Τρίτη 8 Αυγούστου 2023

Διαβίβαση προτάσεων για το ΕΒΠ και τους Σχολικούς Νοσηλευτές - Υπενθύμιση συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος  )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr                                                                             ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr                                                 

                                                                                         Α.Π.:40

Ημερομηνία 08.08.2023

  ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ.Α κ.  Κυριάκο Πιερρακάκη

Την Υφυπουργό Υ.ΠΑΙ.Θ.Α κα. Δόμνα Μιχαηλίδου

Τον Γενικό Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ.Α κ. Ιωάννη Κατσαρό

Τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής κ. Ιωάννη Μπουσδούνη

Θέμα: «Διαβίβαση προτάσεων για το ΕΒΠ και τους Σχολικούς Νοσηλευτές - Υπενθύμιση συνάντησης με την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α»

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καλύπτει συνδικαλιστικά το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετά από έναν (1) ολόκληρό χρόνο με διαρκείς αγώνες, διεκδικήσεις για αλλαγή καθηκοντολογίου για όλους τους ΕΕΠ και ΕΒΠ , στις προθέσεις  του Υπουργείου Παιδείας ,Θρησκευμάτων και Αθλητισμού είναι να ξεκινήσει διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να προχωρήσει τις αλλαγές που σχεδιάζει για την Παράλληλη Στήριξη , με σκοπό και την δημιουργία οργανικών θέσεων στη Παράλληλη στήριξη ώστε να μπορεί να διοριστεί το αναγκαίο μόνιμο  προσωπικό .

Ως ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για το ΕΒΠ και για τους Σχολικούς Νοσηλευτές.

Οι αλλαγές στο καθηκοντολόγιο τόσο στους σχολικούς νοσηλευτές όσο και στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό  και η δημιουργία οργανικών θέσεων  στη Παράλληλη στήριξη είναι μονόδρομός !

Μέσα από τον διάλογο και τις προτάσεις μας πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται στην Εκπαίδευση  για το καλό των μαθητών μας  και για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας .

Θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή να σας υπενθυμίσουμε τις προτάσεις μας για τους σχολικούς νοσηλευτές και για το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (σας επισυνάπτουμε τα σχετικά αρχεία) .

Είμαστε στη διάθεση σας να συζητήσουμε πάνω στις προτάσεις που σας ξαναστείλαμε, με αφορμή τις αλλαγές που σχεδιάζονται για την παράλληλη στήριξή, αλλά και για έναν γενικότερο εποικοδομητικό διάλογό σχετικά με αλλαγές σε όλη την Ειδική Αγωγή. Στο σημείο αυτό σας  υπενθυμίζουμε το υπ'αριθμ Κεντρ. Πρωτ. 74558 - 06/07/2023 αίτημά μας για συνάντηση με τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου.


                               ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. 

              Πρόεδρος                    Γενικός Γραμματέας 

    Χρήστος Βουλιώτης        Σεραφείμ (Μάκης ) Λάππας...............................................................................................................................................


 

                                    ΘΕΜΑ: «ΠΑΓΙΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ Ε.Β.Π»

1)ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

2) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

2) ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

3) ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟ 30ΩΡΟ ΣΕ 25ΩΡΟ  ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ  ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

4) ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

5) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ

6) ΕΒΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

7)  ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΒΠ στα ΠΥΣΕΕΠ

 

8) ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

1) ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

    Από το 2002 που προσλήφθηκαν και τοποθετήθηκαν συνάδελφοι ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ ουδέποτε έχει γίνει επιμόρφωση.  Είναι ουσιαστικής και επιτακτικής ανάγκης οι επιμορφώσεις στην «σπονδυλική στήλη» της ειδικής αγωγής προς όφελος των μαθητών και της συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων ΕΕΠ και Εκπαιδευτικών.  Τα σεμινάρια ή οποιασδήποτε μορφής επιμορφώσεις θα πρέπει να είναι δωρεάν και η παρακολούθηση τους υποχρεωτική. Επίσης θα πρέπει η θεματολογία τους να αφορά το αντικείμενο εργασίας του ΕΒΠ, να περιλαμβάνει όλες τις μορφές (κατηγορίες )αναπηρίας των μαθητών  που φοιτούν στα σχολεία  και να στοχεύει στην καλύτερη υποστήριξη και εκπαίδευση των   μαθητών.

 

2)ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ

 

Ιδιαίτερης σημασίας είναι η δυνατότητα φοίτησης στην ΑΣΠΑΙΤΕ  ή δημόσιο Πανεπιστήμιο με σκοπό την  απόκτηση παιδαγωγικής επάρκειας.  Η ενοποίηση των πτυχίων από  ΕΠΛ-ΙΕΚ-ΕΠΑΛ-ΜΑΘΗΤΕΙΑ  στοχεύοντας στον ορισμό ενός ενιαίου κωδικού, στην  μετονομασία του κλάδου σε ΕΒΕΠ (προσδίδοντας και λεκτικά τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα) και την αναβάθμισή του από ΔΕ σε ΤΕ (μετά την κτήση της παιδαγωγικής επάρκειας).

Για το συγκεκριμένο ζήτημα έχουμε καταθέσει νομική γνωμοδότηση από το 2017, την οποία σας παραθέτουμε.

 

 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Επέχουσα θέση Παρέμβασης στο υπ’ αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΠΡΟΣ/149/οικ. 7282/02.03.2017 (ΑΔΑ ΨΓΡΚ465ΧΘΨ-ΙΣΚ) Αίτημα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης περί Αξιολόγησης και εξορθολογισμού των κλάδων Δημοσίου τομέα.

ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ


Του Συλλόγου με την επωνυμία : « ΣΕΕΠΕΑ Αττικής», νόμιμα εκπροσωπουμένου από την Πρόεδρό του κ. Γεωργία Μπουλμέτη, με έδρα στην Αθήνα (Πανεπιστημίου 59).

Ζητήθηκε η διερεύνηση ύπαρξης νόμιμου ερείσματος στην πρόσληψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) ως εν γένει Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, και δη, βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) και, ως εκ τούτου, στην υιοθέτηση του εν λόγω Προσωπικού από όλους τους φορείς του Δημοσίου ως τέτοιου, στα πλαίσια του κοινού «κλαδολογίου» που επιδιώκεται από το ως άνω Αίτημα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

Τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, τα πραγματικά περιστατικά και τις σχετικές Οδηγίες της Διοίκησης και , συγκεκριμένα :

1ον) (i) Με το αρ. 35 παρ. 2 ν. 1566/1985, όπως τροποποιήθηκε από το αρ. 3 παρ. 4 ν. 2817/2000, προσδιορίζονται οι κλάδοι που εμπίπτουν στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου σε αυτούς και σαφώς διακεκριμένου από τους υπολοίπους εκείνου του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.). Επίσης, γίνεται ρητός και σαφής διαχωρισμός μεταξύ του Εκπαιδευτικού και του Διοικητικού Προσωπικού των Ειδικών Εκπαιδευτικών Μονάδων.

(ii) Με την παρ. 5 (β) εδ. 2, αρ. 56 ν. 3966/2011 δίνεται ουσιαστικά αυθεντική ερμηνεία του αρ. 18 ν. 3699/2008, όπου ορίζονται τα εν γένει καθήκοντα του Ε.Β.Π., προσδιορίζοντας αυτά ρητώς ως «εκπαιδευτικά» και, περαιτέρω, ως διάταξη αναγκαστικού   δικαίου,   κατατάσσει   μισθολογικά   το   Ε.Β.Π.   στο  «εκπαιδευτικό

Προσωπικό κατηγορίας ΔΕ της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις».

Άλλωστε, ήδη από το 1992 με το αρ. 33 του ν. 2009/1992, το Ειδικό Προσωπικό του αρ. 35 ν. 1566/1985, στο οποίο έχει ενταχθεί από το 2000 (ν. 2817/2000) και το Ε.Β.Π., εκλαμβάνεται ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, δικαιούμενο των πάσης φύσεως παροχών και αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προσέτι δε, με το υπ’ αρ. πρωτ. 2/9575/0022/24.09.2004 έγγραφό του (βλ. συνημ. 1), το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εκλαμβάνει το Ε.Β.Π. ως ανήκον στην κατηγορία των Εκπαιδευτικών και, συνεπώς, ως έχον την αντίστοιχη μισθολογική αντιμετώπιση. 2ον) Από το ισχύον «Καθηκοντολόγιο» που διέπει το Ε.Β.Π. (υπ’ αρ. 27922/Γ6/08.03.2007 / ΦΕΚ 449/Β/03.04.2007) Απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων) σαφώς συνάγεται ο άκρως παιδαγωγικός και εκπαιδευτικός χαρακτήρας των Υπηρεσιών που προσφέρει το εν λόγω Προσωπικό, χωρίς την ύπαρξη του οποίου η λειτουργία και ο σκοπός των Μονάδων/Σχολείων Ειδικής Αγωγής θα ήταν αδύνατον να επιτευχθούν, καθ’ ότι : «…. 2. Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων, απασχολούν δημιουργικά τους μαθητές και ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη, ακολουθώντας το ημερήσιο πρόγραμμα του σχολείου. 3. Βοηθούν στην αποβίβαση και επιβίβαση των μαθητών στα σχολικά λεωφορεία, χωρίς να τους συνοδεύουν στα δρομολόγια, και συνεργάζονται με τους εφημερεύοντες. 4. Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις ως μέλη του συλλόγου προσωπικού του σχολείου. Λαμβάνουν μέρος ισότιμα στις δραστηριότητές του και διατυπώνουν τις απόψεις τους για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους ή είναι γενικότερου ενδιαφέροντος. Δεν απαλλάσσονται από τα γενικά ή ειδικά καθήκοντα και από την ανάληψη εργασιών που ο διευθυντής του σχολείου μπορεί να τους αναθέσει στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης. 5. Επικοινωνούν με τους γονείς, έπειτα από συνεννόηση με το διευθυντή, ενημερώνοντάς τους για θέματα διαβίωσης των μαθητών στο σχολείο και τους προτείνουν τρόπους στήριξης και καθημερινής φροντίδας στο σπίτι, αντίστοιχους με αυτούς που εφαρμόζονται στο σχολείο.»

3ον) Από το αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών που αντιστοιχεί στους τίτλους σπουδών που απαιτούνται για την πρόσληψη Ε.Β.Π. και ιδιαίτερα στους τίτλους σπουδών επιπέδου Ι.Ε.Κ., γίνεται απόλυτα ευκρινής ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας του εν λόγω κλάδου (Ε.Β.Π.), καθ’ ότι αφενός το πλήθος και το είδος των μαθημάτων (βλ. συνημ.

2)    καλύπτουν όλες τις μορφές και τους τρόπους εξέλιξης της Ειδικής Αγωγής, αφετέρου τα εργαστηριακά μαθήματα δίνουν στο εν λόγω Προσωπικό την εμπειρία αντιμετώπισης πραγματικών περιστατικών.

Άλλωστε, αν το εν λόγω Προσωπικό (Ε.Β.Π.) δεν είχε τις εκπαιδευτικές γνώσεις αντιμετώπισης θεμάτων Ειδικής Αγωγής, δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα η συνεργασία αυτού, προσδιορισθείσα στο ως άνω Καθηκοντολόγιο, με το υπόλοιπο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

4ον) Σημαντικότερο, όμως, όλων των ανωτέρω, που καθιστά όχι μόνον νόμιμη και βάσιμη, αλλά επιβεβλημένη, την αντιμετώπιση του Ε.Β.Π. από όλους τους φορείς του Δημοσίου τομέα ως Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είναι το γεγονός ότι: «ενώ τα απαιτούμενα εκ του νόμου τυπικά προσόντα για την πρόσληψη Ε.Β.Π. είναι είτε ισότιμα (ήτοι επιπέδου Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης),  είτε  ανώτερης  εκπαιδευτικής  κατηγορίας   (ήτοι επιπέδου Ι.Ε.Κ.) σε σχέση με εκείνα που ζητούνται για την πρόσληψη όλων των υπολοίπων κλάδων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, εντούτοις η αντιμετώπιση του Ε.Β.Π. διαφέρει και μάλιστα με τρόπο που προκαλεί το κοινό αίσθημα Δικαίου σε πάρα πολλούς τομείς, προεξάρχοντος εκείνου της έλλειψης δυνατότητας περαιτέρω επιμόρφωσης, καθώς και εκείνου της μη αναγνώρισης τυχόν επιπλέον ανώτερων τίτλων σπουδών».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Παράρτημα στην εγκύκλιο έτους 2016 για την πρόσληψη Αναπληρωτών / Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών σε όλες τις σχολικές μονάδες, πλην εκείνων της Ειδικής Αγωγής, υπάρχουν συνολικά τριάντα τρεις (33) κλάδοι – ειδικότητες (π.χ. Κομμωτικής ΤΕ01.19, Αισθητικής ΤΕ01.20, Ανθοκομίας & Κηποτεχνίας ΤΕ01.32, Κοπτικής – Ραπτικής ΤΕ01.22, Ψυκτικοί ΤΕ01.04 κ.α.) (βλ. συνημ.  3)  για  την  πρόσληψη  των  οποίων  απαιτείται  τίτλος       Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πλην, όμως, όλες οι εν λόγω προσλήψεις εκλαμβάνονται ως εμπίπτουσες σε βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).

Ιδιαίτερα αισθητή και διακεκριμένη γίνεται η αδικία και άνιση μεταχείριση του Ε.Β.Π. έναντι των μόλις προαναφερθέντων προσλήψεων, στην περίπτωση του κλάδου «Βοηθοί Παιδοκόμοι – Βρεφοκόμοι ΤΕ01.30», όπου για την πρόσληψη των οποίων απαιτούνται ακριβώς τα ίδια τυπικά προσόντα που προβλέπονται μεταξύ εκείνων που γίνονται αποδεκτά και για την πρόσληψη Ε.Β.Π.

Με  τη  διαφορά,  όμως,  ότι  οι  μεν  πρώτοι  προσλαμβάνονται  ως Εκπαιδευτικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), το δε ΕΒΠ ως «Προσωπικό Ε.Β.Π. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Η εν λόγω καταφανέστατα άδικη διάκριση επιφέρει πολλές αρνητικές και άδικες επιπτώσεις στην επαγγελματική εξέλιξη του Ε.Β.Π., καθ’ ότι αφενός υπάρχουν ουκ ολίγες περιπτώσεις άρνησης της Διοίκησης για εκτέλεση μετάταξης Ε.Β.Π. σε θέση εκπαιδευτικού κλάδου, παρά την κατοχή εκ μέρους του Ε.Β.Π. του απαραίτητου τυπικού προσόντος κατηγορίας ΠΕ, περιπτώσεις για τις οποίες έχουμε ανά χείρας μας οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί προς απόδειξη της αλήθειας αυτών, αφετέρου δεν έχει μέχρι σήμερα θεσμοθετηθεί η δυνατότητα πρόσβασης του Ε.Β.Π. σε περαιτέρω παιδαγωγική επιμόρφωση (π.χ. συμμετοχή σε προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ).

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

1)    Η  ένταξη  –  ομαδοποίηση  του  Ε.Β.Π.  στο  Ειδικό  Εκπαιδευτικό Προσωπικό βαθμίδας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), όπως αυτή εκλαμβάνεται για την πρόσληψη Εκπαιδευτικών σε όλες τις υπόλοιπες Ειδικότητες και για όλον τον υπόλοιπο Δημόσιο τομέα, είναι εκ των ων ουκ άνευ.

2)    Η δυνατότητα πρόσβασης του Ε.Β.Π. σε κάθε είδους περαιτέρω εκπαιδευτική επιμόρφωση συνιστά επιβεβλημένη υποχρέωση του Κράτους, και δη του φορέα πρόσληψής του, ήτοι του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, ερειδόμενη κυρίως στην συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή της ισονομίας.

Ο ΓΝΩΜΟΔΟΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Αθανάσιος Κούρεντας

 

2) ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

 

    Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Ειδικό Βοηθητικό

Προσωπικό καθορίστηκαν από την ΚΥΑ 88348/Δ3 "Καθήκοντα και

αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου

ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και

Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης", και

συγκεκριμένα από το άρθρο 2 αυτής, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

2038/5-6-2018. Μεταξύ των καθηκόντων αυτών είναι και η υποστήριξη

των μαθητών σε θέματα καθημερινής διαβίωσης, αυτοεξυπηρέτησης,

προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, αγωγής τουαλέτας, σίτισης,

ένδυσης, κινητικότητας και σε άλλα θέματα ανάλογα με τις

ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών (άρθρο 2§2). Επομένως καθίσταται

προφανές ότι οι συνθήκες εργασίας μας συνεπάγονται κίνδυνο για την

υγεία μας, καθώς επιμελούμεθα τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και

κυρίως φροντίζουμε για την προσωπική υγιεινή και καθαριότητα και την

αγωγή τουαλέτας για τους μαθητές, καθήκοντα τα οποία εκτελούμε κατά

τη διάρκεια της εργασίας μας και προσιδιάζουν με αυτά της

νοσηλευτικής υπηρεσίας και όπως οι νοσηλευτές έτσι και εμείς

καθημερινά εκτιθέμεθα σε συνθήκες που συνεπάγονται μολυσματικό

κίνδυνο για την υγεία μας.

Ζητάμε ο κλάδος του ΕΒΠ να ενταχθεί στα βαρέα και ανθυγιεινά .

3) ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΑΠΟ 30ΩΡΟ ΣΕ 25ΩΡΟ  ΚΑΙ ΙΣΟΤΙΜΗ  ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

       Οι συνάδελφοι ΕΒΠ ανεξαρτήτου ετών προϋπηρεσίας και με βάση αυτά που ορίζει ο νόμος πρέπει να εργάζονται

30 ώρες την εβδομάδα. Αυτό συνεπάγεται ότι συμμετέχουν στην εκπαιδευτική και υποστηρικτική διαδικασία ακατάπαυστα,  ο χρόνος διαλείμματος ορίζεται σε 15΄χωρίς να υπάρχουν κενές ώρες μες στην εβδομάδα. Ως εκ τούτου κρίνεται  δίκαιη η εξίσωση του ωραρίου με αυτή των συναδέλφων ΕΕΠ και Εκπαιδευτικών, δηλαδή να καθιερωθεί το 25ωρο και ανά 10  έτη υπηρεσίας να μειώνεται μία (1) διδακτική ώρα. Επίσης θα πρέπει, με βάση τους όρους της ίσης μεταχείρισης να γίνονται οι μεταθέσεις, αποσπάσεις, οι αμοιβαίες μετακινήσεις τοποθέτησης και η βελτίωση θέσης.

 

4) ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

    Η φοίτηση στο Νηπιαγωγείο αποτελεί το πιο σημαντικό βήμα στη ζωή του παιδιού για τη μάθηση, την προσωπική ανάπτυξη και την κοινωνικοποίησή του. Οι γονείς/κηδεμόνες βοηθούν το παιδί να μεταβεί ομαλά από το ζεστό και φιλικό περιβάλλον της οικογένειάς του στο πρώτο οργανωμένο σχολικό του περιβάλλον.

  Ένα παραπάνω τώρα που η φοίτηση των προνηπίων νομοθετήθηκε ως υποχρεωτική και τα παιδιά, από 3,5  χρονών, παρακολουθούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου.

Τα παιδιά σ’ αυτή την ηλικία δεν έχουν αυτονομηθεί πλήρως και πολλές φορές ούτε στις βασικότερες δεξιότητες όπως σίτιση, τουαλέτα, ένδυση – υπόδηση, προσωπική υγιεινή .

 Η αυτονομία και αυτοϋπηρέτηση των νηπίων είναι απαραίτητη και πολύ σημαντική για να μπορεί να παρακολουθήσει με επάρκεια την εκπαιδευτική διαδικασία δεδομένου ότι μέχρι στιγμής στο χώρο του νηπιαγωγείου υπάρχει μόνο μία νηπιαγωγός  σε κάθε βάρδια (πρωινό και ολοήμερο)που είναι υπεύθυνη για το σύνολο του μαθητικού δυναμικού της σχολικής κοινότητας (έως 23 μαθητές).

Θα πρέπει να αναλογιστούμε και τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν με τις ίδιες τις νηπιαγωγούς (αδιαθεσία, πόνος σωματικές ανάγκες). Όλα τα παραπάνω λοιπόν φωτογραφίζουν την αναγκαιότητα της παρουσίας ΕΒΠ στην τάξη του νηπιαγωγείου και η σύσταση οργανικών θέσεων ΕΒΠ σε κάθε νηπιαγωγείο καθ ‘όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Ζητάμε τη σύσταση οργανικών θέσεων ΕΒΠ σε όλα τα νηπιαγωγεία ειδικής και γενικής εκπαίδευσης.

5) ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟΥ

     Στις περισσότερες ΣΜΕΑΕ και σχολεία γενικής εκπαίδευσης,  οι συνάδελφοι του ΕΒΠ δεν έχουν ξεκάθαρο ρόλο, δεν εφαρμόζεται το μέχρι τώρα καθηκοντολόγιο τους και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλους τους μαθητές όποτε και όπως ορίζει η διεύθυνση του σχολείου, παράλληλα με το εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό έργο. Ακόμα θα πρέπει να οριστεί αναλογία μαθητών – ΕΒΠ (5 προς 1)ώστε να μπορεί να είναι πρόσφορη η συνεργασία και να καλύπτει τις ανάγκες των μαθητών και να εφαρμόζεται με επάρκεια το καθημερινό πρόγραμμα. Πρότασή μας είναι να τοποθετείται ένα μέλος ΕΒΠ για κάθε τμήμα ΣΜΕΑΕ.

Θα πρέπει να γίνουν αλλαγές και διορθώσεις σε άρθρα του καθηκοντολογίου ώστε να ξεκαθαρίζεται ο τρόπος και ο σκοπός υπηρέτησης του ΕΒΠ στα σχολεία και αυτό βέβαια θα πρέπει αυτή τη φορά να γίνει με τις προτάσεις και θέσεις των ίδιων των συναδέλφων και όχι άσχετων με την ειδικότητα.

6) ΕΒΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 Με αφορμή την πρόσφατη τροποποίηση του καθηκοντολογίου του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετεί σε γενικά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, θα θέλαμε να σας θέσουμε κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι που υποστηρίζουν μαθητές με κινητικές κυρίως αναπηρίες.

Οι συνάδελφοι ΕΒΠ υποστηρίζουν μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε γενικά σχολεία, έπειτα από απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής εισήγησης του ΚΕΔΑΣΥ.

Οι υποστηριζόμενοι μαθητές έχουν στην πλειονότητά τους κινητικές αναπηρίες και χρησιμοποιούν βοηθητικά μέσα όπως: αναπηρικό αμαξίδιο, περιπατητούρα, μπαστούνια κλπ.

Γνωρίζοντας ότι η κτηριακή υποδομή των περισσότερων σχολείων (ράμπες, ανελκυστήρας, τουαλέτες ΑμεΑ) δεν είναι κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ανάγκες κινητικά αναπήρων μαθητών, οι δυσκολίες αυξάνονται για το μαθητή όπως και για τον συνάδελφο ΕΒΠ.

Αν βασικό μέλημά μας είναι η ασφάλεια των παιδιών, πρέπει να υποστηρίζουμε το μαθητή καθ ‘όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας καθώς και στα διαλείμματα. Επίσης βασικός στόχος αυτής της υποστήριξης είναι η άρση των εμποδίων και η ισότιμη συμμετοχή των μαθητών στην εκπαίδευση.

Ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο και σε κάποιες περιπτώσεις επικίνδυνο ένας συνάδελφος ΕΒΠ να δύναται να επεκτείνει τα καθήκοντά του σε όσους μαθητές (σε διαφορετικά τμήματα και ορόφους) της σχολικής μονάδας τοποθέτησης έχουν έγκριση, ακόμα δε και σε συστεγαζόμενα σχολεία.

Τη φετινή χρονιά πολλοί συνάδελφοι αντιμετωπίζουν τη δυσκολία αυτή, να πρέπει δηλαδή να υποστηρίζουν δύο, ακόμα και τρεις μαθητές σε αναπηρικό αμαξίδιο ή με συνεχή ανάγκη σωματικής βοήθειας/υποστήριξης. Ακόμα αντιμετωπίζουν την δυσαρέσκεια των γονιών που δεν έχουν τα παιδιά τους συνεχή και αποκλειστική υποστήριξη από ΕΒΠ.

Η δική μας θέση είναι πως θα πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα οι περιπτώσεις, να μελετώνται οι δυσκολίες κατά περίπτωση και ανάλογα να τοποθετούνται οι συνάδελφοι ΕΒΠ σε γενικά σχολεία.

Επίσης, θα πρέπει να προσλαμβάνονται τόσοι συνάδελφοι μέλη ΕΒΠ όσες οι εγκρίσεις των μαθητών που φοιτούν στη σχολική μονάδα, καθώς πρόκειται για μια άκρως απαιτητική εργασία σε αντίξοες συνθήκες, λόγω της έλλειψης προσβασιμότητας των περισσοτέρων σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης.

 

7)  ΕΚΛΟΓΗ ΑΙΡΕΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΒΠ στα ΠΥΣΕΕΠ

 Ζητάμε το μέλος του ΕΒΠ που συμμετέχει στο ΠΥΣΕΕΠ να είναι αιρετό μέλος και να συμμετέχει ισότιμα σε όλα τα θέματα των συνεδριάσεων του ΠΥΣΣΕΠ. Να έχει δικαίωμα ψήφου στις αποφάσεις που παίρνονται για συναδέλφους ΕΕΠ και ΕΒΠ.

 8) ΝΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ

Κάθε χρόνο οι ανάγκες των ΣΜΕΑΕ αλλά και των γενικών σχολείων (εξατομικευμένο πρόγραμμα υποστήριξης μαθητή) είναι πολλές και πολύ περισσότερες από τις οργανικά ορισμένες. Τα λειτουργικά κενά ακόμα και μετά τον μόνιμο διορισμό των 388 συναδέλφων δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών με αναπηρία. Τα αιρετά μέλη των ΠΥΣΕΕΠ όλης της χώρας ζητούν πάντα να δίνονται οι πιστώσεις μαζικά για όλες τις δομές και για όλες τις καταγεγραμμένες ανάγκες. Φυσικά αυτό ποτέ δεν έχει συμβεί με αποτέλεσμα να διαταράσσετε συνεχώς ο πίνακας των αναπληρωτών και να δημιουργούνται αδικίες στην τοποθέτηση αφού δεν υπάρχει και η δυνατότητα αμοιβαίων τοποθετήσεων ή βελτίωση θέσης τοποθέτησης, όπως συμβαίνει με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε την αναγκαιότητα της ένταξης της ειδικής αγωγής στον κρατικό προϋπολογισμό και όχι σε διάφορα κοινοτικά προγράμματα.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Προτάσεις για την τροποποίηση του καθηκοντολογίου των Σχολικών Νοσηλευτών, από την ειδική επιτροπή της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για τον κλάδο ΠΕ25.


·         Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να υπάρχει τουλάχιστον ένας μόνιμος σχολικός νοσηλευτής σε κάθε ειδικό σχολείο Άβάθμιας και ΄Ββάθμιας εκπαίδευση αλλά και στα σχολεία Γενικής Αγωγής. Αυτό θα δίνει την δυνατότητα να μπορεί ο ΣΝ να οργανώνει το σχολικό πλαίσιο και να διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες νοσηλευτικής παρέμβασης, υποστήριξης και παροχής Ά Βοηθειών όπου και όποτε χρειάζεται. Η σταθερότητα θα δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να υποστηρίζει όλους τους μαθητές του σχολείου σε θέματα Αγωγής και Προαγωγής Υγείας και Α’ Βοηθειών. Επιπλέον, στα γενικά σχολεία με πολυπληθές μαθητικό πληθυσμό χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει σταθερά ένας μόνιμος ΣΝ γιατί παρουσιάζονται συχνά ανάγκες και προβλήματα υγείας που χρειάζονται την άμεση παρέμβασή του .

 

·         Αποτελεί αναγκαιότητα να προβλέπεται ο κατάλληλος χώρος ως Αίθουσα Πρώτων Βοηθειών- Εξεταστήριο σε κάθε σχολείο, ώστε να μπορεί ο ΣΝ να εκτελεί υπεύθυνα τα καθήκοντα του, φροντίζοντας με ασφάλεια τους μαθητές που έχουν ανάγκη, αξιολογώντας την κατάστασή τους. Ο χώρος είναι βασική προϋπόθεση για να οργανώνει το φαρμακείο, να απομονώνει τα πιθανά κρούσματα προφυλάσσοντας τον υπόλοιπο μαθητικό πληθυσμό, να διατηρεί τους φακέλους με τα ιατρικά αρχεία των μαθητών, να χορηγεί την συστηματική φαρμακευτική αγωγή που χρειάζονται κάποιοι μαθητές, να κάνει τις απαραίτητες μετρήσεις (πχ σακχάρου, πίεσης, κλπ), να υποδέχεται και φροντίζει μαθητές που δηλώνουν αδιαθεσία, ασθένεια ή κάποιο τραυματισμό όπως και να δέχεται (παίρνει ιατρικό ιστορικό) να ενημερώνει και να καθοδηγεί συμβουλευτικά την οικογένεια. Σήμερα τα περισσότερα σχολεία δεν παρέχουν τέτοιο χώρο με αποτέλεσμα όλα τα παραπάνω να γίνονται σε διαδρόμους και οι μαθητές να είναι εκτεθειμένοι.

·         Χρειάζεται να υπάρχει όριο υποστηριζόμενων μαθητών για παράλληλη στήριξη από ΣΝ , δηλαδή σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από 2 μαθητές που χρήζουν νοσηλευτικής υποστήριξης τότε θα πρέπει να προσλαμβάνεται και δεύτερος σχολικός νοσηλευτής ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους σωστά προς όλους τους μαθητές που χρήζουν νοσηλευτικής παρέμβασης. Είναι σχεδόν αδύνατον να παρέχεται υποστήριξη σε πάνω από 2 μαθητές όταν και οι 2 χρήζουν συστηματικό έλεγχο, μετρήσεις και χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων. Τυγχάνει να συναντάμε συχνά περιπτώσεις υποστήριξης μαθητών, με σπάνιες σκελετικές παθήσεις ή άλλα σύνδρομα , που η παρουσία του Σχ. Νοσηλευτή να είναι απαραίτητη καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας. Να προβλεφθεί ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις να υποστηρίζει μεμονωμένα τα ιδιαίτερα αυτά περιστατικά.

·         Να αποσαφηνιστεί το εργασιακό ωράριο των ΣΝ. Έχουν γίνει πολλές αναφορές από συναδέλφους ΣΝ, ότι καταπατάται το υποστηρικτικό τους ωράριο, γιατί πολλές φορές το ξεπερνούν με υποχρέωση από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων να παραμένουν στα σχολεία καθημερινά, συνεχίζοντας την υποστήριξη των μαθητών και στο ολοήμερο εξαντλώντας το εργασιακό 30ωρο ή αναλαμβάνοντας άλλα καθήκοντα υποστήριξης μαθητών, ενώ υπογράφουν για 25 διδακτικές ώρες. Αυτό αποτελεί άνιση μεταχείριση μεταξύ ΣΝ σε σχέση με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό καθώς τις περισσότερες φορές οι ΣΝ υποστηρίζουν μαθητές και κατά τη διάρκεια των κενών τους, επειδή πολύ συχνά συμβαίνουν ατυχήματα, αδιαθεσίες και καλούνται να συνδράμουν. Χρειάζεται καταρχήν να διασφαλιστεί η ισότιμη μεταχείριση των ΣΝ με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό. Σε περιπτώσεις ανάγκης για επιπλέον υποστήριξη από ΣΝ προτείνεται η υπερωριακή κάλυψη ή η πρόσληψη επιπλέον σχολικού νοσηλευτή.

 

·         Να καταργηθεί η υποχρεωτικότητα συνοδείας υποστηριζόμενων μαθητών από ΣΝ σε εκδρομές ή μετακινήσεις εκτός έδρας όπου υπάρχει διανυκτέρευση, όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Όπως ρητά αναφέρει το καθηκοντολόγιο Γενικής Αγωγής ΠΕ25, στην παράγραφο 6, του άρθρου 10, κεφ β αρθ. Απόφασης 31120/ΓΔ4,(Φεκ, Τ.Β 681/2017)Υ.Α, Εκδρομές –Εκπαιδευτικές Επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων ΔΕ εντός και εκτός της χώρας ) αναφέρει στην παράγραφο 6:   Σε περίπτωση που στο σχολείο φοιτά μαθητής /μαθήτρια με Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες υποστηρίζεται από ΣΝ, ο μαθητής /μαθήτρια συνοδεύεται σε κάθε είδους εκδρομή μετακίνηση κ.τ.λ.Σύμφωνα όμως με : (13324/ Γ2 /7-2-2006/ ΥΠΕΠΘ –ΦΕΚ 206 Β΄ Συννημένο Εντυπο 3 Παράγραφος 4 , αναφέρει ρητά ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε Πολυήμερες εκπαιδευτικές εκδρομές δεν είναι υποχρεωτική.

 

Άρα στα πλαίσια της ισονομίας και της ισοτιμίας με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς θα πρέπει να υπάρχει ακριβώς η ίδια αντιμετώπιση.

 

·         Να επαναπροσδιοριστεί και διαμορφωθεί στο καθηκοντολόγιο συγκεκριμένο πρωτόκολλο νοσηλευτικών πράξεων που να αναφέρει όλες τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις που μπορούν να κάνουν οι ΣΝ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν στα σχολεία ειδικής και γενικής αγωγής (πιθανόν σε συνεργασία με την ΕΝΕ). Το σχολείο αποτελεί ένα πλαίσιο που περιορίζει να γίνονται παρεμβατικές νοσηλευτικές πράξεις (πχ ενδοφλέβιες εγχύσεις όπως αιμορροφιλικοί παράγοντες, διαλείποντες καθετηριασμοί, κλπ) λόγω της έλλειψης κατάλληλου χώρου και άμεσης ιατρικής υποστήριξης, πιθανών επιπλοκών που μπορεί να εκθέτουν την υγεία και ζωή των μαθητών και είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν στο σχολείο. Προτείνεται να προβλεφθεί όριο παρέμβασης στις νοσηλευτικές πράξεις που μπορεί να εφαρμόζει ο ΣΝ στο σχολείο, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής διενέργεια τους.

 

·         Λόγω των αναγκών που προκύπτουν από τους μαθητές κατά τα σχολικά διαλλείματα είναι σημαντικό να υπάρχει απαλλαγή των ΣΝ από τις εφημερίες στα ΣΜΕΑΕ. Η Απαλλαγή των ΣΝ από τις εφημερίες στα ΣΜΕΑΕ είναι σημαντική διότι σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο όπως αναφέρει, Αρ φύλλου 449/3 Απρ2007 σελίδα 9321 Β΄Καθήκοντα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΣΜΕΑΕ, παράγραφος 3: α) Παρέχουν Α’ βοήθειες στα παιδιά του σχολείου και αντιμετωπίζουν αιφνίδιες αδιαθεσίες, ασθένειες, τραύματα ή ατυχήματα που προκύπτουν κατά τα διαλλείματα ή κατά την διάρκεια σχολικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτο, συχνά συμβαίνουν διάφορα ατυχήματα, επιληπτικές κρίσεις κ.τ.λ κατά τα διαλλείματα όπου καλείται ο ΣΝ να παρέμβει άμεσα και να υποστηρίξει τις ανάγκες των μαθητών αυτών. Είναι αδύνατο λοιπόν την ίδια στιγμή να έχει και εφημερία παράλληλα καθώς καλείται να αποχωρήσει από την αύλειο χώρο, προκειμένου να παράσχει φροντίδα τους μαθητές που τον χρειάζονται. Σαν επακόλουθο αποτέλεσμα είναι η δυσλειτουργία που έγκειται με την ασφάλεια των υπολοίπων μαθητών .

·         Τα καθήκοντα του ΣΝ είναι ξεκάθαρα (δεν πρέπει να συγχέονται με τα ρόλο και τα καθήκοντα του ΕΒΠ) και δεν γίνεται να ζητείται κάλυψη σε αλλότρια καθήκοντα όπως αυτοεξυπηρέτηση πχ τουαλέτα, κλπ Εάν κάποιοι μαθητές χρειάζονται και τα δύο δηλ και νοσηλευτική υποστήριξη (λόγω χρόνιου νοσήματος και ανάγκης για φαρμακευτική αγωγή ή παρέμβαση) και έχουν και ανάγκη αυτοεξυπηρέτησης από         ΕΒΠ, αποτελεί πρωταρχική ανάγκη να μπορεί να εγκριθεί σχολικός νοσηλευτής και να δίνεται και έγκριση για ΕΒΠ για να καλυφθούν οι ανάγκες της αυτοεξυπηρέτησης.

                                                                                                         

Άνοιγμα των πινάκων κάθε χρόνο για νέες αιτήσεις και πρόσθεση νέων προσόντων , ώστε να μπορούν να ενταχθούν κάθε χρόνο νέοι συνάδελφοι στον πίνακα και να μην υπάρχει το φαινόμενο να εξαντλείτε ο πίνακας και να μένουν μαθητές χωρίς υποστήριξη

·         Να καλύπτονται τα κενά που δημιουργούνται από άδειες ή παραιτήσεις ή από νεοδιαγνωσμένους μαθητές άμεσα και όχι να καλύπτονται σε συγκεκριμένες φάσεις όπως γίνεται μέχρι και σήμερα . Οι μαθητές δεν μπορούν να είναι χωρίς υποστήριξη στο σχολικό περιβάλλον και παρατηρούμε είτε να μένουν στο σπίτι είτε οι γονείς να πηγαίνουν στα διαλείμματα στο σχολείο .

·         Να δίνεται μοριοδότηση σε όλους τους ΣΝ που είναι Υπεύθυνοι COVID -19, όπως αναφέρει ο νόμος Ν 4823/2021 (Κωδικοποιημένος) – (ΦΕΚ Α 136/03.08.2021 για την μοριοδότηση των άλλων υπευθύνων όπως σχολικής ζωής κ.τ.λ).

 

·         Να αυξηθεί ο αριθμός συμβούλων των Σχολικών Νοσηλευτών από δύο (2) που είναι σήμερα σε δέκα (10) ,οι δύο σύμβουλοι των σχολικών νοσηλευτών θα πρέπει να αξιολογήσουν , συμβουλέψουν και επιμορφώσουν  πάνω από 1600 σχολικούς νοσηλευτές που είναι αδύνατο να ανταποκριθούν στην πραγματικότητα και θα χαθεί το παραγωγικό τους έργο.

·         Αναθεώρηση περιεχομένου σχολικού φαρμακείου .

Σύμφωνα με το ΥΠΕΠΘ, 12142/01-10-1976, Σχολικά Φαρμακεία , θα πρέπει να αναθεωρηθεί το περιεχόμενο του σχολικού φαρμακείου καθώς έχουν αλλάξει και οι ανάγκες αλλά και οι οδηγίες . Θα πρέπει σε συνεργασία με τον Ιατρικό σύλλογο και την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας να αναθεωρηθεί και να προσαρμοστεί στα σημερινά δεδομένα το περιεχόμενο του σχολικού φαρμακείου .

       Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ο σχολικός νοσηλευτής στα πλαίσια της πρόληψης και αγωγής υγείας , ενημερώνει , καθοδηγεί , εκπαιδεύει την σχολική κοινότητα για θέματα που άπτονται του ρόλου του.

 

 

Ίδρυση τμημάτων φροντίδας και αγωγής υγείας στη Γενική Εκπαίδευση .

 

Σκοπός είναι να συσταθεί οργανική θέση ΠΕ25, όπου να υπάρχει σταθερά σχολικός νοσηλευτής στα γενικά σχολεία με πολυπληθές μαθητικό πληθυσμό ή και Τμήμα Ένταξης.

 

Στόχος είναι η δημιουργία σταθερού και μόνιμου σχολικού νοσηλευτή που θα στηρίζει όλους τους μαθητές του σχολείου σε θέματα υγείας , πρώτες βοήθειες και θα πραγματοποιεί προγράμματα αγωγής υγείας .(Aγωγής και Προαγωγής Υγείας)

 

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς να γνωρίζουν σε ποιο σχολείο λειτουργεί τμήμα φροντίδας και αγωγής υγείας ώστε να μπορούν να έχουν επιλογή και να εγγράψουν σε αυτό το σχολείο το παιδί τους που θα χρήζει υποστήριξης χωρίς κριτήριο την περιοχή όπου μένει. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς θα γνωρίζουν ότι θα υπάρχει κάποιος καταρτισμένος στο σχολείο τους για θέματα υγείας και δεν θα έχουν το ίδιο άγχος σε περίπτωση κάποιου

ατυχήματος .Θα πρέπει να υπάρχει και ένα όριο υποστηριζόμενων μαθητών , δηλαδή σε περίπτωση που υπάρχουν πάνω από 2 μαθητές που χρήζουν υποστήριξης τότε να προσλαμβάνεται και 2 σχολικός νοσηλευτής ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα τους χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για τους μαθητές .

 Είμαστε στην διάθεση σας για να συζητήσουμε όλες τις παραπάνω προτάσεις.