Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024

Ενέργειες για Α2 φάση της Αξιολόγησης

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλιώτης Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

Α.Π.:08

Αθήνα 01.02.2024

 

 Προς:

 

Περιφερειακούς Συλλόγους ΕΕΠ-ΕΒΠ

 

Μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

  

 

Θέμα: Ενέργειες για Α2 φάση της  Αξιολόγησης

 

Το Δ.Σ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ έπειτα από την συνεδρίαση της  Ολομέλειας Προέδρων και κατά πλειοψηφίας απόφασης του ΔΣ της για την αποτροπή της υλοποίησης της αντιεκπαιδευτικής αξιολόγησης, καλεί όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες ΕΕΠ-ΕΒΠ, να συμμετέχουν δυναμικά και μαζικά στην απεργία- αποχή.

Επομένως, το ΔΣ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ:

Καλεί όλους/ες τους/τις συναδέλφους ΕΕΠ-ΕΒΠ – μέλη των συλλόγων διδασκόντων/ουσών και κάθε συνάδελφο που εμπλέκεται με κάθε τρόπο στη διαδικασία της αξιολόγησης («αξιολογητές» και «αξιολογούμενους») να δηλώσουν τη συμμετοχής τους στην απεργία – αποχή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ.

Η δήλωση αυτή γίνεται σε ειδικό έντυπο που θα καταθέτουν συλλογικά οι συνάδελφοι (σας αποστέλλεται συνημμένα), για να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία αποχή. Η παραπάνω δήλωση θωρακίζει τους/τις συναδέλφους με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη και νόμιμη ενέργεια και αρκεί να καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου.

Καλεί τους ΣΕΕΠΕΑ να προχωρήσουν σε κύκλους Γενικών Συνελεύσεων για ενημέρωση όλων των συναδέλφων.

Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των ΕΕΠ-ΕΒΠ από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.

Η απεργία – αποχή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους/τις συναδέλφους από όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωσης της Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ.

Το ΔΣ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχει ήδη προκηρύξει στάσεις εργασίας και θα προκηρύσσει για όσο διάστημα διαρκεί η αξιολόγηση.

Καλούμε τους  δ/ντες-ντριες και προϊσταμένους-ες των σχολικών μονάδων να συμμετέχουν στην απεργία – αποχή μιας και στη νέα φάση, το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. θα επιδιώξει να τους χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης. Μόνο με τη συμμετοχή στην απεργία αποχή είμαστε όλοι και όλες καλυμμένοι απέναντι στις απειλές και την διοικητική αυθαιρεσία. Ξεκαθαρίζουμε πως και οι δ/ντες-ντριες και προϊσταμένοι-ες των σχολικών μονάδων, είναι συνάδελφοι, έχουν και αυτοί τα ίδια συνδικαλιστικά δικαιώματα, μπορούν να αντιστέκονται με νόμιμο και οργανωμένο τρόπο απέναντι σε άδικους νόμους, αντιεκπαιδευτικές πολιτικές. Ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις που αφορούν το μέλλον της εκπαίδευσης, των παιδιών μας, η αντίσταση δεν είναι απλά δικαίωμα, γίνεται καθήκον!

Καλούμε σε συσπείρωση με την Ομοσπονδία και μαζική συμμετοχή στις αποφάσεις του κλάδου!

                                               ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ

                          Πρόεδρος                   Γενικός Γραμματέας

                 Χρήστος Βουλιώτης           Σεραφείμ (Μάκης) Λάππας