Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

ΠΟΣΕΕΠΕΑ : Επόμενα βήματα – συνέχιση του αγώνα για την απεργία-αποχή ενάντια στην αξιολόγηση

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.)

(Χρήστος Βουλιώτης Πρόεδρος )

(Σεραφείμ ( Μάκης ) Λάππας –Γεν.Γραμματέας)

Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα,

e-mail: poseepea@yahoo.gr

ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr

 

 

Α.Π.:08

 Αθήνα, 01.03.2023

Προς:

- Περιφ. Συλλόγους

- Μέλη ΕΕΠ ΕΒΠ

ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συναδέλφισες – Συνάδελφοι,

Μετά από συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. την Τρίτη 28/2/2023, κηρύσσονται εκ νέου 3ωρες στάσεις εργασίας για την απεργία- αποχή για όλο το μήνα Μάρτιο. Σε συνεργασία με τους τοπικούς Συλλόγους θα πρέπει άμεσα να ενημερώνονται από τα μέλη οι όποιες εξελίξεις υπάρχουν σε σχέση με τις διαδικασίες αξιολόγησης.

Όπως είναι ήδη γνωστό:

1.       Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ από την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, έχει επιδώσει στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Οικονομικών, στην Προεδρία της Κυβέρνησης και στο Ελληνικό Δημόσιο εξώδικη γνωστοποίηση της απεργίας-αποχής, δηλώνοντας, έτσι, επίσημα την κήρυξή της. Με βάση τις προβλεπόμενες από τον νόμο προθεσμίες, ημέρα έναρξής της είναι η Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023.

2.       Στο πλαίσιο αυτό, καλεί τους συναδέλφους να συνεχίσουμε δυναμικά και μαζικά στην απεργία-αποχή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. αποτρέποντας την υλοποίηση της αντιδραστικής αξιολόγησης.

 

– Καλούμε όλους τους συναδέλφους ΕΕΠ-ΕΒΠ μέλη των συλλόγων διδασκόντων και όλους τους συναδέλφους που εμπλέκονται με κάθε τρόπο στη διαδικασία της αξιολόγησης («αξιολογητές» και «αξιολογούμενους») να δηλώσουμε τη συμμετοχή μας  στην απεργία – αποχή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Η δήλωση αυτή γίνεται σε ειδικό έντυπο που θα καταθέτουμε συλλογικά οι συνάδελφοι (σας αποστέλλεται συνημμένα και είναι αναρτημένη στα site της ΠΟΣΕΕΠΕΑ και των ΣΕΕΠΕΑ), για να γίνεται σαφής η συμμετοχή τους στην απεργία αποχή. Η παραπάνω δήλωση θωρακίζει τους συναδέλφους με την κάλυψη που προσφέρει η συμμετοχή σε μια νομικά κατοχυρωμένη και νόμιμη ενέργεια και αρκεί να καταχωρείται στο πρωτόκολλο του σχολείου. (Σε Γενικά Σχολεία, όπου μπορεί να υπάρχουν μέλη ΕΕΠ- ΕΒΠ μόνοι τους μπορούν να υπογράφουν και στο αντίστοιχο κείμενο- δήλωση της ΔΟΕ).

Οι ΣΕΕΠΕΑ θα επικοινωνούν με τους συναδέλφους, οι οποίοι ενημερώνουν για τη συμμετοχή τους στην απεργία – αποχή. Στις περιοχές και τα σχολεία που κανονίζονται τα ραντεβού για αξιολόγηση, θα πρέπει άμεσα να γίνεται στάση εργασίας από τους συναδέλφους του σχολείου και απευθείας επικοινωνία με τον αντίστοιχο ΣΕΕΠΕΑ για να στηρίζονται οι συνάδελφοι του σχολείου, από κοινού με αντίστοιχους ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ.

Υπενθυμίζουμε ότι η αποχή των εργαζομένων ΕΕΠ-ΕΒΠ από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια Δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ.Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη, συνταγματικά κατοχυρωμένη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή απεργίας η οποία καλύπτει τους συμμετέχοντες από κάθε πειθαρχική ευθύνη.

3.       Η απεργία – αποχή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. καλύπτει σε όλες τις φάσεις τους συναδέλφους από όλα εξωδιδακτικά καθήκοντα που σχετίζονται με την ατομική αξιολόγηση όπως από τη συνάντηση με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης, την ενημέρωσης της Ψηφιακής Πλατφόρμας, την κατάθεση έκθεσης ατομικής αυτοαξιολόγησης κλπ.

4.       Συμμετέχουμε όλοι στις στάσεις εργασίας προκειμένου να είναι καλυμμένοι όλοι/όλες οι συνάδελφοι από κάθε διαδικασία της ατομικής αξιολόγησης που προβλέπεται εντός διδακτικού ωραρίου.

5.       Προχωράμε σε διαδικτυακή σύσκεψη με όλους τους νεοδιόριστους ΕΕΠ- ΕΒΠ της χώρας για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι και να λυθούν απορίες , το Σάββατο 11 Μαρτίου στις 18:00 μέσω zoom (αναμένετε για το κάλεσμα).

6.       Καλούμε τους ΣΕΕΠΕΑ να προχωρήσουν σε Γενικές Συνελεύσεις και συσκέψεις με τα μέλη τους για να ενημερωθούν όλοι και όλες για τις αποφάσεις και την οργάνωση του αγώνα.

7.       Συνεχίζουμε τον προγραμματισμό συναντήσεων με τα Κόμματα της Βουλής για να πάρουν θέση για το ζήτημα.

8.       Προχωράμε σε συντονισμό δράσης με ΔΟΕ και ΟΛΜΕ. Αναμένεται συνάντηση των ΔΣ των Ομοσπονδιών για κοινές δράσεις ενάντια στην ατομική αξιολόγηση.

9.       Όλοι οι ΣΕΕΠΕΑ και οι συνάδελφοι συντονιζόμαστε με τους αντίστοιχους ΣΕΠΕ και ΕΛΜΕ για την οργάνωση του αγώνα.

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ !

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!


ΕΚ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Πρόεδρος                 Γενικός Γραμματέας 

Χρήστος Βουλιώτης      Σεραφείμ |(Μάκης) Λάππας
.........................................................................................................................................................................


                                                     ΔΗΛΩΣΗ

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει

προκηρύξει η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α., από κάθε ενέργεια που συνδέεται με το σύστημα

αξιολόγησης, το οποίο προωθείται εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και

Θρησκευμάτων και πιο συγκεκριμένα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από

τον νόμο 4823/21 και καθώς και από την Υπουργική Απόφαση 9950/ΓΔ5 ΦΕΚ

388/27-1-2023 «Ρύθμιση ειδικότερων και λεπτομερειακών θεμάτων σχετικά με την

αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης, καθώς και τη διαδικασία διενέργειάς της» και σχετίζονται με όλα τα

εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με

Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης

αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.).

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΕΠ & ΕΒΠ