Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Αίτημα του Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ & την Γενική Διευθύντρια του Α.Σ.Ε.Π.

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλιώτης – Πρόεδρος  )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mailposeepea@yahoo.gr

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

Αθήνα, 30.03.2023

Αρ. Πρωτ.: 24

 

Προς:

- Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π,Αθανάσιος  Παπαϊωάννου

- Γενική Διευθύντρια του Α.Σ.Ε.Π.

 

Θέμα: «Αίτημα του Δ.Σ. της  ΠΟΣΕΕΠΕΑ για συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ & την Γενική Διευθύντρια του Α.Σ.Ε.Π.»

 

Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε, 
Αξιότιμη κα. Γενική Διευθύντρια,

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ , με την παρούσα επιστολή , υποβάλει επίσημο αίτημα άμεσης διαδικτυακής συνάντησης, μετά από μεγάλο αριθμό καταγγελιών για τη μεγάλη καθυστέρηση έκδοσης οριστικών πινάκων της προκήρυξης 2ΕΑ. Επίσης διαμαρτυρόμαστε έντονα, θέλοντας να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας και ταυτόχρονα την αγωνία μας σχετικά με τις δηλώσεις του προέδρου του Α.Σ.Ε.Π, Αθανάσιου  Παπαϊωάννου, ότι θα εκδοθούν πρώτα οι οριστικοί πίνακες της 3ΕΑ και έπειτα της 2ΕΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των συναδέλφων από τους επικείμενους μόνιμους διορισμούς στην εκπαίδευση.

Αναμένουμε ,τη θετική απάντησή σας ,στο αίτημά μας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω επικοινωνία και συνεργασία καθώς και τις άμεσες ενέργειές σας ώστε να μην αδικηθεί κανένας συνάδελφος.

                                                  ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ

                            Πρόεδρος                      Γενικός Γραμματέας.

                   Χρήστος Βουλιώτης           Σεραφείμ |(ΜάκηςΛάππας