μπέκα Αντωνία, Γονέας
Μεσελίδου Σοφία, Γονέας
Ντινιτσούδη Κυριακή, Γονέας
Μητράκη Ειρήνη, Γονέας
Τσιαμήτρου Βασιλική, Γονέας
Κούρτη Ευθυμία, Γονέας
Μπαγιώκη Μαρία, Γονέας
Χατζίδου Γεωργία, Γονέας
Μαριδάκη Μαρία, Γονέας
Μορφίδου Μαρία, Γονέας
Στεφανίδου Δέσποινα, Γονέας
Χαραντώνη Ρωξάνη, Γονέας
Νικολαΐδου Σοφία, Γονέας

Κοινωνικοί Λειτουργοί & άλλοι επαγγελματίες έμμεσα σχετιζόμενοι με την εκπαίδευση

Μεσελίδου Σοφία, Κοινωνική Λειτουργός
Μακρής Παντελής, Κοινωνικός Λειτουργός, Θράκη
Πάτσαρη Τριανταφυλλιά, Κοινωνική Λειτουργός, Θράκη
Χερίδη Ελεονώρα, Κοινωνική Λειτουργός Παιδαγωγός
Καλαφάτης Δημήτριος, Κοινωνικός Λειτουργός- Σύμβουλος Σταδιοδρομίας
Μπαγιώκη Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός, Ανοιχτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων
Ζαχίλα Αλεξία, Κοινωνική Λειτουργός, Κέντρο Ημέρας Πορεία, Πέλλα
Στεφούλη Ειρήνη, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Δήμου Γρεβενών
Τζέσικα Μούτσα, Κοινωνική Λειτουργός
Λιούτα Ευσταθία Σύνθια, Κοινωνική Λειτουργός
Μπούτλα Βασιλική, Κοινωνική Λειτουργός Δυτική Μακεδονία
Κρίκου Ελευθερία, Κοινωνική Λειτουργος
Παπαδοπούλου Αικατερίνη, Κοινωνική Λειτουργός, Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων & Μεταναστών
Παλιοστρατζή Διαλεχτή, Κοινωνική Λειτουργός, Κεντρική Μακεδονία
Ντινιτσούδη Κυριακή, Κοινωνική Λειτουργός
Φουντουλάκη Ευφροσύνη, Κοινωνική Λειτουργός
Σιώπη Αφροδίτη, Κοινωνική Λειτουργός, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Καντάνου Σελίνου
Παπαδοπουλου Χριστίνα, Κοινωνική Λειτουργός, Θράκη
Κόγια Βικτώρια, Κοινωνική Λειτουργός
Ζακυνθινάκη Ευη, Κοινωνική Λειτουργός, Αθήνα
Παπαδοπούλου Γεωργία/ Κοινωνική Λειτουργός, Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
Μπάρμπα Χρυσάνθη, Κοινωνική Λειτουργός, Πρόγραμμα ESTIA
Νηστικάκη Αντωνία, Κοινωνική Λειτουργός
Μανίκα Νεκταρία, Κοινωνική Λειτουργός
Τσεσμετζίδου Νικολέτα, Κοινωνική Λειτουργος
Τεγονίκου Μαριάννα, Κοινωνική Λειτουργός, ΚΔΗΦαμεΑ, Ηράκλειο Κρήτης
Αγγουρίδη Αμαλία, Κοινωνική Λειτουργός, Κρήτη
Μπενάζη Αθηνά, Κοινωνική Λειτουργός
Χαρισιάδου Ιωάννα, Κοινωνική Λειτουργός, Ροδόπη
Γογάνη Ελένη, Κοινωνική Λειτουργός
Τόσιος Ραφαήλ, Κοινωνικός Λειτουργός
Μουρατίδου Κυριακή, Κοινωνική Λειτουργός
Σαράντη Ειρήνη, Κοινωνική Λειτουργός
Τσουμενή Αναστασία, Κοινωνική Λειτουργός Περιφέρεια Αττικής
Μοίρου Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός , Κέντρο Κοινότητας Παράρτημα Ρομά, Αττική
Χαριτωνίδου Ειρήνη, Κοινωνική Λειτουργός, Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τοπειρου Ξάνθης
Κοκκίνη Ελευθερία, Ψυχολόγος-Κοινωνική Λειτουργός, Δράμα
Καργάκου Κατερίνα, Κοινωνική Λειτουργός, Σπάρτη
Νικολαΐδου Σοφία, Κοινωνική Λειτουργός, Βοήθεια στο Σπίτι Δήμου Αλμωπίας, Κεντρική Μακεδονία
Καμπούρη Φανή, Κοινωνική Λειτουργός, Θεσσαλονίκη
Κουτρουμανίδου Βαρβάρα, Κοινωνική Λειτουργός
Καρατζά Αφροδίτη, Κοινωνική Λειτουργός
Βεσκου Μαρία, Κοινωνική Λειτουργός
Μόσχου Δήμητρα, Κοινωνική Λειτουργός
Βαλασιδου Άννα, Κοινωνική Λειτουργός
Γιουρούκη Άννα, Κοινωνική Λειτουργός, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη
Μητράκη Ειρήνη, Κοινωνική Λειτουργός, ΤΟΜΥ Αιγάλεω
Κασεγια Μπαμπί Ελπίδα, Κοινωνική Λειτουργός, ΤΟΜΥ Ελευσινας
Μπαλατσούκα Αικατερίνη, Κοινωνική Λειτουγός, Κέντρο Κοινότητας, Ήπειρος
Καραμπατζάκη Στέλλα, Κοινωνική Λειτουργός, Δήμος Θεσσαλονίκης
Ανδρονίκου Άνδρη, Κοινωνική Λειτουργός, Κύπρος
Χότζας Μάριος, Λογοθεραπευτής
Κεντριφυλλη Δήμητρα, Μαία